Maatwerk / In-company management - ontwikkelingstrajecten op maat

Type product
Logo van Universiteit Utrecht

Tip: incompany training nodig? Vraag een offerte aan bij meerdere aanbieders!

Beschrijving

In deze trajecten richt de afdeling Executive- en Masterprogramma’s (EMP) zich op organisaties die in ontwikkeling zijn.
In samenspraak met het management en met degenen die het betreft, ontwikkelen wij een traject dat aansluit bij de actuele behoeften aan ondersteuning en uitdaging.

Situatieschets

De organisatie is in ontwikkeling:

 • Groeit of krimpt
 • Kampt met ambigue boodschappen van de omgeving
 • Bevindt zich in een overgangssituatie tussen oud en nieuw

En er is:

 • Het gevoel van urgentie
 • Het besef dat de organisatie op de drempel staat tussen verleden en toekomst
 • Het gevoel dat er een duwtje is nodig om de stap naar de toekomst te maken
 • Commitment van het topmanagement

Doe…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Transitiemanagement, Muziek, Keyboard, Creativiteit en Gitaar.

In deze trajecten richt de afdeling Executive- en Masterprogramma’s (EMP) zich op organisaties die in ontwikkeling zijn.
In samenspraak met het management en met degenen die het betreft, ontwikkelen wij een traject dat aansluit bij de actuele behoeften aan ondersteuning en uitdaging.

Situatieschets

De organisatie is in ontwikkeling:

 • Groeit of krimpt
 • Kampt met ambigue boodschappen van de omgeving
 • Bevindt zich in een overgangssituatie tussen oud en nieuw

En er is:

 • Het gevoel van urgentie
 • Het besef dat de organisatie op de drempel staat tussen verleden en toekomst
 • Het gevoel dat er een duwtje is nodig om de stap naar de toekomst te maken
 • Commitment van het topmanagement

Doelgroepen

Voor wie?

We richten ons op de groepen in de organisatie die de veranderingen aansturen en begeleiden zoals:

 • Management teams
 • Middenmanagement
 • Management team en middenmanagement als twee parallelle groepen die elkaar op strategische momenten ontmoeten

Doelen

We ontwikkelen competenties op het gebied van:

 • Managementkennis en communicatieve vaardigheden die de stap over de drempel tussen verleden en toekomst mogelijk maken
 • Managementrollen vinden, nemen en begrenzen die in de nieuwe fase van de organisatie passen
 • Gedeelde cognitieve kaders en gemeenschappelijke managementtaal ontwikkelen.

Inhoud

Bij het werken aan het overkoepelende thema 'Transformatie, in verandering zijn' putten wij uit een rijke bron van kennis en vaardigheden.

Aan de binnenkant van de organisatie:

 • leiderschap
 • spanningsveld tussen culturele en structurele aspecten
 • leren omgaan met macht
 • samenwerking en competitie
 • overgang van oude naar nieuwe managementrollen
 • ontwikkeling van zingevende visie
 • communicatie
 • leidinggeven aan professionals

Aan debuitenkantvan de organisatie:

 •   trends in de maatschappelijke en bestuurlijke omgeving

Op de grens van de organisatie:

 • Het  politiek handelen en communiceren met binnen en buiten

Programma ontwikkeling

De leerbehoeftes van de organisatie en deelnemers worden vooraf geïnventariseerd. Het programma wordt op basis van deze inventarisatie op grote lijnen ontwikkeld. Ieder opleidingsbijeenkomst wordt geëvalueerd en het programma wordt gaandeweg ingevuld en aangepast om de nieuwe (opkomende) vragen en leerbehoeftes een plek te geven.

Opleiding en advisering

Bij deze trajecten liggen opleiding en advisering in elkaars verlengde. Daar waar nodig zal dan ook worden samengewerkt met USBO Advies, het adviesbureau van de USBO.

Leerconcept en didactische vormgeving

Er wordt een vrije leeromgeving gecreëerd die ruimte biedt voor:

 • Bezinning
 • Contact en uitwisseling van organisatiebeelden en werkervaringen
 • Reflectie
 • Onthaasting
 • Zaken doen

Het accent ligt op:

 • Het bij elkaar brengen van denken en doen
 • Het verbinden van cognitie (weten) en communicatieve vaardigheden 
  (kennis toepassen)
 • Het verbinden van praktijk en theorie

Het programma wordt in één- of tweedaagse bijeenkomsten aangeboden; het aantal seminars varieert, afhankelijk van de organisatievraag en de leerbehoeftes van de deelnemers. Een periode van minimaal een halfjaar, met maandelijkse bijeenkomsten, is geschikt voor dit type (procesmatig) opleidingen.

Ondersteuning van het persoonlijk leerproces in de vorm van individuele coachingtrajecten is mogelijk. Verankering van organisatieleren kan ook in de vorm van vervolg activiteiten en begeleide intervisie.

Locatie

Bijeenkomsten zijn mogelijk op een door u gekozen locatie, bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht (Bijlhouwerstraat 6, Utrecht) of bij conferentieoorden.
Een opleiding kan ook gebruik maken van alle drie de mogelijkheden.

Staf

 • drs. Hans Gerritsen, cursusleider EMP (MD traject voor middenmanagers van de Tussenvoorziening)
 • drs. Marinette Oomen, cursusleider EMP (MD traject voor het MT van de Tussenvoorziening)
 • drs. Martijn van der Spek, Adviseur en cursusleider EMP
 • drs. Iris van Veenendaal, cursusleider EMP (MD traject, FNV)

drs. Hans Gerritsen

studeerde Andragologie. Hij is cursusleider van de masteropleiding ‘Management in Dienstverlenende Organisaties’ en begeleidt in-company trainingen en intervisietrajecten. Daarnaast is hij docent en trainer managementvaardigheden en persoonlijke effectiviteit.

Als coach werkt hij met persoonlijke thema’s op het snijvlak van de organisatie, de persoon en de managementrol. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om vragen rond het omgaan met lastige situaties (medewerkers of teams) of om het verder ontwikkelen van een betekenisvolle invulling van het eigen leiderschap.

drs. Marinette Oomen

studeerde Bedrijfskunde in Frankrijk en Culturele Antropologie in Nederland. Zij werkte in diverse takken van ontwikkelingssamenwerking als onderzoeker, beleidsevaluator en internationaal organisatieadviseur. Zij is cursusleider van de masteropleiding ‘Strategisch management in de non-profit sector’ en docent organisatiecultuur. Als organisatieadviseur richt zij zich op cultuurvraagstukken in verandertrajecten.

drs. Martijn van der Spek

is opgeleid als sociaalwetenschapper. In zijn specialisatie stonden de thema's organisatiecultuur, management en interne communicatie centraal. In zijn huidige functie als trainer/adviseur nam hij ook zelf deel aan tal van aanvullende trainingen (geautoriseerd gebruiker van Life Styles Inventory (assessmentinstrument). Daarnaast volgde hij cursussen en masterclasses met betrekking tot advisering op het snijvlak van mens en organisatie. leergang psychoanalyse voor organisatieadviseurs. Vanuit zijn interesse voor het psychodynamisch/systemisch werken in en met organisaties, nam hij in zowel deelnemers- als stafrollen deel aan verschillende (toegepaste) internationale werkconferenties (Group Relations, Organisation in the Mind).

Hij werkt bij USBO als senior trainer, organisatieadviseur en cursusleider. Als trainer werkt hij in verschillende opleidingen van USBO, zowel in het initiële onderwijs als in postacademische opleidingen. Hij is medeontwikkelaar van het Programma Sociale en Professionele Vaardigheden in de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap ontwikkeld. Als organisatieadviseur is hij verbonden aan USBO Advies, de ‘maatwerkafdeling’ van USBO. In het postacademisch onderwijs is hij cursusleider van de postacademische opleiding Counselling, Coaching en Consulting en executive programma Effectief Adviseren.

Het training- en advieswerk van Martijn van der Spek is gericht op het faciliteren van professionele ontwikkeling van mens en organisatie. In zijn aanpak is er gecombineerde aandacht voor persoons- en cultuuraspecten ('zacht') en voor structuur- en strategieaspecten ('hard'). Zijn werk kan vorm krijgen in de volgende producten: procesbegeleiding/facilitating, kwalitatief organisatieonderzoek, conflictbemiddeling, begeleide intervisie, training en coaching, gaming en acting, en interim-management.

drs. Iris van Veenendaal

studeerde geschiedenis, bestuurskunde en theaterwetenschappen. Zij is cursusleider van en kerndocent in de masteropleiding 'Strategisch management voor de non-profit sector’. Als organisatieadviseur houdt zij zich onder meer bezig met strategievorming, competentieversterking en teamontwikkeling in organisaties.

Daarnaast coacht en traint zij individuen en groepen bij organisatieveranderingstrajecten. In haar coaching richt zij haar aandacht op thema´s rond macht en invloed nemen, leiderschap en communicatie. Daarbij staan verhoging van persoonlijke effectiviteit en het vinden van een balans tussen aandacht voor krachten uit de omgeving en eigen zingeving centraal.

Er zijn nog geen ervaringen.

  Deel je ervaring

  Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

  Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.