Werkloosheidswet en ontslag – afstemming van de arbeidsrechtelijke kant van de wwz

De cursus van Academie voor de Rechtspraktijk is niet beschikbaar meer op Springest. Bekijk hieronder enkele alternatieven:

check_box_outline_blank

Bestuursrechtspraak van de Afdeling:

Logo van Bureau Kennis
|META_INFO|

Bestuursrechtspraak van de Afdeling: actuele, relevante en opvallende ontwikkelingen Afgelopen periode heeft de machinerie van de Afdeling …

check_box_outline_blank

Actuele en boeiende bestuursrechtspraak van de Afdeling

Logo van Bureau Kennis
|META_INFO|

Doel: Het jaar 2017 ligt inmiddels (nagenoeg) achter ons. Gedurende dat jaar heeft de machinerie van de Afdeling bestuursrechtspraak op tal…

check_box_outline_blank

Context van de organisatie

Logo van KAM Consultants B.V.
|META_INFO|

E- learning Context van de OrganisatieEen bedrijf bestaat al een aantal jaar en de directie besluit om een ISO norm te gaan implementeren. …

check_box_outline_blank

Auto van de zaak

Logo van Rendement Uitgeverij BV
|META_INFO|

Inleiding De fiscale ontwikkelingen rondom de auto van de zaak staan niet stil. Zo heeft de staatssecretaris van Financiën in de Autobrief …

check_box_outline_blank

De Hypnose Inducties van de Meesters

Logo van NLP Life Academy, Opleidingsinstituut Den Haag
|META_INFO|

Je hebt nu het zelfvertrouwen om iedereen in diepe hypnose te krijgen! Leer de Hypnose inducties van de meesters! Is een kortdurende hypnos…

check_box_outline_blank

De vijf belangrijkste arbeidsrechtelijke uitspraken 2019

Logo van Academie voor de Rechtspraktijk
|META_INFO|

In deze cursus bespreekt docent de heer prof.mr. G.C. Boot de belangrijkste uitspraken van 2019. Uiteraard is het op dit moment nog niet mo…

check_box_outline_blank

Het Arbeidsprocesrecht

Logo van Academie voor de Rechtspraktijk
|META_INFO|

Tijdens de cursus bespreken de heren mr. P.J. Jansen, mr. H.Th. van der Meer en prof.mr. G.C. Boot diverse zaken op het terrein van process…

check_box_outline_blank

Kroniek Arbeidsprocesrecht

Logo van Academie voor de Rechtspraktijk
|META_INFO|

Tijdens de Kroniek Arbeidsprocesrecht zal prof.mr. Gerrard Boot aandacht besteden aan actuele ontwikkelingen in het arbeidsprocesrecht, aan…

check_box_outline_blank

Financiën van de Participatiewet voor niet-financials

Logo van Berenschot
|META_INFO|

De Participatiewet kent een complexe financieringssystematiek. De bijstand is gebudgetteerd en gemeenten krijgen een budget voor de re-inte…

check_box_outline_blank

De Dynamiek van Coaching

Logo van Associatie voor Coaching
|META_INFO|

In ‘De dynamiek van coaching’ gaat Willem Verhoeven in op zes grootheden die in het coachproces een belangrijke rol spelen: Verantwoordelij…