Basisbeginselen afstammings- en gezagsrecht alsmede van het recht op contact, omgang en informatie

De cursus van Academie voor de Rechtspraktijk is niet beschikbaar meer op Springest. Bekijk hieronder enkele alternatieven:

check_box_outline_blank

Journaal Contractenrecht

Logo van Academie voor de Rechtspraktijk
|META_INFO|

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt Sprekers mr. dr. H. Wammes raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, universitair hoofddocent Burg…

check_box_outline_blank

Civiel vonnis voor advocaten 2 dagen (1 dag theorie en 1 dag praktijk)

Logo van Academie voor de Rechtspraktijk
|META_INFO|

In deze tweedaagse cursus wordt een verbinding gelegd tussen ‘knowing how’ en ‘knowing that’. Door te weten wat een rechter van procesparti…

check_box_outline_blank

Civiel vonnis voor de advocatuur

Logo van Academie voor de Rechtspraktijk
|META_INFO|

Door te weten wat een rechter van procespartijen verwacht, kunnen advocaten en andere procesdeelnemers effectiever procederen. Van mr. F.J.…

check_box_outline_blank

Civiel vonnis voor de advocaten (gezien vanuit de invalshoek van de rechter)

Logo van Academie voor de Rechtspraktijk
|META_INFO|

Door te weten wat een rechter van procespartijen verwacht, kunnen advocaten en andere procesdeelnemers effectiever procederen. Van mr. F.J.…

check_box_outline_blank

Capita Contractenrecht

Logo van Academie voor de Rechtspraktijk
|META_INFO|

Tijdens deze cursusmiddag worden de belangrijkste ontwikkelingen in het contractenrecht besproken. Aangezien de datum van deze lezing ver i…

check_box_outline_blank

Journaal Contractenrecht

Logo van Academie voor de Rechtspraktijk
|META_INFO|

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt Sprekers mr. A.V.T. de Bie senior raadsheer in het hof Amsterdam, part time docent privaa…

check_box_outline_blank

Kroniek Contractenrecht

Logo van Academie voor de Rechtspraktijk
|META_INFO|

In deze praktijkgerichte cursus met aandacht voor do’s en don’ts krijgt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in 2019 op het …

check_box_outline_blank

Familieprocesrecht – hoor en wederhoor, het belanghebbendenbegrip

Logo van Academie voor de Rechtspraktijk
|META_INFO|

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt Sprekers mr. A.V.T. de Bie senior raadsheer in het hof Amsterdam, part time docent privaa…

check_box_outline_blank

Familieprocesrecht – de procespositie van de minderjarige en het bewijsrecht

Logo van Academie voor de Rechtspraktijk
|META_INFO|

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt Sprekers mr. A.V.T. de Bie senior raadsheer in het hof Amsterdam, part time docent privaa…

check_box_outline_blank

Echtscheidingsprocesrecht – processuele aspecten van nevenvoorzieningen en de voorlopige voorzieningen

Logo van Academie voor de Rechtspraktijk
|META_INFO|

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt Sprekers mr. A.V.T. de Bie senior raadsheer in het hof Amsterdam, part time docent privaa…