Basiscursus Wabo, Bor en Mor

Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats
Logo van Berghauser Pont Academy
Opleiderscore: starstarstarstarstar 10 Berghauser Pont Academy heeft een gemiddelde beoordeling van 10 (uit 1 ervaring)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

placeUtrecht
3 nov. 2020 tot 10 nov. 2020
Toon rooster
event 3 november 2020, 09:30-16:45
event 10 november 2020, 09:30-16:45

Beschrijving

 • De essentie in 2 dagen
 • Alle basisbegrippen in context
 • Relatie Wabo en andere omgevingswetgeving
 • Procedures en indieningsvereisten
 • Voldoen aan kwaliteitscriteria
 • Doorkijkjes naar de Omgevingswet
Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, voor meer info klikt u hierAls u niet wil of mag reizen, kunt u elke cursus ook via een livestream volgen; twee opties dus! Met beide haalt u uw studiepunten binnen.

Inhoud

Inleiding

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) zijn al weer 8 jaar van kracht. In die periode zijn er telkens opnieuw vergunningverleners, coördinatoren, handha…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: WABO, MOR® (Management of Risk), Bouw, Omgevingswet en Grondverwerving.

 • De essentie in 2 dagen
 • Alle basisbegrippen in context
 • Relatie Wabo en andere omgevingswetgeving
 • Procedures en indieningsvereisten
 • Voldoen aan kwaliteitscriteria
 • Doorkijkjes naar de Omgevingswet
Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, voor meer info klikt u hierAls u niet wil of mag reizen, kunt u elke cursus ook via een livestream volgen; twee opties dus! Met beide haalt u uw studiepunten binnen.

Inhoud

Inleiding

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) zijn al weer 8 jaar van kracht. In die periode zijn er telkens opnieuw vergunningverleners, coördinatoren, handhavers en adviseurs die nog maar korte tijd (minder dan één jaar) geregeld of dagelijks in aanraking gekomen met de wet, de uitvoeringsbesluiten en de relevante rechtspraak. En juist bij hen ontbreekt dikwijls nog het brede plaatje, de context. Met vragen als:

 • Waarom is iets geregeld op een bepaalde wijze?
 • Hoe luidden die basisbegrippen eigenlijk?
 • Hoe is de verhouding tussen wet, besluit en regeling ook al weer?
 • Wanneer is sprake van 'onlosmakelijke samenhang', conversie en 'aanhaken' en hoe ga je daar mee om?
 • Welke factoren bepalen de toepasselijke voorbereidingsprocedure?
 • Welke valkuilen kan je tegenkomen bij de toepassing van een voorbereidingsprocedure?
 • Wat zijn de belangrijkste aspecten van de rechtsbescherming en handhaving?
 • Etc.

Inhoud en resultaat

Deze basiscursus gaat uitgebreid in op de essentie van Wabo, Bor en Mor, zodat u weet waarom u altijd op een bepaalde manier iets doet of behoort te doen. U krijgt alle elementaire kennis en vaardigheden aangereikt met betrekking tot:

 • Doel, opzet en inhoud van Wabo, Bor en Mor,
 • De relatie tussen de Wabo en overige omgevingswetgeving (Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit, delen van de APV, e.d.), maar ook
 • de procedures en de indieningsvereisten die voortvloeien uit de Wabo

Bovendien gaat de cursus op alle onderdelen op beknopte wijze in op de Omgevingswet en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten zodat u meteen de belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen het huidige recht en het nieuwe recht kunt benoemen.

Wilt u een overzicht van de actualiteiten van de Wabo (wetgeving, rechtspraak), volg dan de 1-daagse cursus Update Wabo, zie hier. En wilt u alleen weten hoe onder het komende recht de vergunningverlening er in detail uit zal zien, volg dan de eendaagse cursus Omgevingsvergunning in de Omgevingswet, zie hier.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor medewerkers van Omgevingsdiensten en gemeenten die nog niet zo lang werkzaam zijn binnen het domein van het Omgevingsrecht en die nog onvoldoende kennis hebben van de Wabo, de Bor en de Mor.

Dit kunnen zijn:

 • vergunningverleners
 • handhavers/toezichthouders
 • adviseurs
 • medewerkers front-office

Daarnaast is de cursus interessant voor beginnende medewerkers in dienst bij andere overheden, adviesbureaus en advocatuur.

Kwaliteitscriteria

Met het volgen van deze cursus voldoet u aan de Kwaliteitscriteria 2.1, deel B, generieke deskundigheden, Milieu

Programma

Dag 1: Fundamentele aspecten (Wabo en Bor)

Inleiding

 • Opzet van de cursus
 • Aanleiding, totstandkoming en doel van de Wabo
 • Reikwijdte en werkingssfeer en structuur (opzet wet, uitvoeringsbesluit en regeling) van de Wabo
 • Doorkijkjes naar de Omgevingswet

Integratie van toestemmingsstelsels

 • Één omgevingsvergunning per fysiek project
 • Vormen van integratie (volledig, incidenteel, verplicht, etc.)
 • Geen integratie maar afstemming (met meldingenstelsels)
 • Overzicht van reikwijdte omgevingsvergunning

Fundamentele begrippen (art. 2.1 en 2.2 Wabo)

 • Begrip ‘activiteit’
 • Begrip 'project'
 • Overige relevante begrippen

Procedurele aspecten (Wabo, Bor en Mor) – Aanvraag

 • Waar indienen aanvraag
 • Indieningsvereisten (algemeen en specifiek)
 • Beoordeling aanvraag op compleetheid (ex art. 4:5 Awb)

Bevoegd gezag

 • Hoofdregel en uitzonderingen
 • Eens bevoegd gezag, altijd bevoegd gezag (Wabo)
 • Overgang van bevoegdheid
 • Omgevingsdienst (taken, processen)

Aanhouding aanvraag

 • Aanhoudingsplicht
 • Aanhoudingsbevoegdheid

Voorbereidingsprocedures

 • Algemeen
 • Reguliere voorbereidingsprocedure
 • Vergunning van rechtswege
 • Uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure

Soorten omgevingsvergunning

 • Soorten vergunning (integraal, gedeeltelijk, gefaseerd, e.d.)
 • 'Onlosmakelijke samenhang' (m.n. bij bouwen, planologisch strijdig gebruik en handelingen met inrichtingen)
 • Gefaseerde vergunning

Inhoudelijke aspecten

 • Beslissen op de grondslag van de aanvraag
 • Beoordeling en toetsing

Dag 2: Fundamentele - (vervolg), inhoudelijke en procedure aspecten

Betrokkenheid van andere bestuursorganen

 • Verklaring van geen bedenkingen-orgaan
 • Adviseurs en adviezen

Karakter omgevingsvergunning

 • Rechtskarakter (zaaks- en persoonsgebonden)

Inhoud omgevingsvergunning

 • Voorschriften (afstemming)
 • Wijzigen en intrekken omgevingsvergunning

Inwerkingtreding

 • Algemeen
 • Uitgestelde inwerkingtreding
 • Inwerkingtreding van vergunning van rechtswege
 • Inwerkingtreding bij fasering

Rechtsbescherming (hoofdlijnen)

 • Wie kunnen bezwaar maken, zienswijze kenbaar maken of beroep instellen
 • Beroep vvgb
 • Belanghebbende begrip
 • Beroep vvgb
 • Relativiteitsvereiste

Vergunning vrij bouwen en afwijken bestemmingsplan (hoofdlijnen)

 • Fundamente begrippen
 • Vergunningvrije bouw- en gebruiksmogelijkheden
 • Vergunningvrije bouwmogelijkheden
 • Kruimelbepaling

Handhaving (hoofdlijnen)

 • Algemeen (zorgplicht en kwaliteitseisen: Mor)
 • Verruiming bestuursrechtelijke sanctionering t.o.v. hfd 5 Awb

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met Berghauser Pont Academy, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.