POH met voortraject

Tijdsduur
Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats

POH met voortraject

Inholland Academy
Logo van Inholland Academy
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 8,5 Inholland Academy heeft een gemiddelde beoordeling van 8,5 (uit 43 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

placeDIEMEN
13 sep. 2022 tot 13 feb. 2024

Beschrijving

De praktijkondersteuner (POH) is onmisbaar in de huisartsenpraktijk van tegenwoordig. Hij of zij neemt een unieke, zelfstandige positie in, naast de huisarts en doktersassistente.

De praktijkondersteuner (POH) is onmisbaar in de huisartsenpraktijk van tegenwoordig. Hij of zij neemt een unieke, zelfstandige positie in, naast de huisarts en doktersassistente. Als POH houd je jezelf bezig met preventie, monitoring, begeleiding, voorlichting en educatie bij specifieke groepen patiënten, in het bijzonder die met chronische aandoeningen.

Je leert de patiënt omgaan met zijn beperkingen, stimuleert de zelfredzaamheid en een gezonde leefstijl. Ook speel je als POH vaak een coördinerende rol in de sa…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

De praktijkondersteuner (POH) is onmisbaar in de huisartsenpraktijk van tegenwoordig. Hij of zij neemt een unieke, zelfstandige positie in, naast de huisarts en doktersassistente.

De praktijkondersteuner (POH) is onmisbaar in de huisartsenpraktijk van tegenwoordig. Hij of zij neemt een unieke, zelfstandige positie in, naast de huisarts en doktersassistente. Als POH houd je jezelf bezig met preventie, monitoring, begeleiding, voorlichting en educatie bij specifieke groepen patiënten, in het bijzonder die met chronische aandoeningen.

Je leert de patiënt omgaan met zijn beperkingen, stimuleert de zelfredzaamheid en een gezonde leefstijl. Ook speel je als POH vaak een coördinerende rol in de samenwerking tussen wijkteams en andere zorgverleners.

Heb jij de ambitie om praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk te worden? Deze opleiding POH met voortraject, speciaal bedoeld voor doktersassistenten en mbo-verpleegkundigen, bereid jou hier helemaal op voor.

De opleiding Praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk (POH) is opgebouwd uit twee cursusjaren (voor- en hoofdtraject):
POH voortraject (10 cursusdagen van 6 uur)
Studiebelasting: 6-8 uur per week
Totale studielast (cursusdagen, zelfstudie en stageopdrachten): 180 uur
Dit programma bestaat uit vier modulen.De opleiding Praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk (POH) is opgebouwd uit twee cursusjaren (voor- en hoofdtraject):


POH voortraject (10 cursusdagen van 6 uur)
Studiebelasting: 6-8 uur per week
Totale studielast (cursusdagen, zelfstudie en stageopdrachten): 180 uur
Dit programma bestaat uit vier modulen.


POH hoofdtraject (28 cursusdagen van 6 uur)
Studiebelasting: 10-12 uur per week
Totale studielast (cursusdagen, zelfstudie, stageopdrachten): 476 uur
Dit programma bestaat uit vijf modulen. Vier daarvan volgen elkaar op, module 9 (intervisietraining en stagebegeleiding) loopt als een rode draad door het programma.

Module 1: Oriëntatie op de functie POH
Om je als professional te kunnen ontwikkelen in de huisartsenzorg heb je kennis en vaardigheden nodig. In het voortraject van de opleiding POH wordt hiermee een begin gemaakt.

De bedoeling is dat je op de hoogte bent van de ontwikkelingen van de functie praktijkondersteuner en gedurende de opleiding steeds meer zicht krijgen op wat de functie inhoudt en wat je nodig hebt om deze functie te kunnen uitoefenen. In de lessen wordt hierover ook van gedachten gewisseld met een praktijkondersteuner die werkzaam is in een huisartsenpraktijk.

Module 2: Anatomie, fysiologie en pathologie
In deze lessen ga je je verdiepen in de fysiologie, anatomie en pathalogie van de chronisch zieke patient in de huisartsenpraktijk. De focus ligt op de patient met DM diabetes mellitus type 2, astma/COPD en hart- en vaataandoeningen.

Ook leer je over medicatie  en begrippen uit de farmacologie en de behandeling van deze aandoeningen. Tenslotte leer je hoe een spreekuur met een patiënt met bovengenoemde aandoeningen eruitziet.

Module 3: Gezondheidsvoorlichting en methodisch handelen in de huisartsenpraktijk
In deze module verken je het terrein van (gezondheids)voorlichting en gezondheidskundige analyse. Hoe kun je gezond gedrag op een planmatige manier bevorderen en zo ziekte voorkomen of schade beperken? Je leert waarom mensen zich gezond of ongezond gedragen. Ook krijg je methodieken en vaardigheden aangereikt om het gedrag van patiënten positief te beïnvloeden.

Module 4: Persoonlijk ontwikkelingsplan
Een praktijkondersteuner moet goed kunnen reflecteren op het eigen handelen. In deze module staat jouw leerproces centraal. Wat zijn jouw kwaliteiten en valkuilen? Waar kun jij je nog in ontwikkelen? Een hulpmiddel bij het leren is reflectie. Je blikt dan bewust terug op een activiteit. Dat geeft inzicht in jouw professionele ontwikkeling. In deze module ontdek je wat jij nog wilt leren en hoe jij dat het beste doet. In het tweede jaar geef je hier een vervolg aan tijdens de stage.

Module 5: De praktijkondersteuner als professional
Deze module gaat over de professionele rol van de praktijkondersteuner in de huisartsenzorg. Je leert hoe je op verantwoorde en resultaatgerichte wijze patiënten begeleidt, adviseert een instrueert. Je gaat aan de slag met vaardigheden op het gebied van methodiek, voorlichting en educatie en communicatie. Ook oefen je consulten. De module gaat daarnaast in op de kwaliteit van zorg in de huisartsenpraktijk en jouw bijdrage daaraan.

Module 6: De patiënt met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk
Mensen met diabetes mellitus type 2 kunnen door zelfmanagement beter leren omgaan met hun ziekte en zo complicaties op korte en lange termijn voorkomen. Jij brengt ze de kennis en vaardigheden bij over behandeling, zelfcontrole, observatie en zelfregulatie. Na afloop van de module:

weet jij hoe je een spreekuur opzet voor deze patiënten en hoe je de driemaandelijkse controle uitvoert
ben je op de hoogte van voedingsrichtlijnen, leefstijlveranderingen en voetverzorging
ken jij de voor- en nadelen van groepsvoorlichting en individuele voorlichting
kun jij patiënten leren omgaan met bijzondere situaties zoals co-morbiditeit, alarmsymptomen of op reis gaan
kun jij patiënten instellen en begeleiden bij medicatiegebruik
kun jij een consult voeren met een patiënt met diabetes mellitus type 2
De NHG-standaard diabetes mellitus type 2 is het uitgangspunt van deze module.

Module 7: De patiënt met (risico op) hart- en vaatziekten in de huisartsenpraktijk
De rol van de praktijkondersteuner in de zorg voor mensen met hart- en vaatziekten verschilt per huisartsenpraktijk. In deze module komen de belangrijkste NHG-standaarden met betrekking tot (het voorkomen van) hart- en vaatziekten aan de orde. Denk aan cardiovasculair risicomanagement, hypertensie, cholesterol, hartfalen, angina pectoris en perifeer arterieel vaatlijden. Je doet basiskennis op over de aandoening, risicoprofielen en behandeling. Na afloop van de module kun jij patiënten begeleiden bij leefstijlveranderingen en medicijngebruik. Ook weet jij hoe je een spreekuur opzet.

Module 8: De patiënt met astma/COPD in de huisartsenpraktijk
In deze module staat de patiënt met astma of COPD centraal. Als praktijkondersteuner heb jij taken op het terrein van ondersteuning bij diagnostiek, behandeling en begeleiding. Je maakt kennis met onderzoeksmethoden, zoals spirometrie. Ook leer je hoe je patiënten selecteert, hoe je een spreekuur opzet en een consult houdt. Onderwerpen als therapietrouw, juist medicatiegebruik, zelfmanagement, stoppen met roken en conditiebehoud komen voorbij. In deze module zijn de NHG-standaarden astma en COPD het uitgangspunt.

Module 9: Intervisietraining en leren van en in de praktijk
Werken in de zorg vraagt om een kritische en innovatieve houding, gericht op betere kwaliteit van zorg. Ook als praktijkondersteuner is het belangrijk dat je wilt blijven leren en verbeteren. Intervisie helpt daarbij. Bij intervisie krijg je met jouw mededeelnemers een werksituatie voorgelegd. Samen denk je na over onderliggende denk- en werkpatronen, vaker voorkomende valkuilen, eigen gedrag en gewenst gedrag.

Stage en praktijkopdrachten
In het tweede jaar volg je een stage van minimaal 8 uur per week, gedurende het hele jaar. De stage start tijdens de eerste module. Je voert werkzaamheden uit op basis van een stagewerkplan. Dit plan stel je op in overleg met jouw stagebegeleider. Jouw stageplaats is meestal de huisartsenpraktijk waar je werkzaam bent als doktersassistente of als praktijkondersteuner. Een andere stageplaats op basis van een stageovereenkomst is ook mogelijk. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stageplaats. Naast de stage voer je een geïntegreerde praktijkopdracht uit.

De opleiding gaat uit van de meest actuele NHG-standaarden.

Wanneer je het POH voortraject succesvol hebt afgerond, kun je doorstromen naar het POH hoofdtraject, ofwel de eenjarige POH-opleiding van Inholland Academy.Wanneer je het POH voortraject succesvol hebt afgerond, kun je doorstromen naar het POH hoofdtraject, ofwel de eenjarige POH-opleiding van Inholland Academy.


Volledige POH-opleiding (voor- en hoofdtraject)
Na afronding van de volledige opleiding Praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk (voor- en hoofdtraject) kun jij als praktijkondersteuner zorg verlenen aan patiënten met diabetes mellitus type 2, astma/COPD en (risico op) hart- en vaatziekten. Jij hebt de juiste kennis en vaardigheden om voorlichting en educatie te geven.

Voor het diploma Praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk moet je alle opdrachten en de schriftelijke toets met een voldoende hebben afgerond. De opleiding is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister VenV ter waarde van 168 PE-punten.


Overgangsregeling voor verpleegkundigen
Lees hier meer informatie de Overgangsregeling voor verpleegkundigen ten behoeve van het register regieverpleegkundige.
Kijk voor meer informatie ook op www.kwaliteitsregister.venv.nl en www.nursing.nl.

De opleiding POH met voortraject is bedoeld voor professionals met:

een mbo-diploma Verpleegkunde of Doktersassistent
minimaal twee jaar werkervaring in de gezondheidszorg (voor mbo-verpleegkundigen)
minimaal twee jaar werkervaring in een huisartsenpraktijk, met een dienstverband van ten minste twee werkdagen per week (voor doktersassistenten)De opleiding POH met voortraject is bedoeld voor professionals met:

een mbo-diploma Verpleegkunde of Doktersassistent
minimaal twee jaar werkervaring in de gezondheidszorg (voor mbo-verpleegkundigen)
minimaal twee jaar werkervaring in een huisartsenpraktijk, met een dienstverband van ten minste twee werkdagen per week (voor doktersassistenten)

Eenjarige POH-opleiding voor hbo- en inservice plus-verpleegkundigen
Voor hbo- en inservice plus-verpleegkundigen is de eenjarige variant van de post-hbo opleiding Praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk ontwikkeld (POH 1jr).


Opleiding Praktijkondersteuning intensieve zorg voor ervaren praktijkondersteuners
Voor praktijkondersteuners (somatiek, ouderenzorg en GGZ) met minimaal 2 jaar werkervaring als POH in de huisartsenpraktijk verzorgen wij ook de opleiding Praktijkondersteuning intensieve zorg (POH-IZ).

Opleiding Palliatieve en oncologische praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk
Voor praktijkondersteuners (somatiek, ouderenzorg en GGZ) met minimaal 2 jaar werkervaring als POH in de huisartsenpraktijk verzorgen wij ook de opleiding Palliatieve en oncologische praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk.

U zoekt persoonlijke aandacht en een opleider die met u meedenkt, u bent bij ons van harte welkom.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.