Financiële analyse MKB

Tijdsduur

Financiële analyse MKB

Kees Horden & Partners B.V.
Logo van Kees Horden & Partners B.V.

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

Beschrijving

Financiële analyse MKB

De bankier in het MKB segment wordt geconfronteerd met ondernemingen die willen investeren in vaste activa, werkkapitaal of de overname van een onderneming. De gesprekspartner is dan over het algemeen een de directeur, de financieel directeur, controller of treasurer. Deze financial heeft hoge verwachtingen van de deskundigheid en het vakmanschap van de bankier in zijn rol als adviseur en sparringpartner. U als bankier moet de ondernemer kunnen begrijpen en met uw financiële gereedschapskist tot de beste oplossing komen voor de klant, daarbij het belang van de bank evident dienende. Voor de bankier die zijn eerder opgedane kennis over balanslezen, jaarrekeninganalyse,…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Financiële analyse MKB

De bankier in het MKB segment wordt geconfronteerd met ondernemingen die willen investeren in vaste activa, werkkapitaal of de overname van een onderneming. De gesprekspartner is dan over het algemeen een de directeur, de financieel directeur, controller of treasurer. Deze financial heeft hoge verwachtingen van de deskundigheid en het vakmanschap van de bankier in zijn rol als adviseur en sparringpartner. U als bankier moet de ondernemer kunnen begrijpen en met uw financiële gereedschapskist tot de beste oplossing komen voor de klant, daarbij het belang van de bank evident dienende. Voor de bankier die zijn eerder opgedane kennis over balanslezen, jaarrekeninganalyse, kasstroomanalyse en risico-analyse aan de hand van praktijkcasuïstiek wil verdiepen, opfrissen en verbreden is de training financiële analyse MKB bij uitstek geschikt.

Voor wie

  • Accountmanagers
  • Relationshipmanagers
  • Assistenten
  • Financieringsspecialisten
  • Riskmanagers
  • Bedrijfsmanagers (MKB)

Bij veel opleidingen is er de keuze voor een variant bedoeld voor het MKB en een variant bedoeld voor Groot Zakelijk/ Corporates. De verschillen zijn: andere groepssamenstelling, verschillende accenten in de onderwerpen en thema’s.

Voor de bankier als kredietverstrekker is de centrale vraag in de beoordeling van de onderneming of groep van ondernemingen steeds: ‘ontvangen wij als kredietverstrekker het uitgeleende bedrag plus rente?’ Deze vraag heeft een prospectief karakter. Het toekomstgerichte karakter van de hamvraag brengt met zich mee dat inzicht in het kasstroomgenererend vermogen van de onderneming in het verleden, nu en in de toekomst onontbeerlijk is.

Als deze toekomstige kasstromen volstrekt zeker zijn en voldoende om de aflossing, rente en financieringsuitgaven met een ‘niet uit de balans blijkend karakter’ te kunnen voldoen dan kan financiële analyse eenvoudig zijn. Immers er bestaat dan zekerheid over de toekomstige kasstroom. Helaas zal dit zelden tot nooit het geval zijn. Misschien komt de Nederlandse overheid nog het dichtst in de buurt van deze propositie. De empirische werkelijkheid leert dat de kasstromen die de onderneming genereert met onzekerheid zijn omgeven. Dit gegeven maakt financiële analyse relevant. Er is in de praktijk een kans dat de onderneming in gebreke blijft (in Basel termen: the probability to default).

De consequentie van e.e.a. is dat de volgende vragen beantwoord moeten worden:

1. Hoe groot is de toekomstige structurele operationele kasstroom (bruto operationele kasstroom; het kasstroomgenererend vermogen) waaruit de financieringsuitgaven voldaan moeten worden?

2. Hoe groot zijn de risico’s dat de onderneming in gebreke blijft, hoe kunnen we die risico’s in kaart brengen en welke risicobeperkende maatregelen zijn er mogelijk?

3. Is het overblijvende risico acceptabel en hoe kan dat geprijsd worden?

De beantwoording van deze vragen levert op zich weer de nodige vervolgvragen op. Ten aanzien van het kasstroomgenererend vermogen is de prospectiviteit van de kredietvraag de grootste uitdaging. Niemand kan immers de toekomst voorspellen. Wel kunnen verwachtingen worden uitgesproken, scenario’s worden gemaakt en ‘margins of safety’ worden berekend. De basis voor prognoses zal in het recente verleden gezocht moeten worden. Het is op deze plaats in de analyse dat de jaarrekening relevant is. Dat is het document dat ons inzicht geeft in het kasstroomgenererend vermogen in het verleden van de entiteit. Daarnaast is de jaarrekening een vertrekpunt voor het inschatten van operationele risico’s en financiële risico’s, voor zover de jaarrekening daar inzicht in kan geven. Met andere woorden op basis van de jaarrekening kunnen risico’s gesignaleerd worden door individuele posten in de overzichten en de ontwikkeling daarin te analyseren. Centrale vraag daarbij is steeds wat de betekenis van e.e.a. is voor de liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit. In deze training wort dat gekwalificeerd aan de hand van een risico-inventarisatie op Sector, Cycle, Scale, Solvency, Single Entity risks.

Doordat de kasstroom feitelijk is kan deze niet muteren door een verandering in standaarden (tenzij de consolidatiekring muteert). Een kenmerkend aspect aan kasstroom is dat deze niet door toepassing van een andere grondslag voor de waardering en bepaling van resultaat zal veranderen. De hoogte van de kasstroom is vrij van iedere opvatting. Daarnaast is de kasstroom de basis voor de beantwoording van de kredietvraag. Betalen kan alleen met geld, niet met winst of vermogen!

Bij de kasstroomanalyse kan het perspectief van discontinuïteit worden gekozen of het perspectief van continuïteit. De kasstroom op basis van discontinuïteit gaat over liquidatie. Interessant voor de bankier, maar vanuit analytisch perspectief is de analyse vanuit de veronderstelling van continuïteit in deze cursus relevanter.

Deelnemers kunnen alleen meedoen als zij aantoonbare kennis hebben van balanslezen en kasstroomanalyse.

Trusted advisor

De bankier van de toekomst is een hoogopgeleide professional die de situatie van de klant volledig doorgrondt en met adequate financieringsoplossingen komt die in het belang zijn van de klant en de bank. Zij/ hij zal meer als in het verleden de rol van Trusted Advisor gaan vervullen. Dat vereist een surplus aan kennis, inlevingsvermogen en vaardigheden om het respect en de waardering van de klant te krijgen. Voor deze bankier zijn de opleidingen van Horden Banking gemaakt.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.