thumb_up

Gratis informatie aanvragen

Vergelijken en met je collega's overleggen.

24 Ondernemingsraad (OR) & Arbo trainingen, cursussen & opleidingen

Bekijk ook: Ondernemingsraad (OR), Arbo, Arbowetgeving, Secretaris (ambtelijk), Voorzitter en secretaris (OR), Wet op de ondernemingsraden (WOR), Financieel Beleid & OR, Ondernemingsraad (OR) Basis, OR & de Achterban en CAO-recht.

Bekijk ook: Ondernemingsraad (OR), Arbo en Arbowetgeving.

check_box_outline_blank

Basiscursus OR en arbo in 1 dag

Logo van OR Academy
Niet Goed Geld Terug
1 gegarandeerde startdatum
placeMaandag 14 november 2022 in Amersfoort en 5 andere datums

Arbo voor beginners Ondernemingsraden en VGW(M)-commissies boeken vaak het meeste resultaat met het verbeteren van de arbeidsomstandigheden…

check_box_outline_blank

Aan de slag met arbo (OR)

Logo van SBI Formaat
computerOnline: maandag 10 oktober 2022 en 2 andere datums
placeOp locatie: donderdag 10 november 2022 in BCN Utrecht CS en 5 andere datums

De zorg voor goede arbeidsomstandigheden is een taak voor zowel werkgever, werknemer en OR/VGW(M)-commissie. De OR is op dit gebied een gel…

check_box_outline_blank

Basiscursus Arbo voor OR-/VGW-commissie

Logo van SBI Formaat
placeDonderdag 3 november 2022 in Landgoed Zonheuvel Doorn en 12 andere datums

Deze cursus legt de basis voor het Arbo-werk in de ondernemingsraad of VGW-commissie: u maakt kennis met de termen veiligheid, gezondheid e…

check_box_outline_blank

Cursus arbeidsvoorwaarden en OR

Logo van OR Academy
placeDinsdag 4 oktober 2022 in Amersfoort en 4 andere datums

Invloed op arbeidsvoorwaarden Veel ondernemingsraden krijgen steeds vaker invloed op arbeidsvoorwaarden. Dat komt omdat de OR de ruimte kri…

check_box_outline_blank

Basistraining OR en arbo

Logo van OR Academy
Niet Goed Geld Terug
1 gegarandeerde startdatum
placeMaandag 14 november 2022 in Amersfoort en 5 andere datums

Voor een gezonde en veilige werkomgeving Goede arbeidsomstandigheden zijn een van de meest veelbesproken issues van elke ondernemingsraad. …

check_box_outline_blank

Arbo voor gevorderde OR-/VGW-leden

Logo van SBI Formaat
placeDonderdag 13 oktober 2022 in Buitenplaats Bergse Bossen, Driebergen en 2 andere datums

U heeft basiskennis en enige jaren ervaring met het onderwerp arbeidsomstandigheden en u wilt op een meer structurele en planmatige wijze i…

check_box_outline_blank

Cursus arbo en ondernemingsraad

Logo van OR Academy
placeMaandag 14 november 2022 in Amersfoort

Meer grip op het arbobeleid OR'en en arbocommissies boeken vaak het meeste resultaat met het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Uit o…

check_box_outline_blank

OR Training: Arbeidsvoorwaarden

Logo van TRAINIAC
place's-Hertogenbosch, Alkmaar en 39 andere regio's

OR Training: OR & Arbeidsvoorwaarden Als ondernemingsraad (OR) heb je met veel wetgeving en procedures te maken, en niet altijd alleen uit …

check_box_outline_blank

VERNIEUWD!! Basismodule Arbeidsveiligheid Arbo- / OR-commissieleden en Leidinggevenden

Logo van CAVAM
place's-Hertogenbosch, Alkmaar en 36 andere regio's

Veel bedrijven kiezen ervoor om een Arbo-commissie in het leven te roepen. Deze commissie-leden zijn meestal afkomstig van uiteenlopende af…

check_box_outline_blank

OR Cursus Arbo

Logo van OR Cursus
place's-Hertogenbosch, Alkmaar en 39 andere regio's

De cursus bevat in het kort: De OR en arbeidsomstandigheden Taak en bevoegdheden van de OR De rol van de arbocommissie Arbowetgeving Arbobe…

check_box_outline_blank

In company - OR & Arbeidsvoorwaarden

Logo van 2Work Arbeidsjuristen

Bij de totstandkoming en wijziging van arbeidsvoorwaardelijke regelingen speelt de OR een belangrijke rol vanwege het instemmingsrecht. Wan…

check_box_outline_blank

OR en arbeidsvoorwaarden

Logo van SBI Formaat
placeDonderdag 1 december 2022 in Landgoed Zonheuvel Doorn en 1 andere datum

OR en arbeidsvoorwaarden; steeds meer ondernemingsraden overleggen met de bestuurder over de arbeidsvoorwaarden. Arbeidsvoorwaarden betreft…

check_box_outline_blank

Arbo en duurzame inzetbaarheid (OR)

Logo van SBI Formaat
placeDonderdag 13 oktober 2022 in Landgoed Zonheuvel, Doorn en 2 andere datums

Arbo in cominatie met duurzame inzetbaarheid is een actueel thema. Werknemers moeten langer werken en kunnen ook steeds minder eenvoudig st…

check_box_outline_blank

Arbo en de OR

Logo van Merlijn
STAP-budget erkend
placeDonderdag 10 november 2022 in Vught en 2 andere datums

In deze training leert u hoe de OR invloed kan hebben op het arbeidsomstandigheden beleid binnen een organisatie. Veel ondernemingsraden he…

check_box_outline_blank

OR en arbeidsvoorwaarden

Logo van Merlijn
STAP-budget erkend
placeDonderdag 10 november 2022 in Vught en 2 andere datums

Deze training gaat over hoe de OR kan onderhandelen over arbeidsvoorwaarden en pensioen. Werkgevers willen steeds vaker, buiten cao en vakb…