Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Niveau
Tijdsduur
Logo van HanzePro, Hanzehogeschool Groningen
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 8,8 HanzePro, Hanzehogeschool Groningen heeft een gemiddelde beoordeling van 8,8 (uit 6 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

HanzePro, Hanzehogeschool Groningen biedt haar producten standaard aan in de volgende regio's: Assen, Groningen, Zwolle

Beschrijving

Competenties zijn een samenspel tussen vaardigheden en kennis. Voor het vergroten van uw competenties kunt u terecht bij HanzePro, Hanzehogeschool Groningen.

Uitgebreid

Het studieprogramma

Het studieprogramma omhelst 6 blokken van 8 dagen (telkens 4 2-daagsen) wat in ca. 1,5 jaar afgerond kan worden.

Module 1 Leiderschap en Managementvaardigheden

In deze module richten we ons op managen van individuele medewerkers in een team. Je leert hoe je een adequate taakvervulling kunt bevorderen en de kwaliteiten van medewerkers kunt ontwikkelen. We besteden aandacht aan wat in jouw situatie de meest wenselijke stijl van leiding geven is, gegeven het team waar je mee te maken hebt, de managementfilosofie van de organisatie en je eigen persoonlijkheid. Je leert verschillende soorten gesprekken voeren. Bewust keuzes maken voor coaching, inspireren, sture…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Zorgmanagement, Welzijn, Zorg en Welzijn, Gezondheidszorg en MBA Zorg/Welzijn.

Competenties zijn een samenspel tussen vaardigheden en kennis. Voor het vergroten van uw competenties kunt u terecht bij HanzePro, Hanzehogeschool Groningen.

Uitgebreid

Het studieprogramma

Het studieprogramma omhelst 6 blokken van 8 dagen (telkens 4 2-daagsen) wat in ca. 1,5 jaar afgerond kan worden.

Module 1 Leiderschap en Managementvaardigheden

In deze module richten we ons op managen van individuele medewerkers in een team. Je leert hoe je een adequate taakvervulling kunt bevorderen en de kwaliteiten van medewerkers kunt ontwikkelen. We besteden aandacht aan wat in jouw situatie de meest wenselijke stijl van leiding geven is, gegeven het team waar je mee te maken hebt, de managementfilosofie van de organisatie en je eigen persoonlijkheid. Je leert verschillende soorten gesprekken voeren. Bewust keuzes maken voor coaching, inspireren, sturen of ingrijpen en schakelen tussen de verschillende rollen die je hebt. Je leert omgaan met weerstand van een medewerker.
Tevens analyseren we het teamfunctioneren in relatie tot doelstelling van het team. Je krijgt een aantal modellen aangereikt om het teamfunctioneren te analyseren waarna de focus verschuift naar mogelijke interventies om het functioneren te verbeteren. Daarbij leer je draagvlak creëren om succesvol kwaliteitsverbeteringen te realiseren, op een vruchtbare manier overleggen (dialoog) en gebruik maken van verschillen, zodat je optimaal toegerust raakt om te bevorderen dat het team de verwachte bijdrage levert aan de organisatiedoelstellingen.

Module 2 Ondernemerschap

De vraagstukken binnen de sector zorg en welzijn vragen om oplossingen die buiten de gangbare paden gaan. Het zoeken naar nieuwe mogelijkheden om dienstverlening te verbeteren of initiatieven te ontplooien om nieuwe soorten van dienstverlening te ontwikkelen horen daarbij. Dat betekent een ondernemende houding ontwikkelen.
U wordt uitgenodigd om deze aspecten te laten zien door het bedenken en realiseren van nieuwe producten/diensten, werkwijzen voor uw organisatie (eenheid). U besteedt aandacht aan voor de hand liggende instrumenten als de SWOT-analyse en minder voor de hand liggende instrumenten als Effectuation en Design Thinking. Juist de combinatie van deze instrumenten hebben een krachtige impact, zodat u in staat bent om op duurzame wijze invulling te geven aan uw rol als ondernemer.


Module 3 Verandermanagement

In deze module richt u zich op organisatieverandering en interventies binnen de context van de eigen organisatie volgens een ontwikkelingsgerichte benadering. Het gaat daarbij om het creëren van voorwaarden en om het onderzoeken, analyseren en inschatten van de best passende aanpak bij de cultuur van de organisatie. Daarnaast is binnen dit blok aandacht voor het projectmatig aanpakken van veranderingen, maar ook voor andere vormen van verandering.
Op organisatie-dynamisch niveau gaat het om betekenisgeving aan de veranderkrachten van de organisatie en team. Op individueel niveau besteedt u aandacht aan de invulling van de rol van veranderaar die als opgave heeft om in het krachtenveld van verandering zo concreet mogelijke een vertalen te maken naar het denken, doen en laten van alle betrokkenen.


Module 4 Integraal Management

Tot nu toe zijn allerlei beleidsterreinen los aan bod geweest. In deze module krijgt u stof aangereikt die u in staat stelt om de missie en visie van de organisatie te vertalen naar het afdelingsbeleid en om een organisatieonderdeel integraal en resultaatgericht aan te sturen. De thema’s die aan bod komen, zijn besturingsfilosofie, marketing, kwaliteit, vertalen van strategisch beleid van de organisatie naar het personeelsmanagement, middelenmanagement en het management van de processen van de eigen eenheid; stellen van meetbare doelen, opdat vastgesteld kan worden of ondernomen acties het gewenste effect hebben gehad op de waardering van klanten en medewerkers en op de financiële en operationele resultaten.

Module 5 Het Nieuwe Organiseren in Zorg en Welzijn

Tijdens deze module willen we handvatten bieden die gebruikt kunnen worden voor keuzes op het terrein van organiseren en samenwerken. Het gaat zowel over de interne organisatie als de ketenzorg. Hoe kan de complexiteit verminderd worden en het regelvermogen van de professionals vergroot. Hoe kan de afhankelijkheid van beheersingssystemen verkleind worden en de resultaten (zowel voor klanten als voor de organisatie) verbeterd.
Naast handvatten die gebruikt kunnen worden voor keuzes op het terrein van organiseren en samenwerken krijgt u kennis en inzicht van hoe de complexiteit in organisaties verminderd kan worden. Inzichten uit de socio-techniek worden hierbij gebruikt.
Tevens wordt ingegaan op mogelijkheden om het regelvermogen van professionals te vergroten en krijgt u inzicht op welke wijze het veranderproces aangepakt kan worden.


Module 6 Eindopdracht

Met de integrale eindopdracht toon je aan dat je over het Post-HBO niveau beschikt. Deze integrale eindopdracht bestaat uit drie verschillende onderdelen die onderling weer met elkaar samenhangen te weten:

  • Opleveren van een projectplan t.b.v. een werkcongres.
  • Meesterwerkstuk over een onderwerp rond “Duurzaam Leiderschap” gerelateerd aan een organisatievraagstuk uit de eigen praktijk.
  • Werkcongres organiseren en uitvoeren.


Leerateliers

Parallel aan de opleiding wordt er in een aantal modules gewerkt met leerateliers.
In de leerateliers wordt uitgegaan van een complex organisatievraagstuk uit de eigen actuele praktijk. Het onderwerp van het vraagstuk is gerelateerd aan het desbetreffende onderwijsblok. De studenten in het leeratelier vormen een learning community. De praktijkvraag wordt niet gereduceerd maar juist samen verrijkt. Dit gebeurt door alle gelaagdheden en perspectieven op de praktijkvraag te onderzoeken en de betekenis hiervan op zowel persoonlijk, beroeps-, en organisatie niveau te analyseren. Deze analyse dient als input voor het leiderschapsprofiel en voor mogelijke veranderingen voor de eigen organisatie.

Bij succesvolle afronding ontvangt u het post-HBO diploma Management in Zorg en Welzijn.
Bovenstaande modules kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden en afgerond met een certificaat.

Doelgroep

Managers/leidinggevenden van organisaties in zorg en welzijn met een verantwoordelijkheid op tactisch strategisch niveau die al een afgeronde Hbo-opleiding in zorg en welzijn hebben. Indien u een andere HBO-opleiding heeft maar wel veel ervaring in zorg en welzijn dan bent u ook toelaatbaar. Indien u nog niet beschikt over een HBO-opleiding dan is de bacheloropleiding Management in de Zorg een mogelijk alternatief.

Instroomniveau

HBO niveau

Overige data

Er zijn verschillende instroommomenten mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ron Kersjes (voor contactgegevens raadpleeg de website HanzePro)

Tijden

8 woensdagen per module

Duur

6 modules van 8 dagen

Prijs

  • Totale prijs van de cursus is € 8.000,-
  • Losse blokken kunnen aangeboden worden voor € 1.595,- indien er ruimte is in de bestaande groepen.

Locatie

Hanzehogeschool Groningen locatie Meerwold

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met HanzePro, Hanzehogeschool Groningen, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.