school

Alles waarvan je verder kunt leren

Meer dan 50.000 cursussen & opleidingen.

44 Jeugdwet Jeugdwet trainingen, cursussen & opleidingen

Bekijk ook: Rechten (algemeen overzicht), Personen- en familierecht, WMO Consulent en Jeugdconsulent.

Bekijk ook: Rechten (algemeen overzicht), Personen- en familierecht en WMO Consulent.

check_box_outline_blank

Basiscursus Wlz: het juridisch kader, de praktijk en actualiteiten

Logo van OSR Juridische Opleidingen
placeWoensdag 23 september 2020 in Utrecht

In deze basiscursus behandelen we het systeem en de structuur van de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook bekijken we de rollen van instanties al…

check_box_outline_blank

Actualiteitencursus Jeugdwet en kinderbeschermingsmaatregelen

Logo van OSR Juridische Opleidingen
placeDonderdag 17 december 2020 in Locatie nog niet bekend

Actuele thema’s en jurisprudentie jeugdrechtg Als jeugdrechtadvocaat wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen in het …

check_box_outline_blank

Leergang Sociaal Domein (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet)

Logo van OSR Juridische Opleidingen
placeDonderdag 1 oktober 2020 in Utrecht

Kennis en kunde in het sociaal domein: Participatiewet, Wmo en Jeugdwet Als jurist bij de overheid heb je elke dag te maken met de nieuwe w…

check_box_outline_blank

Basiscursus Jeugdrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
placeDonderdag 3 december 2020 in Utrecht

Deze civielrechtelijke basiscursus is bedoeld voor advocaten die werkzaam zijn in de familie- en jeugdrechtpraktijk. Strafrechtadvocaten di…

check_box_outline_blank

Basiscursus Jeugdwet

Logo van OSR Juridische Opleidingen
placeDonderdag 1 oktober 2020 in Postillion Amersfoort

Samenvatting De Jeugdwet stelt hoge eisen aan de uitvoering en ook aan de juridische deskundigheid van de uitvoerders. Ook hebben wetswijzi…

check_box_outline_blank

Training Oplossingsgericht werken met gezinnen

Logo van BGL & partners
placeHaarlemmermeer en Utrecht

Oplossingsgericht coachen: werken vanuit eigen kracht Gezinnen zitten boordevol mogelijkheden, óók wanneer het allemaal niet zo lekker loopt…

check_box_outline_blank

Samenwerking en afbakening wetgeving

Logo van Bender
computerOnline: dinsdag 29 september 2020 en 1 andere datum

Of je nu als consulent binnen de Wet maatschappelijk ondersteuning, Participatiewet of Jeugdwet actief bent of vanuit een wijkteam werkt, d…

check_box_outline_blank

Actualiteiten Jeugdwet

Logo van Bender
computerOnline: vrijdag 2 oktober 2020 en 1 andere datum

De Jeugdwet is volop in ontwikkeling. Door verschillende uitspraken van de rechtspraak wordt er steeds meer duidelijk over de verantwoordel…

check_box_outline_blank

Workshop Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Logo van Bender
computerOnline: dinsdag 27 oktober 2020 en 1 andere datum

Als professional binnen verschillende domeinen (Jeugdwet, Wmo, schuldhulpverlening en Participatiewet), maar ook binnen het wijkteam kun je…

check_box_outline_blank

Versterken van eigen kracht binnen het gezin

Logo van Bender
computerOnline: vrijdag 13 november 2020 en 1 andere datum

Binnen de Jeugdwet staat het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van diens gezin…

check_box_outline_blank

Werken met (multi)probleemgezinnen

Logo van Bender
computerOnline: vrijdag 13 november 2020

Jij hebt de regiefunctie en gaat voor samenwerking in complexe gezinssituaties Binnen het brede sociale domein (Wmo, Jeugdwet en Participat…

check_box_outline_blank

Afbakening en toegang tot de Wet langdurige zorg

Logo van Bender
computerOnline: maandag 21 september 2020 en 1 andere datum

De overheid wil dat kinderen, volwassenen en ook ouderen met een zorgvraag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De Wmo 2015, de Jeugdwet e…

check_box_outline_blank

Introductie in de Jeugdwet

Logo van Bender
computerOnline: dinsdag 6 oktober 2020 en 1 andere datum

In 2015 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor een groot gedeelte van de jeugdhulp in gezinnen. Deze transitie is vastgelegd in de J…

check_box_outline_blank

Het pgb in de Jeugdwet

Logo van Bender
computerOnline: maandag 28 september 2020 en 1 andere datum

Het persoonsgebonden budget in de Jeugdwet: volgens de één een instrument om zelf de zorg te kunnen organiseren en volgens de ander een ins…

check_box_outline_blank

E-learning psychiatrische problemen - basismodule

Logo van Bender

Uit de praktijk blijkt dat er behoefte is aan kennis over de psychiatrie en de inwoners met een psychiatrische probleem. De doelgroep psych…