13 Beleid en bestuur beroepsgroepen

Algemeen directeurs

Hieronder vallen Adjunct-directeur, Algemeen directeur, Bankdirecteur, Commercieel directeur, Commissaris nv, bv en nog 5 beroepen.

Beleid en bestuur (overig)

Hieronder vallen Afdelingshoofd, Area Director, Assistent manager, Beleid en bestuur (overig), Coördinator en nog 14 beroepen.

Beleidsmedewerkers

Hieronder vallen Beleidsmedewerker arbeidsmarkt, Beleidsmedewerker arbeidsomstandigheden, Beleidsmedewerker bos- en landschapsbouw, Beleidsmedewerker bouwkunde, Beleidsmedewerker buitenlandse zaken en nog 38 beroepen.

Bestuurders belangenverenigingen

Hieronder vallen Bestuurder belangenvereniging, Bestuurder beroepsvereniging, Bestuurder consumentenorganisatie, Bestuurder dierenbeschermingsorganisatie, Bestuurder mensenrechtenorganisatie en nog 12 beroepen.

Bestuurders overheid

Hieronder vallen Burgemeester, Directeur gemeente, Gemeentesecretaris, Gouverneur, Lid algemene rekenkamer en nog 5 beroepen.

Directeurs overheid

Hieronder vallen Directeur arbeidsbureau, Directeur-generaal overheid, Directeur overheidsinstelling, Directeur semi-overheidsinstelling.

Hoofden overheid

Hieronder vallen Hoofd algemene zaken, Hoofd arbeidsaangelegenheden, Hoofd arbeidsomstandigheden, geluidshinder, Hoofd belastingdienst, Hoofd beleidszaken en nog 24 beroepen.

Inspecteurs overheid

Hieronder vallen Hoofdinspecteur belastingdienst, Hoofdinspecteur onderwijsinspectie, Inspecteur algemene rekenkamer, Inspecteur belastingdienst, Inspecteur bevolkingsregisters en nog 8 beroepen.

Managementanalisten en -adviseurs

Hieronder vallen Adviseur contractvormen, Adviseur defensie, Adviseur kwaliteit-, arbo- en milieu, Adviseur logistiek, Adviseur planningssystemen en nog 20 beroepen.

Managers bestuur en beleid bedrijfsleven

Hieronder vallen Manager bestuursdienst, Manager corporate development, Manager strategie en beleid.

Managers gemeente

Hieronder vallen Beoordelaar subsidies landbouw & visserij, Stadsdeelmanager, Subsidiecoördinator.

Secretarissen

Hieronder vallen Directiesecretaris, Secretaris, Secretaris academische raad, Secretaris adviesorgaan, Secretaris ambassade en nog 5 beroepen.

Wetgevers, volksvertegenwoordigers

Hieronder vallen Ambassadeur, Attaché, Beleidsadviseur commissaris van de koningin, Consul, Diplomatiek vertegenwoordiger en nog 14 beroepen.