14 Recht, arbeid en maatschappij beroepsgroepen

Advocaten en ondersteunend personeel

Hieronder vallen Advocatenklerk, Assistent procureur, Manager advocatenkantoor.

Arbodeskundigen en -inspecteurs

Hieronder vallen Arbeidshygiënist, Arbeidspsycholoog, Arbo-consultant, Arbocoördinator, Bedrijfsveiligheidsdeskundige en nog 9 beroepen.

Deskundigen werk en inkomen overheid

Hieronder vallen Consulent reïntegratie, Consulent werk en inkomen, Intakemedewerker arbeidsbureau.

Geestelijken en pastoraal werkers

Hieronder vallen Bisschop, Evangelisatiewerker, Imam, Koster, Mohel en nog 5 beroepen.

Juristen

Hieronder vallen Advocaat, Advocaat contractrecht, Advocaat-stagiair, Advocaat vastgoed, Bedrijfsjurist en nog 17 beroepen.

Managers arbeid

Hieronder vallen Directeur human resources, Hoofd personeel en arbeid, Human resources manager, Manager compensation & benefits, Manager mobiliteit en nog 4 beroepen.

Managers maatschappelijk werk

Hieronder vallen Directeur crisisopvangcentrum, Directeur dak- en thuislozenzorg, Directeur jeugdhulpverleningsinstelling, Manager gezinszorg, Manager inrichtingswerk en nog 6 beroepen.

Notarissen en ondersteunend personeel

Hieronder vallen Kandidaat-notaris, Manager notariskantoor, Notaris, Notarisklerk.

Officieren van justitie

Hieronder vallen Advocaat-generaal, Officier van justitie, Persofficier, Procureur-generaal.

Ondersteunend personeel rechtbank, parket & om

Hieronder vallen Deurwaarder, Gerechtsauditeur, Gerechtsbode, Gerechtsdeurwaarder, Gerechtssecretaris en nog 5 beroepen.

Personeel en arbeid deskundigen

Hieronder vallen Adviseur compensation & benefits, Adviseur personeelsorganisatie, Adviseur training & development, Adviseur werving & selectie, Arbeidsbemiddelaar en nog 12 beroepen.

Recht, arbeid en maatschappij (overig)

Hieronder vallen Recht, arbeid en maatschappij (overig).

Rechters

Hieronder vallen Honorair rechter, Kantonrechter, Kinderrechter, Lid centrale raad van beroep, Lid college van beroep en nog 11 beroepen.

Sociaal, maatschappelijk, agogisch werkers

Hieronder vallen Activiteitenbegeleider, Ambulant hulpverlener, Bedrijfsmaatschappelijk werker, Begeleider gezinsvervangend tehuis, Begeleider project kamerbewoning en nog 38 beroepen.