BAG en BGT

Type product
Logo van Berghauser Pont Academy
Opleiderscore: starstarstarstarstar 10 Berghauser Pont Academy heeft een gemiddelde beoordeling van 10 (uit 1 ervaring)

Tip: incompany training nodig? Vraag een offerte aan bij meerdere aanbieders!

Beschrijving

Deze twee workshops BAG en BGT van ieder één dagdeel geven in kort bestek een introductie op BAG en BGT en update van de stand van zaken.

 • Kiezen uit 2 workshops op 1 dag of beide volgen
 • Inhoud en principes van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
 • Inhoud en uitdagingen van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
 • BAG en BGT zijn belangrijke bronnen voor het Informatiehuis Ruimte van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO)
 • Met deze workshops weer helemaal bij!

Inleiding
De wettelijk verplichte BAG is inmiddels al weer ruim 7 jaar in gebruik en wordt momenteel ‘opnieuw in de verf gezet’ (‘BAG 2.0’), zowel qua wettelijk kader als qua inhoudelijke beschrijving. Mo…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen.  

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Omgevingswet, Fiscaal recht, Financieel recht, Grondbeleid en Juridisch advies.

Deze twee workshops BAG en BGT van ieder één dagdeel geven in kort bestek een introductie op BAG en BGT en update van de stand van zaken.

 • Kiezen uit 2 workshops op 1 dag of beide volgen
 • Inhoud en principes van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
 • Inhoud en uitdagingen van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
 • BAG en BGT zijn belangrijke bronnen voor het Informatiehuis Ruimte van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO)
 • Met deze workshops weer helemaal bij!

Inleiding
De wettelijk verplichte BAG is inmiddels al weer ruim 7 jaar in gebruik en wordt momenteel ‘opnieuw in de verf gezet’ (‘BAG 2.0’), zowel qua wettelijk kader als qua inhoudelijke beschrijving. Mogelijk zal dit nu per 1 juli 2018 zijn beslag gaan krijgen. 
Daarnaast heb je de Wet BGT die al sinds 1 januari 2016 van kracht is en een (eerste fase) BGT die nu landelijk dekkend is en waarvan het gebruik sinds 1 juli 2017 nu ook verplicht is voor alle overheden. 

Ontwikkelingen BAG 2.0 en BGT
Een deel van de wijzigingen die BAG 2.0 met zich mee brengt heeft betrekking op de objectafbakening van panden en verblijfsobjecten. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld aanzienlijk meer panden worden afgebakend dan nu het geval is. Anderzijds kunnen bepaalde panden die al wel in de BAG zijn opgenomen nu alsnog gaan afvallen. Dat is even afwachten.

Parallel hieraan wordt in het kader van de BGT nagedacht over verschillende aanvullingen en wijzigingen, die onder andere betrekking hebben op panden en overige bouwwerken. Dit zou tot een betere onderlinge afstemming moeten leiden, maar kan wel impact hebben op de huidige inhoud van de BGT. Los hiervan spelen nu ook nog een aantal kwaliteitsverbeteringen van de BGT als onderdeel van de zogenaamde fase 2.

Doelgroep
Deze workshops zijn bestemd voor:

 • Vergunningverleners, handhavers/toezichthouders, juristen (bouw)
 • Beleidsmedewerkers bouwen en ruimtelijke ordening
 • Informatie-adviseurs
 • Gegevensbeheerders WOZ
 • BGT-beheerders/medewerkers Geo-Informatie
 • Beginnende BAG-beheerders


Deze doelgroep is met name werkzaam bij gemeenten, provincies, waterschappen en omgevingsdiensten/RUD’s. Daarnaast is de workshop interessant voor adviesbureaus, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, architecten en advocatuur.

Opzet workshops
De workshops worden op één dag gegeven. U kunt ze beide volgen, maar er ook voor eentje kiezen. De volgorde is:

 • Ochtend: BAG
 • Middag: BGT


Workshop BAG — Inhoud
Degenen die niet (meer) bekend zijn met de inhoud en de basisprincipes van de BAG kunnen met deze workshop hun beeldvorming over deze basisregistratie weer op het gewenste niveau brengen. Er wordt stilgestaan bij de belangrijkste elementen van de basisregistratie qua inhoud en qua procesgang (levenscyclus). Hierbij zijn belangrijke raakpunten te benoemen met verschillende samenhangende gemeentelijke processen (vergunningverlening, handhaving/toezicht, WOZ en Geo-informatie).

Voor wat betreft BAG 2.0 wordt ingegaan op de belangrijkste wijzigingen en bijbehorende nieuwe documentatie (o.a. Catalogus). Ook wordt ook ingegaan op de mogelijkheden qua informatievoorziening op basis van de BAG (en BGT), zowel intern bij overheidsorganisaties als ook daarbuiten.

Afhankelijk van de aangereikte input door deelnemers kan ook worden ingegaan op lastige vraagstukken in het BAG-proces, bijvoorbeeld qua objectafbakening:

 • Wanneer is een object nu wel of niet een pand?
 • Hoe zit het met verblijfsobjecten in bijzondere situaties en wat is de impact van voorzieningen?
 • Hoe om te gaan met de verbouwingen?
 • Wat valt er nu wel en niet onder gebruiksoppervlakte? Dit mede gezien de aanstaande verplichting om dit ook voor woningen te gebruiken bij de WOZ per 1 januari 2022.


Workshop BGT — Inhoud
Degenen die nog niet bekend zijn met de inhoud van de BGT kunnen met deze workshop hun beeldvorming over deze basisregistratie op het gewenste niveau brengen. 
Er wordt stilgestaan bij de belangrijkste elementen van de basisregistratie qua inhoud. Daarvoor wordt ingegaan op het onderliggende informatiemodel IMGeo, zowel het wettelijke verplichte deel, als ook het optionele deel.
Ook worden een aantal specifieke kenmerken van de BGT behandeld, zoals het omgaan met een (relatief) verschil in hoogteligging van topografische objecten. 
Ook wordt ingegaan op de overlap met de BAG en de accentverschillen tussen beide basisregistraties. 
Tevens wordt ingegaan op een aantal nieuwe ontwikkelingen in het kader van objectafbakening van panden en overige bouwwerken, aangevuld met de laatste ideeën waar de BGT uiteindelijk op moet uitkomen, mede gelet op de uiteindelijk beoogde 3D-opzet 
Verder worden de mogelijkheden qua informatievoorziening op basis van de BGT (en BAG) besproken, zowel intern bij overheidsorganisaties als ook daarbuiten. Afhankelijk van de aangereikte input door deelnemers kan ook worden ingegaan op voorkomende vraagsituaties rondom het BGT-proces: 

 • Onderscheid panden en overige bouwwerken en situaties van over- en onderbouw
 • Verschil tussen overbruggingsdelen, tunneldelen en duikers
 • Toepassing van ondersteunende wegdelen (bermen)
 • Afbakening van particuliere erven (welke mogelijkheden zijn er)
 • Openbare ruimten als optionele keuze, hoe doe je dat?

PROGRAMMA

Programma Workshop BAG - ochtend

 • Algemeen kader
 • Inhoud van de BAG-registratie
 • Procesgang BAG (levenscyclus, gebeurtenissen)
 • Proces- en kwaliteitseisen BAG
 • Vernieuwing BAG 2.0
 • Relatie BGT en BAG, inclusief de laatste inzichten van doorontwikkeling…
 • Knelpunten in de praktijk (aangereikte cases)
 • Informatievoorziening BAG en BGT

Programma workshop BGT — middag

 • Algemeen kader
 • Inhoud van de BGT-registratie
  • Verplicht deel
  • Optioneel deel
 • Specifieke kenmerken
 • Onderscheid fase 1 en fase 2
 • Relatie BGT en BAG, inclusief de laatste inzichten van doorontwikkeling IMGeo
 • nformatievoorziening BAG en BGT
 • Knelpunten in de praktijk (aangereikte cases)
Er zijn nog geen ervaringen.
 • Bekijk gerelateerde producten mét ervaringen: Omgevingswet.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen.