Team Coaching - Effectieve en Succesvolle Teams

Type product
Tijdsduur
Trainer
Astrid Anna Kuin

Team Coaching - Effectieve en Succesvolle Teams

Coaching in Organisatie
Logo van Coaching in Organisatie

Tip: incompany training nodig? Vraag een offerte aan bij meerdere aanbieders!

Beschrijving

Team Coaching Hybride Werken - Succesvolle en Effectieve Teams - MT/Teams

Team Coaching is een krachtig instrument om vanuit verbinding resultaten en kwaliteit te verbeteren. Om in de transitie Hybride werken de onderlinge communicatie en samenwerking te optimaliseren, dynamiek en enthousiasme te bevorderen. Om met elkaar ervaring en kennis te delen en nieuwe ideeën en innovatieve oplossingen te genereren, met vitaliteit en leer- en werkplezier. Hoe vanuit vertrouwen en veiligheid de diversiteit binnen en tussen teams optimaal te benutten? Met het Hybride werken zetten steeds meer organisaties onze (team)coaches in vanwege de meerwaarde. Met het team effectiviteitsmodel voor succesvolle tea…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Teamcoaching, Teamvorming & Teamtraining, Coaching, Teambuilding en Groepsdynamiek.

Team Coaching Hybride Werken - Succesvolle en Effectieve Teams - MT/Teams

Team Coaching is een krachtig instrument om vanuit verbinding resultaten en kwaliteit te verbeteren. Om in de transitie Hybride werken de onderlinge communicatie en samenwerking te optimaliseren, dynamiek en enthousiasme te bevorderen. Om met elkaar ervaring en kennis te delen en nieuwe ideeën en innovatieve oplossingen te genereren, met vitaliteit en leer- en werkplezier. Hoe vanuit vertrouwen en veiligheid de diversiteit binnen en tussen teams optimaal te benutten? Met het Hybride werken zetten steeds meer organisaties onze (team)coaches in vanwege de meerwaarde. Met het team effectiviteitsmodel voor succesvolle teams gaan teamleden aan de slag met een diversiteit aan tools die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk. We coachen op 1. Resultaat en focus 2. Verantwoordelijkheid nemen 3. Betrokkenheid onderling 4. Delen van verschillen in stijl en inzichten 5 Onderling vertrouwen en psychologische veiligheid binnen en tussen teams. Met het hybride werken onderling successen en "fouten", aandachtspunten te delen en van te leren. Professioneel constructieve feedback zorgvuldig in te zetten om het potentieel aan krachtbronnen individueel en als team optimaal te benutten (diversiteit en inclusie). Aandacht voor elkaar door empathisch te luisteren vanuit de dialoog, op boven en onderstroom, gedrag en mindset. Met elkaar persoonlijke ambitie te delen, kwaliteiten en valkuilen, gewenste professionele ontwikkeling. Deze persoonlijke ambitie te relateren aan de collectieve ambitie van het team. Te coachen op een heldere visie van de organisatie met duidelijke kaders, het "wat" en het "hoe". Hybride werken: wat vraagt dit qua type leiderschap? De succescirkel, van controle naar vertrouwen en commitment. Model voor proactief leiderschap en gedrag om optimaal op elkaar af te stemmen vanuit (verbindend) eigenaarschap. Delen van heldere afspraken en vertaalslag naar de praktijk: wat gaat ieder (anders) doen. Teams te coachen naar een cultuur waarin het lerend en innoverend vermogen optimaal benut wordt in meerwaarde en kwaliteit naar (interne) klanten en doelgroepen, met werk- en leerplezier. Ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers, bij AON, Aegon, De Baak, ING, Rabo, Volker Stevin, Shell, bij RWS, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie OCW, bij UVA/VU, ACTA, Hogeschool Rotterdam, VSO Amsterdam, ROC TOP, Rode Kruis Hoofdkantoor en Landelijk, Politie Amsterdam, Koninklijke Marine - Leiderschap, Veilig Thuis, Gemeente Amsterdam, Kinderopvang, Uitzendbureau Maandag, GGD. Voor persoonlijke coaching van (young) professionals en leidinggevenden verwijzen wij naar Coach Journey. Lerende teams en onderlinge communicatie, zie ook feedback geven en ontvangen voor teams. Hybride werken en (persoonlijk) leiderschap, zie ook de Training Leiderschaps- en Coachingsvaardigheden Hybride Werken Skills, Tips en Tools. En voor mentoren, leidinggevenden en coaches de door NOBCO/EMCC Gecertificeerde Leergang Coaching en Coachend Leiderschap 

 

In Company Programma: Maatwerk! 

Heeft u vragen? Contact ons geheel vrijblijvend voor een eerste kennismakingsgesprek met betrokkenen. U benoemt hierin de aandachtspunten en gewenste resultaten voor de teamcoaching. U ontvangt vervolgens een conceptprogramma voor teamcoaching met een diversiteit aan dynamische werkvormen, tips en tools. Lees ons interview in Elsevier "Omgaan met veranderende markten en het Hybride werken vraagt om teamcoaching". "Het team presteert optimaal als persoonlijke en collectieve ambitie samen kunnen komen.".  Onderstaand concept programma dient als voorbeeld, u ontvangt een specifiek maatwerk programma met specifieke tips en tools voor uw organisatie en deelnemers:

 • Collectieve ambitie, visie en meerwaarde naar (interne) klanten/doelgroepen; welke resultaten willen we behalen, wat is succes? Heldere kaders: het "wat" en het "hoe".
 • Teammodel voor effectieve communicatie en effectieve teams/organisaties (Resultaten en verantwoordelijkheden). Zodanig dat teamleden elkaar stimuleren oplossingsgericht, positief, toekomstgericht te denken en handelen, zonder elkaar ervan te overtuigen wat het beste is voor de ander.
 • Spelregels voor onderlinge open communicatie vanuit vertrouwen en psychologische veiligheid, transparantie en respect binnen en tussen teams.
 • Lerende organisaties, lerende professionals en leidinggevenden: hoe een lerende mindset te ontwikkelen; professionele zelfreflectie, feedback vragen en ontvangen, elkaar te mogen aanspreken vanuit de leer- en verbetercyclus.
 • Teamontwikkeling en leiderschapsstijlen. Model om elkaar te coachen op persoonlijk en proactief leiderschap, gericht op verantwoordelijkheid nemen, met elkaar nieuwe ideeën op te doen, de cultuur van de organisatie te optimaliseren (op resultaten en onderlinge relaties), en klanten binnen te halen.
 • Over empathisch luisteren, luisteren met aandacht, luisteren om te leren van elkaar: gezien worden en erkenning van diversiteit in verschillende stijlen; luisteren op onderstroom op optimaal te leren en te innoveren in dienstverlening naar (interne) klanten, doelgroepen.
 • Model voor dialoog, verschillen tussen de ik-gerichte en wij-gerichte focus (tools en tips).
 • Faciliteren van de leer- en verbetercyclus; coachen op nieuwe ideeën en creatieve oplossingen vanuit kansen en mogelijkheden, focus en vitaliteit
 • Transitie Hybride Werken: lessen en voortgang Hybride werken, aandacht collectieve ambitie en persoonlijke ambitie.
 • Collectieve ambitie in de praktijk, gedrag, performance naar (interne) klanten, doelgroepen: feedback opvragen en verwerken. Wat is de kracht van dit team, deze organisatie? Wat zijn de verbeterpunten: gewenste verandering, doelen en gedrag, stappenplan en actieplan
 • Inzicht in je persoonlijke en professionele stijl, (schaduw)patronen, kwaliteiten en valkuilen, do's en don’ts  Kleurenleer, diversiteit in persoonlijke stijlen relateren aan onderlinge communicatie en elkaar bekrachtigen op (potentieel) aan krachtbronnen, kwaliteiten.
 • Energie en vitaliteit; verbinding en autonomie. Diverse tools en tips.
 • Afronding: vertaalslag naar de praktijk, afspraken - borgen en verankeren leerproces; actieplan

Feedback van klanten

“De tools en tips zijn erg goed toepasbaar: praktisch, overzichtelijk, duidelijk. Als positief ervaren en had deze nodig om inzicht te krijgen in mijn eigen handelen. Als leidinggevende kan ik nu al positiever communiceren en veel gelijkwaardiger tot verandering komen. Het oplossen van zaken, kost me ook veel minder energie. “

"Binnen mijn team heb ik het als een zeer groot succes ervaren dat we door gezamenlijke doelen te stellen weer een goede samenwerking hebben verkregen en veel duidelijkheid hebben gecreëerd. Verder is dit een hele goede opmaat geweest naar een effectiever team, waarbij  het team verantwoordelijk is voor de uitvoering van alle taken binnen het project."

"Ik heb de teamcoach als prettig, persoonlijk en betrokken ervaren. De teamcoach is energiek en betrokken op ieders verschillende leervragen binnen ons team en beschikt over een gezonde dosis humor. Zij weet deze gemakkelijk te verbinden naar tips en tools voor onze dagelijkse praktijk. De tools en kaarten feedback werken effectief en uitnodigend! En zijn ook en efficiënt geheugensteuntje in de praktijk."  

"Ik heb Astrid Anna als een sensitieve en professionele teamcoach en trainer ervaren. Zij stimuleert ieder in zijn of haar eigen verantwoordelijkheid feedback te vragen, te geven of te ontvangen en dit te vertalen naar de eigen praktijk."

 “Ik wilde graag leren op een positieve manier om te gaan de thema's in ons team. Ik merk nu vooral dat het in de contacten met de teamleden positiever verloopt. Naar mijn gevoel kan ik het vinden van een oplossing al veel meer bij degene laten die de oplossing (nodig) heeft ... en hierdoor kost het me minder energie.”

Ons bedrijf

Ons bedrijf heeft afgelopen 30 jaar In Company (Team)Coaching en Training verzorgd voor leidinggevenden, professionals en teams. Zowel voor profit als non-profit organisaties in geheel Nederland. De locatie gaat in overleg met betrokkenen. Wij werken ook op voor ons vaste locaties aan zee. Ons bedrijf is internationaal gecertificeerd om professionals en leidinggevenden te trainen persoonlijk en proactief leiderschap, communicatie en samenwerking (Certificaat European Quality Award NOCO/EMCC). Drs. Astrid Anna .., Bedrijfskundige en Sociaal Psycholoog, Senior Trainer en (Team)Coach, coacht en traint teams, professionals en leidinggevenden in communicatieve vaardigheden en gewenste veranderingen op gedragsniveau. Onze (team) coaches, trainers handelen vanuit de gedragscodes van coaches en trainers. Zij is analytisch, pragmatisch en resultaatgericht en heeft plezier in het coachen van teams in hun teamdynamiek en gewenste professionele ontwikkeling. Zij beluistert teamleden op boven- en onderstroom vanuit waardering, rust, overzicht, kracht en humor. Tijdens de teamcoaching zijn voldoende momenten om te bewegen, energie op te laden en elkaar professioneel en persoonlijk te ontmoeten. Iedere teamcoaching is co-creatie: tools en tips zijn direct toepasbaar in uw eigen praktijk.

Wij zijn aangesloten bij NOBCO/EMCC, NOBTRA en NVP. Ons bedrijf is CRKBO gecertificeerd. Mocht u de teamcoaching als training willen inzetten, dan is het mogelijk met PE-punten te certificeren. Vragen? Voor een oriënterend eerste gesprek kunt u contact opnemen via AA, via . Onze teamcoaches zijn tijdens de teamcoaching niet goed bereikbaar. Wij adviseren u daarom uw gewenste voorkeur voor een belafspraak via mail toe te sturen. Contact ons gerust met uw eerste vragen. Alle gedeelde informatie in gesprekken wordt vertrouwelijk behandeld, zie onze gedragscode als coach, trainer.

Certificering

In onderling overleg ontvangen deelnemers (indien gewenst) een certificaat met per dagdeel een PE punt. De training/(team)coaching wordt geëvalueerd op kwaliteitsbeleid en aandachtspunten worden meegenomen in eerstvolgende programma. Richttijd voor aantal sessies, in overleg met opdrachtgever: twee of vier dagdelen en een follow-up sessie van een half dagdeel.

Er zijn nog geen ervaringen.
 • Bekijk gerelateerde producten mét ervaringen: Teamcoaching.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.