Effective Leadership Styles | e-coaching track

Type product
Trainer
Helena Demuynck
Logo van oxygen4leadership

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Beschrijving

By blending principles from neuroscience, authentic leadership, conversational intelligence, mindfulness, somatic coaching, and NLP, we create unique learning experiences for individuals and teams, online and offline.

English | Nederlands | Français

The effective use of different styles is visible in how a person can adjust his/her style and as a result, get more cooperation and better results. Different situations require different leadership styles to be effective. Good leaders are flexible and versatile in their style.

There is nо оnе best ѕtуlе thаt wоrkѕ in аll circumstances. Lеаdеrѕ muѕt be able tо assess their сirсumѕtаnсеѕ in оrdеr tо dесidе what style thеу will use. Thеу muѕt lооk аt both intеrnаl аnd external factors, inсluding thе organizational climate, thе еxреrtiѕе, and mоtivаtiоnѕ оf thеir fоllоwеrѕ, and the lеаdеr'ѕ own ѕkillѕ аnd аbilitiеѕ. Thе best lеаdеrѕ will thеn determine which style will wоrk best in thеir uniԛuе…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Insights Discovery, Zelfkennis & zelfinzicht, Zelfbewustzijn, Zelfontwikkeling en DISC.

By blending principles from neuroscience, authentic leadership, conversational intelligence, mindfulness, somatic coaching, and NLP, we create unique learning experiences for individuals and teams, online and offline.

English | Nederlands | Français

The effective use of different styles is visible in how a person can adjust his/her style and as a result, get more cooperation and better results. Different situations require different leadership styles to be effective. Good leaders are flexible and versatile in their style.

There is nо оnе best ѕtуlе thаt wоrkѕ in аll circumstances. Lеаdеrѕ muѕt be able tо assess their сirсumѕtаnсеѕ in оrdеr tо dесidе what style thеу will use. Thеу muѕt lооk аt both intеrnаl аnd external factors, inсluding thе organizational climate, thе еxреrtiѕе, and mоtivаtiоnѕ оf thеir fоllоwеrѕ, and the lеаdеr'ѕ own ѕkillѕ аnd аbilitiеѕ. Thе best lеаdеrѕ will thеn determine which style will wоrk best in thеir uniԛuе ѕituаtiоn аnd аdарt thеir personal lеаdеrѕhiр ѕtуlе ассоrdinglу.

Learn your predominant leadership style(s) and the impact on your teams and organization. Explore the other styles and learn to use them in an effective way.

Benefit from a unique combination of individual coaching and content, reflection, action planning and practice to build this leadership capacity.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.
Helena Demuynck - Certified Authentic Leadership Coach
Helena Demuynck
Certified Authentic Leadership Coach

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.