23 Onderwijs, opleiding en training beroepsgroepen

Cursusleiders en instructeurs

Hieronder vallen Cursuscoördinator lesgevend, Docent volwasseneneducatie, Docent zwangerschapsgymnastiek, Gespreksleider, Instructeur ehbo en nog 19 beroepen.

Decanen en coördinatoren

Hieronder vallen Coördinator leerjaar, Coördinator onderwijs, Coördinator onderwijsontwikkeling en -uitvoering, Coördinator toelatingscommissie, Cursuscoördinator en nog 9 beroepen.

Directeuren onderwijsinstelling

Hieronder vallen Adjunct-directeur basisschool, Adjunct-directeur school buitengewoon onderwijs, Adjunct-directeur school voor hoger onderwijs, Conrector voortgezet onderwijs, Directeur basisschool en nog 11 beroepen.

Docenten basisonderwijs

Hieronder vallen Groepsleerkracht, Groepsleerkracht speciaal onderwijs, Leerkracht groep 1-2.

Docenten hoger beroepsonderwijs

Hieronder vallen Docent accountancy, Docent actuariële wetenschappen, Docent administratieve informatica, Docent antropologie, Docent bedrijfsadministratie en nog 20 beroepen.

Docenten hoger chemisch en technisch onderwijs

Hieronder vallen Docent chemische technologie, Docent elektronica, Docent landmeetkunde, Docent lastechnologie, Docent meet- en regeltechniek en nog 4 beroepen.

Docenten hoger exact onderwijs

Hieronder vallen Docent bosbouw- en milieukunde, Docent dierkunde, Docent exacte vakken, Docent geologie, Docent hydrologie en nog 4 beroepen.

Docenten hoger kunst- en mediaonderwijs

Hieronder vallen Circus docent, Docent 3d-design, Docent architectonische vormgeving, Docent audiovisuele media, Docent ballet en nog 26 beroepen.

Docenten hoger sociaal en gezondheidsonderwijs

Hieronder vallen Docent diëtiek, Docent ergotherapie, Docent farmakunde, Docent fysiotherapie, Docent geneeskunde en nog 17 beroepen.

Docenten hoger taal- en cultuuronderwijs

Hieronder vallen Docent culturele vorming, Docent filosofie, Docent maatschappelijke vorming, Docent sociale geografie.

Docenten lerarenopleidingen

Hieronder vallen Docent academie voor lichamelijke opvoeding, Docent didactiek en methodiek, Docent lerarenopleiding, Docent pabo.

Docenten middelbaar beroepsonderwijs

Hieronder vallen Docent bedrijfshuishoudkunde, Docent beveiliging en bewaking, Docent bibliotheekwetenschap, Docent boekhouden, Docent brandweervakken en nog 20 beroepen.

Docenten middelbaar onderwijs

Hieronder vallen Docent aardrijkskunde, Docent biologie, Docent culturele kunstzinnige vorming, Docent dramaturgie, Docent Duits en nog 22 beroepen.

Docenten middelbaar technisch beroepsonderwijs

Hieronder vallen Docent agrarische wetenschappen, Docent architectuur, Docent autotechniek, Docent betontimmeren en -vlechten, Docent civiele techniek en nog 34 beroepen.

Medewerkers onderwijsondersteuning

Hieronder vallen Beleidsadviseur brede school, jeugd en sport, Bijlesdocent, Cursusontwikkelaar, Docent Nederlands als tweede taal (nt2), Docent talen (overig) en nog 10 beroepen.

Onderwijs, opleiding en training (overig)

Hieronder vallen Docent (overig), Groepsleerkracht ZMOK, Hoofd onderzoek, Leerkracht blindenonderwijs, Leerkracht dovenonderwijs en nog 3 beroepen.

Univ. docenten exacte wetenschappen

Hieronder vallen Hoogleraar biologie, Hoogleraar bosbouw- en milieukunde, Hoogleraar geologie, Hoogleraar informatica, Hoogleraar natuurkunde en nog 24 beroepen.

Univ. docenten geesteswetenschappen

Hieronder vallen Hoogleraar geesteswetenschappen, Hoogleraar geschiedenis, Hoogleraar taal- en letterkunde, Universitair docent archeologie, Universitair docent Aziatische talen en culturen en nog 22 beroepen.

Univ. docenten medische wetenschappen

Hieronder vallen Hoogleraar diergeneeskunde, Hoogleraar farmacie, Hoogleraar geneeskunde, Hoogleraar tandheelkunde, Universitair docent anatomie en nog 24 beroepen.

Univ. docenten (overig)

Hieronder vallen Universitair docent.

Univ. docenten recht, economie en sociale wetenschappen

Hieronder vallen Hoogleraar administratieve informatica, Hoogleraar economie, Hoogleraar recht, Hoogleraar sociale wetenschappen, Universitair docent accountancy en nog 48 beroepen.

Univ. docenten technische wetenschappen

Hieronder vallen Hoogleraar architectuur, Hoogleraar civiele techniek, Hoogleraar elektrotechniek, Hoogleraar materiaalkunde, Hoogleraar procestechniek en nog 22 beroepen.

Wetenschappers

Hieronder vallen Agoog, Archeoloog, Bedrijfssocioloog, Bewegingswetenschapper, Criminoloog en nog 69 beroepen.