Corporate Finance, Risk & Treasury Management (QT)

Niveau
Tijdsduur
Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats

Corporate Finance, Risk & Treasury Management (QT)

NIVE Instituut voor controlling
Logo van NIVE Instituut voor controlling
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 8,2 NIVE Instituut voor controlling heeft een gemiddelde beoordeling van 8,2 (uit 65 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

8,0
Gemiddeld cijfer voor Corporate Finance, Risk & Treasury Management (QT)
Gebaseerd op 8 ervaringen Lees alle ervaringenchevron_right
starstarstarstarstar_half
Judith Balk
Manager Food & Agri bij Rabobank
9
Corporate Finance, Risk & Treasury Management (QT)

"Ik ben onwijs blij dat ik deze opleiding ben gestart én uiteindelijk heb afgerond.
Leuke, interessante docenten: actuele stof en leuke medestudenten die in verschillende branches werkzaam zijn. Ik vond de college dagen altijd een feestje.

Top: Joop de Vries als scriptiebegeleider en Robbert Varkevissers als programmamanager. Zij zijn altijd bereikbaar, hulpvaardig en zorgen voor de perfecte ondersteuning die je als student nodig hebt om tot een goede afronding van de QT opleiding te komen. " - 28-01-2021 11:25

"Ik ben onwijs blij dat ik deze opleiding ben gestart én uiteindelijk heb afgerond. Leuke, interessante docenten: actuele stof en leuke med… alles lezen - 28-01-2021 11:25

dank je wel Judith wij zijn onwijs blij met deze mooie review. Wat goed dat je in deze tijd je opleiding hebt afgerond, knap gedaan! We zullen de complimenten doorgeven aan Joop en Robbert. We wensen je veel succes met je verdere carrière.
Met vriendelijke groet,
Team NIVE Opleidingen

- 28-01-2021 11:25

Startdata en plaatsen

placeUtrecht
11 sep. 2024 tot 1 okt. 2025
Toon rooster
event 11 september 2024, 10:00-17:00, Utrecht, Eerste lesdag
event 1 oktober 2025, 10:00-17:00, Utrecht, Indicatie laatste lesdag

Beschrijving

Wij hebben al ruim 40 jaar liefde voor het vakgebied van controlling, voor leren en voor mensen. Dat verbindt ons en geven we graag door.

Corporate Finance, Risk & Treasury Management (QT). Beheer van financiële risico’s, waardecreatie en vergroten van winstgevendheid

Als je jouw activiteiten op het gebied van financieel beheer, advies over waardecreatie en risicomanagement naar een hoger niveau wilt tillen, is deze opleiding ideaal voor jou. Je leert effectief financiële middelen beheren, de liquiditeitspositie versterken en de besluitvorming van jouw organisatie op strategisch en tactisch niveau ondersteunen. Je krijgt de kennis en vaardigheden aangereikt om de treasuryfunctie vorm te geven en geïnformeerde beslissingen te nemen die gericht zijn op waardecreatie, waarmee je de continuïteit van jouw onderneming ondersteunt.

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Wij hebben al ruim 40 jaar liefde voor het vakgebied van controlling, voor leren en voor mensen. Dat verbindt ons en geven we graag door.

Corporate Finance, Risk & Treasury Management (QT). Beheer van financiële risico’s, waardecreatie en vergroten van winstgevendheid

Als je jouw activiteiten op het gebied van financieel beheer, advies over waardecreatie en risicomanagement naar een hoger niveau wilt tillen, is deze opleiding ideaal voor jou. Je leert effectief financiële middelen beheren, de liquiditeitspositie versterken en de besluitvorming van jouw organisatie op strategisch en tactisch niveau ondersteunen. Je krijgt de kennis en vaardigheden aangereikt om de treasuryfunctie vorm te geven en geïnformeerde beslissingen te nemen die gericht zijn op waardecreatie, waarmee je de continuïteit van jouw onderneming ondersteunt.

Tijdens de opleiding leer je niet alleen de theorie kennen, maar ook begrijpen en toepassen. Dat noemen wij betekenisvol leren. Onze docenten hebben veel praktijkervaring in hun vakgebied. Door discussies en gezamenlijke praktijkopdrachten leer je hoe financiële processen werken in je eigen branche en andere bedrijfstakken. Dat verruimt je blik, verrijkt je ervaring en vergroot je vaardigheden.

Wil je leren hoe je financiële risico’s beter kunt beheren en de winstgevendheid van je organisatie kunt verbeteren? Ben je een financiële professional die strategisch wil werken en wil jij je kennis wil uitbreiden? In deze opleiding leer je hoe je economische trends volgt, effectieve financiële plannen maakt en liquiditeitsbeheer optimaliseert. Met deze praktijkgerichte opleiding ontwikkel je vaardigheden om het management te voorzien van belangrijke en betrouwbare informatie, waardoor je een belangrijke rol speelt in de financiële groei en stabiliteit van je organisatie. Zowel in de context van profit als non-profitorganisaties.

De opleiding bestaat uit drie modules die beide worden afgesloten met een online examen:

Module Basisvakken Business Finance: Deze module beslaat drie fundamentele aandachtsgebieden: Value Based Management, Liquiditeits- en Werkkapitaalmanagement. Deze vakgebieden zijn cruciaal voor het effectief beheersen van financiële middelen, het versterken van de liquiditeitspositie en het ondersteunen van besluitvorming over strategische doelen van een organisatie. Kasstroomgeneratie en risicobeheer staan centraal. Naast een focus op de cash flow driver analyse wordt aandacht besteed aan het identificeren en mitigeren van liquiditeitenrisico, marktrisico, systematisch risico, uniek risico, operationeel risico, ‘leverage’ risico en kredietrisico.

Module Financieel Risicomanagement: De module Financieel Risicomanagement gaat over aspecten van het identificeren, meten en beheren van financiële risico’s binnen een organisatie. Je krijgt inzicht in de verschillende typen financiële risico’s zoals rente-, valuta- en landenrisico. Tevens wordt aandacht besteed aan de inzet van derivaten voor het beheersen van rente en valutarisico’s. Het geheel zal worden samengevat in een financieel management dashbord om deze risico’s te beheersen.

Module Strategisch Financieel Management: In de module Strategisch Financieel Management 
gaat het over de belangrijkste aspecten van Treasury en Corporate Finance. In de Treasuryfunctie behandelen we hoe je financiële middelen beheert en organiseert binnen een bedrijf. Bij Corporate Finance bespreken we hoe bedrijven hun financiën structureren, projecten waarderen, en strategische beslissingen nemen over investeringen, risico’s en fusies. Deze module bereid je voor op het nemen van strategische financiële beslissingen die cruciaal zijn voor de groei en stabiliteit van moderne organisaties.

De opleiding Corporate Finance, Risk & Treasury Management is bestemd voor financiële professionals en treasurers die bijvoorbeeld bij banken, in ziekenhuizen, in het MKB, in de semipublieke sector en bij woningcorporaties werken.

Kennis van ‘Cash Accounting’ en ‘Accrual Accounting’ wordt bekend verondersteld. Deelnemers zijn in het bezit van diploma heao-BE, SPD en hebben vaak enkele jaren relevante werkervaring.

Heb jij een andere vooropleiding maar ben je wel geïnteresseerd? Neem dan voor informatie en mogelijkheden contact op met onze studieadviseur.


- Je gebruikt Value Based Management om te begrijpen hoe bedrijfsgebeurtenissen de financiën beïnvloeden
- Je bedenkt en voert verbeterplannen uit voor de financiering van bedrijfsactiviteiten, met focus op waardecreatie en efficiëntie
- Je past technieken toe om werkkapitaal en liquiditeit te optimaliseren, zoals de cash conversion cycle, en zorgt ervoor dat financiële informatie controleerbaar blijft
- Je herkent verschillende soorten financiële risico’s (marktrisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico en operationeel risico) en beoordeelt het gebruik van financiële instrumenten zoals derivaten om deze risico’s te beheren volgens het risicobeleid van de onderneming
- Je kunt verantwoorde investeringsbeslissingen maken, financiële plannen opstellen en kunt een analyse maken van de overname en verkoop van bedrijven
- Je wordt opgenomen in het register van NiVE en je mag exclusief de titel QT voeren

Module Basisvakken Business Finance
Value Based Management
Doelstelling van Value Based Management is het maximaliseren van de waarde van een onderneming. Het begint bij het analyseren van de business case om alle ins en outs te begrijpen, waardoor je een ondernemingsstrategie kunt afstemmen op wat financieel het meest voordelig is. Je leert hoe je gebeurtenissen binnen de organisatie kunt vertalen naar concreet meetbare resultaten, vermogensposities en kasstromen, ter onderbouwing voor effectieve besluitvorming. Je krijgt inzicht in marktrisico’s, waarbij het onderscheid tussen systematische risico’s (die de hele markt beïnvloeden) en unieke risico’s (die specifiek zijn voor een bedrijf) centraal staat. Tenslotte is er aandacht voor kengetallen in externe financiële verslaggeving. Door inzet van deze instrumenten zijn financieel professionals in staat de waardecreatie binnen bedrijven strategisch te sturen en te optimaliseren.

Liquiditeits- en Werkkapitaalmanagement
In dit lesonderdeel werk je aan het effectief beheer van de cash conversion cycle om financiële doelstellingen te realiseren, inclusief een geïntegreerde aanpak van debiteuren-, crediteuren-, voorraad- en productiebeheer. Je adviseert over optimalisatie van deze cycli, identificeert en beheerst liquiditeitsrisico’s en gerelateerde risico’s binnen de ‘purchase to pay cycle’, de ‘stock cycle’ en de ‘order to cash cycle’. Je werkt aan het optimaliseren van werkkapitaal in samenwerking met zowel interne als externe stakeholders. De ondersteuning van de informatiebehoefte van de cashmanager voor efficiënt (internationaal) betalingsverkeer en liquiditeitenbeheer wordt uitgewerkt. Tot slot komt het adviseren over het verbeteren van rekeningstructuren en betalingsverkeer.

Module Financieel Risicomanagement
Valutarisico
Een onderneming heeft diverse hedgeinstrumenten ter beschikking om valutarisico’s te beperken of te elimineren zoals de forward, de valutaswap en de optie. Het hedgen van risico’s door middel van derivaten is het kernonderdeel van dit lesonderdeel.
Landenrisico
In dit lesonderdeel wordt stilgestaan bij de toenemende internationalisering en de implicaties voor ondernemingsrisico inzichtelijk gemaakt. Welke internationaliseringsvormen en risico's zijn er te onderscheiden?
Renterisico
Dit lesonderdeel besteedt aandacht aan het opstellen van renterisicobeleid om rekening te houden met renterisico implicaties. Je krijgt handvatten om rentederivaten hierbij in te zetten. Je verkrijgt inzicht in de impact van macro-economische ontwikkelingen en belanghebbenden op rentebewegingen van financiële markten.
Commoditymanagement
Fluctuaties in grondstofprijzen kunnen tot aanzienlijke risico's leiden. Het identificeren en beheren van deze risico's staat centraal bij commodity risk management.

Module Strategisch Financieel Management
Corporate Finance
In de lessen corporate finance wordt geleerd om kasstromen die op ongelijke momenten vrijvallen te bepalen en te waarderen. De werking van financiële markten en de bepaling van de vermogenskostenvoet, rekening houdend met risico, worden behandeld. Ook de optimale vermogensstructuur van een onderneming komt aan bod. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het managen van financiële risico’s en de impact van vermogensstructuur op financiële planning.
Treasuryfunctie & -statuut
In dit vak leer je over de rol en verantwoordelijkheden van de treasuryfunctie binnen een organisatie. Je krijgt inzicht in hoe je een treasuryfunctie kunt organiseren, passend bij het type onderneming. Daarnaast verwerf je kennis over hoe een treasurystatuut dient te worden opgebouwd en toegepast. Na afronding kun je zelfstandig een treasurystatuut opstellen en effectief gebruiken binnen diverse organisaties.

De opleiding Corporate Finance, Risk & Treasury Management bestaat uit 16 lesdagen verspreid over 1 jaar. De gemiddelde studiebelasting is 6 tot 8 uur per week, exclusief de geplande groepsbijeenkomsten.

De opleiding wordt uitgevoerd op een locatie centraal in het land (Utrecht). Neem voor het meest actuele lesrooster contact op met onze studieadviseur.

8,0
Gemiddeld cijfer voor Corporate Finance, Risk & Treasury Management (QT)
Gebaseerd op 8 ervaringen
starstarstarstarstar_half
Judith Balk
Manager Food & Agri bij Rabobank
9
Corporate Finance, Risk & Treasury Management (QT)

"Ik ben onwijs blij dat ik deze opleiding ben gestart én uiteindelijk heb afgerond.
Leuke, interessante docenten: actuele stof en leuke medestudenten die in verschillende branches werkzaam zijn. Ik vond de college dagen altijd een feestje.

Top: Joop de Vries als scriptiebegeleider en Robbert Varkevissers als programmamanager. Zij zijn altijd bereikbaar, hulpvaardig en zorgen voor de perfecte ondersteuning die je als student nodig hebt om tot een goede afronding van de QT opleiding te komen. " - 28-01-2021 11:25

"Ik ben onwijs blij dat ik deze opleiding ben gestart én uiteindelijk heb afgerond. Leuke, interessante docenten: actuele stof en leuke med… alles lezen - 28-01-2021 11:25

dank je wel Judith wij zijn onwijs blij met deze mooie review. Wat goed dat je in deze tijd je opleiding hebt afgerond, knap gedaan! We zullen de complimenten doorgeven aan Joop en Robbert. We wensen je veel succes met je verdere carrière.
Met vriendelijke groet,
Team NIVE Opleidingen

- 28-01-2021 11:25
starstarstarstarstar_half
Jeroen van Sluijters
Financial Controller
9
Corporate Finance, Risk & Treasury Management (QT)

"De opleiding Corporate Finance, Risk & Treasury Management heb ik gevolgd om meer te weten te komen over waardecreatie, vermogensstructuren, investeringsbeslissingen en financieringsvormen. Deze elementen heb ik in mijn huidige functie nodig en komen in deze opleiding heel duidelijk naar voren. De opleiding heeft mij veel kennis opgeleverd. De (praktijk) kennis van de docenten is van een behoorlijk hoog niveau en ook het contact met medecursisten was bijzonder leerzaam. Het is een praktijkgerichte opleiding, waarbij veel praktijksituaties aan de orde komen. Deze opleiding is een aanrader voor iedere controller of treasurer, die wilt groeien in zijn / haar vak!" - 12-08-2020 08:19

"De opleiding Corporate Finance, Risk & Treasury Management heb ik gevolgd om meer te weten te komen over waardecreatie, vermogensstructuren,… alles lezen - 12-08-2020 08:19

Een 9.. wat een mooi cijfer! We zijn blij om te horen dat je zo positief bent over de opleiding. Hopelijk heb je er nog iedere dag plezier en profijt van. Groet NIVE Opleidingen

- 12-08-2020 08:19
starstarstarstarstar_border
sidney oey
8
Corporate Finance, Risk & Treasury Management (QT)

"Inhoud en niveau van de opleiding zijn van een HBO+ niveau. Principles of corporate finance is academisch niveau. Er komen veel praktijkvoorbeelden aan bod omdat de docenten een behoorlijke trackrecord hebben waardoor de stof meer tot de verbeelding spreekt. Hou rekening met een behoorlijke studiebelasting. Het 2e deel van de opleiding moet je zeker bijblijven met het huiswerk anders is het niet te doen. Onderschat de examens niet. De opleiding sluit naadloos aan op de praktijk. Dit is echt een toegevoegde waarde als je in de discipline treasury werkt of wil werken. Een aanrader. Organisatorisch is het ook voor elkaar. Alle presentaties zijn ook online beschikbaar voor als je iets hebt gemist of wanneer je de lesdagen goed wilt voorbereiden." - 29-05-2015 21:00

"Inhoud en niveau van de opleiding zijn van een HBO+ niveau. Principles of corporate finance is academisch niveau. Er komen veel praktijkvoor… alles lezen - 29-05-2015 21:00

starstarstarstar_halfstar_border
Anoniem
7
Corporate Finance, Risk & Treasury Management (QT)

"De opleiding staat qua niveau te boek als HBO+. Binnen de opleiding heb ik de verschillende modules als erg wisseled qua niveau ervaren (van VWO tot HBO+ niveau). Bij onze lichting was studiemateriaal gedateerd. Organisatie rondom examenoproepen en -uitslagen voor verbetering vatbaar. Scriptiebegeleiding was prima." - 01-05-2012 13:41

"De opleiding staat qua niveau te boek als HBO+. Binnen de opleiding heb ik de verschillende modules als erg wisseled qua niveau ervaren (van… alles lezen - 01-05-2012 13:41

starstarstarstar_halfstar_border
Anoniem (bekend bij Springest)
7,4
Corporate Finance, Risk & Treasury Management (QT)

"Ik vond de opleiding erg leuk en nuttig, wel was een deel van het lesmateriaal verouderd. Het was ook prettig geweest om veel eerder zaken als examendata doorgemeld te krijgen, liefst al bij aanvang van de cursus. Een dag of zes, zeven van tevoren te horen krijgen dat je mondeling examen moet doen, is echt te kort dag. Je kunt er dan geen rekening meer mee houden bij vb. het plannen van zakelijke afspraken en vakanties. Ik zou ook graag de schriftelijke examens besproken hebben, zo kom je erachter welke onderwerpen je goed beheerst en waar nog wel wat aandacht naartoe mag. Bovendien kun je dan toelichting vragen. Heb desalniettemin geen spijt van mijn keuze om deze opleiding te gaan doen. " - 08-07-2011 13:38

"Ik vond de opleiding erg leuk en nuttig, wel was een deel van het lesmateriaal verouderd. Het was ook prettig geweest om veel eerder zaken a… alles lezen - 08-07-2011 13:38

starstarstarstarstar_half
Jan Anthonissen
9,3
Corporate Finance, Risk & Treasury Management (QT)

"Inhoudelijk prima training.
Over docenten Richard Take, Raphael Liethof en Joop de Vries zeer te spreken.
Stagebegeleider Raphael zeer kundig
Cursus en diploma zeer gewaardeerd in het bedrijfsleven.

Hou rekening met tijdsbelasting studie
Dus, beslist aan te raden." - 10-06-2011 11:55

"Inhoudelijk prima training.Over docenten Richard Take, Raphael Liethof en Joop de Vries zeer te spreken.Stagebegeleider Raphael zeer kundigC… alles lezen - 10-06-2011 11:55

starstarstarstarstar_border
Arco Prins
8
Corporate Finance, Risk & Treasury Management (QT)

"Ik heb veel geleerd over de treasurywereld. Dankzij trainers en inbreng van praktijksituaties van de studenten heb ik veel praktische adviezen ontvangen." - 05-12-2009 19:20

"Ik heb veel geleerd over de treasurywereld. Dankzij trainers en inbreng van praktijksituaties van de studenten heb ik veel praktische adviez… alles lezen - 05-12-2009 19:20

starstarstarstar_borderstar_border
Rene
6,2
Corporate Finance, Risk & Treasury Management (QT)

"Inhoudelijk een goede opleiding, maar de organisatie is niet voor elkaar.
De meeste docenten gaven een mooie mix tussen ervaring uit de praktijk en theorie uit de boeken. Hierdoor bleef the materie zeer interessant." - 30-11-2009 12:10

"Inhoudelijk een goede opleiding, maar de organisatie is niet voor elkaar.De meeste docenten gaven een mooie mix tussen ervaring uit de prakt… alles lezen - 30-11-2009 12:10

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
infoEr is een telefoonnummer vereist om deze informatieaanvraag in behandeling te nemen. (optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met NIVE Instituut voor controlling, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.