Cliëntenraad: samen met de bestuurder aan de slag met de Medezeggenschapsregeling

Type product
Trainer
Arthur Hol

Cliëntenraad: samen met de bestuurder aan de slag met de Medezeggenschapsregeling

Instituut voor Medezeggenschap
Logo van Instituut voor Medezeggenschap

Tip: incompany training nodig? Vraag een offerte aan bij meerdere aanbieders!

Beschrijving

Workshop Versterking medezeggenschap WMCZ:

Bestuur en Cliëntenraad samen aan de slag met de Medezeggenschapsregeling!

De nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) treedt in werking op 1 juli 2020.

 • Cliëntenraden krijgen een reeks extra rechten én verplichtingen
 • de rechtstreekse medezeggenschap van cliënten wordt versterkt
 • er is meer aandacht voor goede vertegenwoordiging van de ‘achterban’ door de Cliëntenraad
 • de verantwoordelijkheid van het bestuur voor een goed functioneren van de medezeggenschap neemt toe.

Binnen zes maanden nadat de nieuwe Wmcz ingaat, dus vóór 1 januari 2021, moet er een gezamenlijk document - de Medezeggenschapsregeling - met werka…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Workshop Versterking medezeggenschap WMCZ:

Bestuur en Cliëntenraad samen aan de slag met de Medezeggenschapsregeling!

De nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) treedt in werking op 1 juli 2020.

 • Cliëntenraden krijgen een reeks extra rechten én verplichtingen
 • de rechtstreekse medezeggenschap van cliënten wordt versterkt
 • er is meer aandacht voor goede vertegenwoordiging van de ‘achterban’ door de Cliëntenraad
 • de verantwoordelijkheid van het bestuur voor een goed functioneren van de medezeggenschap neemt toe.

Binnen zes maanden nadat de nieuwe Wmcz ingaat, dus vóór 1 januari 2021, moet er een gezamenlijk document - de Medezeggenschapsregeling - met werkafspraken worden gemaakt door de Cliëntenraad en de zorgbestuurder(s). Aanpassingen hieraan mogen alleen gedaan worden met wederzijds goedvinden. Goede onderlinge samenwerking is dus essentieel. Zeker omdat de Cliëntenraad instemmingsrecht heeft op de regeling.

In de Medezeggenschapsregeling moet minimaal worden opgenomen hoe een Cliëntenraad wordt betrokken bij de voorbereiding van een besluit inzake:

 • Wijziging doelstelling of grondslag van de organisatie
 • Fusie of duurzame samenwerking
 • Overdracht van de zeggenschap over de zorg of een onderdeel daarvan
 • Ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing (voor langdurige zorg waar men in de regel zes maanden of langer verblijft)
 • Selectie en benoeming personen die leiding geven aan de zorgverleners (idem)
 • Selectie en benoeming Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad
 • Selectie en benoeming van één  lid Raad van Bestuur of Raad van Toezicht (voordrachtsrecht)

Deze lijst is uit te breiden met onderwerpen als de precieze vormgeving van de ondersteuning en scholing van de Cliëntenraad en afspraken over de werkverdeling en samenwerking van lokale Cliëntenraden en de centrale Cliëntenraad, en tussen zorgbestuurder(s) en managers van zorglocaties.

Er zijn modellen voor de Medezeggenschapsregeling beschikbaar. Maar wat kunt u doen met deze modelregelingen? Hoe pas je die aan zodat de regeling goed werkt voor de eigen organisatie en waarmee moet je dan rekening houden?

Krijgt de Cliëntenraad nu een nieuwe rol in de organisatie en zo ja, welke? Hoe trek je samen op als zorgebestuurder(s) en Cliëntenraad, met aandacht voor behoud van ieders eigenheid, de deels verschillende rollen, binnen de wettelijke kaders?

Vragen die van belang zijn om op te reflecteren, iedere partij apart, maar vooral ook sámen. En sámen aan de slag te gaan met het opstellen van een regeling die past bij de eigen zorgorganisatie en situatie.

Vanuit het Instituut voor Medezeggenschap verzorgen Arthur Hol en Yvonne Nijhuis (meer informatie hieronder) graag een incompany workshop op maat, waarin zorgbestuurder(s), Cliëntenraden, ondersteuners, bestuurders en eventueel ook managers apart én gezamenlijk:

 • achtergrond en bedoeling van de Wmcz, de wettelijke veranderingen en de medezeggenschapsregeling leren begrijpen;
 • een visie op medezeggenschap van cliënten en de rol van de Cliëntenraad ontwikkelen;
 • werken aan een (aanzet voor) de Medezeggenschapsregeling van de eigen zorginstelling.

Aan het eind van de workshop heeft u een (concept) Medezeggenschapsregeling opgesteld die geschikt is voor de situatie van uw zorgorganisatie. Al naar gelang de behoefte kan de workshop ook in delen plaatsvinden, waarin zorgbestuurder(s) en Cliëntenraad eerst apart bijeenkomen en in de tweede instantie samen. Uiteraard kan ook ondersteuning vooraf en naderhand worden geboden.

Interesse? Neem voor bespreking van de maatwerkmogelijkheden contact op met Arthur Hol van het Instituut voor Medezeggenschap: 06 - 478 960 46.

Arthur Hol (1969) is van huis uit psycholoog en jurist, werkzaam als advocaat (partner De Koning Vergouwen Advocaten), governance- en medezeggenschapsadviseur. Zijn uitgangspunt is: ‘Mens boven Systeem’. Arthur is als kerndocent verbonden aan de Academie van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).

Hij is daarnaast werkzaam als spreker, dagvoorzitter en workshopbegeleider voor verschillende organisaties of events, zoals voor het Landelijk Congres Cliëntenraden. Zijn specialismen betreffen onder andere nieuw leiderschap, nieuw organiseren, vernieuwde medezeggenschap en de juridische en organisatieadviesaspecten hierbinnen. Ook heeft hij veel gepubliceerd over deze onderwerpen.

Arthur helpt besturen, Raden van Toezicht, Ondernemingsraden en Cliëntenraden van zorgorganisaties bij het beter inrichten van hun samenspel. Want als je dit goed doet, kun je daar veel profijt van hebben met elkaar. Belangrijk hierbij is dat iedere partij weet hoe hij zijn rol op een eigentijdse wijze kan invullen -en hoe je samen kunt optrekken, met aandacht voor ieders eigenheid, rol(invulling) en de wettelijke kaders.

Yvonne Nijhuis (1967) is advocaat-partner en werkzaam bij KienhuisHoving N.V. te Enschede, sedert 1997.

Van 1993 tot 1997 was zij secretaris van de Raad van Bestuur van een groot (topklinisch) ziekenhuis. Verder heeft zij ruime ervaring opgedaan in diverse toezichthoudende functies in de zorg, heeft zij gastcolleges verzorgd op de Universiteit Twente, verzorgt zij bij- en nascholing op diverse onderwerpen, zoals governance, duurzame inzetbaarheid, en is zij lid jurist geweest van de Medisch Ethische Toetsingscommissie Twente.

Tot haar specialismen mag Yvonne rekenen het gezondheidsrecht en arbeidsrecht. Binnen KienhuisHoving is zij voorzitter van de Sectorgroep Gezondheidszorg.

Zij adviseert instellingen en individuele zorgaanbieders op diverse gebieden van het gezondheidsrecht, bijvoorbeeld over governance, WNT, samenwerkingsvraagstukken, financiering en verzekering, patiëntenrechten, kwaliteitsregulering, medisch tuchtrecht en arbeidsrecht in de zorg. Ook werkt zij veel met en voor cliëntenraden.

Bij het Instituut voor Medezeggenschap richten wij ons op de waardengedreven organisatie, waar ‘de bedoeling’ centraal staat, en niet de systeemwereld van de regels. Voor mensen die hieraan willen bijdragen, bieden wij diverse (een- en meerdaagse) workshops en cursussen over onderwerpen op het vlak van medezeggenschap van werknemers en cliënten.

Voor (leden van) ondernemingsraden, cliëntenraden en andere medezeggenschapsorganen, maar ook voor (ambtelijk) secretarissen, bestuurders, managers en Hr professionals.

In de waardengedreven organisatie is er aandacht voor zelfsturing, zelfreflectie en dialoog. Onze workshops zijn vanuit dezelfde waarden opgezet. De workshops worden aangeboden op basis van open inschrijving én in de vorm van op maat gemaakte incompany-bijeenkomsten. En natuurlijk staan wij u ook terzijde met advies.

Ons aanbod op het gebied van workshops voor medezeggenschap is al jaren onverminderd populair. Dat komt doordat onze workshops een ideale combinatie van kennisoverdracht en werk aan de eigen praktijkcases zijn. De voordelen van een workshop bij ons instituut zijn:

1. Inbreng eigen praktijkcases 
2. Uitwisseling/ intervisie met andere deelnemers met vergelijkbare vraagstukken 
3. Kennisoverdracht door ervaren docent met ruime praktijkervaring 
4. Aanreiking van handvatten voor de oplossing van uw praktijkcases

De workshops worden gegeven op een centrale locatie in het land, gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer.

Er zijn nog geen ervaringen.
 • Bekijk gerelateerde producten mét ervaringen: Besturen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.