Leergang Coaching, Coachend Leiderschap - Certificaat CRKBO

Type product
Tijdsduur

Leergang Coaching, Coachend Leiderschap - Certificaat CRKBO

Coaching in Organisatie
Logo van Coaching in Organisatie

Tip: incompany training nodig? Vraag een offerte aan bij meerdere aanbieders!

Beschrijving

Leergang Coaching, Coachend en Persoonlijk Leiderschap (HR)Leidinggevenden, Professionals en (interne) Coaches: dit diepgaande 10-daagse trainingsavontuur om jezelf te ontwikkelen als een professionele coach gaat in op interventies van de coach en het faciliteren van gedragsverandering bij klanten/cliënten. Om klanten te coachen in een complexe en veranderende omgeving waarbij de klant/cliënt haar/zijn leerdoelen en gewenste resultaten formuleert en vertaalt naar de praktijk. Als coach doorleeft u de visie en principes van coaching, de waarden, competenties en toepassingen. U bent de ambassadeur en het rolmodel van uw organisatie voor uw klanten/cliënten. Tijdens deze intensieve en interacti…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Coachend Leidinggeven, Leiderschap, Leidinggeven, Co-actief coachen en Feedback geven.

Leergang Coaching, Coachend en Persoonlijk Leiderschap (HR)Leidinggevenden, Professionals en (interne) Coaches: dit diepgaande 10-daagse trainingsavontuur om jezelf te ontwikkelen als een professionele coach gaat in op interventies van de coach en het faciliteren van gedragsverandering bij klanten/cliënten. Om klanten te coachen in een complexe en veranderende omgeving waarbij de klant/cliënt haar/zijn leerdoelen en gewenste resultaten formuleert en vertaalt naar de praktijk. Als coach doorleeft u de visie en principes van coaching, de waarden, competenties en toepassingen. U bent de ambassadeur en het rolmodel van uw organisatie voor uw klanten/cliënten. Tijdens deze intensieve en interactieve opleiding wordt u getraind in de coaching vaardigheden en leert u mensen in beweging te brengen om gewenste resultaten vanuit eigenaarschap te bereiken. Het faciliteren en coachen van klanten blijkt niet zo eenvoudig te zijn in praktijk, er is veel ruimte voor inbreng van eigen praktijkcasussen. De training wordt gegeven door senior trainer/(team)coach met ruime ervaring en daarmee veel praktijkkennis. Met Mindfulenss en Systemisch Werk. In verband met het Hybride Werken is het mogelijk de Leergang als Intensive te volgen, u ontvangt 'een-op-een' training en coaching (maatwerk afgestemd op uw praktijk en gewenste ontwikkeling/resultaten). Start: Zomer/Najaar 2022 - Zie ook Leergang Team Coahcing en Masterclasses Systemisch Werk en Mindfulness.

Al tijdens de opleiding bent u van meerwaarde voor de organisatie waar u werkt. Dit komt doordat u tussen elk blok opdrachten uitvoert in uw eigen praktijk en door een logboek bij te houden heeft u mogelijkheid om concrete casus in te brengen gedurende training dagen. Hiervoor krijgt u coaching van de trainer, zodat uw eigen organisatie meteen voordeel behaalt van uw opleiding.

Uw professionele ontwikkeling als journey wordt zowel binnen het kader van het programma als daarbuiten uitgezet. Vervolgens wordt systemisch gekeken naar de organisatiecontext, dynamieken, interacties om te coachen op eigenaarschap en proactief leiderschap. U brengt eigen talenten in kaart en hulpmiddelen worden aangereikt om verdere ontwikkeling vorm te geven. Tevens gaan we specifiek in op verschillende coaching vaardigheden, modellen en interventies, bovenstroom (bewust, gedrag) en patronen in de onderstroom (onbewust, mindset). Praktijkvoorbeelden zijn leidend en u coacht elkaar op casuïstiek en ontvangt feedback en de vertaalslag naar uw organisatie en klanten/cliënten. Werkt aan uw zelfreflectie, skills en tools als coach.

De opleiding wordt afgerond met een product in de vorm van een presentatie die u kunt inzetten in uw organisatie en bij uw klanten. Hierin komen alle elementen die u heeft geleerd in de afgelopen maanden aan bod. Bij een goede eindpresentatie en uitvoering van de tussenopdrachten ontvangt u het certificaat Leergang Coaching.

Voor wie?

(Interne) (loopbaan)coaches, teamleiders, coördinatoren, leidinggevenden, adviseurs en projectleiders. Kortom een change agent die organisaties en klanten begeleidt in verandertrajecten en daarbij een duurzaam effect beogen.

Ervaring met werken in een veranderend omgeving en je wilt groeien als professional. Iedereen die zich breder willen ontwikkelen als coach, coachend leidinggevende of professional en meer waarde wilt toevoegen gericht op duurzaam resultaat in ontwikkeling en continu verbeteren bij klanten, teams en organisaties.

Werkt in een organisatie en met klanten, waar tijdens de opleiding geleerde gelijk in praktijk kan worden gebracht en hiermee opgedane kennis verder verduurzamen.

U wilt een goed gevulde gereedschapskoffer met tools en skills.

Tijdens de opleiding krijgt u naast recente literatuur ook diverse instrumenten aangereikt die u meteen kunt gebruiken. 

Vragen? Contact ons via 06 drs Astrid Anna...  of via ...

                                            

Programma

Context Visie op coaching -  de rol en journey van de coach              Dag 1/ 2

Context en bedoeling: ontwikkelingen in complexe en dynamische omgeving, visie/missie van de organisatie, purpose. Meerwaarde en wendbaarheid naar klanten/cliënten 

Coachen, visie, definitie en competenties coach

Zelfreflectie, sterkten- zwaktenanalyse, gewenste professionele ontwikkeling

Coaching skills, een eerste verkenning

Over luisteren en open vragen stellen

Profiel coaching vaardigheden, nulmeting en gewenste ontwikkeling 

Over proactief leiderschap, eigenaarschap, lerende mindset

Ethische gedragscode en competenties; Waarden veiligheid, vertrouwen en respect; Spelregels en principes veilig leerklimaat - Psychological Safety 

Over de paradigma's en mindset in organisaties (hiërarchisch paradigma versus het paradigma van zelforganiseren en alle varianten daar tussen): waar staat jou organisatie en wat is de gewenste ontwikkeling? Meerwaarde en wendbaarheid naar (potentiële) klanten en doelgroepen? Kansen en mogelijkheden, versus bedreigingen en blokkades?

Interventies coach boven en onder de waterlijn; gelaagdheden in leren en veranderen

Fasering in het (psychologisch) contract met je klant, de driehoek; fasering tijdens het traject met je klant/cliënt en de interventies als coach

Communicatieve en coaching vaardigheden                                 Dag  3/4/5

Directieve versus non-directieve vaardigheden

Coachen op eigenaarschap; eigen regie: leren door te doen

De cyclus van coachen, ervarend leren, de diverse leerstijlen in het  team; zelfreflectie

Het model: meetlat en eigenaarschap

Het GROW model

Coachen op de volgende uitdaging, veranderingen, doelen en gedrag: 11 stappen model met inzet van visualisaties (de kracht van visualisaties); schaalvragen

Als teamcoach stiltes kunnen faciliteren, mindset. Presence. Mindfulness, praktische tools (het brein; stress en ontspanning weten te faciliteren) RET Rationeel Emotieve Training, zie cognitieve therapie) Kantelen inner talk, van innerlijke criticus, perfectionist irrationele gedachten, gedrag en beleving naar rationele gedachten en positieve focus en doelen

Coachen van veranderingen, diverse tools, stappenplan

Coachen van de transitiecurve (diverse methodieken en invalshoeken)

Systemisch coachen: patronen en mindset, paradigmashift (U curve)

Transactionele Analyse: coachen van zelfreflectie klanten en gewenste verandering, van reactief naar proactief gedrag; van dramadriehoek naar winnaarsdriehoek - Mindset - Coachen boven en onder de waterlijn

Mindfulness oefeningen om neutraal te faciliteren, zonder oordeel, waar te nemen

Inbreng casuïstiek en experiëntal learning, ervarend leren - Leerstijlen, diverse leerstijlen bij klanten/cliënten

Reserve: The coach cycle, three phases; reframing mental model

Klanten/Cliënten coachen naar gewenste resultaten - de weg en het doel                          Dag   6/7

Interventies coach om dynamiek te benutten naar gewenste veranderingen

Faciliteren van een leer- en verbetercultuur : delen van successen en leren van, delen van "fouten" en leren van; verankeren van leerprocessen; elkaar ankeren (safety) (Care and dare Transitiecirkel)

Fasering in het coach traject, tussentijdse evaluatie, oogsten en bijsturen; hoe te coachen op eigenaarschap bij het team en bij de professional - Interventies teamcoach per fase - Casuïstiek

Coachen op eigenaarschap, wat vraagt dit van de coach? De succescirkel - Interventies op interactieniveau

Interventies bij transities, o.a. Talking Stick; Systemisch Werk

Complimenten oefening, zelfvertrouwen en zelfaccepterend vermogen bij klant; Methodiek Fishbowl, diverse dynamische werkvormen

Meetlat en eigenaarschap

Feedback, inzet van waarderende professionele feedback op gewenste doelen en resultaten

Hoe om te gaan met terugslag, blokkades? Eigen onzekerheid als teamcoach? "Successen en fouten": lessen, de moed van de kwetsbaarheid, interventies op het bestaansniveau en zingevingsniveau (betekenis) Coachen op intrinsieke motivatie professionals: purpose (van betekenis zijn), autonomie, 

Vitaliteit en Work/Life Balance; focus en flow; tools

Valkuilen Top Tien en gewenste ontwikkeling - o.a. het kernkwadrant en systemisch werk

Diverse tools om sessies af te ronden en vertaalslag naar de praktijk te faciliteren; afspraken cultuur; eigenaarschap bij klant (ervaringsdeskundige)

Coachen van overige betrokkenen binnen en buiten het netwerk van de klant om resultaten te behalen 

Coaching transities - Creatiespiraal                                                     Dag 8

Fasering tijdens coaching en coachen op eigenaarschap - Interventies coach van tussentijdse evaluatie richting eindevaluatie

Creatiespiraal en transities: Seizoenen en cycli gidsen en coachen

Vier axioma's en coachen "from one step behind"; dienend leiderschap

Lerende teams en lerende organisaties; casuïstiek vanuit de praktijk

Aan de slag en feedback; integreren in je dagelijkse praktijk en experimenteren (experiental learning) cyclus ervarend leren: leren door te doen

Praktijksimulaties - Reflectie en Feedback                       Dag 9

Praktijksimulaties, aan de slag met casuïstiek en tools; feedback en elkaar inspireren, vertaalslag naar je praktijk; zelfreflectie als coach, vertaalslag naar je praktijk

Inzet waarderende feedback - Appreciative Inguiry

Aanvullende tools afgestemd op vragen van de coaches in opleiding

Pschological Safety: Ruimte om interventies uit te proberen en feedback te ontvangen

Coaching on the Job

Reserve: Liberating Structures 

Leerpad en reflectie op je leerproces - Certificering                       Dag 10

Fasering en interventies coach en dit lerend team: coachen eindevaluatiefase en verankeren leerprocessen

Presentatie van je leerproces, your learning journey

Vieren van successen gedurende deze expeditie - Lessen - Metafoor

Meer waarde en duurzame ontwikkeling voor je organisatie en je klanten

De volgende stap in je learning journey, duurzame verandering en ontwikkeling, het wat en het hoe, volgende eerste stap

Certificering CRKBO - Ethische (Gedrags)Codes en Competenties coaches.

Diploma, Certificaat Leergang Coaching - CRKBO Ethische Gedragscodes en Competenties Coach 

Het trainingsprogramma van de Leergang Coaching  is afgelopen 20 jaar gecertificeerd gecertificeerd geweest door EMCC/NOBCO. Deelnemers ontvangen een diploma, certificaat Leergang Coaching, CRKBO registratie. De volgende voorwaarden worden gesteld:

  • De deelnemers, studenten werken aan gewenste persoonlijke en professionele ontwikkeling - leerdoelen en gewenste resultaten
  • Studenten oefenen met het coachen (minimaal 50 praktijkuren)
  • Studenten reflecteren hierop en brengen deze reflecties in tijdens supervisie 
  • Bij aanvang van de Leergang Coaching vult iedere deelnemer zijn/haar coachprofiel en werkt aan de ontwikkelpunten voor haar/hem als coach.
  • Bestudering van vakliteratuur; uitwerking Top Tien en eigen visie op coaching en werkwijze naar de eigen klanten/cliënten
  • Presentatie van behaalde resultaten als coach bij de eigen klanten/cliënten en organisatie (verwijzend naar de EMCC/NOBCO Ethische Codes en competenties als coach)
  • Participatie aan intervisiebijeenkomsten en inbreng leervragen en ervaringen vanuit de eigen praktijk als coach
  • In de praktijksimulatie laat de student vanaf dag 8 van deze Leergang zien in hoeverre zij/hij de geleerde stof van de Leergang Coaching beheerst en toepast, uitgaande van de competenties en ethische (gedrags-)codes van de coach en ontvangt hierop feedback (is ook toetsingsmoment).
  • Aan het einde van de Leergang levert de student een eindwerkstuk aan bij de trainer en presenteert iedere deelnemer een reflectie op haar/zijn leerproces en behaalde resultaten bij de eigen klanten.

Iedere student benoemt zijn/haar sterkten/zwakten analyse en formuleert ontwikkelpunten vanuit de Leergang Coaching naar de praktijk en mogelijke vervolgopleiding. Deelnemers hebben intervisiebijeenkomsten gevolgd en volgen een aantal supervisie en/of coachingssessies. Aanwezigheid is verplicht in verband met het vereist aantal contacturen voor certificering. Deze Leergang Coaching is ook als nascholing geaccrediteerd door het Register MZ-Opleiders voor het maximum van 10 punten. 

Onze trainers/(team)coaches zijn aangesloten bij NOBCO/EMCC, LVSC, NVP, Solutions Focused Community. Zij verzorgen ook de Leergang (Team)Coaching voor zelforganiserende teams en In company voor Agile Coaches als ook de Leergang Loopbaancoaching.

 

Feedback deelnemers

“ Het meest leerzaam vond ik de dynamiek van de groep, er was ruimte en veiligheid om open en kwetsbaar te zijn.”

"Eén van de meest invloedrijke inzichten van het coachen, is dat ik geleerd heb mij te blijven concentreren op de vraag/het probleem van de ander: het is aan de klant. Dus, niet invullen of oordelen, maar gewoon echt actief luisteren." - Gemeente

"De trainer/coach heeft ons de essentie van het coachen laten ontdekken door in te zoomen op onze eigen ontwikkeling middels persoonlijke aandacht en door veel te oefenen en feedback te ontvangen." - externe coach 

"De begeleiding door de trainer heb ik als erg fijn, persoonlijk en betrokken ervaren. Zij was betrokken, kon inspringen op de leerbehoeften in de groep, kon dingen terughalen, oprecht luisteren ... in één woord super."   - Rabobank

"Ik heb Astrid Anna Kuin ervaren als een sensitieve trainer/coach, die zelfsturing en verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling bij mensen stimuleert." - Afdeling Leiderschapstrainingen, Koninklijke Marine

Kosten In Company - Open Inschrijving

In Company Maatwerkprogramma en offerte op aanvraag. Voor een In Company Programma is het mogelijk een keuze te maken uit bovenstaande modules en aantal dagen. Op aanvraag: In Company Programma Coachen en Faciliteren organisatietransities voor leidinggevenden.

Open Inschrijving: kosten per deelnemer zijn 5.850  euro excl. btw excl. locatie en accomodatiekosten; inclusief studiemateriaal. Exclusief intervisie en indien gewenst: supervisie. U kunt de kosten indien gewenst met uw opleidingsbudget spreiden over 2021 en 2022.

Data Open Inschrijving - In Company Maatwerkprogramma

Wilt u In Company modules afgestemd op de ontwikkelingen bij uw organisatie en klanten, doelgroepen, contact ons voor een Maatwerkprogramma. Voor ervaren coaches is het mogelijk een Intensive te volgen.

Data Najaar 2021: 1 Oktober 2021; 14 of 15 Oktober 2021, 4 of 5 November 2021, 18 of 19 November 2021, 2 of 3 December 2021, 16 of 17 December 2021; 20 of 21 Januari 2022, 10 of 11 Maart 2022, 21 of 22 April 2022, 23 of 24 Juni 2022. Intervisie tijdens de maanden Februari, Maart, April, Mei 2022. De keuze voor de donderdag of de vrijdag gaat zoveel mogelijk in onderling overleg en wordt binnenkort aangepast op deze website. 

Startdata Voorjaar 2022:  Informatie overige (start)data op aanvraag.

Senior Trainers/(Team)Coaches

Drs A, is senior coach, team coach and trainer with over 30 years of experience in the profit and non-profit sector. Since 1995 she arranges the Course Coaching in which coaches learn to coach professionals, teams and leaders towards self-organizing teams and organizations delivering value to their clients/customers and markets. Her strength is to coach teams towards high performance, learning and innovating culture. With the program Course Coaching we are certified with the European Quality Award NOBCO/EMCC.

Astrid Anna has a background as Business Economics Consultant, with a focus towards Social Psychology, Transactional Analysis and Group Dynamics. She has specialized in psychology, therapy, and counselling. Together with Jan Remmerswaal she hosted the Course Train the Trainer. Characteristic for her approach are her listening skills, empathy, result orientation, stillness, analytical capabilities, humour and creativity. Worked with clients: Buurtzorg, Top Drie Beste Werkgevers, ING, Shell BV, Aon Hewitt, Aegon, Politie Amsterdam, TNO, Geveke Werktuigbouw,  several Educational institutions in Amsterdam and Rotterdam, Rode Kruis HQ Den Haag and National, Rabobank, BNP PariBas Real Estate, ACTA VU/UVA, Gemeente Amsterdam, Koninklijke Marine en Luchtmacht, DUO.

 

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.