Milieu-effectrapportage 2.0

De training van Berghauser Pont Academy is niet beschikbaar meer op Springest. Bekijk hieronder enkele alternatieven:

check_box_outline_blank

Milieueffectrapportage voor plannen en projecten - Geoplan

Logo van Geoplan cursussen en congressen
|META_INFO|

In de verschillende fasen van een m.e.r.-procedure spelen diverse factoren en belanghebbenden een rol. In de praktijk blijkt dat het niet e…

check_box_outline_blank

Omgevingsaspecten in ruimtelijke plannen - Geoplan

Logo van Geoplan cursussen en congressen
|META_INFO|

Het bestemmingsplan is het integrale afwegingskader voor keuzes met ruimtelijke consequenties. Dit integrale kade wordt in de komende Omgev…

check_box_outline_blank

Masterclass Externe veiligheid & PGS 15

Logo van Brandpreventie Academy
|META_INFO|

Een praktijkgerichte cursus Externe Veiligheid & PGS 15 De 2-daagse masterclass “Externe veiligheid & PGS 15” is erop gericht om een breder…

check_box_outline_blank

Basiscursus Natuurwetgeving en ecologie - Geoplan

Logo van Geoplan cursussen en congressen
|META_INFO|

Projecten kunnen ernstige vertraging oplopen als er geen rekening wordt gehouden met de natuurwetgeving. Zo kan het gebeuren dat een pand n…

check_box_outline_blank

Verdiepingscursus Natuurwetgeving en ecologie - Geoplan

Logo van Geoplan cursussen en congressen
|META_INFO|

De nieuwe Wet Natuurbescherming en de Wabo hebben implicaties voor bouwprojecten, de inrichting en beheer van gebieden, het opstellen van b…

check_box_outline_blank

Veiligheid en Milieu in het laboratorium

Logo van PHOV
|META_INFO|

VEILIGER WERKEN IN EEN GROENER LABORATORIUM Gevaarlijke stoffen, hinderlijk geluid, micro-organismen. In onze moderne laboratoria hebben we…

check_box_outline_blank

ISO 14001: Milieumanagement in de praktijk

Logo van NEN Trainingen
|META_INFO|

Voor wie Milieu- of KAM-managers, -coördinatoren en -medewerkers die zich bezig gaan houden met het opzetten en invoeren van een milieumana…

check_box_outline_blank

Milieucoördinator voor het bedrijfsleven (11-daags)

Logo van BMD Advies Oost
|META_INFO|

Het bijhouden van uw milieukennis is topsport! Dit omvat niet alleen onderhoud maar ook het gebruiken van praktische handvaten in specifiek…

check_box_outline_blank

Basisopleiding Kwaliteit Arbo Milieu (KAM)

Logo van Sandvalley Training
|META_INFO|

Algemeen Het beheersen van de kwaliteit, arbo en milieu is binnen veel organisaties een belangrijk aandachtspunt. KAM dient binnen een orga…

check_box_outline_blank

Basisopleiding Kwaliteit Arbo Milieu (KAM)

Logo van Holland Opleidingen Groep BV
Startgarantie
|META_INFO|

Het coördineren van de kwaliteit, arbo en milieu binnen veel organisaties een belangrijke werkzaamheid. Tijdens deze interessante en veelzi…