E-learning vakopleiding logistiek teamleider

Type product

E-learning vakopleiding logistiek teamleider

GBT Opleidingen
Logo van GBT Opleidingen

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Beschrijving

GBT Opleidingen biedt de volledige vakopleiding, in de vorm van 51 e-learning leermodules, voor uw (beginnende) logistieke teamleiders aan. De (korte) leermodules kunnen zelfstandig, in de vorm van zelfstudie en in eigen tempo worden doorlopen. Dit programma biedt diverse leersnacks in een moderne en laagdrempelige leervorm. De leermodules bevatten ook veel leuke filmpjes en oefeningen om het leren aantrekkelijk te maken en de medewerker te blijven boeien. Voor vragen of ondersteuning kan de deelnemer altijd terecht bij ons supportteam.

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor teamleiders met een MBO-denkniveau die werkzaam zijn en potentie hebben om door te groeien naar logistiek teamleider …

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Logistiek Planner, Teamleider, Logistiek management, Logistiek en Declarant.

GBT Opleidingen biedt de volledige vakopleiding, in de vorm van 51 e-learning leermodules, voor uw (beginnende) logistieke teamleiders aan. De (korte) leermodules kunnen zelfstandig, in de vorm van zelfstudie en in eigen tempo worden doorlopen. Dit programma biedt diverse leersnacks in een moderne en laagdrempelige leervorm. De leermodules bevatten ook veel leuke filmpjes en oefeningen om het leren aantrekkelijk te maken en de medewerker te blijven boeien. Voor vragen of ondersteuning kan de deelnemer altijd terecht bij ons supportteam.

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor teamleiders met een MBO-denkniveau die werkzaam zijn en potentie hebben om door te groeien naar logistiek teamleider of werkzaam zijn als logistiek teamleider.

Vooropleiding
Een specifieke vooropleiding is niet vereist. Beheersing van de Nederlandse taal is nodig.

Opzet

  • Het programma bestaat uit 51 e-learningmodules (zie hieronder)
  • Ondersteunende vaktrainer op afstand
  • Maximale gebruiksduur 2 jaar


Optioneel

  • Een praktijkwerkboek: De geleerde theorie wordt door praktijkopdrachten meteen gekoppeld aan de praktijk. Uw eigen leidinggevende begeleidt uw medewerker hierin, en beoordeelt de gemaakte opdrachten.


Resultaat
De medewerker die het totale e-learning programma doorloopt, voldoet hiermee aan het kennisniveau van een MBO-3 opleiding.


Voordelen

  • Onafhankelijk van een externe opleider.
  • Een vrije leeromgeving voor uw medewerker, waarin hij zelf het leertempo en het leermoment kan bepalen.
  • Ideaal wanneer u één of een beperkt aantal medewerkers heeft die deze vakkennis nodig hebben.
  • Optioneel kan met inzet van het praktijkwerkboek uw medewerker, onder begeleiding van een interne leidinggevende, de door ons opgestelde praktijkopdrachten maken.

Toelichting leermodules ‘Logistiek teamleider’


DEEL 1: GOEDEREN/PRODUCTEN ONTVANGEN EN OPSLAAN

LEERMODULE 1: LOGISTIEK EN GROOTHANDEL
In deze leermodule komt aan bod hoe je ervoor kunt zorgen dat de juiste goederen op de juiste tijd en op de juiste plaats aanwezig zijn. Dit zowel in de logistiek als in de handel. Je leert hoe het geheel in elkaar steekt. Onderwerpen zoals import en export, afdelingen binnen de groothandel en soorten groothandelsbedrijven komen aan bod.

LEERMODULE 2: MEER OVER LOGISTIEK EN GROOTHANDEL
In deze leermodule komt aan bod hoe je ervoor kunt zorgen dat de juiste goederen op de juiste tijd en op de juiste plaats aanwezig zijn. Beweging in bedrijfskolommen en het beheersen van de goederenstroom wordt besproken. Onderwerpen zoals het beheersen van de goederenstroom tussenpersonen bij (internationaal) vervoer komen aan bod.

LEERMODULE 3: SAMENWERKEN
In deze leermodule komt aan bod hoe binnen een organisatie een goede samenwerking en een prettige werksfeer ontstaat. Onderwerpen zoals beroepshouding, huisregels en communicatie komen aan bod.

LEERMODULE 4: GOEDERENONTVANGST
In deze leermodule komt aan bod hoe je goederen in ontvangst moet nemen. Goederen worden gelost, moeten gecontroleerd en geregistreerd worden om vervolgens op de juiste plek in het magazijn opgeslagen te worden. Onderwerpen zoals de goederenstroom, transportmiddelen bij het lossen en derving komen aan bod.

LEERMODULE 5: ADMINISTRATIE BIJ GOEDERENONTVANGST
In deze leermodule komt aan bod hoe je goederen in ontvangst moet nemen. Om het proces van goederenontvangst soepel te laten verlopen, is het bijhouden van een goede administratie van groot belang. Onderwerpen zoals administratieve controleprocedures, reclameren en retourneren en het afschrijven van goederen komen aan bod.

LEERMODULE 6: RETOURGOEDEREN EN EMBALLAGE
In deze leermodule komt het retourneren van goederen en het terugbrengen van emballage aan bod. Dit dien je goed bij te houden om derving te voorkomen. Onderwerpen zoals retour afzender, emballage en administratie komen aan bod.

LEERMODULE 7: GOEDERENOPSLAG
In deze leermodule komt aan bod hoe je verschillende goederen op verschillende manieren kunt (en moet) opslaan. Niet alle goederen kunnen op dezelfde manier worden opgeslagen. Onderwerpen als het opslagklaar maken van goederen, opslaglocaties en magazijnindeling komen aan bod.

LEERMODULE 8: OPSLAGPLAN
In deze leermodule komt aan bod hoe je de ruimte in een magazijn zo optimaal mogelijk kunt gebruiken door gebruik te maken van een opslagplan. Onderwerpen zoals indelingscriteria voor de opslag en planning van de opslag komen aan bod.

LEERMODULE 9: HULP- EN TRANSPORTMIDDELEN
In deze leermodule komt aan bod hoe je goederen in een magazijn het beste kunt verplaatsen. Dit hangt bijvoorbeeld af van het aantal goederen dat je verplaatst, maar ook van de transportmiddelen die je tot je beschikking hebt. Onderwerpen zoals de verschillende vormen van transport, opslagmiddelen en onderhoud in het magazijn komen aan bod.

LEERMODULE 10: BORDEN IN HET MAGAZIJN
In deze leermodule komen verschillende borden aan bod die te maken hebben met veiligheid in het magazijn. Ze waarschuwen je voor iets, ze verbieden iets of gebieden iets. Onderwerpen zoals gebodsborden, waarschuwingsborden en reddingsborden komen aan bod.

LEERMODULE 11: DERVING
In deze leermodule komt het verlies van geld of goederen aan bod, ook wel derving genoemd. Dit kan komen doordat mensen fouten maken, maar ook doordat goederen gestolen worden. Onderwerpen zoals oorzaken van derving, gevolgen van derving en voorkomen van derving komen aan bod.

LEERMODULE 12: DERVINGSBESTRIJDINGSPLAN
In deze leermodule komt aan bod hoe je derving kunt voorkomen of verminderen door middel van een dervingsbestrijdingsplan. Onderwerpen zoals preventieve maatregelen, uitvoering van maatregelen en controle en bespreking komen aan bod.

LEERMODULE 13: ONDERHOUD EN SCHOONMAAK
In deze leermodule komt aan bod hoe onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd worden in een bedrijf. Door het goed uitvoeren van deze werkzaamheden, kunnen gevaarlijke situaties, maar ook derving, voorkomen worden. Onderwerpen zoals onderhoud in het magazijn, afval bij onderhoud en het schoonmaakplan komen aan bod.

LEERMODULE 14: SCHOONMAAK
In deze leermodule komt aan bod hoe je als teamleider de schoonmaakwerkzaamheden plant, organiseert en controleert. Onderwerpen zoals verzamelen en afvoeren van vuil, organisatie van het schoonmaken en schoonmaakmachines komen aan bod.

LEERMODULE 15: GEVAARLIJKE STOFFEN
In deze leermodule komt aan bod hoe je om moet gaan met gevaarlijke stoffen binnen een bedrijf. Wanneer er ongelukken gebeuren met gevaarlijke stoffen binnen een bedrijf kunnen de gevolgen dramatisch zijn. Onderwerpen zoals wetten en regels, gevarensymbolen en wat te doen als het misgaat komen aan bod.

LEERMODULE 16: VERVOER EN ADMINISTRATIE GEVAARLIJKE STOFFEN
In deze leermodule komt aan bod hoe je gevaarlijke stoffen veilig vervoerd kunnen worden. Ook de administratie van opgeslagen gevaarlijke stoffen moet aan bepaalde regels voldoen. Onderwerpen zoals het vervoer van gevaarlijke stoffen en de administratie van gevaarlijke stoffen komen aan bod.

LEERMODULE 17: MAGAZIJNLAY-OUT
In deze leermodule komt aan bod hoe je een magazijn zo indeelt dat de ruimte optimaal benut wordt. Zo moeten goederen handig kunnen worden opgeslagen en moet je rekening houden met de verschillende transportmiddelen, waarmee je flexibel door het magazijn moet kunnen bewegen. Onderwerpen zoals het inrichten van het magazijn, factoren die de magazijnlay-out bepalen en wettelijke eisen omtrent magazijnlay-out komen aan bod.

LEERMODULE 18: MEER OVER MAGAZIJNLAY-OUT
In deze leermodule komt aan bod hoe je een magazijn zo indeelt dat de ruimte optimaal benut wordt. Het is belangrijk om te weten hoeveel opslagruimte je nodig hebt en hoe je deze ruimte kunt berekenen. Onderwerpen zoals het berekenen van opslagruimte, soorten routing en planning van de lay-out komen aan bod.

LEERMODULE 19: KWALITEIT EN ARBO
In deze leermodule komt aan bod hoe je ervoor kunt zorgen dat werknemers onder veilige en optimale omstandigheden kunnen werken. Dit doen ze onder meer door aandacht te besteden aan de (werk-) omstandigheden binnen het bedrijf. Onderwerpen zoals kwaliteitszorg, arbeidsomstandigheden en Arbowet komen aan bod.

LEERMODULE 20: ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
In deze leermodule komt aan bod hoe een bedrijf ervoor kan zorgen dat werknemers onder veilige en optimale omstandigheden werken.

LEERMODULE 21: KNELPUNTEN
In deze leermodule komt aan bod hoe knelpunten in de goederenstroom in een magazijn kunnen ontstaan en voorkomen kunnen worden. Dergelijke knelpunten moeten worden geanalyseerd en opgelost worden. Onderwerpen zoals oorzaken en het corrigeren van de goederenstroom komen aan bod.

LEERMODULE 22: VOORRAADTEKORTEN EN –OVERSCHOTTEN
In deze leermodule komt aan bod hoe een goed voorraadbeheer eruit ziet. Door goed voorraadbeheer zorgt een bedrijf ervoor dat er precies voldoende voorraad is, maar er geen overschotten ontstaan. Onderwerpen zoals beheren van de voorraad, voorraadtekorten en voorraadoverschotten komen aan bod.

LEERMODULE 23: VOORRAADBEHEER
In deze leermodule komt aan bod welke soorten voorraden er zijn en hoe je deze het beste kunt beheren. Bedrijven houden voorraden aan om aan de vraag van afnemers te kunnen voldoen en/of om te voorkomen dat de productie stil komt te liggen. Onderwerpen zoals soorten voorraden, geautomatiseerd voorraadbeheer en vraagvoorspellingen komen aan bod.

LEERMODULE 24: VOORRAADSYSTEEM
In deze leermodule komt aan bod hoe je een voorraadadministratie bijhoudt, door middel van het bijhouden van een voorraadsysteem. Hierdoor weet je met een simpele druk op de knop hoeveel er van elke artikel in voorraad is. Onderwerpen zoals warehousemanagementsystemen, het coderen van goederen en het codeboek komen aan bod.DEEL 2: ORDERS VERZAMELEN

LEERMODULE 25: ORDERS
In deze leermodule komt aan bod hoe een order tot stand komt. Een afnemer bestelt en een leverancier plaatst vervolgens een order. Er wordt dieper ingegaan op de verschillende soorten orders die er zijn.

LEERMODULE 26: ORDERPRODUCTIE VOORBEREIDEN
In deze leermodule komt aan bod hoe het verzamelen van orders voorbereid wordt. Een order wordt geplaatst, deze wordt ingeboekt, verzameld en verzendklaar gemaakt, om naar de afnemer vervoerd te worden. Onderwerpen zoals het administratief verwerken van order, orders combineren en keyperformance-indicatoren (kpi’s) komen aan bod.

LEERMODULE 27: ORDERS VERZAMELEN

In deze leermodule komt aan bod hoe orders verzameld worden. Door middel van een orderverzamellijst kunnen goederen verzameld worden. Onderwerpen zoals het stappenplan orderverzamelen, orderverzamelsystemen en orderverzamelroutes komen aan bod.

LEERMODULE 28: ORDERPRODUCTIE INPLANNEN

In deze leermodule komt het belang van orders inplannen aan bod. Het is belangrijk dat je ernaar streeft om in je planning zoveel mogelijk orders te verzamelen tegen zo laag mogelijke kosten. Onderwerpen zoals effectiviteit en efficiëntie van orderverzamelroutes en het plannen van orderpicken komen aan bod.

LEERMODULE 29: DOCUMENTEN

In deze leermodule komen de documenten aan bod die je gebruikt bij het transporteren van goederen. Welke je gebruikt, hangt af van de transportwijze en het soort goederen dat je transporteert. Onderwerpen zoals de vrachtbrief, de pakbon en de factuur komen aan bod.

LEERMODULE 30: VOORRAADINVENTARISATIE

In deze leermodule komt aan bod hoe je de voorraad kunt controleren door hem te tellen. Hierbij worden veel handelingen verricht, zowel in het magazijn als bij de administratie. Onderwerpen zoals voorraadadministratie, het inventarisatieplan en resultaten van de inventarisatie komen aan bod.

LEERMODULE 31: MAGAZIJN EN MILIEU
In deze leermodule komt aan bod hoe door middel van bepaalde maatregelen duurzamer gewerkt kan worden in logistieke bedrijven. Naast milieuvriendelijk werken wordt ook besproken hoe een bedrijf hygiënischer kan werken. Onderwerpen zoals soorten afval en verwerking, energie besparen en hygiënewaarborgsystemen komen aan bod.DEEL 3 GOEDEREN/PRODUCTEN VERZENDEN

LEERMODULE 32: VERZENDKLAAR MAKEN
In deze leermodule komt aan bod hoe je goederen gereed kunt maken voor verzending naar de afnemer. Voordat je dat kunt doen, moet je vaak eerst de goederen sorteren en controleren. Onderwerpen zoals de expeditieafdeling, sorteren, controleren en assembleren komen aan bod.

LEERMODULE 33: LADEN VAN GOEDEREN
In deze leermodule komt aan bod hoe je goederen het beste kunt vervoeren in het magazijn en ze uiteindelijk klaar te maken voor vervoer. Onderwerpen zoals hulpmiddelen bij het laden, de rijroute en containers komen aan bod.

LEERMODULE 34: MEER OVER LADEN
In deze leermodule komt aan bod waar je rekening mee moet houden bij het laden van goederen. Zo is het
noodzakelijk dat de beladingsgraad zo hoog mogelijk is en dat alle transportmiddelen voldoen aan de
voorschriften van de arbeidsinspectie. Onderwerpen zoals laadgewicht, samenladingsverboden en
ergonomische aspecten komen aan bod.

LEERMODULE 35: TRANSPORT
In deze leermodule komt aan bod hoe je goederen kunt vervoeren van de leverancier naar de afnemer. Onderwerpen zoals transportmodaliteiten, transportmethodes, vullingsgraad, benuttingsgraad en transportmanagementsystemen komen aan bod.

DEEL 4 COÖRDINEERT LOGISTIEKE WERKZAAMHEDEN

LEERMODULE 36: AANSCHAF EN ONDERHOUD VAN INTERNE TRANSPORTMIDDELEN
In deze leermodule komt aan bod hoe je interne transportmiddelen onderhoudt. Ook wordt besproken hoe je nu bepaalt welk intern transportmiddel je nodig hebt. Onderwerpen zoals het organiseren van het onderhoud van deze transportmiddelen en vormen van onderhoud komen aan bod.

LEERMODULE 37: LOGISTIEKE COMPUTERSYSTEMEN
In deze leermodule komt aan bod hoe logistieke computersystemen ingezet kunnen worden om de servicegraad van een logistiek zo hoog mogelijk te houden. Een goed inzicht in bedrijfsprocessen is hiervoor noodzakelijk. Onderwerpen zoals soorten logistieke systemen, servicegraad en het uitwisselen van informatie komen aan bod.

LEERMODULE 38: ZORGSYSTEMEN
In deze leermodule komt aan bod hoe zorgsystemen hun bijdrage kunnen leveren aan kwaliteit binnen een bedrijf. Dit kan betrekking hebben op bijvoorbeeld bedrijfsactiviteiten, maar ook op werknemers en het milieu. Onderwerpen zoals kwaliteitszorgsystemen, arbozorgsystemen en milieukosten komen aan bod.


DEEL 5 LEVERT EEN BIJDRAGE AAN HET OPTIMALISEREN VAN HET LOGISTIEKE PROCES

LEERMODULE 39: MAGAZIJNKOSTEN
In deze leermodule komt aan bod welke kosten je maakt voor de bedrijfsvoering. Onderwerpen zoals exploitatiekosten, constante en variabele kosten en directe en indirecte kosten worden besproken.

LEERMODULE 40: MAGAZIJNBUDGET
In deze leermodule komt aan bod hoe je met het beschikbare budget de doelen van een bedrijf kunt bereiken. Onderwerpen zoals de begroting, functies van een budget en budgetbewaking worden besproken.


DEEL 6 COACHING & LEIDINGGEVEN

LEERMODULE 41: ASPECTEN VAN EEN ORGANISATIE
In deze leermodule komen alle organisatieprocessen waar een manager zich mee bezighoudt aan bod. Onderwerpen zoals taakverdeling, organisatiestructuur en organisatiecultuur komen aan bod.

LEERMODULE 42: DOELEN, BELEID EN MANAGEMENT
In deze leermodule komen de functie van organisatiedoelen, beleid en management binnen een organisatie aan bod. Onderwerpen zoals doelen, missie, visie en strategische doelstellingen worden besproken.

LEERMODULE 43: COMMUNICATIE
In deze leermodule wordt duidelijk welke belangrijke rol communicatie speelt in je werk als leidinggevende. Onderwerpen zoals gesprekstechnieken, communicatievormen en communicatie op de werkvloer komen aan bod.

LEERMODULE 44: CONFLICTHANTERING
In deze leermodule leer je hoe je effectief omgaat met conflictsituaties in de werksituatie. Onderwerpen zoals conflicthantering, conflicthanteringsstijlen en conflicten in de praktijk komen aan bod.

LEERMODULE 45: OVERLEG
In deze leermodule komt aan bod hoe je als leidinggevende effectief kunt overleggen. Door het vaststellen van doelen en effectief omgaan met de beschikbare tijd bijvoorbeeld. Onderwerpen zoals rollen in een overleg, besluitvorming en verstoringen tijdens een overleg komen aan bod.

LEERMODULE 46: EFFECTIEF LEIDINGGEVEN
In deze leermodule worden verschillende stijlen van leidinggeven besproken aan de hand van drie theoretische modellen. Zo ontwikkel je als leidinggevende een duidelijke visie op leidinggeven. Onderwerpen zoals taken van de leidinggevende, stijlen van leidinggeven en situationeel leidinggeven komen aan bod.

LEERMODULE 47: MOTIVEREN
In deze leermodule leer je hoe je je medewerkers kunt motiveren, zodat ze met plezier hun werk doen. Onderwerpen zoals de behoeftepiramide van Maslow, de verwachtingstheorie van Vroom en de emotionele bankrekening komen aan bod.

LEERMODULE 48: INSTRUEREN
In deze leermodule leer je hoe je medewerkers instructies kunt geven. Je leert wat instrueren precies inhoudt en wat een werkinstructie is.

LEERMODULE 49: CONTROLEREN
In deze leermodule komt aan bod hoe je als leidinggevende toezicht kunt houden op het werk van je medewerkers. Alleen zo kun je vaststellen of de werkzaamheden op de juiste manier worden uitgevoerd. Onderwerpen zoals wijze van controleren, procesbeheersing en cirkels van invloed komen aan bod.

LEERMODULE 50: DELEGEREN
In deze leermodule komt aan bod hoe je taken aan andere medewerkers kunt overdragen, omdat je niet altijd alles zelf kunt doen als leidinggevende. Je leert wat delegeren is en hoe je dat precies doet.

LEERMODULE 51: PLANNING
In deze leermodule leer je dat het plannen van taken en mensen van groot belang is voor de continuïteit van een organisatie. Onderwerpen zoals de functie van een planning, de werkplanning en een planbord komen aan bod.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met GBT Opleidingen, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.