ECDL

Een ECDL certificaat is een onafhankelijk en internationaal erkend bewijs dat je voldoende praktische vaardigheid hebt in het gebruik van de meest voorkomende computerprogramma’s. ECDL ® is de afkorting van European Computer Driving Licence – het Europees Computer Rijbewijs. ECDL opereert wereldwijd en is met 12 miljoen kandidaten in 148 landen de standaard voor  computervaardigheid. De competentiegerichte examens in (basis)computervaardigheden zijn door het ministerie van Onderwijs erkend. Een keuze voor een ECDL erkend opleider / testcentrum is daarmee een keuze voor een internationaal erkende standaard waarbij de kwaliteit en onafhankelijk van de examens is geborgd. Dat geeft je een digitale voorsprong op het werk en ook privé.

Het Europees Computer Rijbewijs is wereldwijd met ruim 12 miljoen kandidaten in ca. 150 landen het meest gevraagde basiscertificaat voor computervaardigheid. ECDL brengt door bekwaam gebruik van ICT, individuen, organisaties en de maatschappij verder.