Actualiteitencollege Reële Tarieven

De cursus van Berghauser Pont Academy is niet beschikbaar meer op Springest. Bekijk hieronder enkele alternatieven:

check_box_outline_blank

Afbakening van de Wmo en Jeugdwet in de verordening

Logo van Berghauser Pont Academy
|META_INFO|

Werking en reikwijdte van de gemeentelijke verordening Welke grondslagen biedt een verordening bij de aanspraak op jeugdhulp of maatschappe…

check_box_outline_blank

De positie van zorgaanbieders in het sociaal domein bij gemeentelijke toezicht en handhaving

Logo van Berghauser Pont Academy
|META_INFO|

Contractering in het sociaal domein Periodiek en specifiek toezicht op kwaliteit Financiële controles Handhaving Terugvordering van zorggel…

check_box_outline_blank

Mensenhandel, seksueel en huiselijk geweld

Logo van UvA Academy
|META_INFO|

Over de signalering, coördinatie en opvang van kwetsbare burgers die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag, mensenhandel, gedwonge…

check_box_outline_blank

Introductie in de Wmo

Logo van Bender Academie
|META_INFO|

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Die ondersteuning thuis organiseren gemeenten via de…

check_box_outline_blank

Opleiding tot Wmo consulent

Logo van MarienburgGroep
|META_INFO|

Opleiding tot Wmo consulent Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft onder…

check_box_outline_blank

Integraal Inkopen in het Sociaal Domein - Dag

Logo van Bestuursacademie Nederland
|META_INFO|

Je bent verantwoordelijk voor of hebt een adviesrol bij de inkoop of het contractbeheer van zorg. Inkopen en contractbeheer binnen het soci…

check_box_outline_blank

(Basisopleiding) Wmo Consulent 2.0

Logo van Kenniscentrum Sociaal Domein
|META_INFO|

De Basisopleiding Wmo Consulent 2.0 is een praktijkgerichte opleiding waarbij u alle essentiële kennis en vaardigheden ontwikkelt, die u no…

check_box_outline_blank

Opleiding tot consulent Wmo 2015 / Jeugd

Logo van Langhenkel-Talenter Academie
|META_INFO|

Algemeen Sinds de decentralisaties van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een groot aantal taken in het sociaal domein. Veel van dez…

check_box_outline_blank

WMO consulent

Logo van Inholland Academy
|META_INFO|

Als WMO consulent handel je zorgaanvragen van burgers af. Gemeenten voeren de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) uit. Zij zijn er ver…