2 Defensie beroepsgroepen

Defensie (overig)

Hieronder vallen Defensie (overig), Soldaat Genie.

Soldaten, korporaals en onderofficieren landmacht

Hieronder vallen Hoofdofficier Koninklijke Luchtmacht/Landmacht of Marechaussee, Hoofdofficier Koninklijke Marine, Korporaal Koninklijke Luchtmacht/Landmacht of Marechaussee, Korporaal Koninklijke Marine, Matroos Koninklijke Marine en nog 15 beroepen.