Mensenhandel, seksueel en huiselijk geweld

De seminar van UvA Academy is niet beschikbaar meer op Springest. Bekijk hieronder enkele alternatieven:

check_box_outline_blank

De positie van zorgaanbieders in het sociaal domein bij gemeentelijke toezicht en handhaving

Logo van Berghauser Pont Academy
|META_INFO|

Contractering in het sociaal domein Periodiek en specifiek toezicht op kwaliteit Financiële controles Handhaving Terugvordering van zorggel…

check_box_outline_blank

De bewaking van zorgkwaliteit in het sociaal domein voor gemeenten

Logo van Berghauser Pont Academy
|META_INFO|

Contractering in het sociaal domein Periodiek en specifiek toezicht op kwaliteit Financiële controles Handhaving Terugvordering van zorggel…

check_box_outline_blank

Afbakening van de Wmo en Jeugdwet in de verordening

Logo van Berghauser Pont Academy
|META_INFO|

Werking en reikwijdte van de gemeentelijke verordening Welke grondslagen biedt een verordening bij de aanspraak op jeugdhulp of maatschappe…

check_box_outline_blank

Introductie in de Wmo

Logo van Bender Academie
|META_INFO|

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Die ondersteuning thuis organiseren gemeenten via de…

check_box_outline_blank

Opleiding tot Wmo consulent

Logo van MarienburgGroep
|META_INFO|

Opleiding tot Wmo consulent Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft onder…

check_box_outline_blank

(Basisopleiding) Wmo Consulent 2.0

Logo van Kenniscentrum Sociaal Domein
|META_INFO|

De Basisopleiding Wmo Consulent 2.0 is een praktijkgerichte opleiding waarbij u alle essentiële kennis en vaardigheden ontwikkelt, die u no…

check_box_outline_blank

Starterscursus Wmo

Logo van Langhenkel-Talenter Academie
|META_INFO|

Algemeen De Wet maatschappelijke ondersteuning is een raamwet die in 2007 de oude Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten en delen …

check_box_outline_blank

Online Opleiding Wmo Consulent

Logo van Kenniscentrum Sociaal Domein
|META_INFO|

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft het doel om burgers te ondersteunen, zodat zij zo lang mogelijk deel kunnen nemen aan de …

check_box_outline_blank

WMO consulent

Logo van Inholland Academy
|META_INFO|

Als WMO consulent handel je zorgaanvragen van burgers af. Gemeenten voeren de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) uit. Zij zijn er ver…