business

Ook voor leren in je organisatie

Social learning met collega's.

69 Jeugdwet Jeugdwet trainingen, cursussen & opleidingen

Bekijk ook: Rechten (algemeen overzicht), Personen- en familierecht, WMO Consulent en Jeugdconsulent.

Bekijk ook: Rechten (algemeen overzicht), Personen- en familierecht en WMO Consulent.

check_box_outline_blank

Basiscursus Wet langdurige zorg

Logo van OSR Juridische Opleidingen
placeDonderdag 14 oktober 2021 in Locatie nog niet bekend

In deze basiscursus behandelen we het systeem en de structuur van de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook bekijken we de rollen van instanties al…

check_box_outline_blank

Basiscursus Jeugdrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
placeWoensdag 8 december 2021 in Locatie nog niet bekend

Het civiele deel van het jeugdrecht heeft de laatste jaren diverse belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Denk daarbij aan de invoering va…

check_box_outline_blank

Basiscursus Jeugdwet

Logo van OSR Juridische Opleidingen
placeDinsdag 12 oktober 2021 in Locatie nog niet bekend

Samenvatting De Jeugdwet stelt hoge eisen aan de uitvoering en ook aan de juridische deskundigheid van de uitvoerders. Ook hebben wetswijzi…

check_box_outline_blank

Leergang Sociaal Domein (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet)

Logo van OSR Juridische Opleidingen
placeDinsdag 28 september 2021 in Locatie nog niet bekend

Kennis en kunde in het sociaal domein: Participatiewet, Wmo en Jeugdwet Als jurist bij de overheid heb je elke dag te maken met de nieuwe w…

check_box_outline_blank

Wet openbaarheid van bestuur in een strafrechtelijke context

Logo van BijzonderStrafrecht Academie

De Wob en de toepassing ervan staan in de belangstelling. Tijdens deze cursus wordt ingegaan op het snijvlak van de Wob en het strafrecht. …

check_box_outline_blank

Wet openbaarheid van bestuur in een strafrechtelijke context

Logo van BijzonderStrafrecht Academie
placeDonderdag 3 juni 2021 in Bijzonder Strafrecht Academie en 1 andere datum

De Wob en de toepassing ervan staan in de belangstelling. Tijdens deze cursus wordt ingegaan op het snijvlak van de Wob en het strafrecht. …

check_box_outline_blank

Training Oplossingsgericht werken met gezinnen

Logo van BGL & partners
placeMaandag 7 juni 2021 in Doorn

Oplossingsgericht coachen: werken vanuit eigen kracht Gezinnen zitten boordevol mogelijkheden, óók wanneer het allemaal niet zo lekker loop…

check_box_outline_blank

Basis De nieuwe Wet inburgering 2022

Logo van Bender
computerOnline: woensdag 19 mei 2021 en 1 andere datum

Met de nieuwe Wet inburgering 2022 keert de regie over de inburgering van statushouders, gezinsmigranten en overige migranten terug bij de …

check_box_outline_blank

Samenwerking en afbakening wetgeving

Logo van Bender
computerOnline: maandag 29 november 2021 en 1 andere datum

Of je nu als consulent binnen de Wet maatschappelijk ondersteuning, Participatiewet of Jeugdwet actief bent of vanuit een wijkteam werkt, d…

check_box_outline_blank

Afbakening en toegang tot de Wet langdurige zorg

Logo van Bender
computerOnline: dinsdag 18 mei 2021 en 1 andere datum

De overheid wil dat kinderen, volwassenen en ook ouderen met een zorgvraag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De Wmo 2015, de Jeugdwet e…

check_box_outline_blank

Werken met (multi)probleemgezinnen

Logo van Bender
computerOnline: dinsdag 1 juni 2021 en 1 andere datum

Jij hebt de regiefunctie en gaat voor samenwerking in complexe gezinssituaties Binnen het brede sociale domein (Wmo, Jeugdwet en Participat…

check_box_outline_blank

E-learning psychiatrische problemen - basismodule

Logo van Bender

Uit de praktijk blijkt dat er behoefte is aan kennis over de psychiatrie en de inwoners met een psychiatrische probleem. De doelgroep psych…

check_box_outline_blank

Het pgb in de Jeugdwet

Logo van Bender
computerOnline: maandag 27 september 2021 en 1 andere datum

Het persoonsgebonden budget in de Jeugdwet: volgens de één een instrument om zelf de zorg te kunnen organiseren en volgens de ander een ins…

check_box_outline_blank

Versterken van eigen kracht binnen het gezin

Logo van Bender
computerOnline: vrijdag 12 november 2021 en 1 andere datum

Binnen de Jeugdwet staat het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van diens gezin…

check_box_outline_blank

Actualiteiten Jeugdwet

Logo van Bender
computerOnline: dinsdag 6 juli 2021 en 2 andere datums

De Jeugdwet is volop in ontwikkeling. Door verschillende uitspraken van de rechtspraak wordt er steeds meer duidelijk over de verantwoordel…