Ambtenarenrecht voor bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen

Tijdsduur

Ambtenarenrecht voor bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen

Instituut voor Arbeidsrecht & HRM
Logo van Instituut voor Arbeidsrecht & HRM
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 8 Instituut voor Arbeidsrecht & HRM heeft een gemiddelde beoordeling van 8 (uit 1 ervaring)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

Instituut voor Arbeidsrecht & HRM biedt haar producten standaard aan in de volgende regio's: Amsterdam, Enschede, Groningen, Maastricht, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beschrijving

Elke overheidssector kent een eigen rechtspositieregeling waarin de rechten en plichten van de werkgever en de ambtenaar ten opzichte van elkaar zijn vastgelegd. Zo gelden voor rijksambtenaren andere regels dan voor ambtenaren werkzaam voor een gemeente, vastgelegd in het ARAR respectievelijk in de CAR/UWO. Materieel bestaan er verschillen en overeenkomsten, ook wat betreft het onderwerp ‘ziekte en arbeidsongeschiktheid’. In de praktijk blijkt er bij bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen enige huiver te bestaan in de advisering omtrent arbeids(on)geschiktheid wanneer de werknemer ambtenaar is. Die huiver lijkt veroorzaakt te worden door de bijzondere rechtspositie van de ambtenaar en/of de bi…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Elke overheidssector kent een eigen rechtspositieregeling waarin de rechten en plichten van de werkgever en de ambtenaar ten opzichte van elkaar zijn vastgelegd. Zo gelden voor rijksambtenaren andere regels dan voor ambtenaren werkzaam voor een gemeente, vastgelegd in het ARAR respectievelijk in de CAR/UWO. Materieel bestaan er verschillen en overeenkomsten, ook wat betreft het onderwerp ‘ziekte en arbeidsongeschiktheid’. In de praktijk blijkt er bij bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen enige huiver te bestaan in de advisering omtrent arbeids(on)geschiktheid wanneer de werknemer ambtenaar is. Die huiver lijkt veroorzaakt te worden door de bijzondere rechtspositie van de ambtenaar en/of de bijzondere positie van diens werkgever. Dit leidt ertoe dat de centrale rol van de bedrijfsarts in de verzuimbegeleiding onvoldoende uit de verf komt: adviezen worden niet of onvoldoende opgevolgd, er ontstaat discussie over adviezen en/of over de inzet van de arts, etc. Dit brengt grote risico’s met zich in het licht van de verplichtingen van werkgever en ambtenaar ter zake van de re-integratie. Niet zelden wordt een loonsanctie opgelegd, omdat niet aan de verplichtingen is voldaan. Ook in kwesties rond arbeids(on)geschiktheid spelen nogal eens juridische vraagstukken, waarbij voor de oplossing het advies van de arts van grote betekenis kan zijn. Voor (bedrijfs)artsen en arbeidsdeskundigen is kennis van de juridische verhoudingen tussen overheidswerkgever en ambtenaar dan ook onontbeerlijk.

Tijdens de cursus wordt concrete casuïstiek gebruikt om de verbinding te leggen tussen theorie en praktijk. Ook wordt aandacht geschonken aan komende veranderingen in de rechtspositie als gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan vragen als:
– wat zijn de overeenkomsten en verschillen in de individuele arbeidsverhoudingen (werkgever – werknemer) tussen de marktsector en de overheidssector?
– welke rechten en verplichtingen hebben overheidswerkgever en ambtenaar in geval van arbeidsongeschiktheid? Er zal concreet worden ingegaan op de ziekmelding, de rol (en positie) van de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige en diens verhouding met de werkgever en de ambtenaar. Met welke valkuilen moet rekening gehouden worden?;
– welke betekenis heeft de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep? Dit rechtscollege oordeelt in hoogste instantie over juridische geschillen in ambtenarenzaken. De uitspraken van de Raad beïnvloeden de opstelling van werkgever en ambtenaar in hun onderlinge verhouding, ook tijdens arbeidsongeschiktheid. Voor een juist begrip van die opstelling is het voor de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige van belang om kennis te nemen van enkele belangrijke uitspraken.

PUNTEN
AbSg 4 uur bedrijfsgeneeskunde
Hobéon SKO 2 punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus beschikt de cursist over voldoende kennis om niet alleen de verhouding tussen overheidswerkgever en ambtenaar, maar ook de opstelling van alle partijen in het proces van ziekteverzuimbegeleiding te kunnen duiden. Deze kennis bevordert het inzicht van de cursist in zijn eigen rol en positie bij de verzuimbegeleiding binnen de overheidssector.

VOOR WIE
Bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen die in hun praktijk met overheidswerkgevers en overheidswerknemers (lees: ambtenaren) werken.

DOOR WIE
 Mw. mr. P.R.M. Berends-Schellens
– advocaat bij Capra Advocaten te Den Haag

PROGRAMMA
12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches, registratie en uitreiking documentatie

13.00 – 14.00 uur De arbeidsovereenkomst en de aanstelling
– overeenkomsten en verschillen, materieel en processueel
– bepalingen ter zake van ziekte en arbeidsongeschiktheid
– overeenkomsten en verschillen tussen marktsector en overheid
– de betekenis van de geconstateerde verschillen voor de rol en de positie van de bedrijfs- en verzekeringsarts

14.00 – 15.00 uur Ziekte en arbeidsongeschiktheid
– onderscheid naar overheidssector
– de ziekmelding
– valkuilen

15.00 – 15.15 uur Pauze

15.15 – 16.15 uur Vervolg Ziekte en arbeidsongeschiktheid
– commissie van drie of deskundigenoordeel bij geschillen?
– het verplichte contact tussen bedrijfsarts en ambtenaar terwijl er geen ziekte is; indicaties en terugkoppeling resultaten
– sanctiemogelijkheden bevoegd gezag bij niet-meewerken aan herstel en re-integratie
– bespreking specifieke bepalingen over ziekte en arbeidsongeschiktheid (BARP, ARAR, CAR/UWO, CAP, BAZ, etc.)
– casuïstiek

16.15 – 17.15 uur Bespreking uitspraken Centrale Raad van Beroep
– ziekte en arbeidsongeschiktheid
– de positie van werkgever, ambtenaar, bedrijfsarts en arbeidsdeskundige

17.15 uur Afsluiting

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.