Adviseur Duurzame Inzetbaarheid

Tijdsduur
Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats
Logo van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 8,4 Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch heeft een gemiddelde beoordeling van 8,4 (uit 5 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

placeHotel Breukelen, Breukelen
23 nov. 2021
Toon rooster
event 23 november 2021, 09:00-16:45, Hotel Breukelen, Breukelen
event 25 januari 2022, 09:00-16:45, Hotel Breukelen, Breukelen
event 15 februari 2022, 09:00-17:00, Hotel Breukelen, Breukelen
event 8 maart 2022, 09:00-16:30, Hotel Breukelen, Breukelen

Beschrijving

Accreditatie / PE punten

 • NVvA (op aanvraag)
 • RSC (op aanvraag)

''Mooie opbouw en inzichten van verschillende kanten. Mooie variatie in sprekers.''

Duurzame organisaties
Duurzame inzetbaarheid gaat over de juiste ‘fit’ tussen mens en organisatie - nu, maar ook in de toekomst. De wereld verandert in snel tempo, organisaties moeten meeveranderen en inspelen op nieuwe ontwikkelingen om te overleven. Duurzame organisaties hebben daarom vitale medewerkers nodig die meebewegen en zich blijven ontwikkelen.

Alle aspecten van Duurzame Inzetbaarheid in een leergang
In het uitgekiende programma van deze leergang komen alle aspecten van Duurzame Inzetbaarheid aan bod. De onderwerpen zijn verdeeld o…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Accreditatie / PE punten

 • NVvA (op aanvraag)
 • RSC (op aanvraag)

''Mooie opbouw en inzichten van verschillende kanten. Mooie variatie in sprekers.''

Duurzame organisaties
Duurzame inzetbaarheid gaat over de juiste ‘fit’ tussen mens en organisatie - nu, maar ook in de toekomst. De wereld verandert in snel tempo, organisaties moeten meeveranderen en inspelen op nieuwe ontwikkelingen om te overleven. Duurzame organisaties hebben daarom vitale medewerkers nodig die meebewegen en zich blijven ontwikkelen.

Alle aspecten van Duurzame Inzetbaarheid in een leergang
In het uitgekiende programma van deze leergang komen alle aspecten van Duurzame Inzetbaarheid aan bod. De onderwerpen zijn verdeeld over 4 trainingsdagen rond de thema’s organisatie & beleid, vitaliteit & gezondheidsmanagement, arbeidsmobiliteit & employability en adviesvaardigheden. De trainingsdagen worden ondersteund door online modules.

De arbeidsmarkt wordt krap. Werkgevers willen een goede werkbeleving, zodat zij mensen aan zich kunnen binden. De ouder wordende werknemer is de komende jaren daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Medewerkers – van alle leeftijden – dienen hun hele loopbaan gemotiveerd te zijn om de gewenste werkprestatie te kunnen leveren. Voldoende fysieke en mentale (veer)kracht is daarbij belangrijk, maar ook het up-to-date houden van kennis en vaardigheden.

Werkgevers moeten medewerkers zien mee te krijgen in de continu veranderende organisatie en ondersteunen in gezond langer doorwerken en in hun employability.
Duurzame inzetbaarheid is niet alleen van belang voor werknemers, maar ook voor het bedrijfsresultaat en de toekomstbestendigheid van de organisatie.

Interactie met andere professionals die in dezelfde opstartfase zitten in het opzetten van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Zo voed je elkaar en dat werkt verrijkend. Je leert dan van collega's en zij van jou.
Tonny de Waal, Adviseur met specialisatie arbeidsomstandigheden en vitaliteit Zorgzaam Zeeuws-Vlaanderen

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Hoe vertaalt u beleid naar concrete maatregelen en praktische stappen?
 • Hoe maakt u een plan van aanpak passend bij uw organisatie( en cultuur)?
 • Wat levert Duurzame Inzetbaarheid (DI) uw bedrijf op?
 • Hoe maakt u een kosten-batenanalyse?
 • Hoe versterkt u uw adviesvaardigheden?
 • Hoe vergroot u de betrokkenheid van uw organisatie?
 • Hoe zorgt u voor een succesvolle implementatie van het DI-beleid?

Na het volgen van deze leergang bent u in staat:

 • Strategisch advies te geven over het DI-beleid van uw organisatie
 • Een projectmatige aanpak te formuleren
 • Vast te stellen welke interventies voor welke groepen medewerkers effectief zijn
 • U op te stellen als expert en krachtig te adviseren
 • Draagvlak en actieve betrokkenheid te creëren bij het (lijn)management
 • Ervoor zorg te dragen dat het DI-beleid succesvol wordt geïmplementeerd en de kwaliteit wordt geborgd

Programma

dinsdag 23 november 2021

09:00 - 09:30
Ontvangst en registratie deelnemers
09:30 - 12:45
Workshop: Het Dialoogspel

Aan de hand van het dialoogspel van Berenschot gaan we met elkaar in gesprek. Wat is nodig om medewerkers en hun werk ook in de toekomst op elkaar af te stemmen? Voor duurzame inzetbaarheid is niet per se nieuw beleid noodzakelijk. Het slim combineren en soms wat aanscherpen van bestaande HR­instrumenten kan al voldoende zijn. Dit begint met weten wat er op uw organisatie afkomt en welke impact dat heeft op medewerkers. Op basis van die kennis kunt u gericht actie ondernemen.

De sessie resulteert in kennis van de volgende zaken:

 • Visie op duurzame inzetbaarheid
 • Huidige stand van zaken rond inzetbaarheid van medewerkers
 • Belangrijkste uitdagingen voor toekomstige inzetbaarheid
 • Oplossingsrichtingen
 • Acties voor inzetbaarheid en wat deze moeten opleveren
Spreker drs. Francel Vos 12:45 - 13:30
Lunchpauze
13:30 - 15:30
Organisatie en beleid

Duurzame Inzetbaarheid
Introductie thema’s duurzame inzetbaarheid. Over het belang van DI voor de organisatie en haar werknemers.

DI-beleid: visie en doelen
Hoe vergroot u duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie? We behandelen hoofdlijnen en contouren aan de hand van de vijf V’s:

 • Verkennen: kwantitatieve en kwalitatieve informatie verzamelen
 • Verbinden: creeëren van draagvlak en betrokkenheid
 • Vitaliseren: maatregelen gericht op herstel, behoud en versterking van vitaliteit en employability
 • Verlichten: maatregelen gericht op het verminderen van de werkbelasting, tijd of inhoud
 • Veranderen: maatregelen gericht op het ondersteunen van interne en externe mobiliteit

Met criteria voor beleidskeuzes

Verkennen: DI analyse
Hoe maakt u een analyse op organisatieniveau? Wat gaat u meten en naar welke (aanwezige) HR-kengetallen kijkt u? Welke instrumenten en tools kunt u gebruiken? Wat speelt er in uw organisatie? Waar ligt u wakker van?

Spreker prof. dr. Tinka van Vuuren 15:30 - 15:45
Pauze
15:45 - 16:45
Organisatie en beleid

DI-beleid: maatregelen
Wat zet u in? Rekening houdend met de organisatiecultuur, het soort werk, de omvang van de organisatie, stijl van leidinggeven en de autonomie van de medewerkers.

 • Generatiemanagement (levensfasebeleid)
 • Gezondheid, veiligheid en vitaliteit
 • Leren en ontwikkelen (talentontwikkeling)
 • Loopbaan en mobiliteit (wendbaarheid en flexibiliteit)

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Wie is verantwoordelijk voor duurzame inzetbaarheid. Is dat de medewerker zelf of de opdrachtgever? Kunt u sturen op eigen regie van werkenden? De noodzakelijke paradox.

Plan van aanpak
We gaan aan de slag met een plan van aanpak. Een eerste aanzet tot een groepsopdracht. We werken dit gedurende de leergang samen uit. Voor de volgende keer is het doel om in kaart te brengen wat de belangrijkste factoren zijn die van invloed zijn op de duurzame inzetbaarheid van de eigen medewerkers en die ook kunnen worden beïnvloed.

Spreker prof. dr. Tinka van Vuuren 16:45
Afsluiting

dinsdag 25 januari 2022

09:00 - 09:30
Ontvangst
09:30 - 11:00
Vitaliteit & Gezondheidsmanagement

Vitaliteit

 • Psychologische basisbehoeften: autonomie, competentie en verbinding
 • Intrinsieke motivatie
 • Energiebronnen
 • Zingeving
 • Arbeidssatisfactie

Werkvermogen

 • Meest voorkomende gezondheidsrisico’s in relatie tot werk
 • (Arbo-)omstandigheden
 • Leeftijd en fysieke belasting
 • Werktijden
 • Stressmanagement
 • Eigen levensstijl
Spreker prof. dr. Tinka van Vuuren 11:00 - 11:15
Pauze
11:15 - 12:45
Vitaliteit & Gezondheidsmanagement

Ethiek en leefstijl
Wat mag u bespreken met medewerkers en wat niet?

Welke Interventies kunt u inzetten?
Vitaliseren: Draagkracht versterken

 • Maatregelen
 • Effect leefstijlprogramma’s: nudging, voedingsadvies en menu bedrijfskantine

Verlichten: Draaglast verminderen

 • Maatregelen
 • Werktijden
 • Verzuimactivering
Spreker prof. dr. Tinka van Vuuren 12:45 - 13:30
Lunchpauze
13:30 - 16:45
Workshop: Hoe past u vitaliteits- en gezondheidsmaatregelen toe in de (eigen) praktijk?

Tijdens deze workshop staat de praktijk centraal. Hoe geeft u handen en voeten aan het DI-beleid en de verschillende mogelijkheden en maatregelen Hoe kunt u slim gebruikmaken van wat al bestaat en een vliegende start creëren? Waar begint u en hoe houdt u de focus? Met name op het gebied van werkdruk en werkstress.

Tijdens deze interactieve sessie krijgt u veel verschillende voorbeelden. U leert van de aanpak van verschillende organisaties. Met best practices en lessons learned. U gaat samen aan de slag met een casus waarbij u samen een (denkbeeldige) klant adviseert.

Spreker Marco Maasse 16:45
Afsluiting

dinsdag 15 februari 2022

09:00 - 09:30
Welkom
09:30 - 11:00
Arbeidsmobiliteit en Employability

Arbeidsmobiliteit
Over groei, flexibiliteit en veerkracht van werknemers. Op welke manier stimuleert u een leven lang ontwikkelen? En hoe faciliteert u doorstroom en uitstroom binnen en buiten de organisatie? Met cases en best practices.

Spreker prof. dr. Tinka van Vuuren 11:00 - 11:15
Pauze
11:15 - 12:45
Arbeidsmobiliteit en Employability

Motivatie en verantwoordelijkheid
Wat gebeurt er met de motivatie en prestatie van werknemers als zij ouder worden? Hoe geeft men vorm aan werk, zodat dit past bij de eigen motivatie en capaciteiten? En de veranderingen in het werk. Hoe integreert men die in het werk? Een interactieve sessie over motivatie, autonomie en job crafting met als doel werknemers zoveel mogelijk de regie te laten nemen over hun (toekomstige) werksituatie. Met cases en best practices.

Spreker prof. dr. Dorien Kooij 12:45 - 13:30
Lunch
13:30 - 17:00
KOBADI-training

Wat levert Duurzame Inzetbaarheid uw bedrijf op? Wat kost het als u niets doet?
Met inzicht in de kosten en baten kunnen u en uw werkgever tot verantwoorde beslissingen komen, zodat u de juiste maatregelen kunt nemen en hierdoor het maximale uit uw organisatie kunt halen.

Samen maken we een analyse van verschillende DI-maatregelen. Met resultaten.
Als u de voorbereidingsopdracht in de online cursusmodule heeft gedaan dan kunt u – als u hiervoor kiest – hierbij uw eigen organisatiegegevens gebruiken. U ziet direct wat interessant is om (verder) op te pakken.

Na afloop van deze KOBADI-training – die in samenwerking met TNO is ontwikkeld – ontvangt u een KOBADI-Certificaat van Deelname.

Spreker Guido Welter 17:00
Afsluiting

dinsdag 8 maart 2022

09:00 - 09:30
Welkom
09:30 - 12:45
Workshop Krachtig adviseren

Vanuit uw functie wordt u regelmatig gevraagd om advies te geven aan het (lijn)management. Adviseren is een aparte vaardigheid. Hoe krijgt u iedereen mee? Hoe gaat u om met weerstand? Hoe stuurt en beïnvloedt u het proces?

Leidinggevenden zullen vervolgens in gesprek moeten gaan en blijven met de werknemer over zijn/haar DI. Hoe dient de leidinggevende dit mee te nemen in de contacten en de gesprekkencyclus met de werknemer? Wat en hoe adviseert u hem/haar als adviseur Duurzame Inzetbaarheid?

Tijdens deze workshop leert u uw vaardigheden om te adviseren en te beïnvloeden te versterken.

Spreker drs. Francel Vos 12:45 - 13:30
Lunchpauze
13:30 - 16:30
Adviesvaardigheden

Plan(nen) van aanpak

 • Eindresultaat Plan(nen) van aanpak
 • Vragen en opmerkingen: hoe hebben de verschillende groepen cursisten het aangepakt, wat zijn originele ideeën, wat valt op?

Implementatie
Hoe zorgt u ervoor dat het DI-beleid succesvol wordt geïmplementeerd en de kwaliteit wordt geborgd?

Afronding
Vragen en conclusies. Aan de slag.

Spreker prof. dr. Tinka van Vuuren 16:30
Afsluiting

Samenvatting

(klik op een knop hierboven voor het volledige programma per onderdeel)

ORGANISATIE & BELEID
23 november 2021
Over het belang van DI voor de organisatie en haar werknemers. Wat is de huidige situatie? En waar willen we naar toe? Welke maatregelen zijn haalbaar en zelfs noodzakelijk? We maken een plan van aanpak voor strategisch DI-beleid passend bij de eigen organisatie(cultuur).

 • Introductie themas duurzame inzetbaarheid]
 • DI-beleid: visie en doelen
 • Verkennen: DI analyse
 • DI-beleid: maatregelen
 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid
 • Plan van aanpak
 • Workshop: Het Dialoogspel

VITALITEIT & GEZONDHEIDSMANAGEMENT
25 januari 2022
Fysieke en mentale gezondheid en veerkracht zijn essentieel voor het leveren van een goede werkprestatie , maar ook voor het welzijn en welbevinden van de werknemer (en dus minder verzuim). Welke maatregelen kunt u nemen? Wat zijn de (mogelijke) effecten en (beoogde) resultaten?

 • Vitaliteit
 • Werkvermogen
 • Ethiek en leefstijl
 • Welke interventies kunt u inzetten?
 • Workshop: Hoe past u vitaliteits- en gezondheidsmaatregelen toe in de (eigen) praktijk?

ARBEIDSMOBILITEIT & EMPLOYABILITY
15 februari 2022
Arbeidsmobiliteit betekent een verandering van de omgeving of een verbreding van de horizon. Het zorgt ervoor dat werknemers nieuwe dingen leren. Leren ontwikkelen, schakelen en zichzelf kunnen blijven aanpassen. Dat helpt werknemers om goed toegerust en gemotiveerd te blijven. Arbeidsmobiliteit is geen doel op zich, maar een manier om duurzaam inzetbaar te blijven.

 • Arbeidsmobiliteit
 • Motivatie en verantwoordelijkheid
 • KOBADI-training

ADVIESVAARDIGHEDEN
8 maart 2022
Bereik meer impact met uw advies! Hoe kunt u management en leidinggevenden activeren tot de aanpak van duurzame inzetbaarheid op organisatieniveau? Niet ad hoc, maar met een actief beleid. En hoe zorg je er vervolgens voor dat de maatregelen daadwerkelijk in de organisatie worden opgepakt? Door leidinggevenden en door de werknemer zelf.

 • Workshop Krachtig adviseren
 • Plan(nen) van aanpak
 • Implementatie

BLENDED LEARNING

Online cursusmodules

 • U bestudeert een deel van de lesstof waar en wanneer u wilt
 • U leest artikelen, kijkt korte videos en maakt korte opdrachten
 • Uw tijdsinvestering is ongeveer 4 uur per cursusmodule
 • Met een leestafel voor extra verdieping
 • Een aantrekkelijke en meer flexibele manier van studeren

Vier bijeenkomsten

 • Intensieve dagen met top experts uit wetenschap en praktijk
 • Presentaties, workshops en cases
 • Tips en best practices

Sprekers

 • prof. dr. Tinka van Vuuren
  Bijzonder hoogleraar vitaliteitsmanagement, Open Universiteit, Senior-consultant
  Loyalis Kennis en Consult
 • drs. Francel Vos
  Senior consultant
  Berenschot
 • Marco Maasse
  Health Consultant Work & Travel - Product owner MyHealth
  KLM Health Services
 • Guido Welter
  Directeur
  NPDI Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid
 • prof. dr. Dorien Kooij
  Hoogleraar
  Universiteit van Tilburg

Bestemd voor

Bestemd voor

Professionals met een hbo- of academisch werk- en denkniveau, die organisaties (willen) adviseren en begeleiden bij de ontwikkeling en uitvoering van duurzaam inzetbaarheidsbeleid, waaronder:

 • HR-adviseurs en -managers
 • Beleidsadviseurs
 • Arbo-adviseurs/-coördinatoren
 • Arbeidsdeskundigen
 • (Lijn)managers
 • MD-adviseurs
 • Opleidingsmanagers en organisatieadviseurs
 • Professionals op het gebied van ziekteverzuim, reïntegratie en mobiliteitsvraagstukken

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.