Masterclass Agile Procesmanagement

Niveau
Tijdsduur
Locatie
Op locatie, Online
Startdatum en plaats
Logo van IT Management Group
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 8,2 IT Management Group heeft een gemiddelde beoordeling van 8,2 (uit 534 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

8,1
Gemiddeld cijfer voor Masterclass Agile Procesmanagement
Gebaseerd op 15 ervaringen Lees alle ervaringenchevron_right
starstarstarstarstar_border
Leo Jansen
Processmanager KPN
8
Masterclass Agile Procesmanagement

"De cursus Masterclass IT Procesmanagement is een erg informatieve training. De presentatie is goed en de trainer bezit hele ruime kennis.
Het gaf mij een duidelijker beeld op hoe processen worden ingeregeld en wie waarvoor verantwoordelijk is." - 23-03-2015 10:18

"De cursus Masterclass IT Procesmanagement is een erg informatieve training. De presentatie is goed en de trainer bezit hele ruime kennis. H… alles lezen - 23-03-2015 10:18

Startdata en plaatsen

placeUtrecht
23 sep. 2021 tot 24 sep. 2021

Beschrijving

TRAININGEN

In verband met COVID-19 verzorgen wij onze trainingen op locatie van 10.00 - 16.00 uur. Bijna alle trainingen zijn ook online te volgen. Indien u dit niet ziet staan bij de startdata, neem dan even contact met ons op.

Bij inschrijving kunt u uw voorkeurslocatie kenbaar maken. Indien de training op uw voorkeurslocatie niet doorgaat, krijgt u van ons een aanbod voor een alternatieve locatie. Wanneer u zich hierin niet kunt vinden, kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren.

Organisaties en bedrijven die geen BTW kunnen terugvorderen, kunnen deze training BTW-vrij gefactureerd krijgen. In dit geval wordt een BTW-correctie van 10% toegepast. 

Masterclass Agile Procesmanagement

Inhoud training

In deze professionele en praktijkgerichte masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Hoe formuleert u doelen voor de procesinrichting?
• Welke requirements stelt u aan uw processen?
• Hoe legt u uw procesontwerp zodanig vast dat invulling wordt gegeven aan alle van belang zijnde aspecten?
• Hoe krijgt u grip op de inrichting van beheerprocessen?
• Hoe reviewt en audit u beheerprocessen?
• Welke eisen worden gesteld aan de review van processen?
• Hoe zet u verbeterpunten om in verbeterplannen?

Aan de services die beheerorganisaties leveren worden steeds hogere eisen gesteld, zowel door wet en regelgeving als door de hogere eisen va…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Procesmanagement, Agile (algemeen), Kwaliteitsmanagement, Projectmanagement en Programmamanagement.

TRAININGEN

In verband met COVID-19 verzorgen wij onze trainingen op locatie van 10.00 - 16.00 uur. Bijna alle trainingen zijn ook online te volgen. Indien u dit niet ziet staan bij de startdata, neem dan even contact met ons op.

Bij inschrijving kunt u uw voorkeurslocatie kenbaar maken. Indien de training op uw voorkeurslocatie niet doorgaat, krijgt u van ons een aanbod voor een alternatieve locatie. Wanneer u zich hierin niet kunt vinden, kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren.

Organisaties en bedrijven die geen BTW kunnen terugvorderen, kunnen deze training BTW-vrij gefactureerd krijgen. In dit geval wordt een BTW-correctie van 10% toegepast. 

Masterclass Agile Procesmanagement

Inhoud training

In deze professionele en praktijkgerichte masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Hoe formuleert u doelen voor de procesinrichting?
• Welke requirements stelt u aan uw processen?
• Hoe legt u uw procesontwerp zodanig vast dat invulling wordt gegeven aan alle van belang zijnde aspecten?
• Hoe krijgt u grip op de inrichting van beheerprocessen?
• Hoe reviewt en audit u beheerprocessen?
• Welke eisen worden gesteld aan de review van processen?
• Hoe zet u verbeterpunten om in verbeterplannen?

Aan de services die beheerorganisaties leveren worden steeds hogere eisen gesteld, zowel door wet en regelgeving als door de hogere eisen vanuit de gebruikersorganisaties. Dit impliceert ook hogere eisen aan de beheerprocessen op basis waarvan de services verleend worden. Ook verandert de structuur van (beheer)organisaties steeds sneller en worden samenwerkingsverbanden aangegaan met externe partijen. Dit vereist een hoge mate van aanpassingsvermogen van een beheerorganisatie. En dat terwijl beheerprocessen steeds sneller en goedkoper vormgegeven moeten worden. Dit betekent dat alleen aan de belangrijkste procesrequirements invulling gegeven kan worden en dat de realisatie van deze invulling aangetoond moet worden. Sta daarom eens stil bij de volgende vragen:

• Wat zijn de requirements die aan uw beheerprocessen worden gesteld?
• Hoe bepaalt u wat de minimale samenhangende set van requirements is per proces?
• Weet u aan welke requirements wordt voldaan?
• Wanneer is de beheerprocesinrichting goed genoeg?
• Hoe flexibel is uw beheerorganisatie in het vormgeven van beheerprocessen?
• Hoe moeten de beheerprocessen getoetst worden op een juiste werking?
• Waar zitten de gaten in de procesinrichting waar zit de overhead?

Veel beheerorganisaties hanteren ITIL, ASL of BISL als best practice model voor beheer, maar heeft u zich wel eens afgevraagd:
• of er bespaard kan worden op procesinrichting of dat er juist geinvesteerd moet worden?
• of uw beheerorganisatie wel invulling geeft aan de business doelen?
• wat de kritieke succesfactoren en onderliggende risico’s zijn waar u op moet letten bij het opstellen van procesdoelen?
• of deze risicofactoren wel goed beheerst worden?
• of de beheerprocessen adequaat uw service-verlening ondersteunen?

In deze training leert u hoe u op basis van de requirements van de stakeholders uw processen kunt vormgeven. Hierbij kiest u zelf het ambitieniveau en de prioriteit van de vormgeving van de procesrequirements. In de training leert u hoe u de processen adequaat kunt reviewen en auditen in zowel de ontwerpfase (opzet), inrichtingsfase (bestaan) als de verrichtingsfase (werking) van de beheerprocessen. Daarmee borgt u niet alleen de juiste functionaliteit van de beheerprocessen, maar toetst of tevens of de beheerprocessen effectief en efficiënt werken.
Hierdoor verkrijgt u een IT beheerorganisatie die een koers vaart die in het verlengde ligt van de businessdoelen.

Inhoud training
In deze professionele en praktijkgerichte masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Hoe formuleert u doelen voor de procesinrichting?
• Welke requirements stelt u aan uw processen?
• Hoe legt u uw procesontwerp zodanig vast dat invulling wordt gegeven aan alle van belang zijnde aspecten?
• Hoe krijgt u grip op de inrichting van beheerprocessen?
• Hoe reviewt en audit u beheerprocessen?
• Welke eisen worden gesteld aan de review van processen?
• Hoe zet u verbeterpunten om in verbeterplannen?

Leerdoelen
Na deze masterclass:
• kunt u aangeven wat de mogelijke stakeholders zijn van processen;
• wat de bronnen zijn van procesrequirements;
• wat de relatie is tussen requirements en de vormgeving van processen;
• Hoe processen qua opzet, bestaan en werking kunt vormgeven op basis van requirements;
• kunt u aangeven hoe u doelen stelt aan de beheerprocesinrichting op basis van requirements;
• weet u wat het verschil is tussen beleiduitgangspunten, architectuurprincipes en requirements;
• weet u hoe beheerprocessen te ontwerpen en welke eisen gesteld moeten worden aan het ontwerp;
• weet u wat het verschil is tussen bottom-up en top-down inrichten van beheerprocessen;
• leert u het veranderparadigma kennen om invulling te geven aan de procesinrichting;
• leert u het verschil tussen reviewen en auditen van het proces;
• leert u de verbeterpunten vorm te geven in Service Improvement Plans en Service Quality Plans;
• weet u wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn van een procesreviewer en procesauditor;
• kent u de verschillen tussen de rollen van beheerarchitect, kwaliteitsmanager, proceseigenaar, procesmanager en procesuitvoerende kennen;
• kent u het QCA-model en kunt u dit relateren aan BiSL, ASL en ITIL;
• bespaart u kosten door vroegtijdig afwijkingen in procesinrichting te traceren en te corrigeren.

Inhoud Masterclass Agile Procesmanagement

Agenda Dag 1

• Module I – Introductie
o Wat is een proces, procedure, werkinstructie, requirement, beleidsuitgangspunt, architectuurprincipe en architectuurmodel?
o Wat zijn de verschillen tussen deze begrippen?
o Hoe vindt processturing plaats?
o Wat is een functioneel doel, kwaliteitsdoel en volwassenheidsdoel?
o Wat is Quality Control & Assurance?
o Wat is de rol van de kwaliteitsmanager?
o Welke kaders worden gesteld aan kwaliteitsmanagement?

• Module II – Stellen van doelen
o Wat zijn procesdoelen?
o Waar komen doelen vandaan?
o Hoe werkt de Balanced Score Card?
o Wat zijn Kritieke Succes Factoren?
o Hoe operationaliseert u doelen?
o Wat neemt u op in uw Service Quality Plan (SQP)
o Wat is het toetsingskader voor doelen?

• Module III – Ontwerpen van processen
o Wat is een procesontwerp?
o Welke requirements neemt u op in uw procesontwerp?
o Hoe stelt u een procesontwerp op?
o Wat is het verandermanagement principe?
o Welke organisatiekundige principes moeten worden toegepast?
o Wat is een contextdiagram, RACI of RASCI, Dataflow Diagram, swimminglane?
o Welke kaders stelt u aan de het procesontwerp?
o Bespreken van een voorbeeld procesontwerp.
o Bespreken van uw eigen procesontwerp en/of procesontwerp vraagstukken

Agenda Dag 2
Bespreking van een procesontwerp ‘change management’ op basis van
de stap ‘doelen stellen’
de stap’proces ontwerp’.
Bespreking van een eigen proces ontwerp

Agenda Dag 3
• Module IV – Inrichten van processen
o Hoe wordt een proces ingericht?
o Wat is een goed plan van aanpak voor procesinrichting?
o Welke valkuilen moeten worden voorkomen?
• Module V – Processen reviewen
o Wat is een procesreview?
o Hoe vindt een procesreview plaats?
o Hoe wordt de steekproef genomen?
• Module VI – Processen auditen
o Wat is procesaudit?
o Hoe vindt een procesaudit plaats?
o Wat is een goed auditmeetinstrument?
o Welke maatregelen kunnen getroffen worden bij normafwijkingen?
• Module VII – Procesdoelen bewaken
o Welke doelen moeten bewaakt worden?
o Wat is de relatie met het Service Quality Plan en Service Improvement Plan?
o Welke maatregelen kunnen getroffen worden bij normafwijkingen?

Trainingsduur
De Masterclass Agile Procesmanagement duurt 3 dagen. De prijs is inclusief het boek “Quality Control & Assurance” en “Beheren onder Architectuur”, digitaal materiaal, koffie, thee en lunch en exclusief examenkosten en BTW. Het materiaal voor deze masterclass wordt digitaal geleverd. Wanneer u de sheets tijdens de masterclass op uw eigen device wilt meelezen, dan dient u een eigen device mee te brengen.

Bij de kosten voor de masterclass is inbegrepen:
– Boek “Quality Control & Assurance” en “Beheren onder Architectuur”
– Voorbeeld set van requirements voor het incident management proces.

Docenten
De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Onze trainers zijn gecertificeerd en hebben kennis van de theorie en de praktijk.

Deze Masterclass wordt verzorgd door Bart de Best. Drs. Ing. Bart de Best RI is vanaf 1985 werkzaam in de ICT. Hij heeft voornamelijk bij de top 100 van het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid gewerkt. Ruim twaalf jaar vervulde hij functies in alle fasen van de systeemontwikkeling, inclusief exploitatie en beheer. De laatste 15 jaar heeft hij zich toegelegd op het vakgebied van servicemanagement en vervult hij alle aspecten van de kennislevenscyclus van servicemanagement, zoals het schrijven en geven van trainingen, het adviseren van beheerorganisaties bij de inrichting, het verbeteren of uitbesteden van het beheer, het examineren van servicemanagers en het reviewen en auditen van beheerorganisaties. Hij is op zowel HBO niveau als op universitair niveau afgestudeerd op het beheervakgebied. Deze Masterclass wordt gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties in Utrecht, Rotterdam en Den Haag. In-company trainingen kunnen op elke gewenste locatie worden verzorgd.

Bent u werkzaam op het gebied van Procesmanagement in één van de hierna volgende functies of aandachtsgebieden? Dan is de Masterclass Agile Procesmanagement voor u interessant:

• Beleidmaker
• ICT architect
• Business architect
• Beheerarchitect
• Servicemanager
• Service Level Manager
• Service Coördinator
• Contractmanager
• Demand Manager
• ICT Manager
• Servicedesk Manager
• Service Coördinator
• Kwaliteitsmanager
• Functioneel beheerder
• Applicatiebeheerder
• Projectmanager
• Programmamanager
• Procesmanager
• Consultant
• Inkoper of een andere verantwoordelijke voor contracten en afspraken

Tevens is deze masterclass geschikt voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de inrichting en verrichting van de beheerwerkzaamheden zoals de ICT beheerproces-eigenaren, ICT beheerprocesmanagers, ICT beheerders, ICT auditors en andere functionarissen die betrokken zijn bij ICT beheer onder architectuur.

8,1
Gemiddeld cijfer voor Masterclass Agile Procesmanagement
Gebaseerd op 15 ervaringen
starstarstarstarstar_border
Leo Jansen
Processmanager KPN
8
Masterclass Agile Procesmanagement

"De cursus Masterclass IT Procesmanagement is een erg informatieve training. De presentatie is goed en de trainer bezit hele ruime kennis.
Het gaf mij een duidelijker beeld op hoe processen worden ingeregeld en wie waarvoor verantwoordelijk is." - 23-03-2015 10:18

"De cursus Masterclass IT Procesmanagement is een erg informatieve training. De presentatie is goed en de trainer bezit hele ruime kennis. H… alles lezen - 23-03-2015 10:18

starstarstarstarstar_border
P. van der Hoeven
8
Masterclass Agile Procesmanagement

"De Masterclass IT Procesmanagement van de IT Management Group is een training die inzicht geeft in diverse processen. Ik waardeer de Masterclass met een 8 en de trainer met een 9!" - 29-12-2013 20:09

"De Masterclass IT Procesmanagement van de IT Management Group is een training die inzicht geeft in diverse processen. Ik waardeer de Masterc… alles lezen - 29-12-2013 20:09

starstarstarstarstar_border
D. Verwey
8
Masterclass Agile Procesmanagement

"Nuttig. Fijn om regelmatig de link naar de dagelijkse praktijk te zien. Docent heeft enorm veel kennis van zaken en weet de theorie met goede voorbeelden uit de eigen praktijk over te brengen." - 07-08-2013 15:09

"Nuttig. Fijn om regelmatig de link naar de dagelijkse praktijk te zien. Docent heeft enorm veel kennis van zaken en weet de theorie met goed… alles lezen - 07-08-2013 15:09

starstarstarstarstar_border
S. van Roosmaelen
8
Masterclass Agile Procesmanagement

"Goed overzicht van de samenhang en het belang. Ondanks achtergrondkennis toch een hoop stof om doorheen te gaan. (Praktijk)voorbeelden maken de stof altijd tastbaarder en die heeft de trainer in overvloed. De samenhang wordt goed duidelijk gemaakt." - 07-08-2013 15:04

"Goed overzicht van de samenhang en het belang. Ondanks achtergrondkennis toch een hoop stof om doorheen te gaan. (Praktijk)voorbeelden maken… alles lezen - 07-08-2013 15:04

starstarstarstarstar_border
N. Noordenbos
8
Masterclass Agile Procesmanagement

"Handige kennis voor mijn toekomstige functie.Kennis over de juiste inrichting van Quality Control and Assurance. Tempo lag hoog." - 07-08-2013 14:55

"Handige kennis voor mijn toekomstige functie.Kennis over de juiste inrichting van Quality Control and Assurance. Tempo lag hoog. " - 07-08-2013 14:55

starstarstarstarstar_border
M. Jansen
8
Masterclass Agile Procesmanagement

"Goede training. Veel theorie, maar uitgewerkte praktijkvoorbeelden zijn beschikbaar. De trainer heeft veel parate kennis!" - 07-08-2013 14:51

"Goede training. Veel theorie, maar uitgewerkte praktijkvoorbeelden zijn beschikbaar. De trainer heeft veel parate kennis! " - 07-08-2013 14:51

starstarstarstarstar_border
H. Thijs
8
Masterclass Agile Procesmanagement

"Een prima training, veel diepgang en praktijkvoorbeelden etcetera. De masterclass heeft mijn ogen geopend voor de wereld van Quality Control and Assurance." - 06-11-2012 13:50

"Een prima training, veel diepgang en praktijkvoorbeelden etcetera. De masterclass heeft mijn ogen geopend voor de wereld van Quality Control… alles lezen - 06-11-2012 13:50

starstarstarstarstar_border
David
8
Masterclass Agile Procesmanagement

"De masterclass zat goed in elkaar en had een duidelijke opbouw. Het tempo was prima. Het meest interessant vond ik doelen stellen en review." - 06-11-2012 13:35

"De masterclass zat goed in elkaar en had een duidelijke opbouw. Het tempo was prima. Het meest interessant vond ik doelen stellen en review. alles lezen - 06-11-2012 13:35

starstarstarstarstar_border
T. Brammeijer
8
Masterclass Agile Procesmanagement

"De onderwerpen die aan bod zijn gekomen kan ik zeker gaan toepassen in mijn werk. Geeft een goed inzicht in processen en het opstellen van een kwaliteitsplan." - 06-11-2012 13:32

"De onderwerpen die aan bod zijn gekomen kan ik zeker gaan toepassen in mijn werk. Geeft een goed inzicht in processen en het opstellen van e… alles lezen - 06-11-2012 13:32

starstarstarstarstar_border
Anoniem
8
Masterclass Agile Procesmanagement

"De trainer had veel kennis van zaken!! Het tempo was hoog. Veel termen en schema's die mijn nog onbekend waren. Iets meer praktijkuitwisseling is welkom." - 28-04-2012 19:59

"De trainer had veel kennis van zaken!! Het tempo was hoog. Veel termen en schema's die mijn nog onbekend waren. Iets meer praktijkuitwisseli… alles lezen - 28-04-2012 19:59

starstarstarstarstar_border
E. de Roo
8
Masterclass Agile Procesmanagement

"Een masterclass met interessante stof. Er is veel extra informatie geleverd door de docent. Voldeed volledig aan mijn verwachtingen." - 28-04-2012 19:16

"Een masterclass met interessante stof. Er is veel extra informatie geleverd door de docent. Voldeed volledig aan mijn verwachtingen. " - 28-04-2012 19:16

starstarstarstarstar_border
D. Dineke
8
Masterclass Agile Procesmanagement

"Goede training voor meerdere doeleinden te gebruiken en volgen. Prima praktische schema's, overzichten en dergelijke. Ook de combinatie tussen theorie en praktijk was goed." - 28-04-2012 19:11

"Goede training voor meerdere doeleinden te gebruiken en volgen. Prima praktische schema's, overzichten en dergelijke. Ook de combinatie tuss… alles lezen - 28-04-2012 19:11

starstarstarstarstar_half
N. Santos
9
Masterclass Agile Procesmanagement

"De Masterclass Agile Kwaliteitsmanagement krijgt van mij overall een 9. De trainer geef ik zelfs een 10." - 28-04-2012 19:07

"De Masterclass Agile Kwaliteitsmanagement krijgt van mij overall een 9. De trainer geef ik zelfs een 10. " - 28-04-2012 19:07

starstarstarstarstar_border
Leon
8
Masterclass Agile Procesmanagement

"Goed en praktisch van opbouw. Geeft een goed overzicht van de stappen, nu zelf in de praktijk brengen." - 28-04-2012 18:52

"Goed en praktisch van opbouw. Geeft een goed overzicht van de stappen, nu zelf in de praktijk brengen. " - 28-04-2012 18:52

starstarstarstarstar_half
I, Boutkan
9
Masterclass Agile Procesmanagement

"Een goede overview waar je direct zaken mee kan verbeteren. De trainer kan zaken vanuit de prakijk benaderen." - 28-04-2012 18:29

"Een goede overview waar je direct zaken mee kan verbeteren. De trainer kan zaken vanuit de prakijk benaderen. " - 28-04-2012 18:29

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
infoEr is een telefoonnummer vereist om deze informatieaanvraag in behandeling te nemen. (optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.