Omgevingswet 4-daags

Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats

Omgevingswet 4-daags

Berghauser Pont Academy
Logo van Berghauser Pont Academy
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 8,3 Berghauser Pont Academy heeft een gemiddelde beoordeling van 8,3 (uit 7 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

7,5
Gemiddeld cijfer voor Omgevingswet 4-daags
Gebaseerd op 2 ervaringen Lees alle ervaringenchevron_right
starstarstarstarstar_border
Paul Cremers
Bedrijfsjurist
8
Omgevingswet 4-daags

"Goede docenten. Prettige locatie. Helaas weinig studiemateriaal. Cursus zou gaan over de hele omgevingswet maar ging uiteindelijk te veel over het onderdeel ruimtelijke ordening en overigens ook te veel over het overheidsperspectief " - 11-10-2021 10:04

"Goede docenten. Prettige locatie. Helaas weinig studiemateriaal. Cursus zou gaan over de hele omgevingswet maar ging uiteindelijk te veel ov… alles lezen - 11-10-2021 10:04

Startdata en plaatsen

placeZwolle
15 jun. 2022 tot 30 jun. 2022
Toon rooster
event 15 juni 2022, 09:30-16:45, Zwolle
event 23 juni 2022, 09:30-16:45, Zwolle
event 28 juni 2022, 09:30-16:45, Zwolle
event 30 juni 2022, 09:30-16:45, Zwolle
placeUtrecht
13 sep. 2022 tot 22 sep. 2022
Toon rooster
event 13 september 2022, 09:30-16:45, Utrecht
event 15 september 2022, 09:30-16:45, Utrecht
event 20 september 2022, 09:30-16:45, Utrecht
event 22 september 2022, 09:30-16:45, Utrecht
placeEindhoven
2 nov. 2022 tot 1 dec. 2022
Toon rooster
event 2 november 2022, 09:30-16:45, Eindhoven
event 10 november 2022, 09:30-16:45, Eindhoven
event 17 november 2022, 09:30-16:45, Eindhoven
event 1 december 2022, 09:30-16:45, Eindhoven

Beschrijving

Behoefte aan persoonlijk leeradvies? Laat je contactgegevens achter bij je brochure aanvraag.

 • In 4 dagen een compleet overzicht
 • De belangrijkste onderwerpen van de Omgevingswet op een rij
 • Meer dan een gewone cursus: grondiger inzicht krijgen
 • Met korting nog verder uit te breiden
 • Wij bieden deze cursus in juni aan te Zwolle en in september aan te Utrecht


Inhoud

Aanleiding

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de Omgevingswet, de nieuwe wet waarin 26 wetten met betrekking tot ruimtelijke ordening, bouwen en milieu moeten opgaan. De meer dan 100 AMvB’s die het omgevingsrecht nu kent worden samengebracht tot vier AMvB’s. Hetzelfde zal gebeuren met de huidige ministeriële regelingen op dit terrein. Deze stelselwijziging behoort tot de grootste wetgevingsoperaties in Nederland en heeft gr…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Omgevingswet, Fiscaal recht, Financieel recht, Grondbeleid en Vastgoedrecht en Appartementsrecht.

Behoefte aan persoonlijk leeradvies? Laat je contactgegevens achter bij je brochure aanvraag.

 • In 4 dagen een compleet overzicht
 • De belangrijkste onderwerpen van de Omgevingswet op een rij
 • Meer dan een gewone cursus: grondiger inzicht krijgen
 • Met korting nog verder uit te breiden
 • Wij bieden deze cursus in juni aan te Zwolle en in september aan te Utrecht


Inhoud

Aanleiding

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de Omgevingswet, de nieuwe wet waarin 26 wetten met betrekking tot ruimtelijke ordening, bouwen en milieu moeten opgaan. De meer dan 100 AMvB’s die het omgevingsrecht nu kent worden samengebracht tot vier AMvB’s. Hetzelfde zal gebeuren met de huidige ministeriële regelingen op dit terrein. Deze stelselwijziging behoort tot de grootste wetgevingsoperaties in Nederland en heeft grote gevolgen voor de praktijk. In 2022 is het al zover, dus nog maar even!

Nu zijn er vele middagen en cursusdagen over de Omgevingswet (zie hier ook ons eigen cursuspakket), waarbij u steeds weer wat nieuws leert over de nieuwe wet.

Velen hebben echter behoefte aan nog meer verdieping. De wet moet in uw vezels gaan zitten. Met deze uitgebreide opleiding van 4 dagen krijgt u een meer dan grondig inzicht in de nieuwe Omgevingswet.

Inhoud en resultaat

Na afloop van deze opleiding heeft u een breed beeld van de doelen en instrumenten van de wet en de uitwerking in de praktijk. U leert de wet en haar systematiek op grondige wijze kennen. De opleiding bestaat uit 4 dagen:
 1. Systeem en begrippen Omgevingswet
 2. Omgevingsplan en Omgevingsvisie
 3. Omgevingsvergunning en procedures  
 4. Milieu in de Omgevingswet

Elke dag is een cursus op zich, maar nu is alles met elkaar verbonden. Hieronder vindt u het uitgebreide programma per dag.


Uitbouw met extra dagen/cursussen

Naast deze algemene 4-daagse opleiding kunt u aanvullend met korting van € 100,- per cursusdag, kiezen voor specifieke onderwerpen in ons cursuspakket Omgevingswet, zie hier.


  Doelgroep

  De opleiding is bedoeld voor een ieder die inzicht wil krijgen in het systeem van de Omgevingswet. Dit kunnen zijn juristen, beleidsmedewerkers vergunningverleners, toetsers, handhavers werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies waterschappen en rijksdiensten.

  Daarnaast is de opleiding interessant voor hen die te maken hebben met het omgevingsrecht: advocaten, adviseurs, architecten, projectontwikkelaars, makelaars, etc.

  Programma

  Dag 1: Systeem en begrippen Omgevingswet
  Doelstellingen Omgevingswet

  • Doel en reikwijdte
  • Ontwerpprincipes
  • Paradigmawisseling
  • Begrippen
  • 4 uitvoerings-AMvB´s
  • Aanvullingswetten
  • Invoeringswet
  • Overgangsrecht

  Kerninstrumenten op hoofdlijnen

  • Omgevingsvisie
  • Decentrale regels (omgevingsplan, waterschapverordening en provinciale verordening)
  • Plannen en programma’s
  • Algemene regels voor activiteiten in leefomgeving
  • Omgevingsvergunning
  • Projectbesluit

  Omgevingswaarden

  • Definitie
  • Ontleend aan diverse bronnen, internationaal en nationaal
  • Niet rechtstreeks bindend voor burgers en bedrijven
  • Subsidiariteitsbeginsel
  • Voorbeelden: luchtkwaliteit, geluid, geur, water, etc.
  • Reikwijdte
  • Drie typen
  • Omgevingswaarden gemeente in omgevingsplan
  • Omgevingswaarden provincie in omgevingsverordening
  • Doorwerking en gevolgen
  • Afwijkende en aanvullende omgevingswaarde

  Instructieregels

  • Sturing aan of beperkingen voor bestuursorganen
  • Bij AMvB of omgevingsverordening
  • Grondslag en inhoud
  • Drie basistypes
  • Provincie en waterschap
  • Niet rechtstreeks bindend voor burgers en bedrijven

  Dag 2: Omgevingsplan en omgevingsvisie
  Omgevingsvisie

  • Bindt vaststellende bestuursorganen
  • Integrale visie
  • Vervangt structuurvisies en diverse plannen
  • Inhoud Omgevingsvisie
  • Doorwerking

  Omgevingsplan

  • Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: één per gemeente
  • Regels over activiteiten met gevolgen voor fysieke leefomgeving
  • Verruimde reikwijdte
  • Volksgezondheid
  • Instructieregels met grenzen voor het omgevingsplan
  • Nadere regels
  • Motiveringsbeginsel
  • Gebodsbepalingen
  • Open normen en wetsinterpreterende beleidsregels
  • Uitvoerbaarheid
  • Verschuiving onderzoek
  • Procedure
  • Overgangsregime
  • Ambitie gemeente en relatie met omgevingsvisie
  • Omgevingswaarden en (milieu)kwaliteitseisen
  • Verbrede reikwijdte: regels in het omgevingsplan
  • Inhoud Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

  Invulling gebruiksruimte in omgevingsplan

  • Evenwichtig toedelen van functies aan de ruimte
  • Eigen afwegingsruimte van gemeenten
  • Mengpaneel/toolbox
  • Milieuzonering
  • Praktijkcases: geluid, geur, etc.

  Invulling grondeigendom op hoofdlijnen

  • Onteigening
  • Voorkeursrecht
  • Herverkaveling
  • Kostenverhaal
  • Schadevergoeding


  Dag 3: Omgevingsvergunning en procedures

  Omgevingsvergunning algemeen

  • Wijzigingen t.o.v. de Wabo
  • Algemene regels voor de uitoefening taken en bevoegdheden
  • Omgevingsplan als primair instrument voor verdeling van ‘gebruiksruimte’
  • Anticiperen op het nieuwe stelsel (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte; afschaffing actualiseringsplicht)

  Fundamentele aspecten omgevingsvergunning en melding
  • Vergunningplichtige-, vergunningvrije- of meldingsplichtige activiteiten
  • Bevoegd gezag bij één of meerdere activiteiten
  • Advies (met instemming)
  • Aanvraag en afstemming
  • Intrekken en wijzigen
  • Overgangsrecht omgevingsvergunning

  Inhoudelijke aspecten
  • Toetsingskaders
  • Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag (incl. gronden onthouden instemming)
  • Beslissing omtrent de aanvraag (verlening of weigering)
  • Vergunningvoorschriften
  • Motivering

  Procedurele aspecten en rechtsbescherming
  • Indiening en ontvangst van de aanvraag
  • Ontvankelijkheidstoets
  • Reguliere procedure (uitgangspunt; geen vergunning van rechtswege)
  • Uitgebreide procedure
  • Termijnen voor inwerkingtreding van besluiten
  • Automatisch schorsende werking van verzoek om voorlopige voorziening
  • Beroep in twee instanties voor alle omgevingsvergunningen
  • Coördinatie van procedures

  Dag 4: Milieu in de Omgevingswet

  Omgevingsvergunning milieu onder de Omgevingswet

  • Belangrijkste veranderingen t.o.v. de Wabo
  • Van inrichting naar activiteit
  • De milieubelastende activiteit
  • Systematiek: kernactiviteit, functioneel ondersteunende activiteit en uitzonderingen
  • Uitgangspunt minder vergunningen, meer algemene regels
  • Wanneer algemene regels, meldingplicht of vergunningplichtig?
  • Beoordelingsregels vergunning

   Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

  • Grondslag en reikwijdte algemene regels
  • Grondslag vergunningplicht
  • Decentraal, tenzij
  • Inhoud Bal
  • Lagenbenadering milieubelastende activiteit (hfd 2 t/m 5)
  • Typen regels en instrumenten• Specifieke zorgplicht - handhaving
  • Maatwerk: maatwerkregels en maatwerkvoorschriften
  • Meldingplicht

  Milieu in het Omgevingsplan

  • Belangrijkste veranderingen t.o.v. het bestemmingplan
  • Bestuurlijke afwegingsruimte omgevingsplan
  • Verdeling gebruiksruimte
  • Omgevingswaarden en instructieregels
  • Flexibiliteit en bestuurlijke afwegingsruimte
  • Toepassing mengpaneel
  • Bestuurlijke afwegingsruimte omgevingsplan – Geluid

   Overgangsrecht (Invoeringswet Omgevingswet)

  • De bruidsschat
  • Omgevingsplanregels van rijkswege

   Praktijkcases


   Materiaal

   •  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
   •  Tekstuitgave Omgevingswet
   •  Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus 

   Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

   Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

   7,5
   Gemiddeld cijfer voor Omgevingswet 4-daags
   Gebaseerd op 2 ervaringen
   starstarstarstarstar_border
   Paul Cremers
   Bedrijfsjurist
   8
   Omgevingswet 4-daags

   "Goede docenten. Prettige locatie. Helaas weinig studiemateriaal. Cursus zou gaan over de hele omgevingswet maar ging uiteindelijk te veel over het onderdeel ruimtelijke ordening en overigens ook te veel over het overheidsperspectief " - 11-10-2021 10:04

   "Goede docenten. Prettige locatie. Helaas weinig studiemateriaal. Cursus zou gaan over de hele omgevingswet maar ging uiteindelijk te veel ov… alles lezen - 11-10-2021 10:04

   starstarstarstar_halfstar_border
   Paul Hartman
   Bedrijfsjurist
   7
   Omgevingswet 4-daags

   "Goede cursus. Niveau trainers was verschillend. Inhoudelijk wel erg gericht op de gemeentejurist. Op dag 2, 3 en 4 werden veel zaken van dag 1 weer herhaald. In algemene zin is dat goed, maar wellicht is het goed als de trainers de inhoud van hun presentaties iets beter met elkaar afstemmen." - 11-02-2021 14:18

   "Goede cursus. Niveau trainers was verschillend. Inhoudelijk wel erg gericht op de gemeentejurist. Op dag 2, 3 en 4 werden veel zaken van dag… alles lezen - 11-02-2021 14:18

   Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

   Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

   (optioneel)
   (optioneel)
   (optioneel)
   (optioneel)
   (optioneel)
   (optioneel)
   (optioneel)
   We slaan je gegevens op, en delen ze met Berghauser Pont Academy, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.