Professioneel Coaching opleiding

Niveau
Tijdsduur
Startdatum en plaats
Logo van Coachboulevard
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 8,6 Coachboulevard heeft een gemiddelde beoordeling van 8,6 (uit 332 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, startdatum, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

8,6
Gemiddeld cijfer voor Professioneel Coaching opleiding
Gebaseerd op 26 ervaringen Lees alle ervaringenchevron_right
Frans de Bruijckere
starstarstarstarstar
Frans de Bruijckere
senior adviseur bij RWS- Product, Projectmanagement en onderhoud (PPO)
10
Professioneel Coaching opleiding

"als teamleider en later als coach ervaren als een must, verhoogt je verbindend vermogen, beter verplaatsen in de ander en de vinger erachter krijgen wat aan tot dan verborgen was en " - 23-02-2017 18:12

"als teamleider en later als coach ervaren als een must, verhoogt je verbindend vermogen, beter verplaatsen in de ander en de vinger erachter… alles lezen - 23-02-2017 18:12

Startdata en plaatsen

Meeting Plaza, Hoog Catharijne Utrecht
5 feb. 2019
check_circle Start gegarandeerd
Meeting Plaza, Hoog Catharijne Utrecht
26 apr. 2019
check_circle Start gegarandeerd
Meeting Plaza, Hoog Catharijne Utrecht
26 jun. 2019
check_circle Start gegarandeerd
Meeting Plaza, Hoog Catharijne Utrecht
6 sep. 2019
check_circle Start gegarandeerd
Meeting Plaza, Hoog Catharijne Utrecht
1 nov. 2019
check_circle Start gegarandeerd

Beschrijving

COACHBOULEVARD - Marijke Lingsma: PHBO/St!R/NOBCO Foundation & Practitioner

CEDEO erkend!

Leergang Professioneel Coach

De Leergang Professioneel Coach (11 dagen) wordt gevormd door de Opleiding Basis Coachen (3 dagen), de Opleiding Individuele Coaching (5 dagen) en de Opleiding Teamcoaching (3 dagen). De Leergang bevat een uitgebreid portfolio, waarin u uw ontwikkeling tot Professioneel Coach aantoont. Qua volgorde in de keuze van 1-daagsen heeft u speelruimte. Tijdens de Leergang komen de deelnemers minimaal 10 bijeenkomsten in hun eigen intervisiegroep bijeen om eigen ontwikkelingen als teamcoach in te brengen. De Leergang wordt getoetst met een verslag over coaching en een assessment. 

De Leergang wordt afgerond met een Instituutscertificaat CB Professioneel Coach. Bovendien…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

"Hoe lang doet de gemiddelde deelnemer over de opleiding Professioneel Coach?"

Gevraagd door Karin - 18-08-2017 09:39
Gemiddeld wordt de opleidng Professioneel Coach van Coachboulevard in iets meer dan een jaar afgerond. De opleiding is opbouwd uit 11,5 losse modules. Hiervan kun je een overzicht vinden in de omschrijving of de brochure. Deze modules kunnen door de deelnemer zelf ingepland worden. Zo kun je dus op je eigen tempo de opleiding volgen.
Zoë van Dantzig
Beantwoord door Zoë van Dantzig (Springest adviseur)

COACHBOULEVARD - Marijke Lingsma: PHBO/St!R/NOBCO Foundation & Practitioner

CEDEO erkend!

Leergang Professioneel Coach

De Leergang Professioneel Coach (11 dagen) wordt gevormd door de Opleiding Basis Coachen (3 dagen), de Opleiding Individuele Coaching (5 dagen) en de Opleiding Teamcoaching (3 dagen). De Leergang bevat een uitgebreid portfolio, waarin u uw ontwikkeling tot Professioneel Coach aantoont. Qua volgorde in de keuze van 1-daagsen heeft u speelruimte. Tijdens de Leergang komen de deelnemers minimaal 10 bijeenkomsten in hun eigen intervisiegroep bijeen om eigen ontwikkelingen als teamcoach in te brengen. De Leergang wordt getoetst met een verslag over coaching en een assessment. 

De Leergang wordt afgerond met een Instituutscertificaat CB Professioneel Coach. Bovendien heeft u na succesvolle afronding en certificering van deze Leergang recht op het PHBO-diploma Professioneel Coach. De Leergang Professioneel Coach is St!R erkend en is NOBCO geaccrediteerd op het niveau coach Practitioner.

Basis Coachen (3 dagen)

 • Competentieprofiel & de 5 Succesfactoren (BC1)
 • Werkwijzen & Beroepshouding (BC2) 
 • Contextgericht Coachen (BC3)

De vier 1-daagsen vormen de noodzakelijke en voorwaardelijke kennis en vaardigheden voor de Leergang Teamcoaching (TC). ‘Als je weet wat je kunt zien, dan volgt de interventie vanzelf.‘ Centraal op de eerste dag staan de beroemde 5 Succesfactoren, daarnaast komt het competentieprofiel van St!R en NOBCO aan bod. U oefent met het GROW-model als basismethode. BC2 richt zich op de werkwijzen die aansluiten bij de 3 niveaus van de ijsberg: (1) gedrag, (2) opvattingen & overtuigingen en (3) waarden & drijfveren, die de basis vormen in een coachtraject.

BC3 richt zich op contextgericht coachen vanuit visie. Nog teveel wordt de werkcontext verwaarloosd. U herkent aan gedrag en uitspraken op welk niveau iemand of een groep zich gedraagt. Dit relateert u aan wat u kunt en mag verwachten vanuit de visie en ontwikkelingsniveau van de medewerkers. U leert uw stijl te (her)kennen en ontwikkelen - voor zowel team- als individuele gesprekken. De opleiding wordt afgerond met een Certificaat CB Basis voor Coachen. 

Competentieprofiel & de 5 Succesfactoren (BC1)

Deze 1-daagse is voor iedere (team)coach met weinig methodische ervaring een must. Deze dag biedt de noodzakelijke basiskennis die wordt verondersteld in de andere 1-daagsen. Ook voor ervaren coaches kan de invalshoek van de 5 Succesfactoren nieuw zijn evenals de nulmeting. Tijdens deze 1-daagse Startdag staan de 5 Kritieke Succesfactoren (KSF), die binnen elk coachtraject van belang zijn, centraal:

 • de meetlat,
 • het eigenaarschap,
 • de context,
 • de ijsberg en
 • de hier-en-nu situatie.

De deelnemer leert diverse interventies toe te passen op deze 5 Succesfactoren. Coachboulevard heeft de succesfactor context onlangs toegevoegd:

 • Hoe zichtbaar is/wordt het belang van de (team)coachvraag in de werkcontext?
 • Welke feedback uit de context moet het coachtraject opleveren?
 • Hoe kan de coachee zijn vaardigheden opgedaan tijdens het coachtraject ‘borgen’ in zijn werkcontext?
 • Welke ondersteuning krijgt de coachee/het team tijdens het coachtraject vanuit de context (leidinggevende of collega’s)?

De deelnemer scoort zichzelf op het erkende competentieprofiel St!R. Ken uw nulmeting als coach! Weet wat u leerbehoefte is om uzelf als coach te profileren. Hoe toont u betrokkenheid met distantie vanuit meerzijdige partijdigheid? Wat kunt u ontwikkelen om meer inspirerend en persoonlijk te zijn als coach? De deelnemer oefent met (eigen) praktijksituaties en leert met de 5 Succesfactoren te interveniëren op de coachvraag. U leert 3 basismodellen die u direct kunt toepassen.

Resultaat

Het resultaat van deze dag is dat u goed gefocust kunt waarnemen en een kader hebt om als basiscoach elk coachingsgesprek aan te gaan.

 • U kent het kader HS-GS van coachen (Huidige Situatie & Gewenste Situatie).
 • U kunt het GROW-model toepassen.
 • U kunt vanuit progressiegericht coachen de Walking Scale toepassen.
 • U kunt waarnemingen en uitspraken in een coachgesprek koppelen aan de 5 Succesfactoren.
 • U heeft inzicht in een sterkte-/zwakteanalyse van uw coachhandelen m.b.v. feedback van anderen en u heeft het inzicht om de aandachtspunten in kansen om te zetten.
 • U kunt uw eigen handelen plaatsen in het competentieprofiel.
 • U heeft inzicht in proces van leren leren.

Werkwijzen & Beroepshouding (BC2)

In lesdag BC1 staan meetlat en eigenaarschap van de 5 Kritieke Succesfactoren (KSF) centraal. Tijdens BC2 staat de KSF ijsberg en (beroeps)houding centraal. In BC3 staat context centraal. De kritieke succesfactor hier-en-nu wordt in samenhang met de KSF van die lesdag geconcretiseerd. Vandaag komen werkwijzen naar voren die aansluiten bij de 3 niveaus van de ijsberg: (1) gedrag, (2) opvattingen & overtuigingen en (3) waarden & drijfveren, die de basis vormen in een coachtraject.

Aan de hand van een basismodel worden de 3 fasen (begin, middenstuk, afsluiting) van het coachproces geoefend. In iedere fase ligt het accent op verschillende kerntaken, waarbij een wisselend appèl op de beroepshouding van de coach wordt gedaan. De GROW en Walking Scale (BC1) zijn adequate modellen om een overzicht te vormen van de huidige situatie en de gewenste situatie. In de ochtend sluiten we daarbij aan met de STARR, een werkwijze om concreet een beeld te vormen van wat er gebeurt in termen van gedrag en communicatie. De deelnemer als coach leert vragen te stellen waarmee hij aansluit op het proces van de coachee. We maken een onderscheid in doorvragen op wat er zich boven en onder de waterlijn afspeelt. Boven de waterlijn: informerende vragen (wat gebeurt er?) en onder de waterlijn belevingsvragen (opvattingen en gevoelens, hoe raakt het je?).

Voor beginnende coaches is dit een moeilijke opgave. De manier waarop een coach vragen stelt maakt zijn beroepshouding duidelijk. Hoe een coachee zich opstelt t.a.v. van een probleem of knelpunt, maakt duidelijk wat zijn kijk op ‘eigenaarschap’ is. Heeft en neemt hij de regie van zijn/haar leerproces of voelt hij zich afhankelijk van anderen? Deze basisaanname (3e laag van de ijsberg) is van invloed op de coachvraag en het leerproces van de coachee. Bij het afronden van een coachsessie of coachtraject staan reflecteren en evalueren centraal. De cirkel van Korthagen wordt geoefend evenals het product- en procesgericht evalueren. Het derde onderdeel van evalueren ‘feedback vragen’ is een onderdeel van het vormgeven aan je beroepshouding.

Resultaat

 • U heeft overzicht van de drie fasen in een coachtraject.
 • U kunt een aantal basismodellen in een coachtraject hanteren.
 • U kunt de STARR toepassen als explorerende vaardigheid.
 • U kunt informerende vragen en belevingsvragen toepassen.
 • U kunt met de coachee(s) reflecteren a.d.h.v. de cirkel van Korthagen.
 • U kunt een interveniërende vaardigheid toepassen met de Cirkel van 8.
 • U herkent de drie lagen van de ijsberg en kunt uw coachhandelen erop aanpassen.
 • U heeft een beeld van de beroepshouding van de coach en hoe u daar vorm aan kunt geven.

Contextgericht Coachen (BC3)

Deze dag komt de basis van systeemgericht coachen met de vijfde succesfactor ‘context’ goed aan bod. Coachen veronderstelt dat coachend leidinggevenden en coaches kennis hebben van de visie en missie van de organisatie, en de vertaling hiervan naar bedrijfsdoelen, concrete afdelingsdoelen en uitdagende persoonlijke doelen bespreekbaar kunnen maken. De wisselwerking in een coachvraag tussen interpersoonlijk (inzichten in interactie tussen personen) en intrapersoonlijk (inzichten in de persoon) staan centraal. Van uitzoomen (‘de kaart is niet het gebied’) naar inzoomen (ijsberg van de persoon) en weer uitzoomen: acties plaatsen in de context. De deelnemer leert gedrag in de hier-en-nu situatie herkennen en te benoemen en te relateren aan wat er binnen de organisatie verwacht mag worden vanuit de visie van de organisatie.

Vanuit die visie leert een coachende leidinggevende omgaan met het zogenaamde ‘pettendilemma’. Niet twee maar drie petten namelijk die van leider, manager en coach maken het verschil tussen een reactief en een proactief manager. De coachend leidinggevende leert deze dag vanuit belangenverstrengeling te coachen. De deelnemer leert perspectiefwisseling toe te passen. Naast reactief coachen leert de deelnemer proactief te coachen. De coachee heeft geen last van zijn gedrag, de omgeving wel. Met proactief coachen geeft de coach de effecten van het gedrag van de coachee weer en koppelt dit aan eigenaarschap. Deze dag levert de deelnemer een aantal systeemgerichte inzichten op.

Resultaat

 • U kunt een relatie leggen tussen de interactie/wisselwerking van context van de coachee en de coachvraag.
 • U leert perspectiefwisseling toe te passen o.a. door context te tekenen.
 • U bent in staat de vertaalslag van missie en visie naar functie en persoonlijke doelen te maken.
 • U kunt onderscheid maken tussen ontwikkelingsniveau en verwachtingsniveau.
 • U kunt reactief en proactief coachen vanuit de drie petten (leider, manager en coach) of de vier C-rollen.
 • U kunt het verschil in getoond gedrag (hier-en-nu) en verwachtingen benoemen.
 • U reflecteert op de drie competenties: verbeeldingskracht, veerkracht en tegenwoordigheid van geest.
 • U kunt een driegesprek aangaan: leidinggevende-coachee-coach.
 • U kunt schakelen tussen zichtbaar gedrag en te verwachten gedrag (eigenaarschap en meetlat en context).
 • U kunt opgaan voor coach niveau Foundation NOBCO/EMCC i.c.m. BC1 en BC2.

Individuele Coaching (5 dagen)

De eerste dag oefent u het intakegesprek en essentiële momenten daarin. Na IC1 volgen drie 1-daagsen die zich richten op de 3 niveaus van de ijsberg van McClelland:

 • Coachen op Gedrag (IC2) - coachen op gedrag (boven de waterlijn)
 • Coachen op Opvattingen & Overtuigingen (IC3) - coachen op opvattingen (onder de waterlijn)
 • Coachen op Waarden & Drijfveren (IC4) - (derde niveau)

IC5 bestaat uit afronding van het coachtraject en specifieke situaties zoals beëindiging van het coachtraject door een klacht. Tijdens de opleiding komen de deelnemers minimaal 5 bijeenkomsten in hun eigen intervisiegroep bijeen om hun ontwikkelingen als individuele coach in te brengen. In de middag van de laatste dag (IC5), wordt er getoetst. Het coachverslag Intake & Functionele Analyse wordt besproken evenals specifieke leer- en ontwikkelpunten als coach a.d.h.v. een mini-assessment. IC1 t/m IC5 wordt afgerond met een Instituutscertificaat CB Individuele Coaching.

Intake: van Coachvraag tot Contract (IC1)

De eerste ontmoeting tussen coach en (a.s.) coachee gaat over het proces van contact en contractering, rekening houdend met verschillende belangen. De deelnemer leert te werken vanuit de 5 stappen van het CB Zandlopermodel Intake©. Iedere stap krijgt aandacht en wordt specifiek geoefend.  

Het CB Zandlopermodel Intake© staat voor uitzoomen, inzoomen, en weer uitzoomen van de coachvraag naar de context. De geformuleerde vraag of probleemstelling in een groter kader plaatsen -in haar werkcontext-, vervolgens inzoomen op essenties aan de hand van het maken van een Functionele Analyse. Wat maakt het probleem tot een probleem voor jou, daarna weer uitzoomen naar het stappenplan aansluitend bij de context. Tevens staat de coach stil bij de vraag of het stappenplan van het coachtraject de gewenste effecten oplevert en of er ook negatieve neveneffecten zijn als resultaat van het stappenplan in de situatie.

Centraal staat de Functionele Analyse: ‘Hoe wordt de huidige situatie in stand gehouden?’. Welke mogelijkheden heeft de coachee in huis en waar kan bij worden aangesloten? Coaching vindt niet in het luchtledige plaats: er is ook altijd een context aanwezig. Hoe kan coaching effectief bijdragen aan wat voor de organisatie belangrijk is? Is de coachvraag levensvatbaar in deze organisatie? Hoe activeert deze context de coachvraag? Dat vraagt van een coach om sensitief te zijn voor wat er in de context speelt, en daar op een constructieve wijze mee om te gaan.

Essentieel is te zorgen voor transfer van het geleerde naar de praktijk door doelen te formuleren en meetbare resultaten te bepalen, door met opdrachten te werken en afspraken te maken (stappenplan). In de afronding hoort de evaluatie en check op de 5 Succesfactoren. Diverse valkuilen van de coach komen gedurende deze dag aan bod. Kortom: het eerste coachgesprek is geen coachgesprek, maar is wel bijzonder essentieel en betekenisvol voor een waardevol coachtraject.

Resultaat

 • U analyseert en intervenieert vanuit diverse perspectieven in contextgericht coachen.
 • U kunt de fasen van een intake hanteren.
 • U kunt rapport maken, de ’klik’ in contact maken is essentieel.
 • U kunt de Functionele Analyse toepassen.
 • U bent in staat de coachvraag te verhelderen.
 • U kunt aansluitend een stappenplan maken.
 • U kunt offreren: visie, stappenplan en contractering.
 • U heeft de basis voor Coachverslag 1.
 • U kunt opgaan voor coach niveau Foundation NOBCO/EMCC i.c.m. BC1 en BC3.

Coachen op Gedrag (IC2) (1e niveau ijsberg - single loop)

Centraal staat het coachen boven de waterlijn van de ijsberg (metafoor): het gedrag. Werken met competenties blijkt een goede werkwijze en meetlat te zijn, maar is voor veel managers, medewerkers en coaches een lastige materie. De deelnemer leert competenties waar te nemen, wat de meerwaarde is van competenties als effectieve en communiceerbare meetlat en waarom competenties met ijsbergen worden vergeleken. De opbouw van een competentiegesprek komt aan bod en de STARR-methode wordt uitgewerkt. In aansluiting werkt u met de oefening Top 10 om snel onderscheidend gedrag in de praktijk boven tafel te krijgen. U leert een koppeling met de leerstijlen van KOLB te maken. Het verschil tussen intentie en hoe gedrag overkomt bij anderen wordt expliciet gemaakt.

Coachen op competenties vraagt om organisatiecontext-gericht coachen. Succesvol coachen op competenties wordt beïnvloed door de organisatiecontext: ‘the three way fit’ van Rainer Hensel. En natuurlijk werkt de deelnemer met veelvoorkomende kritieke situaties. De deelnemer leert hoe hij de hier-en-nu situatie optimaal kan benutten door goed waar te nemen en deze te benoemen in relatie met competent gedrag. De deelnemer is in staat als coach anderen in diverse situaties competentiegericht te coachen.

Resultaat

 • U kunt competenties als effectieve en communiceerbare meetlat toepassen.
 • U kunt een CoCo-gesprek voeren, Coachen op Competentie-Ontwikkeling.
 • U bent in staat competenties te observeren en te koppelen aan het geven van feedback op gedrags- en interactiepatronen in de hier-en-nu situatie.
 • U kunt de STARR-methode toepassen.
 • U kunt gedrag en ontwikkeling relateren aan de voorkeursleerstijl van Kolb.
 • U kunt ‘the three way fit’ als kader hanteren.
 • U bent in staat op individueel niveau te focussen en te interveniëren op de drie competenties: resultaatgerichtheid, samenwerking en klantgerichtheid.
 • U bent in staat veelvoorkomende kritieke situaties competentiegericht te coachen.

Coachen op Opvattingen & Overtuigingen (IC3) (2e niveau ijsberg - double loop)

Centraal staat het coachen onder de waterlijn van de ijsberg (metafoor): de opvattingen, de mentale patronen. Van een coach mag je verwachten dat hij transparant is in de bijdrage die hij levert. Dat vraagt van de coach dat hij weet wat hij doet. Verschillende werkwijzen staan de coach hierbij ter beschikking. Het GROW-model van Whitmore, de Walking Scale (BC1) en de STARR-methode (BC2, IC2) zijn bij de deelnemer al bekend. En de deelnemer maakt een beredeneerde keuze voor progressiegericht of probleemgericht coaching: gericht op het bereiken van successen in het handelen (Solution Focus) of op het verminderen of hanteerbaar maken van belemmerende overtuigingen en patronen.

De deelnemer leert verdiepende vragen te stellen en wordt geconfronteerd met zijn eigen basishouding in het coachen. Hij leert op een praktische wijze te coachen met de REA-methode. Dit doet de deelnemer door specifiek gedrag, opvattingen en drijfveren van de coachee (irrationeel en rationeel) op het schema van de ijsberg in te vullen. Taalgebruik is deze dag van belang om mentale beelden te verruimen: anders kijken, meer zien, nieuwe mogelijkheden. De deelnemer leert om samen met de coachee uit te zoeken wat op een bepaald moment het beste past om te bereiken wat hij wil. De deelnemer ontwikkelt het gebruik van de z.g. ‘Gouden Driehoek’ waarbij hij het kenbaar maken van eigen emoties en opvattingen in de hier-en-nu situatie verbindt met de daar-en-dan situatie (context).

Met deze 1-daagse is de deelnemer in staat om 1-op-1 coachgesprekken aan te gaan en met verschillende coachwerkwijzen inspirerend de niveaus ‘denken’ en ‘emoties’ uit te diepen. En weer terug te brengen naar conclusies voor het ‘doen’ in relatie met anderen.

Resultaat

 • U heeft zich de principes van progressiegerichte (Solution Focus) en probleemgerichte (REA-model) basismodellen eigen gemaakt.
 • U bent in staat progressiegericht te coachen.
 • U hanteert de ijsbergmethode en de REA.
 • U kunt in aansluiting verdiepende vragen stellen.
 • U kunt met taal ruimte creëren in mentale beelden, opvattingen.
 • U herkent de basishouding: O.E.N. en dynamiek van eigen stijl, valkuilen.
 • U kunt interveniëren op dynamiek in de hier-en-nu situatie d.m.v. de Gouden Driehoek.
 • U kunt werkwijzen aan een stappenplan koppelen.
 • U kunt vanuit de positieve psychologie interventies creëren.

Coachen op Waarden & Drijfveren (IC4) (3e niveau ijsberg)

Centraal staat het coachen onder de waterlijn van de ijsberg (metafoor): niveau van motieven en drijfveren. Het kernkwadrant is een krachtig vertrekpunt om inzicht te verkrijgen op eigen persoonskenmerken. Vanuit de test van Schein maken we een koppeling met drijfveren. In de ochtend staat het bevragen op kwaliteiten en drijfveren centraal.

De focus ligt op doorvragen op wat iemand drijft en stilstaan bij inzichten en bijkomende emoties. De deelnemer als coach leert een onderzoekende houding te hanteren en balans te houden tussen nabijheid en afstand houden. Naast de succesfactor ‘ijsberg’ ligt ook veel aandacht bij het ‘hier-en-nu’, het stilstaan bij en ervaren en benoemen van wat zich aandient. De deelnemer krijgt inzichten in zijn eigen kwaliteiten en drijfveren.

In de middag komt het verdiepend coachen aan bod. De double loop reflectie van de coachee en de coach staat centraal: wat zegt dit over mij? De nadruk ligt sterk op de succesfactoren ‘eigenaarschap’ en ‘ijsberg’. Als de deelnemer coacht op zelfregie dan is het essentieel te weten of de coachee ook het heft in eigen hand neemt, vooral in lastige en onverwachte situaties. De basisassumpties van waaruit iemand handelt  worden duidelijk met het doorvragen op irrationele en emotioneel geladen opvattingen en met een verdieping in het model ‘Cirkel van 8’.

Resultaat

 • U hanteert kernkwadrant en tegenkernkwadrant.
 • U werkt met loopbaanwaarden (waaronder ankers, drives en werkvoorwaarden).
 • U kunt coachen op zelfregie en eigenaarschap.
 • U kunt verdiepend coachen vanuit double loop reflectievragen.
 • U kunt doorvragen op drijfveren en bevragen op double loop reflectieniveau.
 • U hanteert stiltes en laat een onderzoekende houding zien.
 • U werkt met het schema van de Cirkel van 8 en kunt dit relateren aan de coachvraag.
 • U relateert persoonlijke talenten aan context.

Afronding Coachtraject & Mini-assessment (IC5)

Deze 1-daagse bestaat uit drie onderdelen: afronding coachtraject, bespreking Coachverslagen 1 en mini-assessment. Het eerste onderdeel is afronding van een coachtraject met daarbij aandacht voor lastige opdrachtgever, aandacht voor het resultaatgericht afronden, loslaten als mentaal proces voor de coach, terugkoppeling aan anderen, zoals afgesproken in de intake en administratieve afronding. Daarmee omvat deze opleiding het totale coachtraject. In het tweede gedeelte van de ochtend en de middag staat de toetsing van Individuele Coaching centraal. Dat gebeurt in de ochtend met het Coachverslag 1. Iedere deelnemer heeft voor deze lesdag al zijn beoordelingsverslag ontvangen van de coachopleider. Hoofdpunten uit de Functionele Analyse worden behandeld.

In de middag wordt de groep in twee subgroepen verdeeld met ieder een coachopleider. De mini-assessments worden opgenomen. De deelnemer neemt een USB-stick mee. De deelnemer krijgt feedback van de coachopleider en mededeelnemers. De individuele voortgang wordt besproken. In de intervisiegroep volgt er nog een voortgangspracticum met DVD indien het coachverslag of het optreden in het mini-ontwikkelassessment als onvoldoende wordt beoordeeld, of op eigen verzoek.

Resultaat

 • U weet een coachtraject af te ronden.
 • U geeft aantoonbaar blijk van de indicatoren van de diverse competenties.
 • U geeft blijk van voldoende zelfinzicht en ontwikkeling.
 • Uw Coachverslag 1 voldoet aan de kwalitatieve criteria.

Teamcoaching (TC) (3 dagen)

In TC1 staat de analyse vanuit systeemdenken centraal: ‘Hoe houdt dit team de knelpunten in stand?’. Evenals het herkennen van de teamontwikkelingsfase. In TC2 (Teaminterventies) komen diverse werkwijzen aan bod.

De volgende twee themagerichte 1-daagsen gaan over vakmanschap.

 • Coachen van Conflicten (TC3), veel nodig bij M2-groepen
 • Intervisiecoaching (TC4), een effectief traject voor borging na teamcoaching, verder gaan in zelfstandig leren

Tijdens de opleiding komen de deelnemers minimaal 10 intervisiebijeenkomsten bij elkaar om eigen ontwikkelingen als teamcoach in te brengen. 

Teamintake, Analyse & Ontwikkelingsfasen (TC1)

Centraal staat het waarnemen en de analyse van groepsdynamiek tussen teamleden. Je scope is om vanuit het grotere geheel naar de bijdragen van kleinere subdelen te kijken naar hoe deze zich tot elkaar verhouden. De focus ligt op hoe de huidige situatie met elkaar in stand wordt gehouden. Het gaat dus minder om het individu en juist meer om de verbinding tussen de delen, de interactie tussen individuen en teams. Wel is de vraag: hoe zie je je eigen bijdrage? Hoe gaan zij gezamenlijk om met de succesfactoren meetlat, eigenaarschap, context, ijsberg en hier-en-nu situatie? De deelnemer leert gedrag in de interactie waar te nemen in termen van voor- en achtergrond. Hij leert te kijken hoe de teamleden elkaar met hun gedrag beïnvloeden en hoe ze daarmee de huidige situatie in stand houden en leert te interveniëren op de interactie in de hier-en-nu situatie. Dat is even wennen, maar na deze 1-daagse gaat er een wereld open door circulair te kijken. De deelnemer leert hoe de ontwikkelingsfasen van een groep naar een team verlopen, en leert aan de hand van de Functionele Analyse en observatie van het gedrag in het hier-en-nu een beeld te vormen hoe de huidige situatie in stand wordt gehouden.

In de middag ligt het accent op intake ‘doen’ met opdrachtgever zonder (dus met onzichtbaar) team, gevolgd door intake met het team. Een vraag is essentieel voor het vervolg om samen met het team tot afspraken te komen over een stappenplan voor een teamcoachtraject.

Resultaat

 • U verkrijgt inzicht in het verloop van ontwikkelingsfasen en teamcompetenties (Tuckman en Lingsma).
 • U analyseert het verschil tussen lineair en circulair denken.
 • U herkent aannames en regels vanuit systeemdenken.
 • U bent in staat de kwaliteit van interactie waar te nemen.
 • U kunt van een ‘teamfunctioneren’ een Functionele Analyse maken.
 • U kunt de 5 Succesfactoren benutten voor het maken van uw interventies.
 • U kunt globaal een stappenplan maken op basis van een teamcoachvraag en Functionele Analyse.
 • U heeft een eerste SWOT-analyse van uzelf als teamcoach gemaakt.

Teaminterventies (TC2)

De ochtend begint met een overzicht van een stappenplan als globaal plan van teaminterventies. Zo zijn eerst de gezamenlijke meetlat en eigenaarschap essentieel voor verdere stappen. De groepsoefening 10-10 Competenties komt aan bod: verstieren en versterken van bijvoorbeeld de competentie samenwerken. Ook de Walking Scale met teams wordt gedemonstreerd en geoefend. U oefent verder in subgroepen met het 2e intakegedeelte: naar aanleiding van geformuleerde teamcoachvragen, en het maken van een Functionele Analyse, het (laten) formuleren van een stappenplan en het sluiten van een teamcoachcontract.

In de middag worden diverse praktijksituaties geoefend. Eerst wordt droog geoefend met circulaire vragen. Het team brengt een coachvraag in en naar aanleiding van de ontwikkelingsfase sluit de teamcoach daarbij aan met zijn benadering. De 5 Succesfactoren zijn weer leidraad. U krijgt feedback op uw werkwijze als teamcoach. Daarbij is van belang hoe u van aansturing zelfsturing in de groep bevordert. U coacht teams circulair en resultaatgericht in het hier-en-nu naar de gewenste ontwikkelingsfase.

Tijdens deze dag leert u de logica en de opbouw van teaminterventiemogelijkheden. U leert hoe u met concrete interventies het team een stap verder kunt helpen. Met daarbij volop aandacht voor het appèl dat het team in iedere fase op de manager en de coach doet. En u leert de talrijke valkuilen te hanteren o.a. door uzelf hardop te corrigeren. Na deze dag bent u in staat aan de hand van de communicatie en interactie het niveau van een groep of team te analyseren en te relateren aan de doelstelling. Bovendien kunt u daarop circulair interveniëren. U heeft nu een goede basis om veel coachervaring in teamcoaching op te doen.

Resultaat

 • U weet de teamcoachvraag te benoemen en maakt daarop samen met het team een teamstappenplan en werkt dit uit.
 • U bent in staat de kwaliteit van interactie waar te nemen.
 • U kunt circulair interveniëren op interactie in het hier-en-nu.
 • U kunt interactie koppelen aan de coachvraag.
 • U kunt circulair interveniëren in de hier-en-nu situatie om beweging te creëren.
 • U bent in staat uw werkwijze als teamcoach te koppelen aan het niveau van het team.
 • U onderkent uw eigen valkuilen.

Coachen van Conflicten (TC3)

In de Beroepskritieke Situaties van een teamcoach is het interveniëren op conflicten bijna een vast onderdeel. Deze lesdag is gewijd aan een bijzondere tak van sport in coachingsland: coachen van conflicten. Misschien wel de hoofdtaak van de manager, teamcoach en de leanteamcoach van nú. De deelnemer krijgt inzicht in zijn eigen conflictopvattingen en conflictgedrag. En de deelnemer krijgt inzicht in hoe conflictvaardig de organisatie is. De communicatie-vaardigheden die nodig zijn in relatie tussen de kwaliteit van processen en conflicten -die om diverse redenen, lees belangen, ontstaan- worden merkbaar.

Er wordt gewerkt met de escalatietrap van Glasl (2004), de deelnemer leert de escalatie herkennen en leert hoe hij conflictpartijen aan de praat krijgt en hoe hij anderen kan coachen tot meer conflictvaardig gedrag. Vanzelfsprekend komen systeemtheorie en de basisprincipes van coaching ook hier aan de orde. De deelnemer leert verschillende typen conflicten te signaleren en de escalatiefasen te onderkennen en kan destructieve interactie tussen de betrokkenen bespreekbaar maken. Hij coacht de betrokkenen, al dan niet met spelregels, op hun eigenaarschap voor het proces, op de effecten van hun gedrag, op de voortgang en het resultaat. De deelnemer leert conflicten met meerdere betrokkenen te coachen met behulp van de 5 stappen van Conflictcoaching. Kortom: hij krijgt trek in conflicten. De (lean)teamcoach leert dat conflicten drempels zijn waar je over moet voor een betere communicatie en afstemming.

Resultaat

 • U kunt werken met een workshop ‘Spelen met Conflicten’ met grote groepen.
 • U heeft inzicht in het kader van conflictcoaching: conflictvaardigheid, conflictmanagement en uw bijdrage als conflictcoach.
 • U heeft inzicht in de escalatietrap van Glasl.
 • U herkent de escalatiedynamiek in de hier-en-nu situatie.
 • U werkt met spelregels en de 5 stappen van Conflictcoaching.
 • U maakt destructieve interactie bespreekbaar.
 • U toont zich meerzijdig partijdig.
 • U past uw interventie aan op het niveau van het conflict.
 • U coacht betrokkenen op eigenaarschap voor het interactieproces en het te behalen resultaat.

U sluit de Leergang Professioneel Coach wat betreft de lesdagen af en bereidt u voor op het assessment. 

8,6
Gemiddeld cijfer voor Professioneel Coaching opleiding
Gebaseerd op 26 ervaringen
Frans de Bruijckere
starstarstarstarstar
Frans de Bruijckere
senior adviseur bij RWS- Product, Projectmanagement en onderhoud (PPO)
10
Professioneel Coaching opleiding

"als teamleider en later als coach ervaren als een must, verhoogt je verbindend vermogen, beter verplaatsen in de ander en de vinger erachter krijgen wat aan tot dan verborgen was en " - 23-02-2017 18:12

"als teamleider en later als coach ervaren als een must, verhoogt je verbindend vermogen, beter verplaatsen in de ander en de vinger erachter… alles lezen - 23-02-2017 18:12

Natascha Vendel
starstarstarstarstar_half
Natascha Vendel
trainer-coach
9
Professioneel Coaching opleiding

"Het systeemdenken, de progressiegerichte benadering en de 5 kritieke succesfactoren hebben mij als coach enorm geholpen in mijn ontwikkeling. Ik weet beter wat ik doe en waarom ik het doe. Door de voorbereiding haalde ik meer uit de lesdagen. Vooral het oefenen en experimenteren hielp me daarbij. De dag over zelfsturende teams vond ik wat te theoretisch." - 11-02-2017 09:37

"Het systeemdenken, de progressiegerichte benadering en de 5 kritieke succesfactoren hebben mij als coach enorm geholpen in mijn ontwikkelin… alles lezen - 11-02-2017 09:37

starstarstarstarstar_border
Kitty de Vos
8

"Marijke Lingsma is een zeer deskundig en gepassioneerd docent.. Ze heeft een dijk aan kennis en ervaring die ze inzet om de theorie te verduidelijken en verlevendigen. Tijdens de lessen wisselt ze theorie en oefenmomenten af waarbij haar visie op coachen ook in haar manier van doceren zichtbaar wordt." - 06-12-2014 00:00

"Marijke Lingsma is een zeer deskundig en gepassioneerd docent.. Ze heeft een dijk aan kennis en ervaring die ze inzet om de theorie te ver… alles lezen - 06-12-2014 00:00

starstarstarstarstar_half
Peer Wensink
9

"Zeer attent en meedenkend, zowel diegene die de opleiding geeft als het secretariaat. Professioneel en oplossingsgerichte organisatie. Ook qua ICT (inloggen, materiaal down- en uploaden etc ...) up to date." - 06-12-2014 00:00

"Zeer attent en meedenkend, zowel diegene die de opleiding geeft als het secretariaat. Professioneel en oplossingsgerichte organisatie. Ook q… alles lezen - 06-12-2014 00:00

starstarstarstarstar_border
Mariska Helmer
8

"Ik doe de leergang professioneel coach. De combinatie tussen indiv en teamcoaching spreekt mij erg aan. Ik ben erg tevreden over CB. Er is veel zelfstudie, dus de uren dat je bij elkaar komt voor de training worden echt gebruikt om te oefenen.
Je leert echt nieuwe dingen en de zaken die je leert zijn direct te gebruiken.
Verder is het erg flexibel en kan je zelf bepalen wat je doet en wanneer je de dagen volgt. De organisatie is erg klantvriendelijk, efficient en persoonlijk.
De locatie is centraal, dagen zijn steeds maar 1 dag (geen dure hotelovernachtingen), waardoor de opleiding lage kosten kan hanteren.

Het nadeel hiervan is wel dat je niet in een vaste groep bent (je intervisie groep is wel vast), ik vond dit zelf niet echt een probleem (zelfs een voordeel, aangezien je steeds weer nieuwe feedback krijgt en je je eigen tempo kan volgen), maar kan mij voorstellen dat anderen dit als een nadeel kunnen ervaren.
Een ander nadeel kan zijn is dat Marijke erg dynamisch is en haar programma's steeds doorontwikkeld. Hierdoor veranderen er zaken tijdens de opleiding. Sommige mensen vinden dit onprettig. Ik vind het juist wel mooi dat zij het levende voorbeeld is van een lerende organisatie!

Ik beveel de opleiding van harte aan!" - 04-12-2014 00:00

"Ik doe de leergang professioneel coach. De combinatie tussen indiv en teamcoaching spreekt mij erg aan. Ik ben erg tevreden over CB. Er is v… alles lezen - 04-12-2014 00:00

starstarstarstarstar_half
Nienke Nuyens
9

"Ik heb in anderhalf jaar de opleiding Professioneel Coach gevolgd bij Coachboulevard. De opleiding is slim en professioneel opgezet, de opleiders zeer deskundig en geven ook veel persoonlijke aandacht en advies. Door de opleiding ben ik nu als zelfstandig coach aan de slag en ben ik persoonlijk enorm gegroeid. Ik kan de opleiding aan iedereen aanraden!" - 03-12-2014 00:00

"Ik heb in anderhalf jaar de opleiding Professioneel Coach gevolgd bij Coachboulevard. De opleiding is slim en professioneel opgezet, de ople… alles lezen - 03-12-2014 00:00

starstarstarstarstar_border
eduard ehrhardt
8

"Het gaat om de opleiding "Professioneel erkend coach" bij de coachboulevard te Utrecht.
De opleider weet praktijk, theorie en persoonlijke aandacht in een uitgebalanceerde verhouding te combineren. De aan deze opleiding verbonden docenten ondersteunen op een prettige manier je zelfontwikkeling. Kortom een aanrader !" - 03-12-2014 00:00

"Het gaat om de opleiding "Professioneel erkend coach" bij de coachboulevard te Utrecht. De opleider weet praktijk, theorie en persoonlijke … alles lezen - 03-12-2014 00:00

starstarstarstarstar_border
Ellis Brinkman
8

"Zeer deskundige opleiders die praktijk en theorie zeer goed combineren. Door te werken op verschillende lagen van doen, denken en overtuigingen is deze opleiding niet alleen een verrijking voor het zakelijk leven maar ook als mens." - 27-11-2014 00:00

"Zeer deskundige opleiders die praktijk en theorie zeer goed combineren. Door te werken op verschillende lagen van doen, denken en overtuigin… alles lezen - 27-11-2014 00:00

starstarstarstarstar_border
Liesbeth Sijbertsma
8

"Ik heb bijna de leergang tot professioneel coach afgerond en ben zeer tevreden over de organisatie van de opleiding. deze is flexibel van opzet en biedt de mogelijkheid deze volledig aan te passen aan eigen behoeften (spreiding en samenstelling modules). De trainers zijn allen ervaren coaches die een veilig klimaat scheppen tijdens de lesdagen waarin de voorbereidingen voor die dag ruimschoots aan bod komt (theorie en oefenen). De feedback van zowel trainers als medestudenten heb ik als positief ervaren." - 26-11-2014 00:00

"Ik heb bijna de leergang tot professioneel coach afgerond en ben zeer tevreden over de organisatie van de opleiding. deze is flexibel van o… alles lezen - 26-11-2014 00:00

starstarstarstarstar_half
Loesan Peters
9

"De opleiding heeft mij veel kennis en ontwikkeling gebracht en ik geniet elke dag nog steeds van alle kennis en ontwikkeling die ik tijdens de opleiding heb opgedaan. Ik wil het iedereen aanraden om jezelf te ontwikkelen als coach met deze handvatten!!!!" - 25-11-2014 00:00

"De opleiding heeft mij veel kennis en ontwikkeling gebracht en ik geniet elke dag nog steeds van alle kennis en ontwikkeling die ik tijdens … alles lezen - 25-11-2014 00:00

starstarstarstarstar_border
Jose Broeks
8

"Zeer persoonlijke benadering, cursus is flexibel qua opzet. Alle docenten zijn te verleiden tot discussie en bereid nieuw inzichten toe te voegen. Degelijke toetsing, verbeterpunten zijn persoonlijk geformuleerd, er is ook aandacht voor de eigen specifieke leerdoelen. Enthousiaste Club met hart voor het vak!" - 25-11-2014 00:00

"Zeer persoonlijke benadering, cursus is flexibel qua opzet. Alle docenten zijn te verleiden tot discussie en bereid nieuw inzichten toe te v… alles lezen - 25-11-2014 00:00

Hanneke Andringa
starstarstarstarstar_half
Hanneke Andringa
Sportieve communicatieprofessional/coach/LinkedIn trainer/vz. vakgroep mediarelaties Logeion
9
Professioneel Coaching opleiding

"Een uitstekende opleiding waarin het eigenaarschap van je studie en je ontwikkeling als coach geheel bij jezelf wordt gelegd. Inhoudelijk uitdagend, veel lezen, hard werken op de studiedagen, en enorm leerzaam. " - 24-11-2014 10:40

"Een uitstekende opleiding waarin het eigenaarschap van je studie en je ontwikkeling als coach geheel bij jezelf wordt gelegd. Inhoudelijk ui… alles lezen - 24-11-2014 10:40

starstarstarstarstar_half
Helen Hendriks-Steenhuis
9

"De opleiding heeft vele voordelen:
- grote mate van vrijheid bepalen van je eigen tempo door de verschillende trainingsdata die je zelf in kunt vullen.
- persoonlijke begeleiding indien nodig en verder zelfstandig en thuis de leerstof door nemen
- zeer praktijk gerichte trainingsdagen
Al deze zaken hebben het voor mij een zeer leerzame en plezierige opleiding gemaakt. En mocht ik zover zijn om ook de stap naar teamcoaching te maken dan zal ik zeker weer coachboulevard als opleider kiezen." - 23-11-2014 00:00

"De opleiding heeft vele voordelen: - grote mate van vrijheid bepalen van je eigen tempo door de verschillende trainingsdata die je zelf in … alles lezen - 23-11-2014 00:00

starstarstarstarstar_half
Lea
9
Professioneel Coaching opleiding

"Een prettige leergang gegeven door ervaren coaches en met een prima afwisseling tussen enerzijds theorie en anderzijds oefenmomenten met mede-cursisten. Ik kijk er ruim een jaar later met veel plezier op terug en beveel de opleiding van harte aan bij anderen die het coachvak in willen gaan of voor coaches die het op onderdelen aan willen scherpen.
Voordeel van juist deze opleiding voor mij was dat je zelf het tempo en de volgorde binnen de leergang kunt bepalen." - 21-11-2014 08:08

"Een prettige leergang gegeven door ervaren coaches en met een prima afwisseling tussen enerzijds theorie en anderzijds oefenmomenten met med… alles lezen - 21-11-2014 08:08

starstarstarstarstar_border
Hiemstra
Teamleider VG
8
Professioneel Coaching opleiding

"Een hele goede opleiding tot professioneel coach. Een intensieve maar heel prettige combinatie van thuisstudie, leren op basis van ervaring en oefenen in de lesgroepen.
Goede ervaren trainers die weten waar ze het over hebben en op een uitdagende manier dit duidelijk kunnen maken!
" - 11-09-2014 13:46

"Een hele goede opleiding tot professioneel coach. Een intensieve maar heel prettige combinatie van thuisstudie, leren op basis van ervaring … alles lezen - 11-09-2014 13:46

Cindy Doesburg
starstarstarstarstar_half
Cindy Doesburg
Legal Counsel at VU medisch centrum
9
Professioneel Coaching opleiding

"Marijke, Nicole en Irene zijn vakvrouwen die gepokt en gemazeld zijn in het coachvak. De erkende leergang professioneel coach is inhoudelijk uitdagend, boeiend en actueel. Het voorbereiden van de lesdagen, de intervisiesessies en het coachen zelf vraagt tijd en discipline, maar als dit ook jouw passie is zou ik geen betere opleiding kunnen aanbevelen. Als "cadeautje" houd je er ook nog eens enorm netwerk aan over met allemaal inspirerende, gedreven en professionele vakgenoten. Coachboulevard heeft mijn leven verrijkt!" - 24-05-2014 19:56

"Marijke, Nicole en Irene zijn vakvrouwen die gepokt en gemazeld zijn in het coachvak. De erkende leergang professioneel coach is inhoudelijk… alles lezen - 24-05-2014 19:56

starstarstarstarstar_border
Eduard Ehrhardt
8
Professioneel Coaching opleiding

"De coachboulevard doet zijn naam eer aan. Je kunt hier in figuurlijke zin langs de boulevard shoppen en in je eigen ritme kennis nemen van de diepere drijfveren van het professioneel coachen. De opbouw heeft iets van het ontpellen van een ui. In eerste instantie krijg je veel informatie te verwerken m.b.t. coaching. Begrippen die nog niet helemaal te plaatsen zijn, zoals de 4 succesfactoren en systeemdenken. De opbouw is zo gekozen dat mijn bewustwording groeit en geleidelijk ook een gevoel (erkennen en herkennen) en logica ontstaat. Coaching is dan meer dan een goed gesprek. Het is letterlijk en figuurlijk een leerproces, voor zo wel de coach als de coachee. Ik heb de leergang “Erkende leergang Coachen 12,5 leergangen” beleefd als een evenwichtige opbouw met goede mogelijkheden om te reflecteren. Theorie en praktijk komen in evenwicht samen tijdens de eendaagse, de intervisiebijeenkomsten, de literatuur en de verplichte vlieguren. Dat laatste is zeer belangrijk om de vele informatie ook te kunnen gebruiken en meer diepgang te geven aan het coachen op zich. Anders blijft het interessante theorie ! De 1-daagsen hebben een hoog doe-gehalte. Dit heb ik als plezierig ervaren. Mede door de gedreven en enthousiaste leiding van de begeleiders, die altijd op een duidelijke manier feedback geven op de persoonlijke stijl en het effect hiervan. Waarmee ze de eigenheid beter onder de aandacht brengen.
Mijn voorkeur is wel om de groepen niet te groot te maken. Ik vind 12 personen het maximum. De belofte van de leergang wordt waargemaakt: “In je eigen tempo veel leren met anderen, ook voor en na de 1-daagse!” Niet alleen voor de individuele coach, maar ook voor de personen die coachend leiderschap hoog in het vaandel hebben staan, is deze leergang een aanrader !

Eduard Ehrhardt
Hoofd Communicatie gemeente
Lelystad

" - 27-12-2013 10:50

"De coachboulevard doet zijn naam eer aan. Je kunt hier in figuurlijke zin langs de boulevard shoppen en in je eigen ritme kennis nemen van… alles lezen - 27-12-2013 10:50

starstarstarstarstar
Annemiek Tavecchio
10
Professioneel Coaching opleiding

"Ik wil jullie – zo met Sint en Kerst in het vizier – met vooruitwerkende en terugwerkende kracht informeren (danken) wat de opleiding nu voor mij heeft betekent. Ik had al eerder gezegd dat ik ontzettend onder de indruk ben van wat jullie bieden. Het heeft mij op veel gebied veel gebracht.
Bijna elke dag ervaar ik wat het me oplevert, wat het met mij heeft gedaan, hoe ik het geleerde, het besprokene, het gereflecteerde etc. gebruik. Hoewel ik ook voor en tijdens de opleiding fijne opdrachten had merk ik nu dat de nieuwe opdrachten er voor mijn gevoel meer toe doen. Ik maak keuzes, doe veel opdrachten wel, maar sla ook opdrachten af. Ik voel mij tijdens kennismakingsgesprekken met potentiele nieuwe opdrachtgevers gesterkt door mij zelf. Dit kan ik wel, dit vind ik leuk, dat doe ik niet en dat vind ik niet leuk.
waarbij ik maar wil teruggeven dat ik bij al mijn werkzaamheden vaak, graag en veel gebruik maak van de twee jaar coachboulevard. " - 04-12-2013 22:17

"Ik wil jullie – zo met Sint en Kerst in het vizier – met vooruitwerkende en terugwerkende kracht informeren (danken) wat de opleiding nu voo… alles lezen - 04-12-2013 22:17

starstarstarstarstar_half
Anoniem Leanne
9
Professioneel Coaching opleiding

"Bij Coachboulevard bevind je je in een omgeving die gemaakt is voor jou als coach die elke dag leert en wil blijven leren. Het is een gedegen opleiding waarin je een echte professional wordt in het coachvak. Tijdens de lesdag krijg je praktische tools in handen die je door te doen ook meteen eigen maakt. Na een dag bij Coachboulevard ga je naar huis met nieuwe inzichten, inspiratie en zin om te gaan coachen. " - 08-07-2012 16:18

"Bij Coachboulevard bevind je je in een omgeving die gemaakt is voor jou als coach die elke dag leert en wil blijven leren. Het is een gedege… alles lezen - 08-07-2012 16:18

starstarstarstarstar_half
Simone
coach
9
Professioneel Coaching opleiding

"De modulair opgebouwde coachopleiding spreekt mij heel erg aan. Een opleiding valt en staat bij de opleiders, in mijn ogen. En of die klik er is, dat kun je makkelijk ervaren door een module te volgen. Heb eerst start module gevolgd, toen een traject individuele Coaching en uiteindelijk de hele leergang.De opleiders hebben zowel ruime praktijkervaring als coach, maar zijn ook ervaren trainers.Wat ik zelf ideale leermethode vind is dat je voorafgaand aan de dag alle leerstof hebt doorgenomen, zodat je op de dag kunt trainen met de leerstof, vragen kan stellen en dat er verdieping is van, ipv de basis.Doordat systeem modulair, zit de iedere trainingsdag met ‘verschillende’ groep, waardoor de dynamiek van leren blijft. Maar ondanks dat de groep samenstelling rouleert is er altijd een positief leerklimaat.

" - 23-05-2012 14:09

"De modulair opgebouwde coachopleiding spreekt mij heel erg aan. Een opleiding valt en staat bij de opleiders, in mijn ogen. En of die klik e… alles lezen - 23-05-2012 14:09

   

"Hoe lang doet de gemiddelde deelnemer over de opleiding Professioneel Coach?"

Gevraagd door Karin - 18-08-2017 09:39
Gemiddeld wordt de opleidng Professioneel Coach van Coachboulevard in iets meer dan een jaar afgerond. De opleiding is opbouwd uit 11,5 losse modules. Hiervan kun je een overzicht vinden in de omschrijving of de brochure. Deze modules kunnen door de deelnemer zelf ingepland worden. Zo kun je dus op je eigen tempo de opleiding volgen.
Zoë van Dantzig
Beantwoord door Zoë van Dantzig (Springest adviseur)

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heeft u nog vragen?

(optioneel)