Teams of the Future - Training voor Teamcoaches (teamleider)

Tijdsduur
Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats
Logo van HRD Academy
Opleiderscore: starstarstarstarstar 10 HRD Academy heeft een gemiddelde beoordeling van 10 (uit 2 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

placeBE 3400 Wange
16 nov. 2020 tot 12 jan. 2021

Beschrijving

We are passionate about providing the best learning experience for trainers, coaches, consultants, HR professionals and leaders

Je leert in deze training als teamcoach werken met een innovatief instrument 'Team Progressions' (lijnen waarlangs teams zich ontwikkelen). Ze vormen een soort dashboard waarop je de status van het team kunt aflezen. De opleiding reikt een houvast aan voor teamcoaches en teambegeleiders die op een meer systemische manier willen werken met teams.

Hoe als teamcoach meebouwen aan Teams of the Future?  Verhoog je effectiviteit als teamcoach!

Situering

Teams zijn van groeiend belang voor organisaties en zullen dat nog meer worden in de toekomst. De prikkels en uitdagingen die organisaties te verwerken krijgen, in een steeds complexer wordende maatschappij, zijn niet meer te verwerken als indiv…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Teamleider, Teamvorming & Teamtraining, Leidinggeven, Teambuilding en Teammanagement.

We are passionate about providing the best learning experience for trainers, coaches, consultants, HR professionals and leaders

Je leert in deze training als teamcoach werken met een innovatief instrument 'Team Progressions' (lijnen waarlangs teams zich ontwikkelen). Ze vormen een soort dashboard waarop je de status van het team kunt aflezen. De opleiding reikt een houvast aan voor teamcoaches en teambegeleiders die op een meer systemische manier willen werken met teams.

Hoe als teamcoach meebouwen aan Teams of the Future?  Verhoog je effectiviteit als teamcoach!

Situering

Teams zijn van groeiend belang voor organisaties en zullen dat nog meer worden in de toekomst. De prikkels en uitdagingen die organisaties te verwerken krijgen, in een steeds complexer wordende maatschappij, zijn niet meer te verwerken als individu. Er is nood aan collectieve intelligentie en daar zijn teams uitermate voor geschikt.


Het concept 'Teams of the Future' is ontwikkeld door Philippe Bailleur en Hans Hoegaerts en dit door het bestuderen van de meest relevante literatuur over teams maar vooral ook door het modelleren van de onderscheidende patronen van teams die bijzonder performant zijn in die sneller en complexer wordende maatschappij.


In de praktijk zien we daarenboven dat veel teamcoaching nog opgezet wordt als een training (in groep) of als een soort 'incentive'. Hans en Philippe hebben een meer procesgerichte visie op teamcoaching die past binnen de visie die je kan lezen in hun Manifesto, te consulteren via de volgende link: https://www.progressiondesigners.com/manifesto.


Het exploreren, ondersteunen en integreren van wat nodig is voor de verdere ontwikkeling van collectieve intelligentie – in teams - staat centraal binnen deze opleiding. De opleiding reikt een, in de praktijk geteste, houvast aan voor teamcoaches en teambegeleiders die op een meer systemische manier willen interveniëren in de teams waar ze mee samenwerken.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor zowel interne als externe coaches die met teams aan de slag willen gaan op een ontwikkelgerichte, procesmatige manier. We denken in eerste instantie aan professionals die al een gedegen ervaring hebben in het coachen van individuen. Concreet is het dus raadzaam om al een basisopleiding gevolgd te hebben die inzoomt op wat een coachende attitude is gevolgd door een paar jaar ervaring als coach. Daarnaast is het handig om meteen aan de slag te kunnen gaan met de aangereikte materie. Daar zal je trouwens toe geprikkeld worden doorheen de opleiding. Daarom is het ook raadzaam dat je als deelnemer al werkt met groepen en teams.  We plannen sowieso een introductiegesprek om naar je ervaring en verwachtingen te peilen zodanig dat we de opleiding optimaal kunnen afstemmen op de groep.

Wat leer je in deze opleiding?

 • Je ontdekt een heldere taal om teamontwikkeling te prikkelen. Deze taal is gebouwd op 6 concrete Progressielijnen die telkens weer naar boven kwamen bij het modeleren van bijzonder effectieve teams.
 • Je leert interventies ontwerpen vertrekkende van de 6 Progressielijnen die centraal staan bij de ontwikkeling van collectieve intelligentie in teams.
 • Je verwerft inzicht in hoe je houding als teamcoach de groei van teams kan doen floreren of belemmeren.
 • Je krijgt inzicht in en gebruiksrecht voor een praktisch, inzetbaar instrument waarmee je de effectiviteit van teams kan meten. Concreet gaat het over een online vragenlijst met bijhorende rapportering.
 • Je krijgt de kans om, samen met de andere deelnemers, je reeds bestaande instrumenten te integreren binnen de Teams of the Future visie. En je krijgt een ruim aanbod slimme interventies die gebaseerd zijn op de 6 Progressielijnen. Er zal dus zeker sprake zijn van kruisbestuiving.
 • Je leert omgaan met de uitdagingen waar je als teamcoach mee geconfronteerd kan worden, vertrekkende van eigen casuïstiek. Het betreft zowel uitdagingen in de samenwerking met de opdrachtgever als in de begeleiding van het team zelf.
 • Je wordt sowieso slagvaardiger en creatiever in het ontwerpen van interventies op maat.
 • Je krijgt inzicht in een aantal aspecten van systemisch werken met groepen en teams.
 • Doorheen de opleiding krijg je de kans om met de online Team Progressions Tool aan de slag te gaan zodanig dat we je kunnen begeleiden bij de eerste afname.


Binnen het bestek van deze opleiding krijg je:

 • Een toolbox om met het Teams of the Future model aan de slag te gaan met analoog werkmateriaal.
 • De mogelijkheid om met een bestaande groep de online Team Progressions vragenlijst te gebruiken zodanig dat je de tool en het rapport leert kennen en gebruiken tijdens de opleiding. 
 • Je krijgt vervolgens ook nog 4 uur individuele begeleiding (naast de opleidingsuren) bij de integratie van deze opleiding in jouw praktijk als teamcoach.
 • De training wordt begeleid door 2 trainers – van zodra de groep groter is dan 7 deelnemers - zodat er voldoende tijd en ruimte is voor individuele begeleiding. 

Programma

De opleiding bestaat uit 3 blokken van 2 dagen. Vanaf het eerst blok kan je als deelnemer beroep doen op één van de begeleiders voor de tussentijdse, individuele coaching momenten (4 uur).

Centraal in de opleiding staat de rol van de teamcoach. Doorheen de oefeningen reflecteren we steeds terug op dit centrale stuk. Wie is de teamcoach in relatie tot de teams waarmee hij/zij werkt en wat is de impact van zijn/haar houding?


Tijdens het eerste blok zal je uitgenodigd worden om met een bestaand team aan de slag te gaan. Daarom is het reeds werken met groepen en teams een voorwaarde voor deze opleiding. Je krijgt vervolgens de kans om hierover terug te koppelen binnen de opleiding. Op die manier is er ruimte voor intercollegiaal advies, supervisie en uitwisseling van good practices.


Daarnaast willen we ook gebruik maken van de trainingsgroep als leergroep en dit door middel van een uitdaging voor de trainingsgroep zelf.


Zoals reeds eerder vermeld, voorzien we een individuele intake om de verwachtingen en het aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.


In het eerste blok leggen we de bouwstenen om te werken met teams op tafel en introduceren we de Progressielijnen uit het Teams of the Future Model. 


Elke teamcoaching start met een opdrachtgever of je nu interne of externe coach bent. Je leert in eerste instantie de vraag van de opdrachtgever te onderzoeken en leert vervolgens hoe je de online vragenlijst – al dan niet met team stakeholders (cfr. 360° feedback) kan introduceren. We hebben nl. doorheen de jaren geleerd dat het inzetten van dit instrument een gepaste voorbereiding vergt.


In het tweede blok bekijken we welke interventies je binnen de 6 Progressielijnen kan uitvoeren en hoe je ze zelf zou kunnen ontwerpen. Idealiter start je rond het 2de blok met het afnemen van de vragenlijst van een bestaand team of de voorbereidingen daartoe.


In het derde blok gaan we nog verder in op het systemische aspect van werken met teams en reflecteren we op de concrete cases waar de online vragenlijst reeds werd afgenomen. Dit betekent dat je binnen dit kader – samen met de groep - het rapport leert vertalen naar interventies en/of een concreet programma.


BLOK 1: Teams van nabij bekeken en kennismaking met het 
“Teams of the Future” model (4 dagdelen)


Dagdeel 1

 • Kennismaking met groep, de trainer(s), het programma en de didactische aanpak.
 • Kennis maken met het Progression Designers Manifesto.
 • Eerste oefening om teamdynamiek te ervaren.
 • Briefing voor de groepsopdracht.


Dagdeel 2

 • Definiëren van teams, soorten teams en verschillende kenmerken.
 • Analyse van jezelf als teamcoach t.a.v. de 6 Progressielijnen.
 • Reflectie en uitwerken van een Persoonlijk Ontwikkel Plan als teamcoach dat als leidraad zal dienen voor de verdere begeleiding, zowel doorheen de opleiding als tijdens de individuele coaching.


Dagdeel 3

 • Situering van de veranderende economische en sociale context en hoe dit onze manier van kijken naar teams bepaalt. Immers, andere tijden, andere verwachtingen t.a.v. teams.
 • Diepgaande analyse van het Teams of the Future model.


Dagdeel 4

 • Oefenen met het verhelderen van de vraag van de opdrachtgever (HR-manager, Teamleader, Manager van een teamleader, …) en opstellen van een voorbereidende communicatie voor de online bevraging die als input zal dienen om de teamcoaching te ontwerpen.
 • Opdracht voor real life interventie.


Vanaf dit blok kan de individuele coaching beginnen lopen.


BLOK 2: Interventies ter ondersteuning van de gewenste teamontwikkeling ontwerpen (4 dagdelen)


Dagdeel 5

 • Terugblik op het eerste blok en uitwisselen van 'lessons learned'.
 • Eerste analyse van de Team Progressions rapporten.


Dagdeel 6

 • Ontwerpen van gerichte interventies.
 • Verbinden van bestaande teammodellen met het Teams of the Future model als extra inspiratie voor het ontwerpen van gerichte interventies.


Dagdeel 7

 • Aan de slag met verschillende soorten interventies, ter voorbereiding van een real life interventie.
 • Koppeling aan het Persoonlijk Ontwikkel Plan, opgemaakt tijdens het eerste blok.


Dagdeel 8

 • Aan de slag met verschillende soorten interventies ter voorbereiding van een real life interventie.
 • Coaching in duo’s op uitdagingen en kansen in de individuele casus.


Tussen blok 2 en 3 is er opnieuw ruimte voor individuele coaching.


BLOK 3: Verdere verdieping, intervisie en supervisie 
(4 dagdelen)


Dagdeel 9

 • Terugblik op het tweede blok en uitwisselen van 'lessons learned'.
 • Wat heb ik over mezelf geleerd als teamcoach (gelinkt aan het Persoonlijk Ontwikkel Plan)?


Dagdeel 10

 • Welke interventies voeg ik toe aan mijn repertoire? En voor welke interventies heb ik nog hulp of ondersteuning nodig?


Dagdeel 11

 • Het recept om gerichte interventies te ontwerpen. Wat werkt en wat werkt minder goed?
 • Interventies ontwerpen om de groepsopdracht tot een goed einde te brengen.


Dagdeel 12

 • Praktische afspraken en afstemming voor het inzetten van de online Team Progressions vragenlijst.
 • Wrap- en round-up + evaluatie van de opleiding.


Na de opleiding is er nog ruimte voor individuele coaching binnen de ter beschikking gestelde uren.

Cursusmateriaal

 • Na meerdere jaren testen en verfijnen van het instrument 'Team Progressions', hebben Philippe en Hans gezorgd voor professioneel materiaal dat je ontvangt op de training: een set kaartjes, een overzichtelijk rapport, een handige 'Team Progressions' map en een boekje met de nodige duiding. De begeleiders van de training deden er alles aan om je een kwalitatief instrument - van eigen bodem - aan te bieden waar jij als teamcoach knap werk mee kunt doen.

Getuigenissen en referenties

 • Dank je wel voor de beelden, de heldere uitleg en de inspirerende momenten!  Ik heb veel energie om ermee aan de slag te gaan (Astrid Alders, zaakvoerder Espacia)!
 • Soms krijg je niet wat je wil maar wat je nodig hebt.  Hierin excelleren de trainers.  Bedankt! (Matthias Haspeslagh, zaakvoerder Assists)
 • Dit is een zeer goede opleiding om te werken met teams (Kirsten Coeck, zaakvoerder, Familymind).
 • Fantastisch hoe de trainers je meenemen in een nieuwe tool en een nieuwe manier om naar teams te kijken.  Daarenboven krijg je tal van voorbeelden en interventies die je kan inzetten in het begeleiden van teams (Hilde Van Wassenhove, trainer en coach, Balance in mind).

Trainers

Philippe Bailleur

Philippe Bailleur werkt al bijna 20 jaar met groepen en organisaties. Zijn manier van werken is gegroeid vanuit een brede interesse in diverse disciplines: NLP, Opstellingen, Ericksoniaanse Hypnose, Design Thinking, Lean, Biomimicry, Systems Thinking, Voice Dialogue, Sjamanisme, Holacracy, Sociocracy,… Philippe is auteur van meerdere boeken, artikels en blogs waaronder ‘Architect van je organisatie’ en ‘Trauma in organisaties’. Hij verkent graag nieuwe domeinen in het speelveld tussen mens, organisatie en maatschappij en wordt van daaruit geregeld gevraagd als inspirator. Tegelijkertijd houdt hij er van om nieuwe inzichten pragmatisch toe te passen binnen de context van organisaties. Zijn doel: het optimale samenspel tussen mens en organisatie vinden in het belang van een gezonde maatschappelijke ontwikkeling. Zo kunnen organisaties ‘forces for good’ worden … Meer info op www.philippebailleur.be. 

Hans Hoegaerts

Hans Hoegaerts is van nature geïnteresseerd in de patronen en de onzichtbare stromen in systemen. Door zijn focus te leggen op visueel werk - zoals onder andere tekenen met groepen, Value Stream Mapping, Visual Mapping, Lego Serious Play® - kunnen teams met een frisse blik kijken naar dat wat soms niet zichtbaar is. Daardoor kunnen teams hun paden die leiden tot progressie zelf beginnen uittekenen.  Hij heeft een sterke interesse in Clean Language, Design Thinking, Biomimcry, Systems Thinking, Lego Serious Play®, Voice dialogue, Calisthenics Mechanics, participatieve methodieken, tekenen & illustratie en zoveel meer.  Zijn doel: Het zichbaar maken van wat onzichtbaar is om progressie te initiëren. Hans werkt vanuit het Progression Design Manifesto dat hij samen met Philippe Bailleur opstelde binnen progressiondesigners.com.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.