PMI Project Management Professional - PMP (PMBOK Guide Sixth Edition aligned)

Type product
Niveau

PMI Project Management Professional - PMP (PMBOK Guide Sixth Edition aligned)

OEM Office Elearning Menu NL
Logo van OEM Office Elearning Menu NL
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 8,7 OEM Office Elearning Menu NL heeft een gemiddelde beoordeling van 8,7 (uit 128 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Beschrijving

PMI Project Management Professional - PMP (PMBOK Guide Sixth Edition aligned). 

Bestel deze unieke E-Learning cursus PMI Project Management Professional - PMP (PMBOK Guide Sixth Edition aligned) online, 1 jaar 24/ 7 toegang tot rijke interactieve video’s, spraak, voortgangsbewaking door rapportages en testen per hoofdstuk om de kennis direct te toetsen. Dit pad introduceert projectbeheer en is afgestemd op de PMBOK® Guide - Sixth Edition, gepubliceerd door PMI®, Inc., 2017. Copyright en alle rechten voorbehouden. Materiaal uit deze publicatie is gereproduceerd met toestemming van PMI®.

Cursusinhoud

Project Management Introduction (PMBOK® Guide Sixth Edition)
Course: 1 Hour, 3 Minutes
Projec…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: PMI-USA / PMBOK, PMP, Projectmanagement, PRINCE2 en Projectmedewerker.

PMI Project Management Professional - PMP (PMBOK Guide Sixth Edition aligned). 

Bestel deze unieke E-Learning cursus PMI Project Management Professional - PMP (PMBOK Guide Sixth Edition aligned) online, 1 jaar 24/ 7 toegang tot rijke interactieve video’s, spraak, voortgangsbewaking door rapportages en testen per hoofdstuk om de kennis direct te toetsen. Dit pad introduceert projectbeheer en is afgestemd op de PMBOK® Guide - Sixth Edition, gepubliceerd door PMI®, Inc., 2017. Copyright en alle rechten voorbehouden. Materiaal uit deze publicatie is gereproduceerd met toestemming van PMI®.

Cursusinhoud

Project Management Introduction (PMBOK® Guide Sixth Edition)
Course: 1 Hour, 3 Minutes
Project Characteristics
Project Manager Responsibilities
Project Management Competencies
Portfolios and Programs
Project Stakeholder Roles
Stakeholders within the Organization
Organizational Culture Influence
Environmental Influences and Process Assets
Organizational Structure Types
Agile Considerations
Exercise: Project Management Concepts

Project Fundamentals (PMBOK® Guide Sixth Edition)
Course: 51 Minutes
The Life Cycle of a Project
The Product Life Cycle
Project Phases
Phases and the Project Life Cycle
The Project Management Institute (PMI)®
The PMBOK® Guide
The Project Management Process Groups
The Project Management Knowledge Areas
Exercise: Understanding Project Elements

The Process Groups (PMBOK® Guide Sixth Edition)
Course: 1 Hour, 13 Minutes
Project Management Processes
Product-oriented Processes
Process Groups Characteristics
Project Management Process Dependencies
Managing Process Group Dependencies
The Initiating Process Group
The Planning Process Group
The Executing Process Group
The Monitoring and Controlling Process Group
The Closing Process Group
Exercise: Process Groups and Knowledge Areas

Project Initiation and Planning (PMBOK® Guide Sixth Edition)
Course: 1 Hour, 12 Minutes
Project Integration Management
Integration Management Process Groups
The Project Charter and Project Management Plan
Business Needs and Project Creation
Inputs to Developing the Project Charter
Techniques for Developing the Project Charter
Elements of a Project Charter
Inputs to the Project Management Plan
Compiling the Project Management Plan
Exercise: Planning the Project

Managing Project Work (PMBOK® Guide Sixth Edition)
Course: 1 Hour, 20 Minutes
The Direct and Manage Project Work Process
Inputs to Direct and Manage Project Work
Techniques for Directing and Managing Project Work
Direct and Manage Project Work Outputs
The Manage Project Knowledge Process
Monitoring and Controlling Project Work
Monitor and Control Project Work Process Inputs
Monitor and Control Project Work Process Techniques
Monitor and Control Project Work Outputs
Project Baselines Updates
Exercise: Managing Project Work and Knowledge

Project Changes and Closing (PMBOK® Guide Sixth Edition)
Course: 1 Hour, 4 Minutes
Integrated Change Control
Configuration Management
Inputs to Perform Integrated Change Control
The Change Control Process
Outputs of Perform Integrated Change Control
Inputs to Close Project or Phase
Close Project or Phase Tools and Techniques
Outputs of the Close Project or Phase Process
Exercise: Managing Change and Closing the Project

Capturing, Analyzing, and Using Project Lessons Learned
Course: 1 Hour, 8 Minutes
What are Lessons Learned?
Managing a Project's Knowledge Base
The Lessons Learned Process
Gather Lessons Learned Information
Conduct a Lessons Learned Meeting
Analyze Lessons Learned Information
Share and Adopt Lessons Learned
Documenting Lessons Learned
Tools for Continuous Improvement
Exercise: Collecting and Utilizing Lessons Learned

Strategically Focused Project Management
Course: 1 Hour, 12 Minutes
Business Strategy Overview
Project Strategy and Alignment
The Evolving Role of the Project Manager
Maintaining Strategic Alignment
Business Environment Analysis
Project Benefits Analysis
Project Stakeholder Impact
Communicating about the Project Charter
Managing Stakeholder Expectations
Exercise: Managing Strategic Alignment

Plan and Define Project Scope (PMBOK® Guide Sixth Edition)
Course: 1 Hour, 12 Minutes
Defining Project Scope
The Plan Scope Management Process
Inputs to Collect Requirements
Tools and Techniques for Collecting Requirements
Characteristics of Effective Requirements
Outputs of Collect Requirements
Techniques for Defining Scope
Outputs of the Define Scope Process
Components of a Project Scope Statement
Exercise: Planning and Defining Project Scope

Create Work Breakdown Structure (PMBOK® Guide Sixth Edition)
Course: 1 Hour, 12 Minutes
The Role of the WBS
The WBS Structure
Inputs to Create WBS
Decomposition Activities
Principles for Effective Decomposition
Verifying the WBS
Finalizing the WBS
Outputs of Create WBS
The WBS Dictionary
Exercise: Creating the WBS and Scope Baseline

Validate and Control Scope (PMBOK® Guide Sixth Edition)
Course: 56 Minutes
Validating Project Scope
Inputs to Validate Scope
Validate Scope versus Control Quality
Outputs of Validate Scope
The Control Scope Process
Inputs to Control Scope
Performing a Variance Analysis
Outputs of Control Scope
Exercise: Validating and Controlling Scope15

Define and Sequence Activities (PMBOK® Guide Sixth Edition)
Course: 1 Hour, 24 Minutes
Project Schedule Management Processes
The Plan Schedule Management Process
The Schedule Management Plan
Inputs to Define Activities
Tools and Techniques to Define Activities
Defining Activities for Small and Large Projects
The Activity List and Activity Attributes
The Milestone List
The Sequence Activities Process
Inputs to Sequence Activities
Types of Dependencies
The Precedence Diagramming Method
Exercise: Plan, Define, and Sequence Activities

Develop the Project Schedule (PMBOK® Guide Sixth Edition)
Course: 1 Hour, 49 Minutes
Inputs to Estimate Activity Durations
High-level Duration Estimates
Using Parametric Estimating for Activity Durations
Using Three-point Estimating for Activity Durations
Outputs of Estimate Activity Durations
Overview of the Project Schedule
Inputs to Develop Schedule
Tools and Techniques of Develop Schedule
The Critical Path Method
CPM: Determining Start and Finish Dates
Leads & Lags and Schedule Compression
Outputs of Develop Schedule
Performing the Forward Pass
Performing the Backward Pass
Determining the Total Float
Determining the Free Float
Determining the Critical Path
Creating a Schedule Network Diagram from a Table
Exercise: Developing the Project Schedule

Control the Project Schedule (PMBOK® Guide Sixth Edition)
Course: 52 Minutes
Inputs to Control Schedule
Tools and Techniques of Control Schedule
Monitoring Schedule Performance
Outputs of Control Schedule
Use Resource Leveling
Use Resource Smoothing
Crash the Schedule
Use Fast Tracking
Exercise: Controlling the Project Schedule

Creating a Project Budget (PMBOK® Guide Sixth Edition)
Course: 1 Hour, 8 Minutes
Project Cost Management Processes
The Plan Cost Management Process
Inputs to Estimate Costs
Tools and Techniques of Estimate Costs
Using the Bottom-up Technique to Estimate Costs
Outputs of Estimate Costs
Inputs to Determine Budget
Tools and Techniques to Determine Budget
Outputs of Determine Budget
Exercise: Estimating Costs and Developing the Budget

Keeping Your Project on Budget (PMBOK® Guide Sixth Edition)
Course: 1 Hour, 37 Minutes
Inputs to Control Costs
Tools and Techniques to Control Costs
Earned Value and Cost Performance
Forecasting Using the EAC
To-complete Performance Index (TCPI)
Outputs of Control Costs
Calculating the Planned Value and Earned Value
Comparing Schedule Performance against the Plan
Comparing Cost Performance against the Plan
Determining Project Performance
Determining Project Performance, Scenario #
Determining Estimate at Completion, Scenarios 1 &
Determining Estimate at Completion, Scenarios 3 &
Exercise: Controlling Project Costs20

Planning Quality Management (PMBOK® Guide Sixth Edition)
Course: 1 Hour, 8 Minutes
Quality Management Overview
Quality, Grade, Precision, and Accuracy
The Project Quality Management Processes
Inputs of Plan Quality Management
Plan Quality Management Tools and Techniques
Cost of Quality
Cost-Benefit Analysis
Outputs of Plan Quality Management
The Quality Management Plan
Exercise: Planning Quality Management

Manage and Control Quality (PMBOK® Guide Sixth Edition)
Course: 1 Hour, 19 Minutes
Inputs to Manage Quality
Quality Audits
Process Analysis and Root Cause Analysis
Outputs of Manage Quality
Inputs to Control Quality
Techniques to Control Quality
Representing Data for Quality Control
Outputs of Control Quality
Determining When a Process Is Out of Control
Quality Management Characteristics
Quality Control Characteristics
The Quality Management/Quality Control Relationship
Exercise: Quality Management and Quality Control

Quality Methodologies and Standards for Project Management
Course: 1 Hour, 4 Minutes
Using Lean for Quality Improvement
Lean Principles
Six Sigma for Process and Quality Improvement
Quality Management Practices
Kanban and Continuous Improvement
Value Stream Mapping
ISO 9000 Quality Principles
CMMI®
The British Standards Institution
IEEE
Exercise: Continuous Improvement and Standards

Plan and Acquire Resources (PMBOK® Guide Sixth Edition)
Course: 1 Hour, 30 Minutes
Project Resource Management Overview
Inputs to Plan Resource Management
Plan Resource Management Tools and Techniques
RACI Charts
Outputs of Plan Resource Management
The Estimate Activity Resources Process
Inputs to Estimate Activity Resources
Tools and Techniques to Estimate Activity Resources
The Bottom-up Estimating Technique
Estimate Activity Resources Outputs
The Resource Breakdown Structure
Inputs to Acquire Resources
Tools and Techniques to Acquire Resources
Negotiating to Acquire Resources
Outputs of Acquire Resources
Exercise: Planning Resources for Your Project

Develop and Manage Resources (PMBOK® Guide Sixth Edition)
Course: 1 Hour, 21 Minutes
Inputs to Develop Team
Tools and Techniques of Develop Team
Team Building
Using Recognition and Rewards
Outputs of Develop Team
Inputs to Manage Team
Tools and Techniques for Manage Team
Using Interpersonal Skills to Manage the Team
Motivation Theories Part 1
Motivation Theories Part 2
Outputs of Manage Team
Inputs to Control Resources
Effective Techniques for Controlling Resources
Outputs of the Control Resources Process
Exercise: Developing and Managing Project Resources

Plan and Manage Communications (PMBOK® Guide Sixth Edition)
Course: 1 Hour, 7 Minutes
Project Communications Overview
Inputs to Plan Communications Management
Communication Requirements Analysis
Communication Channels
Communication Models
Communication Methods and Technologies
Outputs of Plan Communications Management
Inputs to Manage Communications
Tools and Techniques of Manage Communications
Outputs of Manage Communications
Exercise: Plan and Manage Project Communications

Monitor Project Communications (PMBOK® Guide Sixth Edition)
Course: 48 Minutes
Monitor Communications Overview
Data and Documents for Monitoring Communications
Other Inputs to Monitor Communications
Using a PMIS to Monitor Project Communications
Using Techniques to Monitor Communications
Outputs of Monitor Communications
Exercise: Monitoring Project Communications

Planning Risk Management (PMBOK® Guide Sixth Edition)
Course: 1 Hour, 7 Minutes
Understanding Project Risk
Types of Project Risks
Reducing the Uncertainty of Risk
Understanding Risk Responses
Inputs to Plan Risk Management
Tools and Techniques to Plan Risk Management
The Risk Management Plan
Sample Risk Management Plan
The Risk Probability and Impact Matrix
Exercise: Planning Risk Management

Identifying Risk (PMBOK® Guide Sixth Edition)
Course: 1 Hour, 5 Minutes
Inputs to Identify Risks
Document Analysis
Brainstorming to Gather Data
Using Interviewing to Identify Risks
Using Root Cause Analysis to Identify Risks
Using SWOT Analysis to Identify Risks
Using Assumption and Constraint Analysis
Using Checklists to Identify Risks
Outputs of Identify Risks
Exercise: Identifying Risks

Analyzing Risk (PMBOK® Guide Sixth Edition)
Course: 1 Hour, 23 Minutes
Inputs to Perform Qualitative Risk Analysis
Qualitative Risk Analysis Tools and Techniques
Risk Probability and Impact Assessment
Outputs of Perform Qualitative Risk Analysis
Inputs to Perform Quantitative Risk Analysis
Gathering Quantitative Risk Data
Representing Uncertainty
Sensitivity Analysis for Quantitative Data
Decision Tree Analysis
Simulations
Risk Report Updates
Exercise: Analyzing Risk Data15 MinutesIn ProgressActions

Responding to Risk (PMBOK® Guide Sixth Edition)
Course: 1 Hour, 15 Minutes
Inputs to Plan Risk Responses
Strategies for Negative Risks or Threats
Strategies for Positive Risks or Opportunities
Contingency Planning
Outputs of Plan Risk Responses
The Implement Risk Responses Process
Inputs to Monitor Risks
Risk Audits
Data Analysis for Monitoring Risks
Determining Appropriate Risk Responses
Outputs of Monitor Risks3
Exercise: Planning and Responding to Risks

Procurement Planning (PMBOK® Guide Sixth Edition)
Course: 1 Hour, 10 Minutes
Buyers and Sellers in Procurement Management
Introduction to Contracts
Inputs to Plan Procurement Management
Fixed-price Contracts
Cost-reimbursable and Time-and-materials Contracts
Tools and Techniques of Plan Procurement Management
Make-or-buy Analysis
Performing a Make-or-buy Analysis
Outputs of Plan Procurement Management
Bid and Procurement Documents
Exercise: Planning Procurement Management

Procurement Management (PMBOK® Guide Sixth Edition)
Course: 39 Minutes
Inputs to Conduct Procurements
Tools and Techniques to Conduct Procurements
Outputs of Conduct Procurements
Inputs to Control Procurements
Controlling Project Procurements
Outputs of Control Procurements
Exercise: Managing and Controlling Procurements

Planning Stakeholder Engagement (PMBOK® Guide Sixth Edition)
Course: 1 Hour, 1 Minute
Defining Stakeholders
Inputs to Identify Stakeholders
Tools and Techniques for Identifying Stakeholders
The Stakeholder Register

Managing Stakeholder Engagement (PMBOK® Guide Sixth Edition)
Course: 50 Minutes
Inputs to Manage Stakeholder Engagement
Techniques to Manage Stakeholder Engagement
Managing Engagement with Communication Skills
Managing Engagement with Interpersonal Skills
Outputs of Manage Stakeholder Engagement
Inputs to Monitor Stakeholder Engagement
Techniques for Monitoring Stakeholder Engagement
Outputs of Monitoring Stakeholder Engagement
Exercise: Engaging Project Stakeholders

TestPrep Certified Associate in Project Management (CAPM) PMBOK Guide 6th Ed.
Assessment: 3 Hours

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
infoEr is een telefoonnummer vereist om deze informatieaanvraag in behandeling te nemen. (optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met OEM Office Elearning Menu NL, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.