Jeugdstrafrecht – de grondbeginselen van het formele en materiele jeugdstrafrecht, internationale verdragen (VN-verdrag inzake de rechten van het kind/EVRM)

De cursus van Academie voor de Rechtspraktijk is niet beschikbaar meer op Springest. Bekijk hieronder enkele alternatieven:

check_box_outline_blank

Actualiteiten Jeugdstrafrecht

Logo van Academie voor de Rechtspraktijk
|META_INFO|

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt Sprekers mr. bc. A.P. van der Linden oud-kinderrechter en raadsheer-plaatsvervanger, mede…

check_box_outline_blank

Actualiteiten Jeugdstrafrecht

Logo van Academie voor de Rechtspraktijk
|META_INFO|

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt Sprekers mr. bc. A.P. van der Linden oud-kinderrechter en raadsheer-plaatsvervanger, mede…

check_box_outline_blank

Inleiding verzekeringsrecht & Mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst

Logo van Academie voor de Rechtspraktijk
|META_INFO|

Tijdens de cursusdag behandelt Prof.mr. N. van Tiggele-van der Velde de meest voorkomende begrippen uit het verzekeringsrecht. Onderwerpen …

check_box_outline_blank

De herwaardering van het doen

Logo van Associatie voor Coaching
|META_INFO|

De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Een oud Nederlands spreekwoord dat we massaal vergeten zijn. We leven steeds meer in …

check_box_outline_blank

Van jeugdzorg naar jeugdhulp. En de jeugdbescherming dan?** , Jeugdrecht

Logo van Sdu Opleidingen & Events
|META_INFO|

De cursus is bestemd voor: (jeugdrecht)dvocaten, (overheids)juristen en leden van de rechterlijke macht werkzaam op het gebied van het jeug…

check_box_outline_blank

Stelplicht – ‘Kraaienpoten’ op weg naar de materiële waarheidsvinding, effectieve rechtspleging en de regie-functie van de rechter: wiens …

Logo van Academie voor de Rechtspraktijk
|META_INFO|

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt Sprekers mr. T.R. Hidma senior rechter Rechtbank Overijssel, oud-bewerker van het deel Be…

check_box_outline_blank

Actualiteiten Civiel Jeugdrecht – ontwikkelingen jeugdhulp en jeugdbeschermingsmaatregelen

Logo van Academie voor de Rechtspraktijk
|META_INFO|

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt Sprekers prof. mr. P. Vlaardingerbroek hoogleraar Familie- en Personenrecht Universiteit …

check_box_outline_blank

De positie van het kind in het civiele jeugdrecht** , Jeugdrecht

Logo van Sdu Opleidingen & Events
|META_INFO|

Deze cursus is eerder beoordeeld met een 8.3 Bestemd voor: advocaten werkzaam binnen het personen- en familierecht en het jeugdrecht; juris…

check_box_outline_blank

De vordering in kort geding – spoedeisend belang

Logo van Academie voor de Rechtspraktijk
|META_INFO|

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt Sprekers mr. P. de Bruin senior rechter Rechtbank Rotterdam, raadsheer-plaatsvervanger Ho…