Bamboe-ACT

Bamboe-ACT

Adres:

Rembrandt van Rijnstraat 25
9718 PH Groningen

Beschrijving

Bam­boe-ACT ver­zorgt ACT train­in­gen en opleiding ACT voor organ­isaties en professionals. Ook kan je bij Bamboe terecht voor indi­vidu­ele coach­ing. ACT is die gericht zijn op het ver­sterken van de veerkracht. Het doel is om het wel­bevin­den te ver­hogen en stress te ver­min­deren. Hier­door kan men beter samen­werken, con­cen­tr­eren en communiceren.

Daar­naast organ­iseer ik regel­matig o…

Lees de volledige beschrijving

Bam­boe-ACT ver­zorgt ACT train­in­gen en opleiding ACT voor organ­isaties en professionals. Ook kan je bij Bamboe terecht voor indi­vidu­ele coach­ing. ACT is die gericht zijn op het ver­sterken van de veerkracht. Het doel is om het wel­bevin­den te ver­hogen en stress te ver­min­deren. Hier­door kan men beter samen­werken, con­cen­tr­eren en communiceren.

Daar­naast organ­iseer ik regel­matig opleiding, train­in­gen en work­shops op open inschrijving.

Onder­schei­dend aan Bam­boe-ACT is dat ik louter werk met een weten­schap­pelijk onder­bouwde meth­ode waarmee, in korte tijd, max­i­male resul­taten kun­nen wor­den behaald. Deze meth­ode is ACT, Accep­tance en Com­mit­ment Train­ing, een meth­ode die als doel heeft om een meer flex­i­bele men­tal­iteit en houd­ing aan te leren.

Ik maak train­in­gen op maat en stem de coach­ing af op de behoeften van de organ­isatie en deel­ne­mer. Ik heb zelf ervaren hoe ACT  het leven met alle stress, pijn, ver­driet, ver­lies en ziekte maar ook momenten van tevre­den­heid en geluk een stuk gemakke­lijker kan maken. Dit wil ik graag met anderen delen.

Ervaring met Bamboe-ACT?

Heb je een training, opleiding of cursus gevolgd bij Bamboe-ACT? Help anderen en deel je ervaring op Springest!

Als dank doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Deel je ervaring

Deel je ervaring

Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Extra kenmerken