Regie op verzuim

Tijdsduur
Locatie
Op locatie, Online
Startdatum en plaats

Regie op verzuim

CS Opleidingen BV
Logo van CS Opleidingen BV
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 7,6 CS Opleidingen BV heeft een gemiddelde beoordeling van 7,6 (uit 7 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

9
Gemiddeld cijfer voor Regie op verzuim
Gebaseerd op 2 ervaringen Lees alle ervaringenchevron_right
starstarstarstarstar
Nico Schuitemaker
Procesregisseur Verzuim
10
Regie op verzuim

"Ik vond het ideaal om de cursus online te doen. De docenten zijn allen zeer goed. De readers en het oefenmateriaal online zijn meer dan voldoende om goed beslagen op het examen te kunnen komen." - 25-01-2023 12:56

"Ik vond het ideaal om de cursus online te doen. De docenten zijn allen zeer goed. De readers en het oefenmateriaal online zijn meer dan vold… alles lezen - 25-01-2023 12:56

Startdata en plaatsen

placeAmstelveen
2 feb. 2023 tot 7 jun. 2023
placePapendrecht
6 feb. 2023 tot 7 jun. 2023
computer Online: Zoom
8 feb. 2023 tot 7 jun. 2023
placeGrou
14 feb. 2023 tot 7 jun. 2023

Beschrijving

CS Opleidingen is marktleider in hoger beroepsonderwijs voor sociale zekerheid, verzuim en re-integratie. CS is in 2009 opgericht als antwoord op de vraag naar hoogwaardige praktijkopleidingen, gericht op het verkrijgen van regie op de grote geldstromen in de sociale zekerheid.

De grote vraag naar opleidingen op het gebied van sociale zekerheid is niet zo vreemd. De ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en een organisatie heeft globaal met circa 40 wetten en/of regelingen te maken waar het de medewerkers betreft. Voeg daarbij de verscherpte privacywetgeving en het mag duidelijk zijn dat de juiste uitvoering van alle regelgeving inmiddels een behoorlijk complexe puzzel is. Graag helpen wij u om met meer en betere kennis het niveau van de uitvoering te verbeteren.

 • Erkende opleiding op hbo-niveau, onder toezicht van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Op de arbeidsmarkt zeer gewaardeerd diploma van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Direct toegang tot het Register Specialistisch Casemanagement, titel ROV
 • Door Hobéon als bij- of nascholingsactiviteit gewaardeerd met 6 punten, door NIRPA met 300 punten en door NVvA met 21 punten
 • Van de Commissie EPE van het NIRPA heeft deze opleiding bij de audit 2017 een 8 gekregen!

Regie op Verzuim is al meer dan 12 jaar dé opleiding voor wie casemanager Regie op Verzuim (ROV) wil worden. Een pittige opleiding die beloond wordt met een officieel HAN-diploma. Dit diploma op hbo-niveau wordt niet alleen herke…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

CS Opleidingen is marktleider in hoger beroepsonderwijs voor sociale zekerheid, verzuim en re-integratie. CS is in 2009 opgericht als antwoord op de vraag naar hoogwaardige praktijkopleidingen, gericht op het verkrijgen van regie op de grote geldstromen in de sociale zekerheid.

De grote vraag naar opleidingen op het gebied van sociale zekerheid is niet zo vreemd. De ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en een organisatie heeft globaal met circa 40 wetten en/of regelingen te maken waar het de medewerkers betreft. Voeg daarbij de verscherpte privacywetgeving en het mag duidelijk zijn dat de juiste uitvoering van alle regelgeving inmiddels een behoorlijk complexe puzzel is. Graag helpen wij u om met meer en betere kennis het niveau van de uitvoering te verbeteren.

 • Erkende opleiding op hbo-niveau, onder toezicht van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Op de arbeidsmarkt zeer gewaardeerd diploma van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Direct toegang tot het Register Specialistisch Casemanagement, titel ROV
 • Door Hobéon als bij- of nascholingsactiviteit gewaardeerd met 6 punten, door NIRPA met 300 punten en door NVvA met 21 punten
 • Van de Commissie EPE van het NIRPA heeft deze opleiding bij de audit 2017 een 8 gekregen!

Regie op Verzuim is al meer dan 12 jaar dé opleiding voor wie casemanager Regie op Verzuim (ROV) wil worden. Een pittige opleiding die beloond wordt met een officieel HAN-diploma. Dit diploma op hbo-niveau wordt niet alleen herkend en erkend op de arbeidsmarkt, maar is ook uw toegang tot het Register Specialistisch Casemanagement (RSC). In de markt bent u dan herkenbaar aan de titel ROV.

Een ROV-er voert de regie over complexe verzuim- en arbeidsongeschiktheidstrajecten. Het doel is om de zieke werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren. Samen met alle betrokkenen (werknemer, werkgever, bedrijfsarts en andere professionals) werkt u aan een passende oplossing. Hierbij houdt u rekening met ieders belangen en werkt u uiteraard binnen de wettelijke kaders. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangegeven dat de casemanager die de procesbegeleiding doet in dezelfde casus geen kennis mag hebben van het medisch dossier. Het centrale leerdoel van Regie op Verzuim is daarom gericht op de mogelijkheden en de inzetbaarheid in geval van verzuim en/of arbeidsongeschiktheid. U treedt op als, wat wij noemen, casemanager inzetbaarheid (CMI).

Nieuwe opzet met veel aandacht voor de praktijk

Het vak register casemanager vraagt veel kennis van sociale zekerheid en inzicht in de financiële belangen voor zowel werkgever als werknemer. Welke gevolgen hebben verzuim en arbeidsongeschiktheid voor werkgever en werknemer? En hoe kunnen deze gevolgen zo beperkt mogelijk gehouden worden? Daarnaast moet u over de juiste vaardigheden beschikken om op een effectieve manier met verschillende betrokkenen in gesprek te gaan. Daarom is Regie op Verzuim vernieuwd: we besteden nu extra veel aandacht aan de praktijk, zodat u slagvaardig als casemanager aan de slag kunt gaan.

Met Regie op Verzuim leert u:
• welke rechten en verplichtingen werkgevers en werknemers hebben;
• hoe u werkt binnen de toegestane kaders van de AVG ( en dus van de Autoriteit Persoonsgegevens);
• waar werkgevers nog wel eens geld laten liggen;
• hoe u een effectief gesprek voert met verzuimende werknemers, de bedrijfsarts, dienstverleners of bijvoorbeeld het UWV;
• welke vragen u wel en niet mag stellen aan de werknemer of de bedrijfsarts;
• om te gaan met de valkuilen van psychisch verzuim;
• hoe u vanuit het wettelijk kader een goed verzuimdossier opbouwt en een loonsanctie voorkomt;
• op welke momenten u welke actie moet ondernemen en hoe u de daarbij betrokken in- en externe partijen aanstuurt;
• waarom het voor zowel werkgever als werknemer belangrijk is te sturen op een snelle re-integratie
• om te gaan met de privacy-spelregels vanuit het perspectief van de Autoriteit Persoonsgegevens

De studiebelasting is ongeveer 180 uur.

Voor wie?

Regie op Verzuim is een opleiding op hbo-niveau. Bent u werkzaam in het vakgebied verzuim en sociale zekerheid, bijvoorbeeld als casemanager, leidinggevende, medewerker HRM of arbeidsdeskundige en u wilt graag een diploma op hbo-niveau van de Hogeschool Arnhem Nijmegen? Dan is Regie op Verzuim een waardevolle vervolgstap in uw carrière.

Bent u niet werkzaam in het vakgebied, maar heeft u wel interesse om casemanager te worden? Dat kan: Regie op Verzuim is een populaire opleiding voor wie een andere carrière wil starten, ook op wat latere leeftijd. Eventueel kunt u eerst de driedaagse Cursus Casemanagement volgen. U krijgt dan een goed beeld van het werkgebied en doet alvast de nodige kennis op, zodat u een goede basis heeft voor Regie op Verzuim. Volgt u deze route binnen 6 maanden, dan krijgt u € 250 korting op het lesgeld van Regie op Verzuim .

Officieel diploma van de HAN

Regie op Verzuim duurt 8 lesdagen en wordt afgesloten met een mondeling en schriftelijk examen via Cylin Exameninstituut sociale zekerheid, onder toezicht van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het mondeling examen bestaat uit een kort telefoongesprek over een casus. Bent u hiervoor geslaagd, dan kunt u deelnemen aan het schriftelijk examen waarin uw kennis wordt getoetst.
Bij een voldoende resultaat ontvangt u een officieel diploma op hbo-niveau van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, dat zeer gewaardeerd wordt op de arbeidsmarkt. Met het diploma Regie op Verzuim heeft u ook direct toegang tot allerlei uitdagende aanvullende opleidingen, zoals bijvoorbeeld Post Bachelor Register Casemanagement, Specialist Taakdelegatie of Specialist Conflicthantering en Kompas.

Titel ROV

Na het behalen van uw diploma adviseren wij u om uw studenteninschrijving om te zetten naar de inschrijving bij het Register Specialistisch Casemanagement (RSC), het grootste en meest toonaangevende beroepsregister voor casemanagers. U heeft dan het recht om de titel ROV te voeren. Het lidmaatschap van het RSC biedt u verschillende voordelen, zoals toegang tot intervisie-groepen, een VeReFi-Nieuwsabonnement, jaarlijks een aantal gratis bijscholingsmiddagen en korting op VeReFi Kennisdagen en Congressen.

U kunt zich ook inschrijven bij de RNVC en heeft dan het recht de titel Crov te voeren. Let wel, de casemanagers die elders afstuderen en zich Crov noemen hebben geen uitdagend HAN-examen afgelegd. Zij krijgen het recht op deze titel na een interne toets bij een opleider zonder extern toezicht.

Dag 1. Introductie en Sociale wetgeving in de eerste twee jaar arbeidsongeschiktheid

Voor een casemanager is kennis van de actuele sociale wetgeving een ‘must’. Doelstelling van deze lesdag is om een stevige kennisbasis te leggen waardoor u in het werkveld straks antwoord op tal van vragen kan geven. Welke verplichtingen hebben werkgever en werknemer? Voor welke werknemers heeft een werkgever loondoorbetalingsplicht en voor welke niet? Hoe zit het met flexwerkers? Voor wie kan een werkgever subsidie krijgen? Deze eerste dag nemen we de sociale wetgeving voor de eerste twee verzuimjaren onder de loep. We behandelen de actualiteiten, zodat u weet wat er op dit moment speelt binnen ons vakgebied. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Wettelijke loondoorbetalingsverplichting werkgever bij ziekte
 • Verplichtingen van de werknemer bij ziekte
 • Vangnetregeling Ziektewet
 • Hoofdregels re-integratiesubsidies
 • Modernisering van de Ziektewet (BeZaVa)
 • WAZO
 • Participatiewet en doelgroepregister
 • Wet BQA
 • Wet verbetering poortwachter

Onze docenten behandelen de lesstof niet alleen aan de hand van sheets en een leerboek. Gedurende de hele opleiding wordt de lesstof ook door middel van opdrachten en huiswerk aangeboden en werken de studenten samen in groepsopdrachten. Belangrijke tussentijdse actuele studie-onderwerpen worden in nieuwsbrieven en whitepapers behandeld.

Dag 2. Sociale wetgeving in de periode na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Het komt helaas regelmatig voor dat een werknemer uiteindelijk 2 jaar of langer verzuimt en na 104 weken ontstaat er belangrijk aandachtsgebied voor de register-casemanager. Het leerdoel van deze lesdag is vertrouwd te raken met de thematiek rondom einde verzuim en het mogelijke begin van de arbeidsongeschiktheid. Als een werknemer langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, komt hij mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering. Hoe gaat dit in zijn werk? En wat zijn de (financiële) gevolgen voor werkgever en werknemer? Dat komt deze dag aan de orde. We behandelen onder meer:

 • Wanneer komt iemand eigenlijk in de WIA?
 • Wat als een werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt bevonden?
 • Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen  (WIA)
 • Regeling Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA)
 • Regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)
 • Financiële aspecten van verzuim en arbeidsongeschiktheid
 • Eigenrisicodragerschap ZW en WGA
 • Werkloosheidswet

Uiteraard gaat u ook zelf oefenen met het berekenen van verschillende uitkeringssituaties. Dat is belangrijk om straks aan werkgever en werknemer uit te kunnen leggen welke financiële gevolgen arbeidsongeschiktheid heeft en dat werken altijd loont.

Dag 3.  Arbeidsrecht / de rol van de bedrijfsarts

Arbeidsrecht (dagdeel)
Doelstelling van dit dagdeel is dat u als register-casemanager beter en meer grip krijgt op arbeidsrechtelijke aspecten in relatie tot (lang) verzuim en/of arbeidsongeschiktheid. Een (arbeidsrecht)jurist behandelt daarom de belangrijkste aandachtspunten, zoals loonopschorting of loonstop, ontslagbescherming bij ziekte, de Wet werk en zekerheid, de Wet arbeidsmarkt in balans, ontslagprocedures bij langdurige arbeidsongeschiktheid en de privacyregels van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Rol van de bedrijfsarts (dagdeel)
De bedrijfsarts is belangrijker dan ooit in het verzuimtraject, zeker sinds de privacywetgeving verscherpt is. Het is aan de bedrijfsarts om te bepalen welke werkzaamheden een werknemer wel en niet kan uitvoeren met zijn beperkingen. In dit dagdeel staat de vraag centraal: wat mag ik van de bedrijfsarts verwachten? Welke vragen kan ik wel en niet stellen? Hiervoor gaan we onder meer in op de functionele mogelijkhedenlijst, het vaststellen van een urenbeperking, geen benutbare mogelijkheden en de STECR-richtlijnen arbeidsconflict, psychische klachten en lage rugklachten.

Voor de studenten die interesse hebben om inhoudelijk met de bedrijfsarts over bijvoorbeeld lichamelijke en/of psychische klachten in gesprek te gaan, hebben wij speciaal de opleiding Taakdelegatie ontwikkeld. Buiten taakdelegatie gaat u als casemanager over het medisch dossier niet met de bedrijfsarts in gesprek. In de opleiding Regie op Verzuim is het de bedoeling dat u met de bedrijfsarts in gesprek gaat over de mogelijkheden, u wordt immers opgeleid als casemanager inzetbaarheid (CMI).

Dag 4. Casemanagement in de praktijk

Als casemanager heeft u met diverse partijen te maken, zoals werkgever, werknemer, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, en het UWV. Deze dag gaan we in op het speelveld van de casemanager: hoe kunt u de regie voeren? We kijken naar hoe het UWV de re-integratie-inspanningen beoordeelt, wanneer een deskundigenoordeel kan worden ingezet en wanneer een vervroegde IVA kan worden aangevraagd. We bespreken veel herkenbare verzuimsituaties en u kunt ook eigen casuïstiek inbrengen.
Daarnaast besteden we aandacht aan de samenloop van disfunctioneren, arbeidsconflict en verzuim. Hoe neemt u zelf de regie op een snelle activering van de afwezige werknemer? En welke vragen moet u daarbij stellen aan de verschillende partijen in het speelveld van verzuim? U leert alert te zijn op het voorkomen van loonsancties en zorgvuldig een overzichtelijk, goed verzuimdossier op te bouwen. En omdat u het meest leert van zelf doen, gaat u ook deze dag weer oefenen met een praktijksituatie.

Dag 5. Kosten en baten van verzuim en re-integratie / omgaan met psychisch arbeidsverzuim

Kosten en baten van verzuim en re-integratie (dagdeel)
Verzuim en arbeidsongeschiktheid kosten geld, veel geld. Vreemd genoeg betekent dit voor veel organisaties niet dat verzuim vanuit de financiële invalshoek een belangrijk onderwerp is. Erover praten en de kosten inzichtelijk maken en benoemen wordt vaak al als (te) confronterend ervaren. Doelstelling van dit dagdeel is dat u leert om antwoorden te vinden op onder meer de volgende vragen: Hoeveel geld is er per dag gemoeid met de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid? Hoe kunnen we de schadelast beheersen? Welke verzekeringsvormen zijn er voor verzuim en arbeidsongeschiktheid? Welke partij heeft welk financieel belang? Is er een verzuim- en re-integratiebeleid? Dit zijn belangrijke inzichten om gerichte financieringsverzoeken bij de juiste partijen neer te kunnen leggen.

Omgaan met psychisch arbeidsverzuim (dagdeel)
Onderwerpen als burn-out, werkstress en post traumatische stress stoornis (PTSS) zijn hot en er gaat bijna geen dag voorbij zonder berichtgeving over deze onderwerpen. In Nederland is de helft van het verzuim langer dan 13 weken verzuim op basis van psychische klachten. Driekwart hiervan is stress-gerelateerd. Uit onderzoek blijkt dat men zonder adequaat ingrijpen gemiddeld 180 dagen thuis zit. Dit kunt u voorkomen door de signalen te herkennen en in gesprek te gaan met de werknemer. Een bedrijfsarts of psycholoog vertelt u over ‘red flags’ en geeft u praktische handvatten.

Dag  6. DISC en (verzuim)gesprekken voeren

Als casemanager bent u de spin in het web op tal van zaken; bedrijfsbelang, wetgeving, beleid en protocollen, dienstverleners en specialisten zoals de bedrijfsarts. Maar bij ook zaken als goed werkgeverschap, ethische kwesties, maatschappelijke ontwikkelingen gelinkt aan management en organisatie zult u ingeschakeld worden. Ook in dit kader zult u, naast het verzuim, veel gesprekken voeren, dus is het belangrijk hier veel aandacht aan te besteden. Sommige mensen zullen afgeremd moeten worden omdat ze te snel weer (volledig) aan de slag willen en anderen zullen juist gemotiveerd moeten worden. Hoe pakt u dat aan? Welke vragen mag u wel en niet stellen? Hoe gaat u om met weerstand? Op deze dag staat effectief communiceren centraal.

Hiervoor is het goed te weten dat iedereen een voorkeurstijl heeft van communiceren. Met behulp van het DISC-model ontdekt u wat uw voorkeurstijl is en leert u andere voorkeurstijlen te herkennen, zodat u hierop kunt inspelen. Tijdens deze bijzonder actieve lesdag koppelen we de theorie aan praktische voorbeelden en gaat u onder begeleiding van onze docenten en speciaal hiervoor opgeleide acteurs zelf oefenen met het voeren van diverse gesprekken.

Dag 7. Verzuimgesprekken voeren en mondeling examen

We noemden het al: verzuimgesprekken voeren is een belangrijk onderdeel van het werk van een casemanager. Hoe motiveert u een zieke werknemer zo snel mogelijk te re-integreren? Hoe gaat u om met weerstand? Vaak zult u een telefonisch gesprek voeren. Dit gaan we in de ochtend oefenen, zodat u goed bent voorbereid op de praktijk en op het mondelinge examen.
Het mondeling examen doet u in de middag: het bestaat uit een telefoongesprek van circa 10 minuten met een trainingsacteur. Hiervoor ontvangt u van tevoren een casusbeschrijving waarin wordt aangegeven met wie u het gesprek voert en wat het doel van het gesprek is.

Gaat uw eerste gesprek niet zo goed? Geen nood, u kunt het dezelfde middag nog een keer herkansen. Een voldoende voor het mondeling examen is de voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het schriftelijk examen.

Dag 8. Voorbereiding op het schriftelijk examen

De stof van alle lessen komt deze dag weer samen. We bespreken de soorten examenvragen en hoe u die aanpakt. We bespreken nogmaals hoe u een casus adequaat behandelt. Ook besteden we extra aandacht aan belangrijke berekeningen. En natuurlijk kunt u alle vragen stellen die u nog heeft, zodat u vol vertrouwen het examen ingaat.

Examen

De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen, bestaande uit een casus van 120 minuten. Het schriftelijk examen  wordt per laptop afgenomen. U laat hierbij zien dat u inzicht heeft in complexe verzuimdossiers, deze aan de hand van de geldende wet- en regelgeving kan analyseren en tot de juiste conclusie komt. Het examen is een open-boek-examen; alle studiematerialen en aantekeningen mogen gebruikt worden, net als de rekenmachine. Het gebruik van een mobiele telefoon of een iPad of eigen laptop is niet toegestaan.

Na een positieve afronding van het totale examen ontvangt u het erkende diploma Regie op Verzuim van de HAN.

9
Gemiddeld cijfer voor Regie op verzuim
Gebaseerd op 2 ervaringen
starstarstarstarstar
Nico Schuitemaker
Procesregisseur Verzuim
10
Regie op verzuim

"Ik vond het ideaal om de cursus online te doen. De docenten zijn allen zeer goed. De readers en het oefenmateriaal online zijn meer dan voldoende om goed beslagen op het examen te kunnen komen." - 25-01-2023 12:56

"Ik vond het ideaal om de cursus online te doen. De docenten zijn allen zeer goed. De readers en het oefenmateriaal online zijn meer dan vold… alles lezen - 25-01-2023 12:56

starstarstarstarstar_border
Patricia Sousa Alves
8
Regie op verzuim

"opleiding goed opgebouwd, fijne docenten en fijn dat het online ook kan! Er wordt goed geoefend met praktijk voorbeelden en dat helpt echt om een goed beeld te hebben van wat je te wachten staat bij casemanagement." - 06-07-2022 11:37

"opleiding goed opgebouwd, fijne docenten en fijn dat het online ook kan! Er wordt goed geoefend met praktijk voorbeelden en dat helpt echt o… alles lezen - 06-07-2022 11:37

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.