De communicatiekracht van de OR als 'sparring partner' (cameratraining !)

Type product
Tijdsduur
Trainer
Ben Posthumus

De communicatiekracht van de OR als 'sparring partner' (cameratraining !)

Silent Speakers
Logo van Silent Speakers
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 8,4 Silent Speakers heeft een gemiddelde beoordeling van 8,4 (uit 267 ervaringen)

Tip: incompany training nodig? Vraag een offerte aan bij meerdere aanbieders!

8,6
Gemiddeld cijfer voor De communicatiekracht van de OR als 'sparring partner' (cameratraining !)
Gebaseerd op 10 ervaringen Lees alle ervaringenchevron_right
starstarstarstarstar_border
alwin bakker
8
De communicatiekracht van de OR als 'sparring partner' (cameratraining !)

"Erg goed training met oog voor het persoonlijke verhaal. Met name het gebruik van de camera om het eigen gedrag te analyseren is van toegevoegde waarde. Ook ben is een aanrader als trainer! " - 20-04-2015 11:45

"Erg goed training met oog voor het persoonlijke verhaal. Met name het gebruik van de camera om het eigen gedrag te analyseren is van toegevo… alles lezen - 20-04-2015 11:45

Beschrijving

Resultaatgericht no-nonsense communicatietrainen met humor en plezier !

DE COMMUNICATIEKRACHT VAN DE OR ALS 'SPARRING PARTNER'

(Cameratraining ! )

OR-leden fungeren tijdens hun contacten met bestuur en management als ‘visitekaartjes’ van de OR. Deze persoonlijke vorm van communiceren is een krachtig communicatie-instrument.

Het welslagen hiervan valt of staat echter met de manier waarop zij boodschappen voor het voetlicht brengen bij bestuur en management. Daarbij is naast de inhoud vooral het ‘hoe’ belangrijk.

Cruciaal hierin zijn het (h)erkennen van de verschillende fasen in het besluitvormingsproces en de verschillende rollen van de OR hierin, het beheersen van de communicatieve (basis)vaardigheden luisteren, interpreteren, doorvragen, samenvatten en fee…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Resultaatgericht no-nonsense communicatietrainen met humor en plezier !

DE COMMUNICATIEKRACHT VAN DE OR ALS 'SPARRING PARTNER'

(Cameratraining ! )

OR-leden fungeren tijdens hun contacten met bestuur en management als ‘visitekaartjes’ van de OR. Deze persoonlijke vorm van communiceren is een krachtig communicatie-instrument.

Het welslagen hiervan valt of staat echter met de manier waarop zij boodschappen voor het voetlicht brengen bij bestuur en management. Daarbij is naast de inhoud vooral het ‘hoe’ belangrijk.

Cruciaal hierin zijn het (h)erkennen van de verschillende fasen in het besluitvormingsproces en de verschillende rollen van de OR hierin, het beheersen van de communicatieve (basis)vaardigheden luisteren, interpreteren, doorvragen, samenvatten en feedback geven,  het inleven in de belevingswereld van bestuur en management en communicatief koers houden als er sprake is van weerstand vanuit het bestuur of het management.

Tijdens deze speciale OR training staat cases uit de praktijk van uw OR centraal. De deelnemers doorlopen op praktische wijze het besluitvormingsproces.

Centraal staan gespreks- en vergadertechnieken in relatie tot besluitvorming en het kunnen omgaan met lastige kwesties. Ook wordt aandacht besteed aan overtuigen, argumenteren en debatteren. De deelnemers worden meerdere keren gefilmd, geanalyseerd en van feedback voorzien door de trainers. Voor een optimaal leereffect oefent u uiteenlopende, voor uw relevante praktijksituaties, met onze trainingsacteur.

Doelen

De deelnemers;

  • Beheersen de communicatieve basisvaardigheden luisteren, interpreteren, doorvragen, samenvatten;
  • Kennen de basisprincipes van overtuigend argumenteren en debatteren;
  • Zijn in staat om assertief en actief hun belangen te behartigen zonder daarbij vanzelfsprekend het belang van de eigen organisatie uit het oog te verliezen;
  • Kennen de eigen voorkeursrol binnen de OR en de rol van de mede OR-leden en kunnen deze rol effectief inzetten tijdens gesprekken met bestuur en/of management;
  • Kunnen effectief en efficient vergaderen als OR;
  • weten hoe ze zich optimaal kunnen voorbereiden op uiteenlopende gesprekken met het bestuur en/of het management;
  • zijn in staat om proactief te communiceren met het bestuur en/of het management in uiteenlopende situaties;
  • (h)erkennen weerstand en weten hoe ze hier mee om kunnen gaan;
  • houden communicatief de regie tijdens (lastige) gesprekken;
  • kunnen elkaar feedback geven volgens de daarvoor geldende regels.

Programma

Deze intensieve communicatietraining duurt 1 dag van 09.30 – 16.30 uur. Voor een optimaal leereffect wordt intensief getraind met twee trainers (communicatietrainer en trainingsacteur). Vooraf vindt  een schriftelijke intake met de deelnemers plaats. Ook doen de deelnemers vooraf een teamtest.Het programma wordt hieronder bondig omschreven.

Ochtendprogramma

Na de kennismaking en het doornemen van het programma worden de resultaten besproken van de teamtest die de deelnemers vooraf hebben gemaakt. Wat betekenen de uitkomsten voor de OR? Herkennen de deelnemers zich in de uitkomst? Herkennen ze hun eigen rol? Waar ligt de kracht van deze OR? En de valkuilen? Vervolgens gaan de deelnemers tijdens het eerste onderdeel van de training direct  praktisch aan de slag met het onderdeel ‘De OR als ‘sparring partner’.

De deelnemers vergaderen eerst plenair als OR waarna vervolgens de deelnemers in de gelegenheid gesteld worden om te oefenen met de trainingsacteur in de rol van bestuurder cq manager. Er wordt gewerkt met eigen cases. Tijdens deze verkennende fase wil de OR bijvoorbeeld in een vroeg stadium met een bestuurder aan tafel om te praten over een issue dat nu nog niet relevant is maar dat wellicht op termijn wel gaat worden. In deze fase komt het erop aan om goed te luisteren, vragen te stellen en na te denken over hoe de OR een issue op de agenda kan krijgen. De oefeningen worden opgenomen met een camera en uitgebreid van feedback voorzien door de trainers.

Het ochtendprogramma wordt afgesloten met het benoemen van een ieders communicatiekracht en valkuil in relatie tot vergaderen en het voeren van gesprekken met het bestuur en/of het management.

Middagprogramma

Het middagprogramma staat in het teken van het bespreken van de meer lastige kwesties in de fase dat een besluit al genomen is. Dit betekent van een OR dat zij koers moet houden en om moet kunnen gaan met weerstand vanuit het bestuur en/of het management. Eerst wordt in subgroepjes vergaderd over de issues waarna vervolgens de OR-leden plenair een gesprek voeren met de trainingsacteur waarbij sprake zal zijn van weerstand. Ook deze oefening wordt opgenomen en uitgebreid nabesproken.

De training wordt afgesloten met de vragen als; wat betekenen deze nieuwe inzichten nu voor mij in de praktijk? Wat ga ik anders doen en wat niet ? Welke afspraken gaan we hierover als OR met elkaar maken?

Effecten

Veel doen staat centraal tijdens deze intensieve, interactieve en praktische communicatietraining speciaal voor ondernemingsraden. De uiteenlopende oefeningen worden ‘live’ opgenomen met een camera en direct na afloop grondig geanalyseerd. De deelnemers staan na afloop steviger in hun schoenen waar het gaat om het behartigen van belangen, vergaderen en het voeren van uiteenlopende gesprekken met het bestuur en het management.

Uit ervaring blijkt tevens dat een belangrijk neveneffect van deze training is dat het de teamontwikkeling stimuleert. Met andere woorden, het is goed voor het versterken van het onderlinge vertrouwen.

Aanpak

De training wordt op maat ontwikkeld. Naast een meer algemene oriëntatie vooraf op wat er speelt binnen en buiten uw OR zal Silent Speakers als input voor de casuïstiek de door de deelnemers aangedragen issues als uitgangspunt nemen. Op deze manier wordt optimaal ingespeeld op de individuele leerbehoefte. Silent Speakers heeft de overtuiging dat mensen optimaal leren als ze plezier hebben in wat ze doen. De training kenmerkt zich door persoonlijke aandacht en een praktijkgerichte, positieve benadering waarin humor, enthousiasme en zelfrelativering een prominente plaats innemen. Aan de andere kant wordt, wanneer dit nodig is, een meer confronterende aanpak niet geschuwd.

Privacy

Vanzelfsprekend staat bij ons de privacy van de deelnemers hoog in het vaandel. Alle informatie die wij vergaren voor, tijdens en na de training is en blijft strikt vertrouwelijk. De cameraopnames die wij maken tijdens de training worden direct na afloop gewist.

Trainers

De OR-communicatietraining wordt verzorgd door Ben Posthumus (Groningen, 1965). Als voormalig woordvoerder en strategisch communicatieadviseur van oa de gemeente Deventer, Emmen, Saxion Hogescholen en als oud-journalist weet  Ben Posthumus uit eigen ervaring hoe communicatie strategisch ingezet kan worden binnen ondernemingsraden. Ben Posthumus studeerde Nederlands in Groningen en Communicatiemanagement aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle.

Communicatietrainer en trainingsactrice Francis Stam

Deze communicatietraining voor de OR verzorgt Ben Posthumus samen met Francis Stam (Groenlo, 1974). Naast een enthousiast en deskundig Silent Speaker communicatietrainster is Francis tijdens onze communicatietrainingen constructief in haar feedback en toont ze zich een scherpe observator. Haar aanvullende expertise als trainingsactrice leidt tot zinvolle en bijzondere oefeningen  met name waar het gaat om het effectief inzetten van non-verbale  communicatie in relatie tot het overtuigend brengen van boodschappen en omgaan met kritische vragen.

8,6
Gemiddeld cijfer voor De communicatiekracht van de OR als 'sparring partner' (cameratraining !)
Gebaseerd op 10 ervaringen
starstarstarstarstar_border
alwin bakker
8
De communicatiekracht van de OR als 'sparring partner' (cameratraining !)

"Erg goed training met oog voor het persoonlijke verhaal. Met name het gebruik van de camera om het eigen gedrag te analyseren is van toegevoegde waarde. Ook ben is een aanrader als trainer! " - 20-04-2015 11:45

"Erg goed training met oog voor het persoonlijke verhaal. Met name het gebruik van de camera om het eigen gedrag te analyseren is van toegevo… alles lezen - 20-04-2015 11:45

starstarstarstarstar
Anoniem
10
De communicatiekracht van de OR als 'sparring partner' (cameratraining !)

"Een enthousiaste trainer, hard gewerkt veel geleerd. Met name als je geprekspartner vanuit je eigen valkuil communiceerd.Heb een leuke leerzame en inspireerende dag gehad! Ben nog bedankt!" - 12-06-2013 10:51

"Een enthousiaste trainer, hard gewerkt veel geleerd. Met name als je geprekspartner vanuit je eigen valkuil communiceerd.Heb een leuke leerz… alles lezen - 12-06-2013 10:51

starstarstarstarstar
Anoniem
10
De communicatiekracht van de OR als 'sparring partner' (cameratraining !)

"Ik vond het een zeer leerzame dag; en ook plezierig! 'Life'bezig zijn in je functioneren als OR lid (en dat later terugkijken en becommentarieren). Bedankt, Ben (ook voor de vele praktische tips tussendoor en jouw inspirerende enthousiasme)." - 29-05-2013 08:28

"Ik vond het een zeer leerzame dag; en ook plezierig! 'Life'bezig zijn in je functioneren als OR lid (en dat later terugkijken en becommentar… alles lezen - 29-05-2013 08:28

starstarstarstarstar_border
Bastiaan Geist
Voorzitter OR / Regiomanager Noor-Oost Nederland
8
De communicatiekracht van de OR als 'sparring partner' (cameratraining !)

"Echte op-maat-training, compact en efficient, waarbij goed ingesprongen is op actuele thema's binnen onze organisatie. Gebruik van ondersteunend lesmateriaal en video training heeft veel inzicht gegeven in onze kwaliteiten en leerpunten." - 17-07-2012 16:26

"Echte op-maat-training, compact en efficient, waarbij goed ingesprongen is op actuele thema's binnen onze organisatie. Gebruik van ondersteu… alles lezen - 17-07-2012 16:26

starstarstarstarstar
Anoniem
10
De communicatiekracht van de OR als 'sparring partner' (cameratraining !)

"Praktische, intensieve OR-training. Oefenen met trainingsactrice en camera met eigen cases is confronterend maar buitengewoon leerzaam. Veel geoefend. Inhoudelijk sterk door OR relevante onderwerpen als mensen overtuigen, debatteren, onderhandelen en je achterban meekrijgen. Door dit als OR samen te doen werkt het ook teamversterkend. Goed beeld gekregen ook van waar we als OR goed in zijn en waar verbeterpunten liggen. Glasheldere feedback van de deskundige trainers. Door de prettige werwijze vloog de dag om en heel veel geleerd." - 11-06-2012 12:49

"Praktische, intensieve OR-training. Oefenen met trainingsactrice en camera met eigen cases is confronterend maar buitengewoon leerzaam. Vee… alles lezen - 11-06-2012 12:49

starstarstarstarstar
Anoniem
10
De communicatiekracht van de OR als 'sparring partner' (cameratraining !)

"Praktijkgerichte training met trainingsacteur.

Intensief trainen met eigen cases. Doordat de oefeningen ook opgenomen worden met een camera krijg je direct letterlijk een beeld van wat je goed doet en waar verbeterpunten liggen. Door te herhalen en nog een keer te oefenen veel geleerd. Deskundige trainers en een trainingsactrice die zich zeer goed inleeft in de OR-cases. Helder feedback. Prachtige locatie. Aanrader voor ondernemingsraden." - 29-05-2012 14:03

"Praktijkgerichte training met trainingsacteur. Intensief trainen met eigen cases. Doordat de oefeningen ook opgenomen worden met een camera… alles lezen - 29-05-2012 14:03

starstarstarstar_halfstar_border
Anoniem
7
De communicatiekracht van de OR als 'sparring partner' (cameratraining !)

"Het oefenen met video en actrice is zinvol. Alleen tips na afloop is niet erg effectief. Oefenen, oefening stil leggen tips aanreiken en verder oefenen is veel effectiever. Wanneer de oefening niet helemaal vlotjes verloopt heb je dus geeofend in hoe je het niet zou moeten doen." - 21-05-2012 20:29

"Het oefenen met video en actrice is zinvol. Alleen tips na afloop is niet erg effectief. Oefenen, oefening stil leggen tips aanreiken en ver… alles lezen - 21-05-2012 20:29

starstarstarstar_halfstar_border
Anny
7
De communicatiekracht van de OR als 'sparring partner' (cameratraining !)

"Het was een leuke en leerzame trainingsdag, waarbij wel als groep handvaten hebben gekregen om mee verder te kunnen." - 21-12-2011 11:49

"Het was een leuke en leerzame trainingsdag, waarbij wel als groep handvaten hebben gekregen om mee verder te kunnen. " - 21-12-2011 11:49

starstarstarstarstar_border
Jan Pieter
8,2
De communicatiekracht van de OR als 'sparring partner' (cameratraining !)

"De Trainers waren heel goed in staat om in relatief korte tijd (een dag) veel theorie over te brengen, maar vooral ook veel praktijkoefeningen te doen. Zij zorgen daarbij voor een vertrouwenwekkende leeromgeving." - 11-12-2011 19:34

"De Trainers waren heel goed in staat om in relatief korte tijd (een dag) veel theorie over te brengen, maar vooral ook veel praktijkoefening… alles lezen - 11-12-2011 19:34

starstarstarstarstar_border
Hans Hendriks
8
De communicatiekracht van de OR als 'sparring partner' (cameratraining !)

"ik vond het een leerzame dag, waarin je een goed beeld krijgt van je sterke en zwakkere communicatieve kwaliteiten en deze met de tips en leerpunten van deze dag kunt verbeteren om tot succesvollere communicatie te komen. " - 06-12-2011 10:13

"ik vond het een leerzame dag, waarin je een goed beeld krijgt van je sterke en zwakkere communicatieve kwaliteiten en deze met de tips en le… alles lezen - 06-12-2011 10:13

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.