Nederlandse Orde van Advocaten

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) wordt bestuurd door een algemene raad (AR) die bestaat uit 6 advocaten. Voorzitter van het bestuur is de algemeen deken. De algemeen deken is gekozen door het college van afgevaardigden (CvA). In dit college zitten 54 afgevaardigden die op hun beurt weer zijn gekozen door advocaten in hun regio. Het CvA benoemt op aanbeveling van de AR de leden van de raad van advies (RvA). Deze raad adviseert de AR en het CvA over hoofdpunten van beleid van de NOvA. Naast de NOvA zijn er 11 (lokale) orden van advocaten. Elke (lokale) orde van advocaten staat onder leiding van een raad van de orde (RvdO), voorgezeten door de deken. Een deken wordt gekozen door de advocaten in de eigen regio (arrondissement). Deze deken van de raad van de orde is verantwoordelijk voor het toezicht op alle advocaten binnen dit arrondissement. Alle advocaten in Nederland zijn zowel lid van de NOvA, als van de orde van advocaten in hun arrondissement. Het landelijk bureau van de Nederlandse orde van advocaten in Den Haag heeft een ondersteunende taak in de voorbereiding en uitvoering van het beleid van de algemene raad. Het bureau is onderverdeeld in een aantal afdelingen en telt ongeveer 60 medewerkers. De algemeen secretaris heeft de dagelijkse leiding; de algemene leiding is in handen van de algemene raad.