HR: Verantwoord reorganiseren: hoe doe je dat?

Type product
Trainer
Arthur Hol
Logo van HRM College

Tip: incompany training nodig? Vraag een offerte aan bij meerdere aanbieders!

Beschrijving

Veel organisaties voelen zich genoodzaakt om te reorganiseren, vanuit financiële druk of om andere redenen. Dat is een complexe kluif, voor alle betrokkenen: directie, HR, OR en medewerkers.
Wat er in jaren is opgebouwd aan werken vanuit Kernwaarden, vergroting van zelfsturing en dialoog met en tussen alle lagen in de organisatie dreigt met een top-down uitgevoerde reorganisatie weer teniet te worden gedaan. De belangrijkste bron van weerstand is immers naar we nu weten de veranderaanpak zélf. Maar het kan wel degelijk anders: effectief, ontwikkelingsgericht, vanuit de kernwaarden van de organisatie, en binnen de juridische kaders. Met inspiratie en een uitnodiging aan ‘de werkvloer’ om samen…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen.  

Veel organisaties voelen zich genoodzaakt om te reorganiseren, vanuit financiële druk of om andere redenen. Dat is een complexe kluif, voor alle betrokkenen: directie, HR, OR en medewerkers.
Wat er in jaren is opgebouwd aan werken vanuit Kernwaarden, vergroting van zelfsturing en dialoog met en tussen alle lagen in de organisatie dreigt met een top-down uitgevoerde reorganisatie weer teniet te worden gedaan. De belangrijkste bron van weerstand is immers naar we nu weten de veranderaanpak zélf. Maar het kan wel degelijk anders: effectief, ontwikkelingsgericht, vanuit de kernwaarden van de organisatie, en binnen de juridische kaders. Met inspiratie en een uitnodiging aan ‘de werkvloer’ om samen met anderen eigen plannen in te brengen, náást en samen met die van de directie. Dus: topdown én bottom-up!

In de workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

 Hoe ontwikkel je stapsgewijs een toekomstvisie, (re)organisatieplan en sociaal plan als ‘groeidocumenten’, in samenspel met de medewerkers en met de benodigde interne disciplines, Raad van Commissarissen / Toezicht, ondernemingsraad, vakbonden en eventuele externe ‘stakeholders’? Voorbeelden uit de praktijk

 Hoe luiden de regels rondom reorganiseren onder de Wet Werk en Zekerheid?

 Hoe zit het precies met de transitievergoeding en de aftrek van scholings- en outplacementkosten?

 Hoe voorkom je ‘dubbeling’ in cao’s en sociaal plannen met wachtgeld en beëindigingsvergoedingen?

 Hoe sluit je in een sociaal plan écht aan bij wat nodig is?

 Waarover en wanneer, voer je overleg met de vakorganisaties de ondernemingsraad of rechtstreeks met de betrokken medewerkers en hoe organiseer en regisseer je het samenspel dat daarbij nodig is?

 Krimp laten vormgeven door medewerkers zelf, kan dat ook?

 Hoe ga je bij ontslag om met afspiegeling over verschillende locaties -en welke ‘rek’ zit er de laatste jaren in het bedrijfsvestigingsbegrip uit de Beleidsregels Ontslagtaak UWV?

 Wanneer is sprake van overgang van onderneming en wat betekent dat voor organisatie en medewerker?

 Kun je een andere CAO toepassen als die goedkoper is? Hoe werkt dat dan?

 Onder welke omstandigheden kun je eenzijdig de arbeidsvoorwaarden wijzigen?

 Is het juridisch toegestaan alle betrokken medewerkers boventallig te verklaren en medewerkers laten solliciteren naar een ‘nieuwe’ functie? De laatste rechtspraak

HRM College, opgericht in 2005, is een opleidings- en adviesinstituut op het gebied van Human Resources Management (HRM) en arbeids- of ambtenarenrecht, met als missie het ondersteunen van organisaties bij het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Goed Overheidsbestuur door middel van het vormgeven van Goed Werkgeverschap en Goed Werknemerschap/Goed Ambtenaarschap in alle facetten, zowel de juridische eisen en als de HRM kansen!

In onze visie zijn voor blijvend succes van organisaties de volgende elementen van belang: authentieke communicatie en bereidheid tot zelfreflectie en dialoog.

HRM College onderscheidt zich door zijn multidisciplinaire visie en aanpak: organisatievraagstukken worden opgelost met behulp van alle betrokken disciplines. De opleidingsvorm die hiervoor gehanteerd wordt is interactief en toepassingsgericht, waardoor professionals direct het geleerde vertalen in oplossingen voor de eigen organisatie. Daarnaast wordt er in kleine groepen gewerkt, begeleid door ervaren docenten uit de praktijk, met mogelijkheid voor inbreng van eigen cases, uitwisseling van ervaringen en ideeën, netwerken en nazorg in de vorm van hulp in de praktijk.

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen.