Leergang TeamCoaching NOBCO

Niveau
Tijdsduur
Trainer
Astrid Anna Kuin
Logo van Coaching in Organisatie

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

Coaching in Organisatie biedt haar producten standaard aan in de volgende regio's: 's-Hertogenbosch, Alkmaar, Almere / Lelystad, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Delft, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Hilversum, Leiden, Maastricht, Rotterdam, Utrecht, Zaanstad, Zoetermeer, Zwolle

Beschrijving

Leergang (Team)Coaching Certificaat EQA - NOBCO/EMCC - Online/Fysiek

Leergang (Team)Coaching - Online/Fysiek: Coaching & Facilitating Skills: dit diepgaande 10-daagse trainingsavontuur om jezelf te ontwikkelen als een professionele (HR) (Team) Coach, gaat in op interventies van de (team)coach en het faciliteren van gedragsverandering (zelforganiserende) teams en organisaties. Om teams te coachen in een complexe en veranderende omgeving vanuit de bedoeling meerwaarde en wendbaarheid te leveren naar klanten en doelgroepen. Als coach doorleeft u de visie en principes van coaching, de waarden als respect en transparantie, competenties en toepassingen. U bent de ambassadeur en het rolmodel van u…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Teamcoaching, Teamvorming & Teamtraining, Coaching, Teambuilding en Groepsdynamiek.

Leergang (Team)Coaching Certificaat EQA - NOBCO/EMCC - Online/Fysiek

Leergang (Team)Coaching - Online/Fysiek: Coaching & Facilitating Skills: dit diepgaande 10-daagse trainingsavontuur om jezelf te ontwikkelen als een professionele (HR) (Team) Coach, gaat in op interventies van de (team)coach en het faciliteren van gedragsverandering (zelforganiserende) teams en organisaties. Om teams te coachen in een complexe en veranderende omgeving vanuit de bedoeling meerwaarde en wendbaarheid te leveren naar klanten en doelgroepen. Als coach doorleeft u de visie en principes van coaching, de waarden als respect en transparantie, competenties en toepassingen. U bent de ambassadeur en het rolmodel van uw organisatie. U begeleidt teams en de organisatie in het paradigma vanuit vertrouwen en loslaten, te faciliteren op de collectieve ambitie en doelen van de organisatie. Teams te coachen op resultaten vanuit heldere kaders, onderling vertrouwen en optimaal leerklimaat waarin successen en fouten gedeeld worden en van geleerd wordt, innoverend vermogen in meerwaarde naar doelgroepen. Transitiecurve van ego naar eco vanuit vertrouwen en open en heldere communicatie, feedback en aanspreekcultuur. Tijdens deze intensieve en interactieve opleiding wordt u getraind in de coaching vaardigheden en leert u mensen op individueel en groepsniveau in beweging te brengen. Het faciliteren en coachen van teams (en organisaties) blijkt niet zo eenvoudig te zijn in praktijk, er is veel ruimte voor inbreng van eigen praktijkcasussen. In verband met Corona Maatregelen is het mogelijk de Leergang als Intensive te volgen, u ontvangt 'een-op-een' training en coaching (maatwerk afgestemd op uw praktijk en gewenste ontwikkeling/resultaten).De training wordt gegeven door senior trainer/(team)coach met ruime ervaring en daarmee veel praktijkkennis met Certificaat European Quality Award NOBCO/EMCC. Meerdere Startdata: Voorjaar/Zomer en Najaar 2020! Startdatum op aanvraag en in overleg met klant! Contact ons gerust!
Al tijdens de opleiding bent u van meerwaarde voor de organisatie waar u werkt. Dit komt doordat u tussen elk blok opdrachten uitvoert in uw eigen praktijk en door een logboek bij te houden heeft u mogelijkheid om concrete casus in te brengen gedurende training dagen. Hiervoor krijgt u coaching van de trainer, zodat uw eigen organisatie meteen voordeel behaalt van uw opleiding.

Uw professionele ontwikkeling als journey wordt zowel binnen het kader van het programma als daarbuiten uitgezet. Vervolgens wordt systemisch gekeken naar de organisatiecontext, dynamieken, interacties om te coachen op eigenaarschap en proactief leiderschap. U brengt eigen talenten in kaart en hulpmiddelen worden aangereikt om verdere ontwikkeling vorm te geven. Tevens gaan we specifiek in op verschillende coaching vaardigheden, modellen en interventies, bovenstroom (bewust, gedrag) en patronen in de onderstroom (onbewust, mindset). Praktijkvoorbeelden zijn leidend en u coacht elkaar op casuïstiek en ontvangt feedback en de vertaalslag naar uw organisatie en teams. Werkt aan uw zelfreflectie, skills en tools als (team)coach.

Om een team echt te kunnen coachen vanuit een lerende mindset moet u weten hoe u de versnelling en energie in een team kan brengen. Teamdynamiek, lerende (zelforganiserende) teams, een leer- en verbetercultuur waar successen en “fouten” gedeeld worden. Coachcontract leidinggevenden in het proces van transitie en anders organiseren.

De opleiding wordt afgerond met een product in de vorm van een presentatie die u kunt inzetten in uw organisatie. Hierin komen alle elementen die u heeft geleerd in de afgelopen maanden aan bod. Bij een goede eindpresentatie en uitvoering van de tussenopdrachten ontvangt u het certificaat Leergang (Team) Coaching.

Voor wie?

(Interne) teamcoaches, teamleiders, coördinatoren, leidinggevenden, adviseurs en projectleiders. Kortom een change agent die organisaties begeleidt in verandertrajecten en daarbij een duurzaam effect beogen.

Ervaring met werken in een veranderend omgeving en je wilt groeien als professional. Iedereen die zich breder willen ontwikkelen als (team)coach, coachend leidingevende en meer waarde wilt toevoegen gericht op duurzaam resultaat in ontwikkeling en continu verbeteren in teams en organisaties.

Werkt in een organisatie en met klanten (teams), waar tijdens de opleiding geleerde gelijk in praktijk kan worden gebracht en hiermee opgedane kennis verder verduurzamen.

U wilt een goed gevulde gereedschapskoffer met tools en skills.

Tijdens de opleiding krijgt u naast recente literatuur ook diverse instrumenten, tools aangereikt die u meteen kunt gebruiken. 

Online en/of met éen-op-een'Training/Coaching

Steeds meer klanten maken gebruik van maatwerkprogramma's, Leergang Intensive, éen-op-een'afgestemd op de professionele ontwikkeling van de klant en diens organisatie (doelgroepen). Theorie en tools worden afgestemd op de praktijk en gewenste veranderingen, doelen en gedrag van de klant (organisatie). De modules worden in overleg met de klant online en afwisselend in de trainingsruimte te Castricum aan zee (Interciitystation en ruime gratis parkeergelegenheid) gevolgd. Coaching in Organisaties neemt alle maatregelen in verband met Corona in acht. Zie onze website. 

                                            

Programma

Context organisatie/teams en de rol en journey van de (team)coach              Dag 1/ 2

Context en bedoeling: ontwikkelingen in complexe en dynamische omgeving, visie/missie van de organisatie, purpose. Meerwaarde en wendbaarheid naar klanten. Alignment. Kaders teams: het "wat"en het "hoe"

(Team)coachen, visie, definitie en competenties (team)coach

Zelfreflectie, sterkten- zwaktenanalyse, gewenste professionele ontwikkeling

Coaching skills, een eerste verkenning

Over luisteren en open vragen stellen

Profiel coaching vaardigheden, nulmeting en gewenste ontwikkeling 

Over proactief leiderschap, eigenaarschap, lerende mindset

Ethische gedragscode en competenties; Waarden veiligheid, vertrouwen en respect; Spelregels en principes veilig leerklimaat - Psychological Safety 

Over de paradigma's in organisaties (hiërarchisch paradigma versus het paradigma van zelforganiseren en alle varianten daar tussen): waar staat jou organisatie en wat is de gewenste ontwikkeling? Meerwaarde en wendbaarheid naar (potentiële) klanten en doelgroepen? Kansen en mogelijkheden, versus bedreigingen en blokkades?

Interventies (team) coach boven en onder de waterlijn; gelaagdheden in leren en veranderen

Fasering in het (psychologisch) contract met je klant, de driehoek; fasering tijdens het traject met je klant en de interventies als (team) coach

Model co-active coaching

Communicatieve and coaching vaardigheden                                 Dag  3/4/5

Directieve versus non-directieve vaardigheden

Coachen op eigenaarschap

De cyclus van coachen, ervarend leren, de diverse leerstijlen in het  team; zelfreflectie

Het model: meetlat en eigenaarschap

Het GROW model

Coachen op de volgende uitdaging, veranderingen, doelen en gedrag: 11 stappen model met inzet van visualisaties (de kracht van visualisaties); schaalvragen

Als teamcoach stiltes kunnen faciliteren, mindset. Presence. Mindfulness, praktische tools (het brein; stress en ontspanning weten te faciliteren)

Coachen van veranderingen, diverse tools, stappenplan

Coachen van de transitiecurve (diverse methodieken en invalshoeken)

Systemisch coachen: patronen en mindset, paradigmashift (U curve)

De dialoog faciliteren in het team; multidisciplinarie teams: diversiteit en inclusie - Onderzoek en resultaten

Teams coachen en trainen om onderling de dialoog te voeren, (TEAM) principes en vaardigheden van (de professionals in het) team trainen, coachen in  acht stappen model; continue feedback faciliteren (leer- en verbetercultuur binnen en tussen de teams)

Coachen op sterktekanten, toekomstgericht, kansen en mogelijkheden - Scan (Vragenlijst) - Dynamische visuele werkvormen

Lerend team : methodiek om het leren in teams te optimaliseren (diverse werkvormen) (Celebration Grid); inbreng casuïstiek en experiëntal learning

Reserve: The coach cycle, three phases; reframing mental model
Model of Co Active Coaching

Teams coachen naar high performance - de weg en het doel                          Dag   6/7

Teamfasering: interventies teamcoach om dynamiek te benutten naar gewenste veranderingen

Faciliteren van een leer- en verbetercultuur in teams: delen van successen en leren van, delen van "fouten" en leren van; verankeren van leerprocessen; elkaar ankeren (safety) (Care and dare Transitiecirkel)

Meerwaarde en wendbaarheid naar klanten en doelgroepen; reflectie team: teamscan - Inzicht en gewenste bijsturing (meetlat en eigenaarschap) - hoe en wat anders, om blijvend te leren en te verbeteren - 

Fasering in het coach traject, tussentijdse evaluatie, oogsten en bijsturen; hoe te coachen op eigenaarschap bij het team en bij de professional - Interventies teamcoach per fase - Casuïstiek

Coachen op eigenaarschap, wat vraagt dit van de teamcoach? De succescirkel - Interventies op interactieniveau

Diversiteit binnen en tussen teams; diversiteit in persoonlijke stijle weten te faciliteren (dialoog, besluitvorming, afsprakencultuur0 (Talking Stick)

Lerende (multidisciplinaire) teams, model lerende teams weten te faciliteren en optimaliseren; over vertrouwen en veiligheid in het team, elkaar borgen, jezelf borgen, kleine stapjes en evalueren en bijsturen

Methodiek Fishbowl, diverse dynamische werkvormen

Meetlat en eigenaarschap

Feedback, inzet van waarderende professionele feedback op gewenste doelen en resultaten

Hoe om te gaan met terugslag, blokkades? Eigen onzekerheid als teamcoach? "Successen en fouten": lessen, de moed van de kwetsbaarheid, interventies op het bestaansniveau en zingevingsniveau (betekenis) Coachen op intrinsieke motivatie professionals: purpose (van betekenis zijn), autonomie, 

Vitaliteit en Happiness in het team; focus en flow; teamscan en tools

Valkuilen Top Tien en gewenste ontwikkeling - o.a. het kernkwadrant en systemisch werk

Diverse tools om sessies af te ronden en vertaalslag naar de praktijk te faciliteren; afspraken cultuur; eigenaarschap bij klant (team en professional)

Coachen van overige betrokkenen binnen en buiten de organisatie om meer waarde en wendbaarheid te kunnen leveren

Coaching transities - Creatiespiraal                                                     Dag 8

Fasering tijdens teamcoaching en coachen op eigenaarschap - Interventies (team) coach van tussentijdse evaluatie richting eindevaluatie

Creatiespiraal en transities: Seizoenen binnen en tussen teams/organisaties

Vier axioma's en coachen "from one step behind"; dienend leiderschap

Lerende teams en lerende organisaties; casuïstiek vanuit de praktijk

Aan de slag en feedback; integreren in je dagelijkse praktijk en experimenteren (experiental learning) cyclus ervarend leren: leren door te doen

On Safari: Praktijksimulaties - Reflectie en Feedback                       Dag 9

Praktijksimulaties, aan de slag met casuïstiek en tools; feedback en elkaar inspireren, vertaalslag naar je praktijk; zelfreflectie als (team)coach, vertaalslag naar je praktijk

Inzet waarderende feedback - Appreciative Inguiry

Aanvullende tools afgestemd op vragen uit dit leerteam van (team)coaches

Pschological Safety: Ruimte om interventies uit te proberen en feedback te ontvangen

Coaching on the Job

Reserve: Liberating Structures 

Leerpad en reflectie op je leerproces - Certificering                       Dag 10

 

Fasering en interventies (team)coach en dit lerend team: coachen eindevaluatiefase en verankeren leerprocessen

Presentatie van je leerproces, your learning journey

Vieren van successen gedurende deze expeditie - Lessen - Metafoor

Meer waarde en duurzame ontwikkeling voor je organisatie en je klanten

De volgende stap in je learning journey, duurzame verandering en ontwikkeling, het wat en het hoe, volgende eerste stap

Certificering EMCC/NOBCO Ethical (Behaviour)Codes coaches.

Certificaat Leergang Coaching - NOBCO/EMCC Global Code of Ethics 

Het trainingsprogramma van de Leergang (Team)Coaching  is EQA (European Quality Award) gecertificeerd op Foundation-level door EMCC/NOBCO. Deelnemers ontvangen een certificaat Leergang Coaching. De volgende voorwaarden worden gesteld:

  • De deelnemers, studenten werken aan gewenste persoonlijke en professionele ontwikkeling - learning objectives
  • Studenten oefenen met het coachen (minimaal 50 praktijkuren)
  • Studenten reflecteren hierop en brengen deze reflecties in tijdens supervisie 
  • Bij aanvang van de Leergang Teamcoaching vult iedere deelnemer zijn/haar coachprofiel en werkt aan de ontwikkelpunten voor haar/hem als teamcoach.
  • Bestudering van vakliteratuur; uitwerking Top Tien en eigen visie op teamcoaching en werkwijze naar de eigen teams
  • Presentatie van behaalde resultaten als teamcoach bij de eigen teams en organisatie (verwijzend naar de EMCC/NOBCO Ethische Codes en competenties als coach)
  • Participatie aan intervisiebijeenkomsten en inbreng leervragen en ervaringen vanuit de eigen praktijk als coach
  • In de praktijksimulatie laat de student vanaf dag 8 van deze Leergang zien in hoeverre zij/hij de geleerde stof van de Leergang Teamcoaching beheerst en toepast, uitgaande van de competenties en ethische (gedrags-)codes van de (team)coach en ontvangt hierop feedback (is ook toetsingsmoment).
  • Aan het einde van de Leergang levert de student een eindwerkstuk aan bij de trainer en presenteert iedere deelnemer een reflectie op haar/zijn leerproces en behaalde resultaten bij de eigen teams en/of organisatie.

Iedere student benoemt zijn/haar sterkten/zwakten analyse en formuleert ontwikkelpunten vanuit de Leergang Coaching naar de praktijk en mogelijke vervolgopleiding. Deelnemers hebben intervisiebijeenkomsten gevolgd en volgen een aantal supervisie en/of coachingssessies. Aanwezigheid is verplicht in verband met het vereist aantal contacturen voor certificering. Deze Leergang Teamcoaching is ook als nascholing geaccrediteerd door het Register MZ-Opleiders voor het maximum van 10 punten.

 

Feedback deelnemers

“ Het meest leerzaam vond ik de dynamiek van de groep, er was ruimte en veiligheid om open en kwetsbaar te zijn.”

"Eén van de meest invloedrijke inzichten van het coachen, is dat ik geleerd heb mij te blijven concentreren op de vraag/het probleem van de ander: het is aan de klant. Dus, niet invullen of oordelen, maar gewoon echt actief luisteren." - Gemeente

"De trainer/coach heeft ons de essentie van het coachen laten ontdekken door in te zoomen op onze eigen ontwikkeling middels persoonlijke aandacht en door veel te oefenen en feedback te ontvangen." - externe teamcoach 

"De begeleiding door de trainer heb ik als erg fijn, persoonlijk en betrokken ervaren. Zij was betrokken, kon inspringen op de leerbehoeften in de groep, kon dingen terughalen, oprecht luisteren ... in één woord super."   - Rabobank

"Ik heb Astrid Anna Kuin ervaren als een sensitieve trainer/coach, die zelfsturing en verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling bij mensen stimuleert." - Afdeling Leiderschapstrainingen, Koninklijke Marine

  Kosten In Company - Open Inschrijving

In Company Maatwerkprogramma en offerte op aanvraag. Voor een In Company Programma is het mogelijk een keuze te maken uit bovenstaande modules en aantal dagen. Op aanvraag: In Company Programma Coachen en Faciliteren voor leidinggevenden in de organisatie transitie.

Open Inschrijving: kosten per deelnemer zijn 5.850 euro excl. btw excl. locatie en accomodatiekosten; inclusief studiemateriaal. Je betaalt standaard 21% btw over onze opleidingen. Mocht je als particulier of als non-profit organisatie niet btw-plichtig zijn, dus niet de btw kunnen terugvorderen, neem dan contact met ons op. 

Data Open Inschrijving - In company Maatwerkprogramma

Wilt u In Company modules afgestemd op de ontwikkelingen bij uw teams en in uw organisatie, contact ons voor een Maatwerkprogramma.

De data voor de Open Inschrijving  Ook mogelijk als Intensive te volgen: Combinatie van Training en "een-op-een" Coaching afgestemd op uw organisatie, uw praktijk en gewenste professionele ontwikkeling en uw agenda.

Data Pen Inschrijving Najaar 2021: 1 Oktober 2021; 14 of 15 Oktober 2021, 4 of 5 November 2021, 18 of 19 November 2021, 2 of 3 December 2021, 16 of 17 December 2021; 20 of 21 Januari 2022, 10 of 11 Maart 2022, 21 of 22 April 2022, 23 of 24 Juni 2022. Intervisie tijdens de maanden Februari, Maart, April, Mei 2022. De keuze voor de donderdag of de vrijdag gaat zoveel mogelijk in onderling overleg en wordt binnenkort aangepast op deze website. 

Startdata Voorjaar 2022:  Informatie overige (start)data op aanvraag.

Senior Trainers/(Team)Coaches

Drs Astrid Anna Kuin, is senior coach, team coach and trainer with over 30 years of experience in the profit and non-profit sector. Since 1995 she arranges the Course Coaching in which coaches learn to coach professionals, teams and leaders towards self-organizing teams and organizations delivering value to their clients/customers and markets. Her strength is to coach teams towards high performance, learning and innovating culture. With the program Course Coaching we are certified with the European Quality Award NOBCO/EMCC.

Astrid Anna has a background as Business Economics Consultant, with a focus towards Social Psychology, Transactional Analysis and Group Dynamics. She has specialized in psychology, therapy, and counselling. Together with Jan Remmerswaal she hosted the Course Train the Trainer. Characteristic for her approach are her listening skills, empathy, result orientation, stillness, analytical capabilities, humour and creativity. Worked with clients: Buurtzorg, Top Drie Beste Werkgevers, ING, Shell BV, Aon Hewitt, Aegon, Politie Amsterdam, TNO, Geveke Werktuigbouw,  several Educational institutions in Amsterdam and Rotterdam, Rode Kruis HQ Den Haag and National, Rabobank, BNP PariBas Real Estate, ACTA VU/UVA, Gemeente Amsterdam, Koninklijke Marine en Luchtmacht, DUO.

 

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met Coaching in Organisatie, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.