Post-hbo Registeropleiding Coördinator Rekenen

Niveau
Totale lesduur

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

Competenties zijn een samenspel tussen vaardigheden en kennis. Voor het vergroten van uw competenties kunt u terecht bij Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven.

Beschrijving

Algemeen

De post-hbo-hbo opleiding Coördinator Rekenen is ontstaan om leerkrachten, intern begeleiders, bouwcoördinatoren en (beoogde) middenmanagers op een bepaald terrein een voortrekkersrol en begeleidende rol te laten spelen binnen de eigen schoolorganisatie. Als inhoudelijk deskundigen vervullen zij ook een rol op mesoniveau, bijvoorbeeld bij inspectiebezoeken en bij de contacten met de ouders.

Sinds de start van de post-hbo-opleiding tot coördinator rekenen in 2002 zijn er aan de verschillende pabo’s een vijfhonderd coördinatoren rekenen afgestudeerd.

UitgebreidHet aantal taken binnen een schoolorganisatie neemt toe. Als gevolg daarvan wordt er steeds meer aandacht besteed aan een …

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen.  

Competenties zijn een samenspel tussen vaardigheden en kennis. Voor het vergroten van uw competenties kunt u terecht bij Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven.

Algemeen

De post-hbo-hbo opleiding Coördinator Rekenen is ontstaan om leerkrachten, intern begeleiders, bouwcoördinatoren en (beoogde) middenmanagers op een bepaald terrein een voortrekkersrol en begeleidende rol te laten spelen binnen de eigen schoolorganisatie. Als inhoudelijk deskundigen vervullen zij ook een rol op mesoniveau, bijvoorbeeld bij inspectiebezoeken en bij de contacten met de ouders.

Sinds de start van de post-hbo-opleiding tot coördinator rekenen in 2002 zijn er aan de verschillende pabo’s een vijfhonderd coördinatoren rekenen afgestudeerd.

UitgebreidHet aantal taken binnen een schoolorganisatie neemt toe. Als gevolg daarvan wordt er steeds meer aandacht besteed aan een juiste taakverdeling binnen het team, een ontwikkeling die past binnen het integraal personeelsbeleid.

Doel

Deze post-hbo-opleiding heeft tot doel leerkrachten te scholen voor de taak van coördinator rekenen in de eigen basisschool of op bovenschools niveau.

Een coördinator bewaakt en bevordert de inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs in rekenen-wiskunde. Door een van de teamleden deze taak te laten vervullen – en de opleiding te laten volgen – komt het reken-wiskundeonderwijs op een hoger niveau. In de opleiding is veel aandacht voor taken als:
 • het ondersteunen van collega’s in hun dagelijkse onderwijs bij het realiseren van interactief, rijk en uitdagend rekenen-wiskundeonderwijs;
 • het informeren van collega’s over de nieuwste ontwikkelingen, ideeën en materialen;
 • het initiëren en medevormgeven van kwaliteitszorg en schoolbeleid op het gebied van het onderwijs in rekenen-wiskunde;
 • het enthousiasmeren van collega’s voor het vak rekenen/wiskunde;
 • het onderzoeken en stimuleren van resultaatgerichtheid van het rekenonderwijs.

Actualisering post-hbo-opleiding tot Coördinator Rekenen

De post-hbo-opleiding tot coördinator rekenen is een product van Het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs (LPNPO). Deze gecertificeerde opleiding is door een landelijke werkgroep in samenwerking met het Freudenthal Institute for Science en Mathematics education (FIsme) ontwikkeld. De opleiding is in 2011 geactualiseerd en gereviseerd. Naast de bestaande inhouden als didactiek en leerlijnen van reken-wiskundeonderwijs sluit de opleiding nu ook aan op actuele ontwikkelingen als:
 • de referentieniveaus rekenen;
 • resultaatgericht werken, rekenbeleidsplannen en rekenverbetertrajecten;
 • rekenen in de een-zorgroute (handelingsgericht werken);
 • het protocol Ernstige Reken-WiskundeProblemen en Dyscalculie (ERWD).

Inhoud

Al tijdens de opleiding werkt de cursist aan de verbetering van de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs op de eigen school. Vandaar dat de betrokkenheid van de schoolleiding van belang is. Ook voert de cursist activiteiten uit in de eigen school die horen bij de taak. De cursisten ontwikkelen zich als coördinator rekenen op de volgende terreinen:
 • gecijferdheid;
 • vakdidactiek;
 • collegiale consultatie;
 • onderzoek en ontwikkeling van rekenbeleid.

In de eerste helft van de opleiding ligt de nadruk op ontwikkeling van de persoonlijke competenties. Interactieve presentaties, practica en praktijkopdrachten zijn gericht op versterking van de eigen gecijferdheid en verdieping van de vakdidactische kennis en vaardigheden. Een centrale vraag is steeds: hoe pas ik het geleerde toe in mijn eigen school?

In de tweede helft van de opleiding blijven gecijferdheid en vakdidactiek belangrijke pijlers van de opleiding, maar nu meer in relatie tot collegiale consultatie en rekenbeleid. De aandacht verschuift naar de ontwikkeling van de gehele school. Centrale vragen zijn dan: wat hebben mijn collega´s nodig om hun rekenonderwijs te verbeteren? Hoe kan ik hen ondersteunen? Hoe enthousiasmeer ik mijn team voor reken-wiskundeonderwijs? Hoe zet ik onderzoek in om vragen naar bijvoorbeeld verhoging van resultaat te kunnen beantwoorden? Hoe komen we als school tot een helder rekenbeleid?

Er zijn nog geen ervaringen. Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen.  

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)