11 Landbouw, veeteelt en visserij beroepsgroepen

Agrarisch medewerkers

Hieronder vallen Agrarisch medewerker, Landbouwmachinebestuurder, Medewerker bestrijdingsmiddelen, Medewerker bloemen-, plantenkwekerij, Medewerker boomkwekerij en nog 19 beroepen.

Boeren en dierenfokkers

Hieronder vallen Bijenkweker, Boer akkerbouwbedrijf, Boer biologisch-dynamisch bedrijf, Boer gemengd bedrijf, Boer landbouwbedrijf en nog 21 beroepen.

Bosmedewerkers en -beheerders

Hieronder vallen Beheerder natuurmonumenten, Jachtopziener, Jager, Medewerker bosbouw, Milieu- en landschapsbeheerder en nog 2 beroepen.

Dierenartsen

Hieronder vallen Abattoirveearts, Dierenarts, Dierenartsassistent, Dierenarts dierentuin, Dierenfysiotherapeut en nog 4 beroepen.

Hoveniers

Hieronder vallen Greenkeeper golfbanen, Groundman tennisbanen, sportvelden, Hoofd groenvoorziening, Hovenier, Hoveniersknecht en nog 5 beroepen.

Keurders en inspecteurs

Hieronder vallen Controleur kwaliteit op veiling, Hoofdinspecteur veterinaire inspectie, Inspecteur dierenbescherming, Inspecteur landbouw en visserij, Keurmeester vee en vlees en nog 5 beroepen.

Kwekers

Hieronder vallen Bloembollenkweker, Bloem- en plantenkweker, Boomgaardhouder, Boomkweker, Champignonkweker en nog 9 beroepen.

Landbouw- en veeteeltdeskundigen

Hieronder vallen Adviseur bloementeelt, Adviseur rundveeverbetering, Adviseur teelttechniek, Ingenieur cultuurtechniek, Ingenieur tropische cultuurtechniek en nog 12 beroepen.

Landbouw, veeteelt en visserij (overig)

Hieronder vallen Landbouw, veeteelt en visserij (overig).

Opzichters landbouw en visserij

Hieronder vallen Manager kwekerij, Opzichter groenvoorziening, Opzichter landbouwbedrijf, Opzichter tuinonderhoud, Opzichter veehouderij.

Vissers en viskwekers

Hieronder vallen Haringvisser, Kweker siervissen, Medewerker oesterkwekerij, Medewerker schaal- en schelpdierenkwekerij, Medewerker sierviskwekerij en nog 9 beroepen.