Organisatieverandering, reorganisatie, fusie en overname (Leerweg HRM en arbeidsrecht voor eigentijds management)

Type product
Tijdsduur
Trainer
Arthur Hol

Organisatieverandering, reorganisatie, fusie en overname (Leerweg HRM en arbeidsrecht voor eigentijds management)

HRM College
Logo van HRM College

Tip: incompany training nodig? Vraag een offerte aan bij meerdere aanbieders!

Beschrijving

Voor HRM professionals, juristen en leidinggevenden die met deze onderwerpen te maken hebben.

Veel organisaties willen zich veranderen naar aanleiding van een nieuw aangenomen filosofie van leiderschap of organiseren, of voelen zich genoodzaakt om te reorganiseren, vanuit financiële druk of om andere redenen. Dat is een complexe kluif voor alle betrokkenen: directie, HR, OR en werknemers.

Wat er in jaren mogelijk is opgebouwd aan werken vanuit kernwaarden, vergroting van zelfsturing en dialoog met en tussen alle lagen in de organisatie dreigt vaak met een top-down uitgevoerde reorganisatie weer teniet te worden gedaan. De belangrijkste bron van weerstand is immers naar we nu weten de veran…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Organisatieverandering, Reorganisatie, Bedrijfsovername, Fusies & overnames en Arbeidsrecht.

Voor HRM professionals, juristen en leidinggevenden die met deze onderwerpen te maken hebben.

Veel organisaties willen zich veranderen naar aanleiding van een nieuw aangenomen filosofie van leiderschap of organiseren, of voelen zich genoodzaakt om te reorganiseren, vanuit financiële druk of om andere redenen. Dat is een complexe kluif voor alle betrokkenen: directie, HR, OR en werknemers.

Wat er in jaren mogelijk is opgebouwd aan werken vanuit kernwaarden, vergroting van zelfsturing en dialoog met en tussen alle lagen in de organisatie dreigt vaak met een top-down uitgevoerde reorganisatie weer teniet te worden gedaan. De belangrijkste bron van weerstand is immers naar we nu weten de veranderaanpak zélf.

Inhoud

Organisatieverandering kan wel degelijk anders dan op de traditionele manieren: effectief, ontwikkelingsgericht, vanuit de kernwaarden van de organisatie - en ook binnen de juridische kaders. Met inspiratie en een uitnodiging aan ‘de werkvloer’ om samen met anderen eigen plannen in te brengen, náást en samen met die van de directie.

Dus: topdown én bottom-up! En: niet primair vanuit noodzaak, maar vanuit diepgevoelde wens meer aan te sluiten bij wat écht speelt en écht nodig is.  

Onderwerpen

In deze workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Feiten, valkuilen en mogelijkheden bij een reorganisatie, fusie of overname. Wat zijn de juridische randvoorwaarden en hoe kan je zo goed als mogelijk daarbinnen de benodigde processen effectief en zorgvuldig vormgeven, terwijl de (nieuwe) organisatiefilosofie leidend blijft?
  • Overzicht van veranderaanpakken, traditioneel en eigentijds. Met hun voor- en nadelen, implicaties voor en verhouding tot HR-beleid en arbeidsrechtelijke kaders die voortvloeien uit de wet, CAO of de eigen arbeidsvoorwaardenregeling.
  • Gaan we in een ‘big bang’ over naar een nieuwe organiseervorm, of gefaseerd, stapsgewijs experimenterend, afdeling voor afdeling, team voor team?
  • Hoe ontwikkel je een toekomstvisie, (re)organisatieplan en sociaal plan als ‘groeidocumenten’ in samenspel met de medewerkers en met de benodigde interne disciplines, Ondernemingsraad, vakbonden en eventuele externe ‘stakeholders’? Met daarbij ruimte voor de eigenheid, rol en (wettelijke) taken van iedere partij. Voorbeelden uit de praktijk, uit diverse sectoren.
  • Hoe sluit een sociaal plan aan bij wat écht nodig is? Waarover en wanneer voer je overleg met alle betrokken partijen en hoe organiseer en regisseer je het samenspel dat daarbij nodig is? Krimp laten vormgeven door medewerkers zelf, kan dat ook? Hoe meet je de effecten van je interventies –en hoe evalueer je de vooruitgang?

Praktische punten:

  • Wat houdt het due diligence onderzoek in?
  • Hoe verloopt het integratieproces na een fusie of overname?
  • Wijziging van arbeidsvoorwaarden (functie-inhoud, reistijd).
  • Toetsing bedrijfseconomisch ontslag door UWV of kantonrechter.
  • Ontslagprocedures: selectiecriteria, afspiegelingsbeginsel, anciënniteitsprincipe (last-in, first out), selectie op kwaliteit van functioneren, collectief ontslag (Wet Melding collectief ontslag), afvloeiingsregelingen & het sociaal plan

Resultaat

Na het volgen van deze module / workshop heb je een goed beeld van valkuilen, feiten en mogelijkheden bij een organisatieverandering, reorganisatie, fusie of overname.

Je weet hoe je zo goed als mogelijk binnen de juridische randvoorwaarden de benodigde processen effectief en zorgvuldig kunt vormgeven terwijl de nieuwe organisatiefilosofie leidend blijft.

Ook leer je hoe je als manager of HR-professional ondersteunend kunt zijn aan een goed samenspel van alle betrokken partijen: samen optrekken waar het kan, met ruimte voor de eigenheid, rol en (wettelijke) taken van iedere partij: bestuur, medezeggenschapsorganen, toezicht, het personeel en klanten.

Daarnaast krijg je handvatten voor de oplossing van vraagstukken en praktijkcases bij je eigen organisatieverandering of reorganisatie -en jouw eigen rol daarin.

Deze workshop is onderdeel van de leerweg “HRM en arbeidsrecht voor eigentijds management” die bestaat uit verscheidene ééndaagse modules. Elke module is ‘los’ als afzonderlijke workshop te volgen.
De workshops van deze leerweg zijn zowel geschikt voor beginnende als meer ervaren managers, omdat ervaring leert dat de uitwisseling tussen deze twee leidt tot nieuwsgierigheid naar elkaars perspectief en tot nieuwe inzichten en praktische oplossingen.

HRM College, opgericht in 2005, is een opleidings- en adviesinstituut op het gebied van HRM en arbeidsrecht. Onze missie is het ondersteunen van organisaties door het vormgeven van Goed Werkgeverschap en Goed Werknemerschap in alle facetten, zowel de juridische eisen en als de HRM kanten.

In onze visie zijn voor blijvend succes van organisaties van belang: authentieke communicatie en de bereidheid tot zelfreflectie en dialoog.

HRM College onderscheidt zich door zijn multidisciplinaire visie en aanpak: organisatievraagstukken worden opgelost met behulp van alle betrokken disciplines.

Onze opleidingsvormen zijn interactief en toepassingsgericht, waardoor professionals direct het geleerde vertalen in oplossingen voor de eigen organisatie. Daarnaast werken we in kleine groepen, begeleid door ervaren docenten uit de praktijk, met mogelijkheid voor inbreng van eigen cases, uitwisseling van ervaringen en ideeën, netwerken en nazorg in de vorm van hulp in de praktijk.

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.
Arthur Hol
Arthur Hol
hrm en eigentijds management

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.