Adviseur Lokale Overheid (ALO) specialisatie Juridische zaken - Virtual Classroom

Tijdsduur
Locatie
Op locatie, Online
Startdatum en plaats

Adviseur Lokale Overheid (ALO) specialisatie Juridische zaken - Virtual Classroom

Bestuursacademie Nederland
Logo van Bestuursacademie Nederland
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 7,6 Bestuursacademie Nederland heeft een gemiddelde beoordeling van 7,6 (uit 873 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

placeVirtual Classroom
5 sep. 2023 tot 4 mrt. 2025
placeVirtual Classroom
19 dec. 2023 tot 9 sep. 2025
placeVirtual Classroom
2 apr. 2024 tot 9 dec. 2025

Beschrijving

Je bent (toekomstig) (beleids)adviseur en je wilt de relevante kennis en vaardigheden ontwikkelen om als adviseur lokale overheid te functioneren. Je wilt je specialiseren als juridisch adviseur. Er gelden geen specifieke vooropleidingseisen. De opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau.

In de Virtual Classroom wordt de klasruimte digitaal nagebootst en volg je live les via de computer. De lessen zijn klassikaal en interactief, waardoor de les niet heel anders is dan normaal. Je kunt tijdens de les direct vragen stellen aan de docent, werken aan opdrachten en discussiëren met medestudenten. Op deze manier kun je veilig vanuit huis studeren. Het enige dat je nodig hebt is een werkende internetve…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Juridische vaardigheden, Adviesvaardigheden, Mediation, Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) en Omgevingswet.

Je bent (toekomstig) (beleids)adviseur en je wilt de relevante kennis en vaardigheden ontwikkelen om als adviseur lokale overheid te functioneren. Je wilt je specialiseren als juridisch adviseur. Er gelden geen specifieke vooropleidingseisen. De opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau.

In de Virtual Classroom wordt de klasruimte digitaal nagebootst en volg je live les via de computer. De lessen zijn klassikaal en interactief, waardoor de les niet heel anders is dan normaal. Je kunt tijdens de les direct vragen stellen aan de docent, werken aan opdrachten en discussiëren met medestudenten. Op deze manier kun je veilig vanuit huis studeren. Het enige dat je nodig hebt is een werkende internetverbinding. Je ontvangt duidelijke instructies over het inloggen en het gebruik en er is technische ondersteuning mochten er problemen zijn.

In deze opleiding doe je de kennis en vaardigheden op die je als juridisch adviseur bij de lokale overheid in de praktijk nodig hebt. Je wordt een gesprekspartner voor het analyseren van de juridische (on)mogelijkheden bij het ontwerpen en uitvoeren van beleid. Je weet adequaat antwoord te geven op juridische vraagstukken die het bestuur en andere opdrachtgevers je voorleggen. De opleiding sluit optimaal aan op de functie-eisen, het kennisniveau en de competenties waarover je als juridisch (beleids)adviseur moet beschikken. Je kunt dus direct aan de slag in de praktijk.

Admission

Graduation

Objectives

Program guide

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Fase 1 Bestuurskunde

(3 dagen)

 • Het vakgebied bestuurskunde
 • De organisatie van het openbaar bestuur
 • De staatskundige inrichting
 • Het verschil tussen een overheidsorganisatie en organisaties buiten de overheid
 • De beleidscyclus en agendavorming
 • Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen
 • Juridische aspecten van het openbaar bestuur
 • Instellingen en besluitvorming in Europa
 • De lokale overheid
 • Ambtelijke organisatie van de lokale overheid
Beleid maken en beleid schrijven

(3 dagen)

 • Het beleidsproces
 • Van ontwerp naar beslissing en van uitvoering naar evaluatie
 • De plaats van beleidsrapporten in het beleids- en beheersinstrumentarium
 • Beleidsadviezen
 • Managementrapportages
 • Het schrijven van beleidsstukken (stappenplan, basisstructuur)
 • Argumenteren
 • Helder formuleren
Bestuursrecht

(3 dagen)

 • Opzet en achtergronden bij de Algemene wet bestuursrecht
 • Relevante begrippen en kaders
 • Bezwaar en beroep: praktijk en jurisprudentie
 • Handhaving
 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • Nieuwe ontwikkelingen Algemene wet bestuursrecht
 • Europees bestuursrecht
 • Verhouding bestuursrecht en privaatrecht
Gemeenterecht

(3 dagen)
Overheid en bevoegdheden

 • Attributie, delegatie en mandaat
 • Autonomie en medebewind
 • Gemeentelijke bestuursorganen
 • Gemeentewet en aanverwante wetgeving
 • Openbaarheid van bestuur

De gemeenteraad

 • Samenstelling en werkwijze
 • Rollen en bevoegdheden
 • Overdracht bevoegdheden

Het College

 • Samenstelling en werkwijze
 • Bevoegdheden
 • Mandatering
 • Inlichtingen- en verantwoordingsplicht

De burgemeester

 • Benoeming en rechtspositie
 • Algemene taken en bevoegdheden
 • Openbare orde en veiligheid
 • Burgemeester en de politie
 • Mandatering bevoegdheden
 • Inlichtingen- en verantwoordingsplicht

Commissies en ambtelijke organisatie

 • Soorten commissies
 • Gemeentelijke ombudsfunctie
 • Rekenkamer
 • Benoeming, rechtspositie en taak van de secretaris en griffier
 • De ambtelijke organisatie
 • Gemeenschappelijke regelingen (WGR)
Persoonlijke effectiviteit en communicatie

(3 dagen)

 • Kernkwaliteiten
 • Helder communiceren
 • Proactief handelen
 • Samenwerken en verbinden
 • Netwerken
 • Positief beïnvloeden
 • Grip op invloed
Procesmanagement binnen de overheid

(3 dagen)
Inleiding en theorie procesmanagement

 • Proces definiëren en onderscheiden
 • Begrippen
 • Processen in organisaties
 • Procesregie
 • Belangen van procesmanagement voor de organisatie

Methoden procesmanagement

 • Doel van het proces
 • Procesarchitectuur bepalen
 • Proceskenmerken vastleggen
 • Processen beschrijven
 • Procesbeschrijvingen borgen
 • Risicoanalyse

Procesadvisering

 • Processen besturen
 • Analysetechnieken
 • Processen verbeteren versus processen vernieuwen
 • Specifieke verbetermethoden
 • Lean management

Probleemoplossing en onderhandeling
Veranderkunde en omgaan met weerstand

Fase 2 Bestuursprocesrecht en procesvertegenwoordiging

(6 dagen)

 • Opbouw rechtsbescherming in brede zin
 • Toepassing van het besluitbegrip
 • Formeel en materieel procesrecht
 • Competenties rechter
 • Uitkomsten en effecten rechterlijke beslissingen
 • Werkveld van de secretaris van de bezwaarschriftencommissie
 • Bezwaar- en beroepschriften
 • Procesdossier opstellen
 • Schrijven van een pleit- en verweernota
 • (Intern) voorbereiden
 • Vaardigheden voeren van verweer
Praktijkdag Raad van State

(1 dag)

 • Procesvertegenwoordiging in de praktijk
 • Observeren pleit en verweer
Privaatrecht binnen de overheid

(6 dagen)
Privaat- versus bestuursrecht

 • Verhouding publiekrecht - privaatrecht
 • Verhouding tussen de bestuursrechter en burgerlijke rechter
 • Overeenkomsten en overheidsaansprakelijkheid

Verbintenissen

 • Verbintenissenrecht
 • Bevoegdheid, vertegenwoordiging en overheid

Overeenkomsten van de overheid

 • Soorten overeenkomsten
 • Onderhandelen
 • Geldigheid van overeenkomsten
 • Bepalingen en bedingen
 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Checklist

Aansprakelijkheid

 • Onrechtmatige overheidsdaad
 • Inhoud en omvang schadevergoedingsverbintenis
 • Rechtmatige overheidsdaad en nadeelcompensatie
 • Besluiten en andere handelingen
Adviseren en onderhandelen

(6 dagen)

 • Fases van het adviesproces
 • Advies- en/of veranderstrategieën
 • Politieke antenne
 • Effectief opereren binnen bestuurlijke en ambtelijke context
 • Invloed uitoefenen en draagvlak verwerven in de rol van adviseur
 • Regie houden: relatie vakinhoud en politiek
 • Beïnvloeden, sturen en samenwerken
 • Omgaan met belangen
 • Regelgevingstechniek: opbouw en totstandkoming van regelgeving
 • Adviseren over juiste toepassing regelgeving
 • Onderhandelingsvaardigheden
 • Het correct schrijven en redigeren van juridische teksten: verordeningen, beleidsregels, rapporten, adviezen
Eindopdracht

Je sluit deze fase af met een eindopdracht.

Course schedule

24 maanden

Samen bouwen aan het openbaar bestuur!

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.