Opleiding tot Volwassenencoach/-counselor

Type product
Startdatum en plaats

Opleiding tot Volwassenencoach/-counselor

BGL & partners
Logo van BGL & partners
Opleiderscore: starstarstarstarstar 9,5 BGL & partners heeft een gemiddelde beoordeling van 9,5 (uit 4 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

placeHoofddorp
25 sep. 2023 tot 14 okt. 2024
placeUtrecht
30 sep. 2023 tot 12 okt. 2024
placeEindhoven
9 okt. 2023 tot 4 nov. 2024
placeZwolle
3 nov. 2023 tot 8 nov. 2024

Beschrijving

Geaccrediteerde beroepsgerichte opleidingen, praktische en ervaringsgerichte aanpak, modulaire opzet, open aanbod en maatwerk, BTW-vrij, 30+ jaar ervaring

Tijdens de 18-daagse opleiding tot Volwassenencoach-/counselor leert u cliënten te ondersteunen bij het aanpakken van psychosociale en psychosomatische klachten en problemen.

De modulair opgezette opleiding Volwassenencoach/-counselor biedt u op praktische en ervaringsgericht wijze handvatten om een nongeren op effectieve wijze te begeleiden bij het proces van volwassen worden.
Tijdens de lesbijeenkomsten werkt u in divers samengestelde groepen, zodat er kruisbestuiving kan plaatsvinden tussen deelnemers met verschillende uitstroomprofielen: kind - jongere - opvoeder/gezin - volwassene. Specialisatie vindt plaats tijdens de praktijktrajecten, in de supervisiegroep en tijdens themabijeenkomst…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Counseling, Probleemanalyse, Verslavingszorg, BHV (Bedrijfshulpverlener) en Schuldhulpverlening.

Geaccrediteerde beroepsgerichte opleidingen, praktische en ervaringsgerichte aanpak, modulaire opzet, open aanbod en maatwerk, BTW-vrij, 30+ jaar ervaring

Tijdens de 18-daagse opleiding tot Volwassenencoach-/counselor leert u cliënten te ondersteunen bij het aanpakken van psychosociale en psychosomatische klachten en problemen.

De modulair opgezette opleiding Volwassenencoach/-counselor biedt u op praktische en ervaringsgericht wijze handvatten om een nongeren op effectieve wijze te begeleiden bij het proces van volwassen worden.
Tijdens de lesbijeenkomsten werkt u in divers samengestelde groepen, zodat er kruisbestuiving kan plaatsvinden tussen deelnemers met verschillende uitstroomprofielen: kind - jongere - opvoeder/gezin - volwassene. Specialisatie vindt plaats tijdens de praktijktrajecten, in de supervisiegroep en tijdens themabijeenkomsten. De gekozen werkwijze sluit aan bij de vraag van het werkveld om professionals die naast hun eigen specialisme ook zicht hebben op het gehele spectrum van psychosociale hulpverlening. Dit bevordert onderlinge samenwerking en uitwisseling tussen verschillende beroepsbeoefenaren.

* Module 1: Oplossingsgericht coachen (5 dagen)
* Module 2: Systeemgericht werken (5 dagen)
* Module 3: Vitaliteit en weerbaarheid (5 dagen)
* Themabijeenkomsten (2 dagen):
* Praktijk, supervisie, intervisie, leertherapie
* Afsluiting: Eindpresentaties, integratie
Na succesvolle afronding ontvangt u het Post-HBO diploma Volwassenencoach/-counselor met het SNRO-keurmerk

In onze opleidingen hanteren we een integrale benadering van vraagstukken. Hierbij combineren we het verruimen van kennis met het ervaringsgericht trainen van praktische vaardigheid en het werken aan persoonlijke ontwikkeling. Geen tips en trucs, maar werken aan duurzame verandering.In de opleiding worden theoretische en methodische kennis gecombineerd met werken aan persoonlijke ontwikkeling en het trainen van praktische vaardigheden. Leren door te reflecteren en leren door te doen zijn hierbij kernbegrippen.

Vanuit verschillende invalshoeken ontwikkelt u een integrale kijk op coachings/-counselingsvraagstukken. Belangrijk stromingen zijn onder meer het Oplossingsgericht coachen, Systeemgericht werken, Acceptance and Commitmenttherapy (ACT), Mindfulness, Rationeel Emotieve Therapie (RET) en het Neuro Linguïstisch Programmeren.

In de coaching/counseling leert u hoe cliënten in verschillende levensfasen met uiteenlopende vraagstukken en problemen professionele ondersteuning kunt bieden.

U ontwikkelt een stijl van coaching/counseling die in het verlengde ligt van uw eigen kracht en persoonlijkheid.

BGL beschikt over verschillende keurmerken die de kwaliteit van onze organisatie en opleidingen waarborgen. De opleidingen is geaccrediteerd als Post-HBO opleiding door de SNRO.

U kunt zich onder voorwaarden aansluiten bij verschillende beroepsverenigingen. De opleiding is als bij- en nascholing geaccrediteerd door de SKJ voor 485 punten.

De opleiding vormt de opstap tot Therapeutische verdieping: Opleiding Kinder-, Jongeren- en Gezinstherapie - BGL & partners

De lessen vinden plaats in Hoofddorp, Doorn, Utrecht, Zwolle of Eindhoven van 10.00-17.00 uur.
Arrangement is inbegrepen.
De opleiding start in het voorjaar en in het najaar en omvat 18 lesdagen. Doorlooptijd: 12 maanden.
Buiten de lesdagen om wordt gewerkt in een oefen-/intervisiegroep (6x), supervisiegroep (3x), leertherapiegroep (3x).
Individuele begeleiding in de vorm van een POOP-gesprek en e-coaching.

De opleiding kent een ervaringsgerichte insteek. Zelf doen en zelf ervaren spelen een belangrijke rol. De werkvormen en technieken die behandeld worden, zijn direct toepasbaar in de praktijk.
Natuurlijk krijgt u ook een theoretisch en methodisch kader aangereikt, waarmee u het geleerde kunt verbinden. We gaan daarbij integratief te werk door op verantwoorde wijze denkbebeelden en methodieken uit verschillende psychotherapeutische disciplines samen te brengen.
Een ander belangrijk aspect in…Module 1: Oplossingsgericht coachen (5 dagen)

* Basisfilosofie en zelfonderzoek
* Psychologie van de levensloop
* Intakeproces
* Gespreksvoering
* Oplossingsgericht coachen
* Integratie/toetsing
Module 2: Systeemgericht werken (5 dagen)

* Inleiding systeemwerk
* Communicatie in een systeem
* Systeemintake,
* Systeeminterventies en attitude
* eldcode en ethiek
* Integratie/toetsing
Module 3: Vitaliteit en weerbaarheid (5 dagen)

* Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie
* Vitaliteit, lichaamsbewustzijn en levensstijl
* Emoties en mindfulness
* Omgaan met negatieve gedachtes en gevoelens met RET en ACT
* Weerbaarheid: grenzen herkennen, erkennen en kunnen aangeven
Themabijeenkomsten (2 dagen): Focussing, Innerlijke crititcus, Herkadering (NLP), Dilemmacoaching

Praktijk, supervisie, intervisie, leertherapie

Afsluiting: Eindpresentaties, integratie

Na succesvolle afronding ontvangt u het Post-HBO diploma Kindercoach-/counselor met het SNRO-keurmerk

In de opleiding tot Volwassenencoach/-counselor hanteren we een overkoepelend, integratief werkmodel dat aansluit bij alle levensfasen. In het model worden theorie en methodieken uit verschillende stromingen bijeengebracht in een samenhangend geheel. Belangrijk stromingen zijn onder meer het Oplossingsgericht coachen, Systeemgericht werken, Acceptance and Commitmenttherapy (ACT), Mindfulness, Rationeel Emotieve Therapie (RET) en het Neuro Linguïstisch Programmeren.Didactische werkvormen zijn: interactief trainen, demonstratie, tonen van beeldmateriaal, rollenspel/simulatie, discussie, presentatie, oefenen in subgroepen, intervisie, supervisie, leertherapie, coachen in de praktijk, reflecteren, uitvoeren van opdrachten, literatuurstudie.

Tijdens de opleiding tot Volwassenencoach/-counselor ontwikkelt u ompetenties die nodig zijn om cliënten professioneel te ondersteunen bij het aanpakken van problemen en klachten van psychosociale en psychosomatische aard, bij het uitwerken van levensvraagstukken en in het kader van prestatieverbetering.Leerdoelen

* U verwerft professionele bagage om eenvoudige gedragsproblemen en sociaal-emotionele problematiek op adequate wijze te kunnen aanpakken.
* U leert een professionele werkrelatie aan te gaan met cliënten die zich kenmerkt door respect, invoelingsvermogen en echtheid.
* U helpt cliënten bij het ontwikkelen van hun natuurlijke vermogens, waardoor zij zelf in staat zijn hun problemen op te lossen en in relatie met anderen een groeiproces door te maken.
* U ontwikkelt inzicht in uw eigen gedrag en leert kritisch-reflectief te kijken naar de effecten van uw gedrag op het proces van coaching/counseling.
* U ontwikkelt kennis van de ontwikkelingsfasen die we als mens doormaken, de daaraan gekoppelde ontwikkelingstaken en mogelijk afwijkend gedrag.
* U bent in staat om in contact een adequate analyse van de hulpvraag te maken en om te zetten in een plan van aanpak.
* U leert met behulp van diverse (speelse) methodieken en werkvormen hoe u adequaat kunt inspelen op de hulpvraag van kinderen, jongeren, ouders en/of volwassenen.
* U herkent de grenzen van uw eigen professionaliteit en kunt zorgen voor een adequate doorverwijzing.
* U ontwikkelt oog voor ethische aspecten van de toepassing van het geleerde in de beroepspraktijk.

De modulair opgezette opleiding coach/counselor met specialisatie biedt u handvatten om een gezonde ontwikkeling van kinderen, jongeren, ouders en volwassenen te stimuleren. U ontwikkelt competenties die nodig zijn om cliënten in verschillende levensvragen met uiteenlopende vragen van gedragsmatige, sociaalemotionele en relationele aard professioneel te ondersteunen.We hanteren vier uitstroomprofielen:

* kindercoach/-counselor
* jongerencoach/-counselor
* gezins- en opvoedcoach/-counselor
* volwassencoach/-counselor
Afhankelijk van de hulpvraag en levensfase van een cliënt kan een gekozen worden voor een coach/counselor die zich gespecialiseerd heeft in het werken met kinderen, jongeren, gezinnen/opvoeders of volwassenen.

De opleiding tot Volwassenencoach/-counselor is bestemd voor mensen die cliënten willen ondersteunen bij het aanpakken van problemen en klachten van psychosociale en psychosomatische aard, bij het uitwerken van levensvraagstukken en in het kader van prestatieverbetering.

Deelnemers beschikken over een HBO of Academisch denk- en/of werkniveau.Doelgroepen zijn onder meer:

* Professionals uit het onderwijs: bijvoorbeeld leerkrachten, docenten, remedial teachers, interne begeleiders, mentoren, zorgcoördinatoren.
* Professionals werkzaam in de kinderdagopvang en naschoolse opvang
* Professionals uit de jeugd- en gezinszorg, bijvoorbeeld jeugdhulpverleners, maatschappelijk werkers.
* Orthopedagogen, klinisch pedagogen, psychologen die op zoek zijn naar praktische handvatten in het begeleiden van kinderen met leer- en gedragsproblemen.
* Coaches/counselors die zich in hun praktijk (ook) willen richten op het begeleiden van een specifieke doelgroep.
* Professionals uit de sport en recreatie.
* Professionals op zoek naar een nieuwe uitdaging of verandering in hun carrière.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.