Basiscursus Milieurecht 4-daags

Basiscursus Milieurecht 4-daags

Berghauser Pont Academy
Logo van Berghauser Pont Academy
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 7,9 Berghauser Pont Academy heeft een gemiddelde beoordeling van 7,9 (uit 15 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

Beschrijving

Behoefte aan persoonlijk leeradvies? Laat je contactgegevens achter bij je brochure aanvraag.

 • Het milieurecht nu en in de Omgevingswet
 • Alle milieuthema’s, water, natuur en handhaving
 • Alle thema’s door specialisten behandeld
 • De actuele (beleids)ontwikkelingen

 

Inhoud

Inleiding

 Een voorbeeld: een bedrijf wil zijn activiteiten uitbreiden met nieuwe installaties op het terrein. Dat heeft gevolgen voor het milieu: extra uitstoot en wellicht ook meer verkeer en lawaai. Moet het bedrijf hiervoor een nieuwe vergunning aanvragen? Zo ja, met welke milieuwetten moet het bevoegd gezag rekening houden?

Inhoud en resultaat

Milieubescherming is een taak van de overheid. Het milieu­recht is een verzameling van wetten en regels die het leefmilieu moeten beschermen. De Wet milieubeheer (Wm) is tot…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Milieubescherming, Milieurecht, Omgevingswet, Milieu en Omgevingsrecht.

Behoefte aan persoonlijk leeradvies? Laat je contactgegevens achter bij je brochure aanvraag.

 • Het milieurecht nu en in de Omgevingswet
 • Alle milieuthema’s, water, natuur en handhaving
 • Alle thema’s door specialisten behandeld
 • De actuele (beleids)ontwikkelingen

 

Inhoud

Inleiding

 Een voorbeeld: een bedrijf wil zijn activiteiten uitbreiden met nieuwe installaties op het terrein. Dat heeft gevolgen voor het milieu: extra uitstoot en wellicht ook meer verkeer en lawaai. Moet het bedrijf hiervoor een nieuwe vergunning aanvragen? Zo ja, met welke milieuwetten moet het bevoegd gezag rekening houden?

Inhoud en resultaat

Milieubescherming is een taak van de overheid. Het milieu­recht is een verzameling van wetten en regels die het leefmilieu moeten beschermen. De Wet milieubeheer (Wm) is tot 2021 de belangrijkste milieuwet en gaat, net als vele ­andere milieuwetten, vanaf 2021 op in de Omgevingswet. ­A­ndere ­wetten zijn bijvoorbeeld de Wet geluidshinder, de Wet bodem­bescherming en de Waterwet.

De Basiscursus Milieurecht geeft inzicht in de belangrijkste Milieuwetten en uitvoeringsbesluiten nu en straks onder de Omgevingswet. De juridische kaders staan centraal. Na het afronden van deze cursus ken je de hoofdlijnen van het stelsel van milieurecht, de plaats van het milieurecht binnen het ­omgevingsrecht en het Europese milieurecht. Je hebt inzicht in hoe de milieuwetgeving in de Omgevingswet geregeld is en wat de gevolgen van de Omgevingswet zijn voor alle thema’s. 

Doelgroep

De Basiscursus Milieurecht is bedoeld voor medewerkers van overheden en bedrijfsleven die meer willen weten over de ­juridische aspecten van het milieubeleid. Om de cursus goed te kunnen volgen, is minimale juridische kennis een vereiste. De cursus is ook interessant voor (beginnende) medewerkers van adviesbureaus en advocatenkantoren en leden van interdisciplinaire projectteams.

Programma

Dag 1 Inleiding Wabo en Wet Milieubeheer

 • Inleiding op de cursus
  • Begrip 'milieurecht'
  • Niveau, schaal, bron, aard van milieurecht
  • Structuur 'bestuurdrechtelijk ' milieurecht
  • Karakteristieken milieuwetten
  • Wet milieubeheer (intro) en overige milieuwetgeving (intro)
  • Wabo (intro)
  • Vergunning en algemene regels voor inrichtingen
  • Ontwikkeingen 
 • Inrichtingen onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Wet milieubeheer (Wm)
  • Relatieve verboden
  • Meldplicht
  • Begrippen 'inrichting' en 'andere activiteit'
  • Systeem van regulering
  • Aanvraag en bevoegd gezag
  • Toetsing en beoordeling; toetsing in soorten
  • Best Beschikbare Technieken (BBT)
  • Voorschriften
  • Voorbereidingsprocedures
  • Inwerkingtreding en rechtsbescherming 
 • Algemene regels voor inrichtingen (Wm)

Docent: Robert Wannink 

Dag 2 Milieueffectrapportage, lucht en bodem

 • Milieueffectrapportage
  • De gewijzigde Wet milieubeheer
  • m.e.r.-plicht en - beoordelingsplicht
  • Vormvrije beoordelingsplicht
  • Procedures
  • Inhoud van het milieueffectrapport
  • Casus 
   Docent: Lotte Geense
 • Geluid
  • Inleiding Geluidshinderrecht
  • (Gezoneerde) industrieterreinen
  • Praktijkcasus
   Docent: Han Vossen 
 • Bodem
  • Hoofdlijnen Wet bodembescherming
  • Bodembescherming in overige wet- en regelgeving
  • Procedures
  • Jurisprudentie
  • Praktijkcasus
   Docent: Katrien Winterink 

Dag 3 Externe veiligheid, geluid en afvalstoffen

 • Externe veiligheid
  • Besluit en regeling externe veiligheid inrichtingen
  • Doel en reikwijdte Bevi
  • Risicobenadering en effectbenadering
   Docent: Mark van Leeuwen 
 • Luchtkwaliteit
  • Europees kader
  • Nederlande wetgeving
  • Praktijkvoorbeelden 
   Docent Berend Hoekstra;
 • Afvalstoffenrecht
  • Hoofdstuk Afvalstoffen in de Wet milieubeheer
  • Europese invalshoeken (EVOA) 
  • Begrip afvalstoffen
  • Vergunningverlening afvalstoffen
  • Jurisprudentie
  • Praktijkcasus
   Docent: Tjeerd van der Meulen

Dag 4 Water, natuur en handhaving

 • Waterwet- en regelgeving
  • Overzicht waterwet- en regelgeving
  • Hoofdlijnen van de Waterwet
  • Juridische verplichtingen voor handelingen in watersystemen
  • Bijzondere aandacht voor lozingen
  • Water in de Omgevingswet
   Docent: Peter de Putter
 • Wet Natuurbescherming
  • Soorten- en gebiedsbescherming
   Docent Eelco de Jong
 • Handhaving van het milieurecht
  • Toezicht
  • Handhavingsplicht
  • Bestuurdrechtelijke bevoegdheden
  • Effectuering van bestuursrechtelijke sancties
  • Strafrechtelijke en civielrechtelijke aspecten
  • Handhavingsbeleid
   Docent: Peter Cup
 • Praktijkcasus handhaving milieurecht
  Docent: Peter Cup

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met Berghauser Pont Academy, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.