Basiscursus Wet natuurbescherming

Niveau
Tijdsduur
Logo van Berghauser Pont Academy
Opleiderscore: starstarstarstarstar 10 Berghauser Pont Academy heeft een gemiddelde beoordeling van 10 (uit 1 ervaring)

Tip: meer info over het programma, startdatum, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

Berghauser Pont Academy biedt haar producten standaard aan in de volgende regio's: Utrecht

Beschrijving

2 daagse  Basiscursus Wet natuurbescherming

 • De basis in 2 dagen
 • Helemaal geënt op de nieuwe Wet natuurbescherming
 • Uitgebreide context, inclusief internationale regels
 • Ecologische achtergronden en onderzoek
 • Nieuwe regels soortenbescherming en gebiedsbescherming

Inleiding

Op 1 januari 2017 treedt de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. Deze wet vervangt 3 wetten die jarenlang het gezicht bepaalden van de natuurwetgeving in Nederland:

 • Natuurbeschermingswet 1998
 • Flora- en Faunawet
 • Boswet

In de nieuwe wet staan de Europese regels centraal en gaan natuur en economie hand in hand. Veel verandert, maar veel gaat ook over in de nieuwe wet.

Inhoud en resultaat

Er zijn al vele cu…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen.  

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Ecologie, Milieu, Milieu- & Omgevingsrecht, Duurzaamheid en Omgevingsrecht.

2 daagse  Basiscursus Wet natuurbescherming

 • De basis in 2 dagen
 • Helemaal geënt op de nieuwe Wet natuurbescherming
 • Uitgebreide context, inclusief internationale regels
 • Ecologische achtergronden en onderzoek
 • Nieuwe regels soortenbescherming en gebiedsbescherming

Inleiding

Op 1 januari 2017 treedt de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. Deze wet vervangt 3 wetten die jarenlang het gezicht bepaalden van de natuurwetgeving in Nederland:

 • Natuurbeschermingswet 1998
 • Flora- en Faunawet
 • Boswet

In de nieuwe wet staan de Europese regels centraal en gaan natuur en economie hand in hand. Veel verandert, maar veel gaat ook over in de nieuwe wet.

Inhoud en resultaat

Er zijn al vele cursussen die u uitleggen wat er wijzigt vanaf 2017 en hoe het in de nieuwe wet is geregeld. Kortom, de verschillen tussen de nieuwe en de oude situatie.

Deze basiscursus gaat een paar stappen verder en dieper:

 • Er wordt ook inzicht geboden in de achtergronden van de natuurwetgeving en wat nodig is om deze goed toe te passen en uit te voeren. Dat betekent dat langer wordt stilgestaan bij de context zodat u beter begrijpt waarom en hoe een en ander zo geregeld is, waardoor u de nieuwe regelgeving beter kunt toepassen.
 • Naast de regels wordt inzicht gegeven in de ecologische achtergronden en onderzoek en op welke manier dat neer is gedaald in de wet. Die extra kennis is van toegevoegde waarde in de praktijk.
 • Er wordt duidelijk gemaakt op welke manier de wet raakt aan ruimtelijke plannen en vergunningverlening. In de praktijk vindt daar namelijk de samenloop plaats.

Na afloop weet u hoe de soorten- en gebiedsbescherming in de nieuwe wet geregeld zijn, heeft u ook een goed inzicht in de achtergronden hiervan en de praktische toepasbaarheid.


Doelgroep

Enerzijds zijn dit beleidsmedewerkers, adviseurs en juristen die bij plannen en projecten te maken krijgen met natuuraspecten. U kan werkzaam zijn bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, rijk, natuurorganisaties, adviesbureaus en projectontwikkelaars.

Anderzijds zijn dit medewerkers van (ecologische) adviesbureaus die aan de andere kant opereren.

U kan zowel starter in natuurwetgeving zijn, maar ook al langer te maken hebben met de natuurwetgeving, maar u wil beter de achtergronden begrijpen, een complete update.


ProgrammaDag 1: Algemene context en ecologische aspecten

Algemene context Wet natuurbescherming

 • Natuurbescherming in juridisch perspectief
 • Internationale verdragen
 • Europese regelgeving: Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn
 • Natuurbeleid en monitoring
 • Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • Relatie natuurbescherming en ruimtelijke ordening

Hoofdlijnen Nieuwe Wet natuurbescherming

 • Doelstellingen en uitgangspunten rond soortenbescherming en gebiedsbescherming
 • Basisstelsel gebiedsbescherming
 • Basisstelsel soortenbescherming
 • Basisstelsel bescherming van hout en houtopstanden
 • Besluitvorming en rechtsbescherming
 • Aanhaak Wabo
 • Inwerkingtreding
 • Relatie met Omgevingswet

Middag

Ecologische aspecten en ecologisch onderzoek

 • Basisbegrippen ecologie
 • Ecologisch onderzoek
 • Wettelijke eisen aan onderzoek / aanvraag toestemming
 • Beoordeling van ecologisch onderzoek

Soorten:

 • Quick scan
 • Nader onderzoek, protocollen
 • Soortenstandaarden
 • Casus woonwijk en steenuilen
 • Gedragscodes
 • Generieke ontheffing
 • Soortenmanagementplannen
 • Beoordeling van ecologisch onderzoek

Gebieden:

 • Instandhoudingsdoelen
 • Voortoets
 • Passende beoordeling
 • Programmatische Aanpak  Stikstof (PAS)
 • Casus schelpenwinning Waddenzee en Noordzeekustzone

Dag 2: Verdieping Wet natuurbescherming: gebiedsbescherming en soortenbescherming

Invulling soortenbescherming

 • Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn
 • Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn
 • Beschermingsregime andere soorten
 • Provinciale verordeningen
 • Actieve soortenbescherming, programmatische aanpak
 • Doorwerking soortenbescherming in ruimtelijk spoor
 • Vrijstellingen, ontheffingen, gedragscodes, programma’s
 • Besluitvorming en rechtsbescherming

Invulling gebiedsbescherming

 • Inleiding
 • Algemene beschermingsmaatregelen
 • Natura 2000-gebieden
  • Aanwijzing Natura 2000-gebieden
  • Het beheerplan voor Natura 2000-gebieden
  • Instandhoudingsmaatregelen en passende maatregelen
  • De vergunningplicht van artikel 2.7, lid 2 Wet natuurbescherming
  • De plantoets onder artikel 2.7 lid 1 Wet natuurbescherming
  • Wijze van beoordelen van plannen en projecten
 • Bijzondere nationale natuurgebieden, provinciale natuurgebieden en landschappen
 • Besluitvorming en rechtsbescherming

Relatie Wabo en de Wet natuurbescherming

 • Verantwoordelijkheden van aanvrager en bestuursorganen voor gebiedsbescherming
 • Beschermingsregime gebieden onder de Wet natuurbescherming
 • Noodzakelijk ecologisch onderzoek
 • Aanhaken van toestemmingen Wet natuurbescherming
 • Besluitvorming, rechtsbescherming, handhaving

Docenten

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen.  

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met Berghauser Pont Academy, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.